Page 1

>

  

| N|

1084

ǯ

A

803

1416

1138

-VI-1279, . 497   - . 

37 0

606

438

1374

500

ǯ

A

500

1122

 

 701

 ǸǼǼǽdzǾ  !"#$%&'()* +ș,ȑȜ-ǽ./0ȜȐ#1Ȏ ǯȎȘ2%)3*ȓǶ43ȓ4ȓ%*4$ 

 1:200

555


ЖИЛИЩНА СГРАДА

ЗАБЕЛЕЖКИ:

в УПИ-VI-1279, кв. 497б на Първа градска част - общ. Пловдив

12 9

24 5

24 2

10 0

14

25

Б

A 60

90

Склад 1 2.16м2

-2.

501

-2.

32

32

90

Склад 2 1.96м2

90

Склад 5 1.79м2

Склад 3 1.89м2

Склад 6 1.94м2

132

-1.

90

Склад 4 3.70м2

72

Магазин 2.1 19.87м2

335

Тоалетна 2.02м2

-2.

32

-1.

80

Склад 19.87 м2

Тоалетна 2.64м2

32

180

-2.

Ателие - 9.96м2

1. Външните преградни стени да се изпълнят с гр.тухла по детайл на производителя и изискванията за ТТЕ. 2. За размери на конструктивни елементи (стоманобетонни), както и конструктивни детайли да се гледа частта СК. 3. Вътрешните преградни стени да се изпълнят с газобетонни блокчета YTONG. 4. За подови сифони в мокри помещения и тераси, както и позиции водосточни тръби да се гледа частта ВК. 5. За ЕЛ инсталации и ОВК да се гледат съответните проектни части. 6. Да се предвиди топлоизолация по всички еркерни части, както и над плоча мансарден етаж и тераси към него. 7. Вътрешни стени - между санитарни помещения и спални такива се предвиждат шумоизолиращи подложки и пластове съгласно нормите по чл.36 ал.3 от НП на ВК на сгради. 8. Квадратурите описани в рамките на помещенията са светли по Наредба No 7. 9. Метални парапети към лоджии и балкони да се изпълнят след консултация с проектанта. 10. В сутеренно ниво - вратите към избените помещения да се изпълнят с предвидената височина, като над тях се остави вентилационен отвор 80/30 см. 11. Всички отвори (вкл. за врати и прозорци) да се мерят от готов под. 12. Всички предпазни парапети да се изпълнят на височина минимум 90 см от готов под. Всички еркерни излизания, капандури, козирки и др. архитектурни елементи, както и кулата оформена в последните две нива са съобразени с изискванията на Наредба No 7.

168

72

650

Тоалетна 1.38м2

Б

32

A

-2.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

(М. Цолов)

КУПУВАЧ :

Съгласен съм с проекта .

Застроена Площ: 115.44м2 Ателие - 9.96м2 Тоалетна - 2.02м2

Съгласен съм с проекта .

www.arhibak.com 032/ 63 28 93, ул."К. Пастухов" 24, Пловдив

Магазин 1.1 - 19.87м2 Магазин 2.1 - 48.40м2

ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ-VI-1279, кв. 497б на Първа градска част - общ. Пловдив

Склад 1 - 2.16м2 Склад 4 - 3.70м2 Склад 2 - 1.96м2 Склад 5 - 1.79м2 Склад 3 - 1.89м2 Склад 6 - 1.94м2

ИП

СЪГЛАСУВАЛИ:

НАЧЕРТАЛ

:

/ ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА ТИПОВ ЕТАЖ

МАЩАБ : М 1 : 100 ЛИСТ :

арх. Георги Бакърджиев

ПРОЕКТАНТ :

Сутерен М 1:50

(име, подпис)

СК

инж.

ЕЛ

инж.

ВиК

инж. Б. Петков

2006 г.


ЖИЛИЩНА СГРАДА

ЗАБЕЛЕЖКИ:

в УПИ-VI-1279, кв. 497б на Първа градска част - общ. Пловдив

12 9

24 5

24 2

10 0

14

25

Б

A 60

90

Склад 1 2.16м2

-2.

501

-2.

32

32

90

Склад 2 1.96м2

90

Склад 5 1.79м2

Склад 3 1.89м2

Склад 6 1.94м2

132

-1.

90

Склад 4 3.70м2

72

Магазин 2.1 19.87м2

335

Тоалетна 2.02м2

-2.

32

-1.

80

Склад 19.87 м2

Тоалетна 2.64м2

32

180

-2.

