Page 1

Refleks maandelijks infoblad van VTBkultuur fotoclub BLANDIA

Foto: Marc V I

34ste jaargang — nummer 327—dec 2013


Jaarthema

sport 2013

kalender

 Jubileumjaar 35 jaar Blandia.

Woensdag 11 december 2013—20u00—de Kerkewegel

 Scherp, scherper scherpst.

Foto’s verscherpen. Pro of contra. Hoe te werk gaan. Wij buigen ons over de scherpte van foto’s en de verschillende manieren om daar iets aan te doen.

Woensdag 8 januari 2014—19u30—de Kerkewegel

 Nieuwjaarsbijeenkomst.

Statutaire vergadering en uitreiking prijzen voor de winnaars van de rally en het jaarthema. Alle leden en hun partner worden vriendelijk uitgenodigd op een zeer verfijnd banket. Voor meer inlichtingen: zie mededelingen. Lez op: wij beginnen er aan om 19u30

refleks 327 dec 2013


editoriaal

T

oevallig waren de beelden van mijn opdracht voortijdig op het scherm verschenen. Daardoor kon ik opnieuw wat beelden gaan schieten. Wij schrijven zondag 17 november, een lichte najaar nevel sluierde de horizon, dat leek mij het moment op eens op stap te gaan. Het werd letterlijk op stap gaan want mijn fiets stond met een lekke band. Omstreeks half tien sloeg de voordeur achter mij dicht en begon ik mijn tocht richting haven. Mijn weg liep via de verwoeste gewesten, een opengebroken straat waar voetpaden onbestaande zijn maar met veel modder en grote zwarte opgerolde rubberen strips langszij. Wat verderop midden de straat stonden twee verlaten geelkleurige graafmachines in ruststand. Ter bestemming aangekomen kon ik met fotograferen beginnen. Het moet gezegd het viel best mee. Onderweg sloeg ik een praatje met een man met een hondje aan de leiband. Het gesprek ging het over het weer hij vond het koud. Ik daarentegen zei dat ik het warm had. verwonderd vroeg hij mij hoeveel vesten ik wel aanhad “eentje maar� antwoordde ik, maar een veel dikker dan zijn licht zomerjasje. Vandaar wellicht het verschil in gevoelstemperatuur. Hij vervolgde dat februari een wintermaand is en of ik nog wist dat de zee eens was toegevroren waarop een bevestigend antwoord volgde. Na dit weeroverzicht vertrok hij slenterend leiband en hondje volgend. Na de nodige opnamen kon ik de terugweg aanvatten waarbij nog diverse heren met een allesbehalve vrolijk gezicht en een hondje aan leiband mijn weg kruisten. Af en toe stilstaand om het hondje van zijn snuffelzintuigen te laten genieten. Thuis gekomen PC aangezet en mijn opnamen voor volgende maand klaar gemaakt. Intussen zijn het er al veel meer dan drie geworden. De rest laat ik ten gepaste tijde nog wel eens op het scherm verschijnen. De voorzitter

refleks 327 dec 2013


voor u bezocht Op woensdag 27 november bezochten acht leden van Blandia de tentoonstelling van fotoclub “het Spoor” in Oostende Bij het binnenkomen in de hall hall werd onze blik getrokken naar de foto's zonder kader. De foto's waren samen met de witte achtergrond verwerkt er niet op gekleefd. Een andere manier van presenteren wellicht maar waarschijnlijk niet goedkoop. Op de bovengalerij hingen ingekaderde werken. Er was een diversiteit in onderwerpen. Mooie opnamen van: landschap, portret, zwart-wit, architectuur, dieren. Al bij al wij hebben er van genoten.. Zeker een aanrader voor wie er nog niet geweest is. De tentoonstelling gaat door in de “Geuzentorrre” Kazernelaan 1 te Oostende. Deze tentoonstelling loopt nog tot 30 december. Voor de openingsuren: zie hieronder of refleks nr 326.

refleks 327 dec 2013


rally 2013 Uitslag van de rally 2013 Punten 1°

Paul Pladijs

1842

Freddy Standaert

1815

Rika Vandenbroucke

1750

Marc Van Iseghem

1748

Robert Vermote

1668

Erik Desmidt

1667

Eric Ongenae

1623

Pieter Corneillie

1594

Ronny Vervaecke

1561

10° Marcel Legein

1508

11° Jacques Schaeverbeke

1231

12° Marc Houtaeve

978

Proficiat aan alle deelnemers die de olympische gedachte hoog in het vaandel dragen. De drie foto’s die, per categorie, de meeste punten behaalden worden op de volgende pagina’s getoond. Op de frontpagina van deze Refleks staat de foto die in het totaal de meeste punten behaalde.

