Page 1

Refleks

maandelijks infoblad van VTBkultuur fotoclub BLANDIA

Foto freddy

33ste jaargang — nummer 305 — okt 2011


Jaarthema

Typisch vakantie

kalender

Woensdag 12 oktober 2011—20u30—de Kerkewegel

 Flitsen in de praktijk, praktijkles eenvoudige flits-

fotografie

 Let op: de vergadering begint uitzonderlijk om

20 uur 30

Woensdag 9 november 2011—20u00—de Kerkewegel

 Eerste jurering foto’s van de rally (zie mededelin-

gen)

 Vrije projectie, foto’s beste club van Vlaanderen Woensdag 30 november 2011—20u00—de Kerkewegel

 Tweede jurering foto’s van de rally  Vrije projectie Woensdag 14 december 2011—20u00—de Kerkewegel

 Richtlijnen voor de vorm en het doorsturen van

foto’s voor projectie en/of tentoonstelling  Vrije projectie

refleks 305 okt 2011 — 2


editoriaal De drukke periode van de tentoonstelling en alles wat er bij komt kijken ligt al een goede maand achter ons. Intussen hebben wij in opdracht van de preventiedienst een tiental opnamen gemaakt, ingekaderd en afgeleverd voor de tentoonstelling de week na Uitkerke kermis. Ook aan de tentoonstelling van Blankenbergse kunstenaars met als thema de vier jaargetijden neemt Blandia deel met vier foto's. Bij het verschijnen van de Refleks zijn wij ook al aan de helft van de lessenreeks digitale fotografie met achttien geïnteresseerde deelnemers. Volgende maand negen november is er de jurering van deel één van de rally. Er is ook vrije projectie waarin wij hopen heel wat opnamen van de leden te kunnen aanschouwen.

sen in binnen- en buitenland. Daarin worden de vele opnamen van die verlaten panden getoond. Alle foto's zijn te koop. Adressen waar die panden zich bevinden en of ze nog te bezoeken zijn worden helaas niet vermeld. Enkel Chateau Miranda (chateau Noisy) nabij Celles gemeente Houyet

(provincie Namen) wordt met adres vermeld. Het is een verlaten kasteel wellicht in staat van ontbinding. Het park rondom is vrij toegankelijk.

Met het oog op een eventuele foto-uitstap ben ik even op de PC gaan zoeken. Als je « verlaten gebouwen » intikt krijg je een ganse reeks plaatrefleks 305 okt 2011 — 3


editoriaal

(vervolg)

Geschiedenis van dit kasteel. Tijdens de Franse Revolutie verliet de familie LiedekerkeBeaufort Vèves om te gaan wonen in een nabijgelegen boerderij. Na de revolutie gaf de familie in 1886 opdracht aan de Engelse architect Milner om vlak naast deze boerderij een kasteel te ontwerpen als zomerverblijf. Tot en met de tweede wereldoorlog bleef het kasteel bewoond door de familie. Vanaf de Tweede Wereldoorlog werd het kasteel door de NMBS gebruikt als kindertehuis en vanaf ongeveer 1980 werd het gebruikt voor buiten sportactiviteiten voor kinderen. Sinds 1991 staat het kasteel leeg. Hel lege, verlaten kasteel raakte snel in verval. Anno 2009 zijn alle 500 ruiten ervan gesneuveld en zijn in sommige delen van het gebouw complete trappenhuizen naar beneden gestort. De gemeente Celles heeft al enkele malen een bod gedaan om het kasteel en de grond over te nemen maar de familie wil tot op heden nog geen afstand doen van het kasteel. Het kasteel is een geliefde locatie voor Urban Explorers. Een tweede locatie die ik gevonden heb is deze: aan het Kallebeek veer bij Hemiksem (provincie Antwerpen) kan je de Schelde op rechteroever enkele honderden meters stroomafwaarts volgen. Eerst merk je een fabriek maar dan maakt het fietspad een kleine bocht van de oever weg en daar staan een aantal verlaten gebouwen uit de tijd dat de havenactiviteiten nog zuidelijker lagen dan nu. Misschien ideeën voor een uitstap Onze mailbox staat open voor meer dergelijke info. Ronny