Ателие - 9.96м2

1. Външните преградни стени да се изпълнят с гр.тухла по детайл на производителя и изискванията за ТТЕ. 2. За размери на конструктивни елементи (стоманобетонни), както и конструктивни детайли да се гледа частта СК. 3. Вътрешните преградни стени да се изпълнят с газобетонни блокчета YTONG. 4. За подови сифони в мокри помещения и тераси, както и позиции водосточни тръби да се гледа частта ВК. 5. За ЕЛ инсталации и ОВК да се гледат съответните проектни части. 6. Да се предвиди топлоизолация по всички еркерни части, както и над плоча мансарден етаж и тераси към него. 7. Вътрешни стени - между санитарни помещения и спални такива се предвиждат шумоизолиращи подложки и пластове съгласно нормите по чл.36 ал.3 от НП на ВК на сгради. 8. Квадратурите описани в рамките на помещенията са светли по Наредба No 7. 9. Метални парапети към лоджии и балкони да се изпълнят след консултация с проектанта. 10. В сутеренно ниво - вратите към избените помещения да се изпълнят с предвидената височина, като над тях се остави вентилационен отвор 80/30 см. 11. Всички отвори (вкл. за врати и прозорци) да се мерят от готов под. 12. Всички предпазни парапети да се изпълнят на височина минимум 90 см от готов под. Всички еркерни излизания, капандури, козирки и др. архитектурни елементи, както и кулата оформена в последните две нива са съобразени с изискванията на Наредба No 7.

168

72

650

Тоалетна 1.38м2

Б

32

A

-2.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

(М. Цолов)

КУПУВАЧ :

Съгласен съм с проекта .

Застроена Площ: 115.44м2 Ателие - 9.96м2 Тоалетна - 2.02м2

Съгласен съм с проекта .

www.arhibak.com 032/ 63 28 93, ул."К. Пастухов" 24, Пловдив

Магазин 1.1 - 19.87м2 Магазин 2.1 - 48.40м2

ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ-VI-1279, кв. 497б на Първа градска част - общ. Пловдив

Склад 1 - 2.16м2 Склад 4 - 3.70м2 Склад 2 - 1.96м2 Склад 5 - 1.79м2 Склад 3 - 1.89м2 Склад 6 - 1.94м2

ИП

СЪГЛАСУВАЛИ:

НАЧЕРТАЛ

:

/ ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА ТИПОВ ЕТАЖ

МАЩАБ : М 1 : 100 ЛИСТ :

арх. Георги Бакърджиев

ПРОЕКТАНТ :

Сутерен М 1:50

(име, подпис)

СК

инж.

ЕЛ

инж.

ВиК

инж. Б. Петков

2006 г.


ЖИЛИЩНА СГРАДА

ЗАБЕЛЕЖКИ:

в УПИ-VI-1279, кв. 497б на Първа градска част - общ. Пловдив

11 0

10 0

10

65

главно ел.табло

14 4

10 0

25

Б

A

15

- 0.

11 26

266

36

00

100

+0.

Магазин 2.2 41.08м2 Баня 2.36 ì2

825

Магазин 1.2 8.60м2

00

+0.

00

+0.

80

22

+0.

1. Външните преградни стени да се изпълнят с гр.тухла по детайл на производителя и изискванията за ТТЕ. 2. За размери на конструктивни елементи (стоманобетонни), както и конструктивни детайли да се гледа частта СК. 3. Вътрешните преградни стени да се изпълнят с газобетонни блокчета YTONG. 4. За подови сифони в мокри помещения и тераси, както и позиции водосточни тръби да се гледа частта ВК. 5. За ЕЛ инсталации и ОВК да се гледат съответните проектни части. 6. Да се предвиди топлоизолация по всички еркерни части, както и над плоча мансарден етаж и тераси към него. 7. Вътрешни стени - между санитарни помещения и спални такива се предвиждат шумоизолиращи подложки и пластове съгласно нормите по чл.36 ал.3 от НП на ВК на сгради. 8. Квадратурите описани в рамките на помещенията са светли по Наредба No 7. 9. Метални парапети към лоджии и балкони да се изпълнят след консултация с проектанта. 10. В сутеренно ниво - вратите към избените помещения да се изпълнят с предвидената височина, като над тях се остави вентилационен отвор 80/30 см. 11. Всички отвори (вкл. за врати и прозорци) да се мерят от готов под. 12. Всички предпазни парапети да се изпълнят на височина минимум 90 см от готов под. Всички еркерни излизания, капандури, козирки и др. архитектурни елементи, както и кулата оформена в последните две нива са съобразени с изискванията на Наредба No 7.

Ателие 18.29м2

22

28 27

75

202

25

25

25

78

Тераса - 5.77м2

204

80

25

107

182

130

+0.

558

538

15

- 0.

Б

A

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

(М. Цолов)

КУПУВАЧ :

Съгласен съм с проекта .

