Page 1

JINDŘICH BLAHA * 21. 4. 1991, Hořice 2003 - 2010 Gmnázium Nový Bydžov Od 2010 Fakulta architektury ČVUT AR 2010/2011

Atelier Tichý, Trojan Zima 2012

Atelier Hájek, Hulín Léto 2012

Atelier Vít Máslo AR 2012/2013

Ateliér Šrámková

tel.: +420 721 013 757 jindrichblaha@seznam.cz


+ 0,000

10000

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

7606,18

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

Návrh přístřešku s bazénem ve sportovním areálu Střední odborné školy v Novém Bydžově si bere za cíl plně pokrýt funkci původního chátrajícího přístřešku a zároveň rozšířit využití prostoru, ve kterém je umístěn, studenty i širší veřejností. Nový design je myšlenkovou dekonstrukcí staré stavby a zároveň vyjádřením emocí, které by mělo toto místo podmiňovat a umocňovat, a mezi které patří hravost, vášeň a nespoutanost. Atypická konstrukce z oceli a betonu o rozponu 10 x 6,5 metrů poskytuje přístřeší pro outdoorový sedací nábytek, gril, popř. minibar.

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

NOVÝ BYDŽOV, ZAN TICHÝ, TROJAN, LÉTO 2011

+ 4,300

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

PŘÍSTŘEŠEK U BAZÉNU

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK


VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

16463

18440

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

Projekt zkušebny pro rockovou kapelu byl původně zpracován na základě fiktivní zakázky od americké punk popové kapely Blink 182, která měla v létě 2011 zavítat do ČR. Kapela však své evropské turné na poslední chvíli zrušila, proto byl plánovaný objekt přemístěn do novobydžovského sportovního areálu Střední odborné školy. Zde může být využíván několika místními hudebními uskupeními. Společně s přístřeškem u bazénu by tak mohl významně stimulovat kulturnost a popularitu nejen sportoviště, ale i celého institutu Střední

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

NOVÝ BYDŽOV, ZAN TICHÝ, TROJAN, LÉTO 2011

Objemová kompozice je zde opět emocionálně laděná a vychází mimo jiného z tvarů hudebních nástrojů. Stěny vlastního prostoru zkušebny, který je z akustických a formálních důvodů umístěn v podzemí, protínají stropní desku v úrovni terénu a svými dynamickými tvary vytvářejí prostory dvoustranně prosvětleného schodiště, otevřené předsíně a terasy. Vedle těchto prostor budova zahrnuje ještě místnost se sociálním zařízením a nákladní výtah, který je veden po nakloněné průčelní stěně do překladové místnosti. Jako nejvhodnější konstrukční vyjádření daných principů byly zvoleny železobetonové panely. VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

ZKUŠEBNA PRO ROCKOVOU KAPELU

odborně školy. 15888

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

21308

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK


MUZEUM PARNÍKU BOHEMIA RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ, PRAHA ATELIER HÁJEK, HULÍN, ZIMA 2011


Minulost Parník Bohemia, postaven podle návrhu geniálního anglického konstruktéra Josepha Johna Rustona a uveden do provozu v Praze dne 1. května 1841, byl historicky prvním českým parníkem, který se plavil po Vltavě. Toto prvenství spolu s nejvyspělejší dobovou technologií a krásným provedením lodního tělesa vedlo k jeho nemalé oblibě a národní hrdosti u tehdejšího českého měšťanstva. Od 23. května tato loď podnikala pravidelné plavby pro cestující do Drážďan a nazpět. Na své palubě převážela například dánského spisovatele Christiana Andersena, který své silné dojmy z plavby vyjádřil v cestopise Básníkův bazar. V roce 1856 byl parník vyřazen, jeho srdce však bije dodnes. Parní stroj byl přenesen postupně do několika saských parníků. V současnosti

Současnost Parník byl od svého zániku téměř zapomenut, zbyla jen legenda založená na několika dobových vyobrazeních. V roce 1985 se o Bohemii začal vědecky zajímat Ing. Miroslav Hubert. Vyvrcholením jeho archivního pátrání je publikace Legendární parník Bohemia z roku 2002. Podnítil tak novou vlnu zájmu v odborných kruzích, mezi modeláři i v rámci širší veřejnosti. Budoucnost Projekt muzejní expozice Bohemia si bere za cíl rozšířit povědomí o tomto klenotu průmyslové revoluce a zachovat jej pro další generace. Objekt není koncipován jako rekonstrukce původní lodi, ale jako její stín. Údaje a parametry, které známe, ze stínu vystupují prostřednictvím naučné barevné grafiky.