refleks 305 okt 2011 — 4


van de redactie Ik weet dat mijn geheugen mij soms in de steek laat, maar ik dacht dat er dertien fotografen deelgenomen hadden aan de fotoshoot op 29 juni. Toch vond ik maar foto’s terug van zes leden die ze op de laatste vergadering vertoonden. Deze foto’s heb ik gegroepeerd en op DVD gebrand om ze, zoals wij beloofd hadden, aan de respectievelijke modellen te bezorgen. Ook ontvingen ze elk een 30 x 45 vergroting die op de tentoonstelling te zien was. Wat ik mij afvraag is waarom zeven leden niets van hun beelden lieten zien. Willen zij niet dat anderen hun prachtige foto’s in handen krijgen? Vinden zij hun werk niet goed genoeg of misschien te goed om in clubverband te tonen? Weten zij wellicht ook niet hoe zij hun foto’s via de PC op een drager moeten overbrengen om ze vervolgens naar de projectie mee te kunnen brengen? Indien dit laatste het geval is zal daar op de vergadering van december een oplossing voor gegeven worden. Wij zullen er uitleggen aan welke criteria je foto’s moeten beantwoorden om in aanmerking te komen voor projectie of om af te drukken voor de tentoonstelling. Heb je een andere reden waarom je je opnames niet vertoont laat dit misschien even weten aan de redactie door het te mailen naar digifotoblandia@gmail.com. Zo kunnen wij een beter beeld krijgen van je bezwaren of problemen en proberen er een oplossing voor te vinden. de redactie

refleks 305 okt 2011 — 5


beelden van een tentoonstelling

refleks 305 okt 2011 — 6


Tijdens de tentoonstelling werd dit jaar geen telling gehouden van het aantal bezoekers, maar wij kunnen met zekerheid zeggen dat er niet minder waren dan op andere jaren waar wij telkens meer dan duizend belangstellenden over de (kerk)vloer kregen. Zeker op zaterdag was het aantal bezoekers groter dan de jaren voordien. De opening met receptie kende niet zo veel succes zodat het bestuur zich zal moeten bezinnen over het nut en het verder gebruik van die formule.

refleks 305 okt 2011 — 7


mededelingen  Mogen wij vragen voortaan alle mail voor Blandia te sturen naar het volgende mailadres digifotoblandia@gmail.com

 Wij vernemen het overlijden op 6 september van mevrouw Betty Gaufriez echtgenote van medelid Jan De Wachter. Langs deze weg biedt Blandia Jan en de familie haar oprechte deelneming aan.

 De vergadering van 12 oktober zal uitzonderlijk beginnen om 20u30 dit omdat op deze avond ook de vierde les van de cursus doorgaat en de cursisten op deze vergadering mogen aanwezig zijn.

 Gezien de vele deelnemers en de verschillende opdrachten zal de jurering van de rally op twee avonden gebeuren. Per opdracht mogen drie beelden vertoond worden, dus vijftien in totaal voor de vijf onderwerpen. Voor zij die hun opdrachten kwijt zijn, hier volgen ze nogmaals . A. Een overzicht van de site rond de vismijn B. Een opname met thema “roest” C. “Rommel “ D. Een compositie met vlakken en lijnen E. Laat je verbeelding werken Op 9 november jureren wij de eerste drie onderwerpen De beelden moeten opnieuw gemerkt worden op de gekende manier eerst je lidnummer, dan A,B,C,D of E en het cijfer 1,2,of 3 Voorbeeld :702C2 dit is het tweede beeld van thema “rommel” van lid 702

 Blandia zal opnieuw deelnemen met vijf werken aan de wedstrijd “beste fotoclub van Vlaanderen”. Heb je één of meerdere foto’s die volgens jou in aanmerking komen voor deelname, breng ze mee.

refleks is een erkend tijdschrift door VTB kultuur

verschijnt maandelijks behalve in juli en augustus

verantwoordelijke uitgever: jaak schaeverbeke, koning albert-I laan 68, 8370 blankenberge

web site: www.blandia.com

refleks 305 okt 2011 — 8

Refleks 305  

Refleks 305 - Oktober 2011