Застроена Площ: 98.67м2

Съгласен съм с проекта .

www.arhibak.com 032/ 63 28 93, ул."К. Пастухов" 24, Пловдив

Магазин 1.2 - 8.60м2 Магазин 2.2 - 41.08м2

ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ-VI-1279, кв. 497б на Първа градска част - общ. Пловдив

Ателие - 18.29м2 Тераса - 5.77м2

ИП

СЪГЛАСУВАЛИ:

НАЧЕРТАЛ

:

/ ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА ТИПОВ ЕТАЖ

МАЩАБ : М 1 : 100 ЛИСТ :

арх. Георги Бакърджиев

ПРОЕКТАНТ :

Партер М 1:50

(име, подпис)

СК

инж.

ЕЛ

инж.

ВиК

инж. Б. Петков

2006 г.


ЖИЛИЩНА СГРАДА

ЗАБЕЛЕЖКИ:

в УПИ-VI-1279, кв. 497б на Първа градска част - общ. Пловдив

25

Б

A

15

11 0

10 0

10

65

главно ел.табло

14 4

10 0

- 0.

11 26

266

36

100

00

+0.

Магазин 2.2 41.08м2 Баня 2.36 ì2

825

Магазин 1.2 8.60м2

00

+0.

00

+0.

80

22

+0.

1. Външните преградни стени да се изпълнят с гр.тухла по детайл на производителя и изискванията за ТТЕ. 2. За размери на конструктивни елементи (стоманобетонни), както и конструктивни детайли да се гледа частта СК. 3. Вътрешните преградни стени да се изпълнят с газобетонни блокчета YTONG. 4. За подови сифони в мокри помещения и тераси, както и позиции водосточни тръби да се гледа частта ВК. 5. За ЕЛ инсталации и ОВК да се гледат съответните проектни части. 6. Да се предвиди топлоизолация по всички еркерни части, както и над плоча мансарден етаж и тераси към него. 7. Вътрешни стени - между санитарни помещения и спални такива се предвиждат шумоизолиращи подложки и пластове съгласно нормите по чл.36 ал.3 от НП на ВК на сгради. 8. Квадратурите описани в рамките на помещенията са светли по Наредба No 7. 9. Метални парапети към лоджии и балкони да се изпълнят след консултация с проектанта. 10. В сутеренно ниво - вратите към избените помещения да се изпълнят с предвидената височина, като над тях се остави вентилационен отвор 80/30 см. 11. Всички отвори (вкл. за врати и прозорци) да се мерят от готов под. 12. Всички предпазни парапети да се изпълнят на височина минимум 90 см от готов под. Всички еркерни излизания, капандури, козирки и др. архитектурни елементи, както и кулата оформена в последните две нива са съобразени с изискванията на Наредба No 7.

Ателие 18.29м2

22

28 27

25

25

25

78

204

75

202

Тераса - 5.77м2

80

25

107

182

130

+0.

558

538

15

- 0.

Б

A

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

(М. Цолов)

КУПУВАЧ :

Съгласен съм с проекта .

Застроена Площ: 98.67м2

Съгласен съм с проекта .

www.arhibak.com 032/ 63 28 93, ул."К. Пастухов" 24, Пловдив

Магазин 1.2 - 8.60м2 Магазин 2.2 - 41.08м2

ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ-VI-1279, кв. 497б на Първа градска част - общ. Пловдив

Ателие - 18.29м2 Тераса - 5.77м2

ИП

СЪГЛАСУВАЛИ:

НАЧЕРТАЛ

:

/ ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА ТИПОВ ЕТАЖ

МАЩАБ : М 1 : 100 ЛИСТ :

арх. Георги Бакърджиев

ПРОЕКТАНТ :

Партер М 1:50

(име, подпис)

СК

инж.

ЕЛ

инж.

ВиК

инж. Б. Петков

2006 г.


ЖИЛИЩНА СГРАДА

ЗАБЕЛЕЖКИ:

в УПИ-VI-1279, кв. 497б на Първа градска част - общ. Пловдив

Б

A 1292 12 223

93

165

150

Тераса 3.35 м2

150

Тераса 4.09 м2

12 1

215

273

27 7

137

7

532 26

Кухня 4.36 м2

172

Трапезария 5.26 м2

185

158

100

АП. 1 51.66 м2

10

571

104

137 Стълбище 10.36 м2

32

+3.

45

291

АП. 2 56.61 м2

16

16

35

328

303

Антре 4.79 м2

04

+6.

22

134

219

Спалня 5.61 м2

220

224

204

Кабинет 6.67 м2

325

254

330

622

Антре 1.99 м2

110

70

22 123

Дневна 9.19 м2

10

10

Дневна 11.69 м2

28 28 28 28 28 28 416

180

204

150

180

874

Баня 2.70 м2

Баня 3.24 м2

204

199

68

+4. 96 +1.