důležité údaje, které neznáme. Ty jsou tak ponechány jako výzva k dalšímu bádání. Plovoucí konstrukce lodního tělesa a nástaveb budiž provedena z loďařského ocelového plechu. Ten je odolnější než dřevo, které způsobilo zánik původního trupu. Ocel však musí pohledově odkazovat na původní materiálové řešení. Tohoto jevu je dosaženo jemnou šrafurou ve výtvarném stylu filmů Karla Zemana. Vnitřní dispozice co nejpřesněji kopíruje původní rozvržení, s tematickými výstavními prostory v salóncích první a druhé třídy a funkčními prostory v kuchyni a v kajutách posádky. Nejatraktivnější místností pro technicky laděné návštěvníky by pak měla být strojovna s maketou kyvného parního stroje a kotle. Celý plovoucí objekt pak bude doplněn o sezónní výčep umístěný v jedné z nábřežních

pohání paroloď Diesbar.

Stejně tak jsou ale označeny

kobek.


BYTOVÉ DOMY HOLEŠOVICE - BUBNY, PRAHA ATELIER VÍT MÁSLO, LÉTO 2012


O SA BA N IS TI C KÁ

BA

A

U

Á K TI C

Á

AZ

IL S

U

R

B

A

N

IS

2

O S

Á

OS A

ZE LE N

1

R

NI SC

A

R G E

N TI N

S

K

BR

UR

PROTIHLUKOVÉ BARIÉRY

DEVELOPERSKÉ ŘEŠENÍ

ČESKÝ SEN

SYNTÉZA


-1

1

0

20

5

0

20

V centru Prahy 7 se rozkládá velká nevyužitá plocha s obrovským potenciálem. Dříve toto území sloužilo jako průmyslová zóna inervovaná skrz nákladové nádraží Bubny. Projekt na bydlení v této lokalitě je součástí většího koncepčního plánu na řešení území, zpracovávaného v ateliéru Máslo během letního semestru 2012. Celá lokalita je terorizovaná hlukem z frekventovaných dopravních tepen. Parcela je proto řešena jako struktura složená ze dvou administrativních budov, které zároveň plní funkci protihlukových bariér. Do vzniklého chráněného prostoru navrhuji po naplnění všech zásad z urbanistického plánu hybridní bytovou strukturu, která kombinuje uzavřenost do velkých veřejných prostor na jihu a severu s otevřeností do postranních ulic na západní 0

20

a východní hraně pozemku.


Výsledné budovy sestávají z komerčního parteru a tří podlaží bytů dle současného standartu. Na střeše objektu se pak odehrává naplnění českého snu o životě v krásném rodinném domku se zahradou a stromem a zároveň v centru dění, s ideální dostupností veškeré občanské a komerční vybavenosti. Vzhledem k velké hloubce bytového bloku (22 m) byl zvolen chodbový systém. Chodba však není chápána jako prostá komunikace, ale zároveň slouží jako prosvětlovací šachta s průsvitnými otvory do přiléhajících místností samotných bytů.


1:20000

1:400

1:200


S

J

v

Z


BYPASS MĚSTA SOUTĚŽNÍ PROJEKT SUPERSTUDIO 2012 (VNITŘNÍ PERIFERIE MĚSTA) ANBLBO (JÁN ANTAL, JINDŘICH BLAHA, PETR BOČAN)


VÝVOJ PRAŽSKÉ VÝROBY

PRAŽSKÁ VÝROBA 21. STOLETÍ

BYPASS MĚSTA SYNTÉZA


Vnitřní periferie Prahy chápeme jako místa, která jakkoli svou polohou patří k centru města, svým využitím leží na jeho úplném okraji. Neutěšený stav těchto lokalit je určen odsunem průmyslové výroby mimo město. Tento vývoj se dle našeho názoru nezastavil, naopak nabral již neúnosnou rychlost. Pražané a čím dál více i ostatní Češi a Moraváci již nic neprodukují, jen si navzájem slouží a konzumují. Obáváme se, že brzy budou jakožto zbytečný mezistupeň mezi vedoucími světovými elitami a produktivním třetím světem, hozeni přes palubu. Vybrali jsme proto 4 hluchá místa s velkým potenciálem, na která navrhujeme 4 propojené funkce: výroba v okolí nádraží Bubny, ubytování pro 20 000 zaměstnanců v oblasti Vršovic, administrativa kolem Smíchovského nádraží a nové kulturní centrum budiž situováno v Libni.