refleks 327 dec 2013


kasseien 1 Eric Ongenae

2 Rika Vandenbroucke

3 Paul Pladijs

refleks 327 dec 2013


kerk 1 Freddy Standaert

2 Robert Vermote

3 Paul Pladijs

refleks 327 dec 2013


kikvorsperspectief 1 Paul Pladijs

2 Paul Pladijs

3 Freddy Standaert

refleks 327 dec 2013


koets 1 Marc Van Iseghem

2 Marc Van Iseghem

3 Marc Van Iseghem

refleks 327 dec 2013


kunst 1 Freddy Standaert

2 Rika Vandenbroucke

3 Pieter Corneillie

refleks 327 dec 2013


depenisvanjezus Of hoe interpretatie van iets een compleet andere inhoud maakt. Enkele uitspraken bij de start van de vorige vergadering: "Hoe? Zo? Ongeveer toch wel? AllĂŠ, je snapt toch wel wat ik bedoel."

Moet je volgende keer eens proberen op je belastingbrief of wanneer je een telefoonnummer intoetst. Ik vrees enigszins dat je niet het verhoopte resultaat zal krijgen. Een klein uur niets anders doen dan bestanden hernoemen, er zijn dan ook leukere manieren om een Blandia avond mee te beginnen.

Vandaar een paar vrij duidelijk niet voor vrije interpretatie conventies voor de volgende keren. 1. De Blandia stick bevat enkel en alleen de foto's die voor die avond nodig zijn. Geen foto's van de vorige vergadering, geen foto's voor de volgende vergadering, geen foto's die misschien wel nog ooit eens van pas zouden kunnen komen maar toch liever nu niet getoond worden tenzij we natuurlijk heel veel tijd over hebben die avond en er niemand anders iets mee heeft of welke andere reden/excuus dan ook. Op die manier moet je niet iedere keer komen zeggen welke mappen en bestanden er wel moeten gekopieerd worden en welke niet.

refleks 327 dec 2013


depenisvanjezus 2. De opdracht/rally foto's zijn op één en slechts één manier gecodeerd. Paul heeft een programma geschreven om alle bestanden mooi te verwerken. Dit programma kan echter niet om met vrije interpretaties van naamgevingen. Vergelijk het even met een naam die iemand heeft en het bewuste "heten" en "noemen". Je "heet" maar op één manier maar je kan wel op verschillende manieren "noemen". Bijv. Je heet Jozef maar de mensen noemen je Jos, Jef, Jefke, Jo, … Ditzelfde moeten we toepassen op onze bestandsnamen. De naam van het bestand mag dan ook maar op één specifieke manier gecodeerd zijn.  De naam van het bestand wordt: <lidnr>(spatie)<voornaam>(spatie)<thema>(spatie)<volgnummer>

(zie voorbeelden verder).

De spaties zijn heel belangrijk. Dit moet één en slechts één spatie zijn. Het volgnummer is één cijfer (dus "1", "2", …) en bevat geen extra nul of wat dan ook.  Ook de foto's steek je in een map met een specifieke

naam. De opnames van de opdracht steek je in de map "opdracht(spatie)<lidnr>".

De opnames van de rally steek je in de map "rally(spatie)<lidnr>". Wat precies als omschrijving moet gebruikt worden voor thema, kom je iedere keer op tijd te weten. Belangrijk hier is wel dat je letterlijk de tekst gebruikt die doorgegeven wordt. "Koets" is niet "Koest" of "Koetsen".