192

210

488

301

110

200

127

150

Кухня Трапезария 9.95 м2

1. Външните преградни стени да се изпълнят с гр.тухла по детайл на производителя и изискванията за ТТЕ. 2. За размери на конструктивни елементи (стоманобетонни), както и конструктивни детайли да се гледа частта СК. 3. Вътрешните преградни стени да се изпълнят с газобетонни блокчета YTONG. 4. За подови сифони в мокри помещения и тераси, както и позиции водосточни тръби да се гледа частта ВК. 5. За ЕЛ инсталации и ОВК да се гледат съответните проектни части. 6. Да се предвиди топлоизолация по всички еркерни части, както и над плоча мансарден етаж и тераси към него. 7. Вътрешни стени - между санитарни помещения и спални такива се предвиждат шумоизолиращи подложки и пластове съгласно нормите по чл.36 ал.3 от НП на ВК на сгради. 8. Квадратурите описани в рамките на помещенията са светли по Наредба No 7. 9. Метални парапети към лоджии и балкони да се изпълнят след консултация с проектанта. 10. В сутеренно ниво - вратите към избените помещения да се изпълнят с предвидената височина, като над тях се остави вентилационен отвор 80/30 см. 11. Всички отвори (вкл. за врати и прозорци) да се мерят от готов под. 12. Всички предпазни парапети да се изпълнят на височина минимум 90 см от готов под. Всички еркерни излизания, капандури, козирки и др. архитектурни елементи, както и кулата оформена в последните две нива са съобразени с изискванията на Наредба No 7.

Спалня 1 9.66 м2

Спалня 2 6.69 м2

300

30

117 90

Тераса 2.76 м2

344

287

209

103 Тераса 2.99 м2

90

209

310

254

30

30

315

857

1276

Б

A

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

(М. Цолов)

КУПУВАЧ :

Съгласен съм с проекта .

Застроена Площ: 120.50м2

Съгласен съм с проекта .

www.arhibak.com 032/ 63 28 93, ул."К. Пастухов" 24, Пловдив

Ап. 1 - 51.66м2 Ап. 2 - 56.61м2

ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ-VI-1279, кв. 497б на Първа градска част - общ. Пловдив

Плътност на Застрояване: 98.667 / 161.936 * 100 = 60.93%

ИП

СЪГЛАСУВАЛИ:

НАЧЕРТАЛ

:

/ ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА ТИПОВ ЕТАЖ

МАЩАБ : М 1 : 100 ЛИСТ :

арх. Георги Бакърджиев

ПРОЕКТАНТ :

Типов етаж М 1:50

(име, подпис)

СК

инж.

ЕЛ

инж.

ВиК

инж. Б. Петков

2006 г.


ЖИЛИЩНА СГРАДА

ЗАБЕЛЕЖКИ:

в УПИ-VI-1279, кв. 497б на Първа градска част - общ. Пловдив

Б

A 1292 12 223

93

165

150

Тераса 3.35 м2

150

Тераса 4.09 м2

12 1

215

273

27 7

137

7

532 26

Кухня 4.36 м2

172

Трапезария 5.26 м2

185

158

100

АП. 1 51.66 м2

10

571

104

137 Стълбище 10.36 м2

32

+3.

45

291

АП. 2 56.61 м2

16

16

35

328

303

Антре 4.79 м2

04

+6.

22

134

219

Спалня 5.61 м2

220

224

204

Кабинет 6.67 м2

325

254

330

622

Антре 1.99 м2

110

70

22 123

Дневна 9.19 м2

10

10

Дневна 11.69 м2

28 28 28 28 28 28 416

180

204

150

180

874

Баня 2.70 м2

Баня 3.24 м2

204

199

68

+4. 96 +1.

192

210

488

301

110

200

127

150

Кухня Трапезария 9.95 м2

1. Външните преградни стени да се изпълнят с гр.тухла по детайл на производителя и изискванията за ТТЕ. 2. За размери на конструктивни елементи (стоманобетонни), както и конструктивни детайли да се гледа частта СК. 3. Вътрешните преградни стени да се изпълнят с газобетонни блокчета YTONG. 4. За подови сифони в мокри помещения и тераси, както и позиции водосточни тръби да се гледа частта ВК. 5. За ЕЛ инсталации и ОВК да се гледат съответните проектни части. 6. Да се предвиди топлоизолация по всички еркерни части, както и над плоча мансарден етаж и тераси към него. 7. Вътрешни стени - между санитарни помещения и спални такива се предвиждат шумоизолиращи подложки и пластове съгласно нормите по чл.36 ал.3 от НП на ВК на сгради. 8. Квадратурите описани в рамките на помещенията са светли по Наредба No 7. 9. Метални парапети към лоджии и балкони да се изпълнят след консултация с проектанта. 10. В сутеренно ниво - вратите към избените помещения да се изпълнят с предвидената височина, като над тях се остави вентилационен отвор 80/30 см. 11. Всички отвори (вкл. за врати и прозорци) да се мерят от готов под. 12. Всички предпазни парапети да се изпълнят на височина минимум 90 см от готов под. Всички еркерни излизания, капандури, козирки и др. архитектурни елементи, както и кулата оформена в последните две нива са съобразени с изискванията на Наредба No 7.