VRŠOVICE

SMÍCHOV

LIBEŇ

BUBNY -HOLEŠOVICE


DUCH VĚŽE SOUTĚŽNÍ PROJEKT, DRUHÁ VĚŽ PRO CHRÁM SV. BARTOLOMĚJE 2012 (PLZEŇ) (JINDŘICH BLAHA, PETR BOČAN)


„Tati, můžu dnes zůstat vzhůru a dívat se na svatýho Bartoloměje?“


Město mělo v průběhu dějin

ducha svatého. Světlo naděje

a nemohou se dočkat, až v roce

několik příležitostí dostavět průčelí sv. Bartoloměje, ale dvě věže již neodpovídaly dobovému vkusu. I tento fakt chápeme jako důležitou součást katedrály. Dá se říci, že budova je stejně dobře formována svými prvky jako tím, co ji bylo minulostí odepřeno. Od té doby zajisté uplynulo mnoho vody ve čtyřech plzeňských řekách, přesto jakýkoliv zákrok ve smyslu moderního hmotového doplnění kostela chápeme jako svévolný a agresivní zásah do historického obrazu města. Jinak řečeno: stávající věž si podle našeho názoru zvykla na svou suverenitu a adoptovaného mladšího sourozence, který by jí připravil o zaslouženou pozornost, by za svého nepřijala.

pro Plzeň. To vše zprostředkováno minimálním zásahem v podobě nahrazení přebytečného krovu nad nedokončeným průčelím terasou pro instalaci čtyř reflektorů a výrobníku kouře. Každou sobotu ve 21:30 se začne po boku temné siluety jediné bartolomějské věže vznášet lehký opar. V napjatém očekávání, začínají diváci spatřovat první zlaté paprsky propalující mlhu. Čtyři paprsky rychle nabírají na síle a stávají se z nich světelné sloupy, vyvolávající dojem opěráků přízračné věže, která se rozlévá mezi nimi. Ve 22:00 duch mizí v záblesku světla. Zůstává jen obláček kouře a i ten se rychle rozplývá. Svědci mystéria se rozcházejí, vracejí se domů,

2015 dostanou šanci ukázat ji celému světu.

Navrhujeme proto ne stavbu (vždy tak zásadní a sebestřednou) ale ducha věže, místa a města. Reminiscenci věže, která tam mohla být, ale není. Symbol

nebo do některé z hospod. Ti, kteří viděli událost poprvé, přemýšlejí, jestli to nebyl sen, zato „osvícení“ Plzeňané jsou hrdí na svou vzdušnou věž


NÁRODNÍ KNIHOVNA (PALÁC 3. TISÍCILETÍ) NÁBŘEŽÍ LUDVÍKA SVOBODY, PRAHA ATELIER ŠRÁMKOVÁ, BAKALÁŘSKÁ PRÁCE, 2012/2013


Nezastavěné území na nábřeží Ludvíka Svobody výnamově odpovídá parcele, kterou již přes 140 let využívá Národní Divadlo. Nejen proto byl řešený prosotor zhodnocen jako ideální místo pro novou budovu Národní knihovny. Toto místo má velkého nepřítele v dopravní tepně, která odřízla využitelný prostor od řeky i od centra města. Pro umístění sebevědomé palácové stavby, která do tohoto bodu patří, je třeba překonat bariéru mezi domem a řekou. Tento efekt

budiž zprostředkován přykrytím silnice betonovou deskou v úseku, kde komunikace probíhá v dostatečné hloubce pod úrovní terénu (v důsledku výjezdu z Těšnovského tunelu). Nově vzniklou pláň rozpínající se mezi Lannovou ulicí, řekou a Knihovnou využívám jako literární park. V úseku parku navíc pro posílení kontaktu s vodou doplňuji nábřeží o tribunu/schody klesající k řece. S ohledem na budoucí objemovou stálost objektu

při zachování maximální funkční flexibility byl zvolen hybridní konstrukční systém sestávající ze dvou nezávislých nosných konstrukcí. Masivní ocelová superkonstrukce drží vnější objem a obaluje vnitřní prostor budovy lehkým proskleným pláštěm. Do takto vytvořeného prostoru navrhuji naprosto samostatnou strukturu z betonových prefabrikátů. Národní knihovna tak svými provozy zaplnila dva podélné trakty o šesti patrech, vzájemně propojované