refleks 327 dec 2013


depenisvanjezus 3. Vrije projectie zit in een afzonderlijke map en is vrij van bestandsnaam Als er vrije projectie is, steek je de bestanden voor die avond in een afzonderlijke map met de naam "vrij <lidnr>". Welke naam je aan deze bestanden heeft, speelt geen enkele rol. Zorg er wel gewoon voor dat deze én enkel de bestanden voor die avond bevat én niet vol staat met bestanden die nog afzonderlijk moeten geselecteerd worden. 4. Nog enkele bedenkingen  Als er thema's vastgelegd worden, dan zijn dit enkel deze

thema's. Andere foto's, hoe goed dan ook, dienen enkel en alleen voor de vrije projectie en mogen niet in die mappen zitten.  Als er 3 foto's moeten gemaakt per thema, dan mogen dit

er ook slechts 3 zijn. Indien je er toch meer van dit thema zou hebben, neem dan enkel de beste 3 en breng de 4e mee voor de vrije projectie.  Controleer zeker de spelling van bepaalde woorden. Koets

is nu eenmaal niet koest. Als iedereen dit goed probeert te doen, zijn we in ieder geval al weer een flink stuk dichter bij "de ideale wereld". Enkele voorbeeld.  Pieter (lid nr 181) heeft thema Zwart/Wit en moet 5 opnames

tonen in de vergadering van februari. 

In februari komt Pieter met zijn Blandia stick naar de vergadering. In de lijst staat "zwartwit" als codewoord voor "Zwart/ Wit". Op zijn stick staat er één (en slechts één) folder: "opdracht 181". refleks 327 dec 2013


depenisvanjezus 

In die folder zitter er 5 bestanden 

181 pieter zwartwit 1

181 pieter zwartwit 2

181 pieter zwartwit 3

181 pieter zwartwit 4

181 pieter zwartwit 5

 Freddy (lid nr 702) heeft zijn foto's mee van de rally 2013. 

In november is het jurering.

De thema's zijn Kassei, Kerk, Kikvors, Koets, Kunst.

Freddy brengt zijn stick mee naar de vergadering.

Op die stick staat er één (en slechts één) folder: "rally 702" In die folder zitten er heel wat bestanden. Enkele voorbeelden 

702 freddy kassei 1

702 freddy kassei 2

702 freddy kassei 3

702 freddy kerk 1

702 freddy kikvors 1

702 freddy koets 1

702 freddy kunst 1

702 freddy kunst 2

702 freddy kunst 3 refleks 327 dec 2013


depenisvanjezus  In Maart moet Marc Van Iseghem (lid nr 802) zijn 3 opdracht

foto's met thema "Steden & Architectuur" tonen. Hij heeft ook een filmpje mee voor het vrije projectie moment. 

In de lijst staat er als codewoord "steden" voor "steden & architectuur".

Marc brengt zijn stick mee naar de vergadering.

Op die stick staan er twee (en slechts twee) folders

opdracht 802

vrij 802

In de map opdracht zitten 3 bestanden 

802 marc steden 1

802 marc steden 2

802 marc steden 3

In de map "vrij 802" zit er één bestand 

toneel.exe

Thema

Codewoord

Thema

Codewoord

Herfst Haven Zwart/Wit Straatfotografie Steden & Architectuur

herfst haven zwartwit straat steden

Oude Gevels Herhaling

gevels herhaling

Stilleven Dieren Natuur Bloemen Landschap Eten Portret

stilleven dieren natuur bloemen landschap eten portret

refleks 327 dec 2013


mededelingen  Op woensdag 8 januari houden wij onze zoveelste

nieuwjaarsbijeenkomst. Dit gaat traditioneel gepaard met een stevige hap en een flinke slok. Ook dit jaar is het niet anders. En zoals elk jaar worden ook de partners vriendelijk uitgenodigd. Wie wil deelnemen kan dit doen door ten laatste tegen 31 december 2013 het verschuldigde bedrag te storten op rekening nummer: BE 21 6528 1854 6003 van vtbcultuur fotoclub Blandia. Leden betalen €20, partners €25. Voor deze schamele som krijg je een zeer uitgebreid en tot in de puntjes verzorgd vis- schaaldieren- en vleesbanket. Met kreeft, krab, tomaat garnaal, gerookte vis, verschillende fijne vleessoorten en de drank aan tafel. Het aperitief wordt door de club aangeboden. Het bestuur hoopt u allen te mogen verwelkomen!!  De leden van wie verwacht wordt dat ze werken vertonen in

december zijn persoonlijk per mail verwittigd 

refleks is een erkend tijdschrift door vtbKultuur

verschijnt maandelijks behalve in juli en augustus

verantwoordelijke uitgever: jaak schaeverbeke, koning albert-I laan 68, 8370 blankenberge

web site: www.blandia.com refleks 327 dec 2013

Refleks 327  

December 2013

Advertisement