Спалня 1 9.66 м2

Спалня 2 6.69 м2

300

30

117 90

Тераса 2.76 м2

344

287

209

103 Тераса 2.99 м2

90

209

310

254

30

30

315

857

1276

Б

A

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

(М. Цолов)

КУПУВАЧ :

Съгласен съм с проекта .

Застроена Площ: 120.50м2

Съгласен съм с проекта .

www.arhibak.com 032/ 63 28 93, ул."К. Пастухов" 24, Пловдив

Ап. 1 - 51.66м2 Ап. 2 - 56.61м2

ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ-VI-1279, кв. 497б на Първа градска част - общ. Пловдив

Плътност на Застрояване: 98.667 / 161.936 * 100 = 60.93%

ИП

СЪГЛАСУВАЛИ:

НАЧЕРТАЛ

:

/ ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА ТИПОВ ЕТАЖ

МАЩАБ : М 1 : 100 ЛИСТ :

арх. Георги Бакърджиев

ПРОЕКТАНТ :

Типов етаж М 1:50

(име, подпис)

СК

инж.

ЕЛ

инж.

ВиК

инж. Б. Петков

2006 г.


ЖИЛИЩНА СГРАДА

ЗАБЕЛЕЖКИ:

в УПИ-VI-1279, кв. 497б на Първа градска част - общ. Пловдив

Б

A 1292 12 223

93

165

Тераса 4.09 м2

12 1

Тераса 4.51 м2

150

30

215

273

27 7

137

21 6

16 Кухня Трапезария 8.05 м2

172

Трапезария 5.53 м2

85

Кухня 3.70 м2

200 475

40

54

+7.

Дневна 8.30 м2

17 70

874

Баня 2.43 м2

22 11 3

4 10

22

4 11

17

Баня 3.37 м2

Дневна 11.62 м2

546

622

Антре 1.99 м2

АП. 1 49.70 м2

Стълбище 10.36 м2

76

+8.

АП. 2 56.57 м2

Антре 4.12 м2

1. Външните преградни стени да се изпълнят с гр.тухла по детайл на производителя и изискванията за ТТЕ. 2. За размери на конструктивни елементи (стоманобетонни), както и конструктивни детайли да се гледа частта СК. 3. Вътрешните преградни стени да се изпълнят с газобетонни блокчета YTONG. 4. За подови сифони в мокри помещения и тераси, както и позиции водосточни тръби да се гледа частта ВК. 5. За ЕЛ инсталации и ОВК да се гледат съответните проектни части. 6. Да се предвиди топлоизолация по всички еркерни части, както и над плоча мансарден етаж и тераси към него. 7. Вътрешни стени - между санитарни помещения и спални такива се предвиждат шумоизолиращи подложки и пластове съгласно нормите по чл.36 ал.3 от НП на ВК на сгради. 8. Квадратурите описани в рамките на помещенията са светли по Наредба No 7. 9. Метални парапети към лоджии и балкони да се изпълнят след консултация с проектанта. 10. В сутеренно ниво - вратите към избените помещения да се изпълнят с предвидената височина, като над тях се остави вентилационен отвор 80/30 см. 11. Всички отвори (вкл. за врати и прозорци) да се мерят от готов под. 12. Всички предпазни парапети да се изпълнят на височина минимум 90 см от готов под. Всички еркерни излизания, капандури, козирки и др. архитектурни елементи, както и кулата оформена в последните две нива са съобразени с изискванията на Наредба No 7.

312

Спалня 1 9.27 м2

Кабинет 5.79 м2 Спалня 2 5.36 м2

Спалня 4.52 м2

344

274

Тераса 4.32 м2

90

90

Тераса 4.21 м2

209

103

130

209

187

310

254

204

857 1276

Б

A

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

(М. Цолов)

КУПУВАЧ :

Съгласен съм с проекта .

Застроена Площ: 120.50м2

Съгласен съм с проекта .

www.arhibak.com 032/ 63 28 93, ул."К. Пастухов" 24, Пловдив

Ап. 1 - 49.70м2 Ап. 2.1 - 56.57м2

ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ-VI-1279, кв. 497б на Първа градска част - общ. Пловдив ИП

Разпределение на кота +8.76 М 1:50

(име, подпис)

НАЧЕРТАЛ

:

МАЩАБ : М 1 : 100 ЛИСТ :

арх. Георги Бакърджиев

ПРОЕКТАНТ : СЪГЛАСУВАЛИ:

/ ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА ТИПОВ ЕТАЖ

СК

инж.

ЕЛ

инж.

ВиК

инж. Б. Петков

2006 г.