kominukačními můstky. Přízemí je navrženo jako veřejný prostor s komerčními prostory a přednáškovým sálem, kontrolovaná zóna vlastní instituce začíná až v 1. patře centrální halou služeb. Navazují studijní prostory s volným výběrem, tichá studovna a další specializované studovny napříč podlažími severního traktu orientovaného na řeku. Jižní trakt směřující do ulice je věnován zaměstnancům knihovny. Nejvyšší 6. patro

nabízí díky architektonickému řešení domu velký otevřený prostor zcela bez vnitřních podpor a neopakovatelný výhled na historické centrum Prahy. Proto jsou zde umístěny nejreprezentativnější prostory jako je literární kavárna, hudební a taneční sály, nebo výstavní síň. Vysokokapacitní sklady národních konzervačních fondů jsou umístěny v pěti podzemních podlažích. Garáže jsou řešeny jako samostatný podzemní objekt v těsném sousedství knihovny.


SITUACE


budovy.

hudební sál 7. PATRO 7. PATRO

jídelna pro zaměstnance jídelna pro zaměstnance

hudební sál

výstavní prostory výstavní prostory

1. PATRO 1. PATRO

PŘÍČNÝ ŘEZ PARKEM

odbor služeb odbor služeb

lístkový kataloglístkový katalog

správa budovyspráva budovy odbor knihovního odbor systému knihovního systému

PRŮČELÍ

zóny s vo

PŘÍZEMÍ

volný komerční pr

PODÉLNÝ ŘEZ PODÉLNÝ ŘEZ

respirium

respirium

šatna

šatna

taneční sál

taneční sál

literární kavárna literární kavárna

počítačová studovna počítačová studovna zóny s volným zóny výběrem s volným výběrem

centrální hala služeb centrální hala služeb

PODÉLNÝ ŘEZ

3. PATRO 3. PATRO

akvizice

akvizice

zpracovatelskázpracovatelská linka linka

odbor doplňování odbor fondů doplňování fondů

volný komerčnívolný prostor komerční prostor podatelna PŘÍZEMÍ PŘÍZEMÍ

vrátnice podatelna

kavárna

skupinová studovna skupinová studovna

PŘÍČNÝ ŘEZ

vrátnice přednáškový sál přednáškový sál

šatna

šatna knihkupectví knihkupectví

TYPICKÉ PODZEMN

PŘÍČNÝ ŘEZ PŘÍČNÝ ŘEZ

NÁRODNÍ KNIHOVNA. JINDŘICH BLAHA. ATELIER ŠRÁMKOVÁ zóny s volným zóny výběrem s volným výběrem počítačová studovna počítačová studovna

2. PATRO 2. PATRO

zóny s volným zóny výběrem s volným výběrem počítačová studovna počítačová studovna

skupinová studovna skupinová studovna

kavárna

restaurace

restaurace

TYPICKÉ TYPICKÉ PODZEMNÍ PODZEMNÍ PODLAŽÍ PODLAŽÍ

odbor správy aodbor ochrany správy fondů a ochrany fondů

tichá studovnatichá studovna

kavárna

skupinová studovna skupinová studovna

velkokapacitnívelkokapacitní sklady národních sklady konzervačních národních konzervačních fondů fondů

výukový sál

výukový sál

výstavní prostor výstavní prostor


PRAŽSKÝ BROD SOUTĚŽNÍ PROJEKT SUPERSTUDIO 2013 (MOST PRO PRAHU) ANBLBO (JÁN ANTAL, JINDŘICH BLAHA, PETR BOČAN)


Představte si, že si vykasáte kalhoty nad kolena a vstoupíte do Vltavy. Nebojte se. Trochu studí, jak vám šplouchá na lítka, ale není hluboká. Ne tady. Když potom zjistíte, že máte pod nohama pevné dno, můžete se směle vydat vstříc protějšímu břehu. Tento pro naše předky ve staré Praze běžný zážitek si dnes již jen těžko dokážeme představit. Přitom brod je pro naše hlavní město významným historicky určujícím prvkem. S tím ostatně také úzce souvisí jeho Název (Brodiště Překročení - Práh – Praha).

Dnes má Vltava v Praze 17 mostů, ale ani jeden brod. Přitom by takové zařízení mohlo mít kromě komunikační funkce také nesporné rekreační a terapeutické kvality. Pro umístění novodobého pražského brodiště jsme zvolili koryto mezi Smetanovým nábřežím a severním cípem Střeleckého ostrova. Propojujeme město a zeleň v místě kde toto spojení chybí. Bez narušení lodní plavební dráhy, stejně jako historického panoramatu města. Praha se vrací ke kořenům a získává novou senzaci.