ЖИЛИЩНА СГРАДА

ЗАБЕЛЕЖКИ:

в УПИ-VI-1279, кв. 497б на Първа градска част - общ. Пловдив

Б

A 1292 12 223

93

165

Тераса 4.09 м2

12 1

Тераса 4.51 м2

150

30

215

273

27 7

137

21 6

16 Кухня Трапезария 8.05 м2

172

Трапезария 5.53 м2

85

Кухня 3.70 м2

200 475

40

54

+7.

Дневна 8.30 м2

17 70

874

Баня 2.43 м2

22 11 3

4 10

22

4 11

17

Баня 3.37 м2

Дневна 11.62 м2

546

622

Антре 1.99 м2

АП. 1 49.70 м2

Стълбище 10.36 м2

76

+8.

АП. 2 56.57 м2

Антре 4.12 м2

1. Външните преградни стени да се изпълнят с гр.тухла по детайл на производителя и изискванията за ТТЕ. 2. За размери на конструктивни елементи (стоманобетонни), както и конструктивни детайли да се гледа частта СК. 3. Вътрешните преградни стени да се изпълнят с газобетонни блокчета YTONG. 4. За подови сифони в мокри помещения и тераси, както и позиции водосточни тръби да се гледа частта ВК. 5. За ЕЛ инсталации и ОВК да се гледат съответните проектни части. 6. Да се предвиди топлоизолация по всички еркерни части, както и над плоча мансарден етаж и тераси към него. 7. Вътрешни стени - между санитарни помещения и спални такива се предвиждат шумоизолиращи подложки и пластове съгласно нормите по чл.36 ал.3 от НП на ВК на сгради. 8. Квадратурите описани в рамките на помещенията са светли по Наредба No 7. 9. Метални парапети към лоджии и балкони да се изпълнят след консултация с проектанта. 10. В сутеренно ниво - вратите към избените помещения да се изпълнят с предвидената височина, като над тях се остави вентилационен отвор 80/30 см. 11. Всички отвори (вкл. за врати и прозорци) да се мерят от готов под. 12. Всички предпазни парапети да се изпълнят на височина минимум 90 см от готов под. Всички еркерни излизания, капандури, козирки и др. архитектурни елементи, както и кулата оформена в последните две нива са съобразени с изискванията на Наредба No 7.

312

Спалня 1 9.27 м2

Кабинет 5.79 м2 Спалня 2 5.36 м2

Спалня 4.52 м2

344

274

Тераса 4.32 м2

90

90

Тераса 4.21 м2

209

103

130

209

187

310

254

204

857 1276

Б

A

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

(М. Цолов)

КУПУВАЧ :

Съгласен съм с проекта .

Застроена Площ: 120.50м2

Съгласен съм с проекта .

www.arhibak.com 032/ 63 28 93, ул."К. Пастухов" 24, Пловдив

Ап. 1 - 49.70м2 Ап. 2.1 - 56.57м2

ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ-VI-1279, кв. 497б на Първа градска част - общ. Пловдив ИП

Разпределение на кота +8.76 М 1:50

(име, подпис)

НАЧЕРТАЛ

:

МАЩАБ : М 1 : 100 ЛИСТ :

арх. Георги Бакърджиев

ПРОЕКТАНТ : СЪГЛАСУВАЛИ:

/ ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА ТИПОВ ЕТАЖ

СК

инж.

ЕЛ

инж.

ВиК

инж. Б. Петков

2006 г.


ЖИЛИЩНА СГРАДА

ЗАБЕЛЕЖКИ:

в УПИ-VI-1279, кв. 497б на Първа градска част - общ. Пловдив

Б

A 1292 12 223

150

93

165

12 1

215

273

27 7

137

25

10

172

25

96

150

Баня 1.96 м2

106

80

30

334

76

+8.

Спалня 1 7.41 м2

48

+11.

Въздух 2.12 м2

210

73

110

622

Стълбище 10.36 м2

Антре 1.92 м2

874

28 28 28 28 28 28 28

416 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

20

Покрив 14.53 ì2

25

114

48

+11.

110

200

Тераса 4.87 м2

1. Външните преградни стени да се изпълнят с гр.тухла по детайл на производителя и изискванията за ТТЕ. 2. За размери на конструктивни елементи (стоманобетонни), както и конструктивни детайли да се гледа частта СК. 3. Вътрешните преградни стени да се изпълнят с газобетонни блокчета YTONG. 4. За подови сифони в мокри помещения и тераси, както и позиции водосточни тръби да се гледа частта ВК. 5. За ЕЛ инсталации и ОВК да се гледат съответните проектни части. 6. Да се предвиди топлоизолация по всички еркерни части, както и над плоча мансарден етаж и тераси към него. 7. Вътрешни стени - между санитарни помещения и спални такива се предвиждат шумоизолиращи подложки и пластове съгласно нормите по чл.36 ал.3 от НП на ВК на сгради. 8. Квадратурите описани в рамките на помещенията са светли по Наредба No 7. 9. Метални парапети към лоджии и балкони да се изпълнят след консултация с проектанта. 10. В сутеренно ниво - вратите към избените помещения да се изпълнят с предвидената височина, като над тях се остави вентилационен отвор 80/30 см. 11. Всички отвори (вкл. за врати и прозорци) да се мерят от готов под. 12. Всички предпазни парапети да се изпълнят на височина минимум 90 см от готов под. Всички еркерни излизания, капандури, козирки и др. архитектурни елементи, както и кулата оформена в последните две нива са съобразени с изискванията на Наредба No 7.

48

+11.

209 90

90

209

857

1276

Б

A

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

(М. Цолов)

КУПУВАЧ :

Съгласен съм с проекта .

(име, подпис) Съгласен съм с проекта .

Застроена Площ: www.arhibak.com 032/ 63 28 93, ул."К. Пастухов" 24, Пловдив

Тераса - 14.53м2 Ап. 2.2 - 21.83м2

ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ-VI-1279, кв. 497б на Първа градска част - общ. Пловдив ИП

Разпределение на кота +11.48 М 1:50

НАЧЕРТАЛ

:

МАЩАБ : М 1 : 100 ЛИСТ :

арх. Георги Бакърджиев

ПРОЕКТАНТ : СЪГЛАСУВАЛИ:

/ ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА ТИПОВ ЕТАЖ

СК

инж.

ЕЛ

инж.

ВиК

инж. Б. Петков

2006 г.


ЖИЛИЩНА СГРАДА

ЗАБЕЛЕЖКИ:

в УПИ-VI-1279, кв. 497б на Първа градска част - общ. Пловдив

Б

A 1292 12 223

150

93

165

12 1

215

273

27 7

137

25

10

172

25

96

150

Баня 1.96 м2

106

80

30

334

76

+8.

Спалня 1 7.41 м2

48

+11.

Въздух 2.12 м2

210

73

110

622

Стълбище 10.36 м2

Антре 1.92 м2

874

28 28 28 28 28 28 28

416 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

20

Покрив 14.53 ì2

25

114

48

+11.

110

200

Тераса 4.87 м2

1. Външните преградни стени да се изпълнят с гр.тухла по детайл на производителя и изискванията за ТТЕ. 2. За размери на конструктивни елементи (стоманобетонни), както и конструктивни детайли да се гледа частта СК. 3. Вътрешните преградни стени да се изпълнят с газобетонни блокчета YTONG. 4. За подови сифони в мокри помещения и тераси, както и позиции водосточни тръби да се гледа частта ВК. 5. За ЕЛ инсталации и ОВК да се гледат съответните проектни части. 6. Да се предвиди топлоизолация по всички еркерни части, както и над плоча мансарден етаж и тераси към него. 7. Вътрешни стени - между санитарни помещения и спални такива се предвиждат шумоизолиращи подложки и пластове съгласно нормите по чл.36 ал.3 от НП на ВК на сгради. 8. Квадратурите описани в рамките на помещенията са светли по Наредба No 7. 9. Метални парапети към лоджии и балкони да се изпълнят след консултация с проектанта. 10. В сутеренно ниво - вратите към избените помещения да се изпълнят с предвидената височина, като над тях се остави вентилационен отвор 80/30 см. 11. Всички отвори (вкл. за врати и прозорци) да се мерят от готов под. 12. Всички предпазни парапети да се изпълнят на височина минимум 90 см от готов под. Всички еркерни излизания, капандури, козирки и др. архитектурни елементи, както и кулата оформена в последните две нива са съобразени с изискванията на Наредба No 7.

48

+11.

209 90

90

209

857

1276

Б

A

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

(М. Цолов)

КУПУВАЧ :

Съгласен съм с проекта .

(име, подпис) Съгласен съм с проекта .

Застроена Площ: www.arhibak.com 032/ 63 28 93, ул."К. Пастухов" 24, Пловдив

Тераса - 14.53м2 Ап. 2.2 - 21.83м2

ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ-VI-1279, кв. 497б на Първа градска част - общ. Пловдив ИП

Разпределение на кота +11.48 М 1:50

НАЧЕРТАЛ

:

МАЩАБ : М 1 : 100 ЛИСТ :

арх. Георги Бакърджиев

ПРОЕКТАНТ : СЪГЛАСУВАЛИ:

/ ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА ТИПОВ ЕТАЖ

СК

инж.

ЕЛ

инж.

ВиК

инж. Б. Петков

2006 г.


+11.48

+11.48

+8.76

+8.76

+6.04

+6.04

+3.32

+3.32

+0.80

+0.00

Фасада Север М 1:50

Фасада Юг М 1:50

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

(М. Цолов)

КУПУВАЧ :

Съгласен съм с проекта .