PAMÁTNÍK RÓMSKÉHO HOLOCAUSTU SOUTĚŽNÍ PROJEKT NA DOSTAVBU AREÁLU V HODONÍNĚ U KUNŠTÁTU (2013) (JINDŘICH BLAHA, MARIE KRAŤUKOVÁ)


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

důstojným a hlavně stálým. Kámen stojí tam kde je vztyčen, jako strážce paměti, který nepodlehne změně směru větru, ani společenských nálad. Pietní plocha původního kárného tábora je pojatá jako prostor klidný a čistý, vhodný pro rozjímání a odpočinek. Hranice je vyznačena po celém obvodu decentními kamennými patníky. Půdorysy původních objektů jsou překryty travnatými kopečky a cedulemi informativního rázu. Komunikace na pietní ploše i ve zbytku areálu jsou zpevněny zatravňovací dlažbou. Místa vyjimečného významu nebo charakteru jsou vyznačena kotevními body kamennými kvádry, na kterých je možno sedět, ležet, nebo si alespoň odložit zavazadlo. Vstupní pavilon, obsahující infocentrum, multifunkční sál a hospodářské zázemí, je ústředním objektem našeho

přírodním kamenem - materiálem

návrhu. Objem domu vychází

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Areál sběrného tábora v Hodoníně u Kunštátu byl v letech 1940-1950 svědkem drastického vylučování různých skupin lidí ze společnosti. Památník pro toto místo chápeme jako trvalé úložiště vzpomínek, nezabarvených dobovými tendencemi a uměle navozenými emocemi. Dřevěné prvky původních zrekonstruovaných budov umožňují smyslový kontakt s tísnivou minulostí. Dřevo má dobré absorpční vlastnosti, možná proto člověk často podlehne představě, že do sebe nasává všechno co se děje okolo něj. Charakteristické praskání a skřípání pak nabízí dojem, že dřevo vypráví o tom co zažilo. Aby tento princip fungoval, nesmí se tento materiál objevit na nově postavených prvcích. Proto zavádíme pro architektonický výraz nových zásahů druhý princip, materiálově vyjádřený

z racionálních požadavků na vnitřní uspořádání a kvalitu prostředí, stejně jako citlivé doplnění jedinečného kontextu. Použitý konstrukční sytém z ocelových konzolových rámů umožňuje volnou dispozici, stejně jako výhodné horní osvětlení. Zejména multifunkčnímu sálu je tak poskytnuta mimořádná atmosféra volného prostoru, dvojitě osvětleného střešními okny. Druhým navrhovaným stavebním objektem je kontemplativní objekt, situovaný v severozápadní části areálu. Ten je koncipován jako formace volných sloupů v krajině. V momentě, kdy je na odpočinkové ploše organizována venkovní událost, se však ukáže, že sloupy za nenápadnými ocelovými dvířky skrývají skládací hliníkové nosníky a plachtu pro dočasné zastřešení.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


IMPREGNOVANÉ PLÁTNO HLINÍKOVÁ PŘÍHRADA

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

DETAIL SLOUPU


INFORMACE/ KANCELÁŘ KASA

HALA

INFORMACE/ KASA

A

HALA

ŘEZ A-A’

IMPREGNOVANÉ PLÁTNO

A'

HLINÍKOVÁ PŘÍHRADA UBIKACE

UBIKACE

ŘEZ B-B’

DEPOZITÁŘ HOSPODÁŘSKÁ MÍSTNOST

BYT SPRÁVCE

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT STANOVIŠTĚ OSTRAHY

VÝSTAVNÍ PROSTOR INFORMACE/ KASA

ŘEZ C-C’

HLINÍKOVÁ PŘÍHRADA

C

IMPREGNOVANÉ PLÁTNO HALA

B

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

A

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

MULTIFUNKČNÍ SÁL

KANCELÁŘ

STANOVIŠTĚ OSTRAHY

ZÁPADNÍ POHLED

A

PRODUCED BY PRODUCED AN AUTODESK BY AN EDUCATIONAL AUTODESK PRODUCT EDUCATION

C'

B

A B'

PŮDORYS VSTUPNÍHO PAVILONU

PRODUCED BY AN

SEVERNÍ POHLED NA PRŮČELÍ PAVILONU

MULTIFUNKČN SÁL


Vypracoval: Jindřich Blaha v roce 2013 tel.: +420 721 013 757 mail: jindrichblaha@seznam.cz

jindrichblaha_portfolio_5/13  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you