(име, подпис) Съгласен съм с проекта .

www.arhibak.com 032/ 63 28 93, ул."К. Пастухов" 24, Пловдив

ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ-VI-1279, кв. 497б на Първа градска част - общ. Пловдив ИП

НАЧЕРТАЛ

:

МАЩАБ : М 1 : 100 ЛИСТ :

арх. Георги Бакърджиев

ПРОЕКТАНТ : СЪГЛАСУВАЛИ:

/ ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА ТИПОВ ЕТАЖ

СК

инж.

ЕЛ

инж.

ВиК

инж. Б. Петков

2006 г.


+11.48

+11.48

+8.76

+8.76

+6.04

+6.04

+3.32

+3.32

+0.80

+0.00

Фасада Север М 1:50

Фасада Юг М 1:50

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

(М. Цолов)

КУПУВАЧ :

Съгласен съм с проекта .

(име, подпис) Съгласен съм с проекта .

www.arhibak.com 032/ 63 28 93, ул."К. Пастухов" 24, Пловдив

ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ-VI-1279, кв. 497б на Първа градска част - общ. Пловдив ИП

НАЧЕРТАЛ

:

МАЩАБ : М 1 : 100 ЛИСТ :

арх. Георги Бакърджиев

ПРОЕКТАНТ : СЪГЛАСУВАЛИ:

/ ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА ТИПОВ ЕТАЖ

СК

инж.

ЕЛ

инж.

ВиК

инж. Б. Петков

2006 г.


рулонна битумна мушама с посипка рулонна битумна мушама, основен пласт армирана циментова замазка, с маклон т.и.плоскости от екструсиран пенополистирол шлайфана ст.б. плоча

64

рулонна битумна мушама с посипка рулонна битумна мушама, основен пласт армирана циментова замазка, с маклон т.и.плоскости от екструсиран пенополистирол шлайфана ст.б. плоча битумни керемиди рулонна битумна мушама, основен пласт дъсчена обшивка дървени ребра на покр.констр. с т.и. от минерална вата между тях шлайфана ст.б. плоча

ламиниран паркет шумоизолационна подложка шлайфана ст.б. плоча

гранитогрес армирана циментова замазка т.и.плоскости от екструдиран пенополистирол шлайфана ст.б. плоча

гранитогрес шлайфана ст.б. плоча

+11.48

74

+11.48

+10.00=170.54

+10.00=170.54

ламиниран паркет шумоизолационна подложка шлайфана ст.б. плоча 334

теракот шлайфана ст.б. плоча

битумни керемиди рулонна битумна мушама, основен пласт дъсчена обшивка дървени ребра на покр.констр. с т.и. от минерална вата между тях шлайфана ст.б. плоча +10.00=170.54

+10.00=170.54

ламиниран паркет шумоизолационна подложка шлайфана ст.б. плоча +8.76

30

+8.76

гранитогрес армирана циментова замазка т.и.плоскости от екструдиран пенополистирол шлайфана ст.б. плоча

272

30

+6.04

210 10

+3.32

гранитогрес шлайфана ст.б. плоча

ламиниран паркет шумоизолационна подложка шлайфана ст.б. плоча +3.32

90

218

теракот шлайфана ст.б. плоча

ламиниран паркет шумоизолационна подложка шлайфана ст.б. плоча

30

272

гранитогрес шлайфана ст.б. плоча +4.68

ламиниран паркет шумоизолационна подложка шлайфана ст.б. плоча +6.04

242

теракот шлайфана ст.б. плоча

ламиниран паркет шумоизолационна подложка шлайфана ст.б. плоча

30

272

+7.40

242

гранитогрес шлайфана ст.б. плоча

332

252

+0.80

+0.00

+0.00

-2.32

Разрез А - А М 1:50

гранитогрес шлайфана ст.б. плоча

12

ламиниран паркет шумоизолационна подложка -1.72 шлайфана ст.б. плоча

232

232

200

+0.00

гранитогрес шлайфана ст.б. плоча

ламиниран паркет шумоизолационна подложка шлайфана ст.б. плоча

52

208

30

+1.96

-2.32

Разрез Б - Б М 1:50

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

(М. Цолов)

КУПУВАЧ :

Съгласен съм с проекта .

(име, подпис) Съгласен съм с проекта .

www.arhibak.com 032/ 63 28 93, ул."К. Пастухов" 24, Пловдив

ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ-VI-1279, кв. 497б на Първа градска част - общ. Пловдив ИП

НАЧЕРТАЛ

:

МАЩАБ : М 1 : 100 ЛИСТ :

арх. Георги Бакърджиев

ПРОЕКТАНТ : СЪГЛАСУВАЛИ:

/ ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА ТИПОВ ЕТАЖ

СК

инж.

ЕЛ

инж.

ВиК

инж. Б. Петков

2006 г.


рулонна битумна мушама с посипка рулонна битумна мушама, основен пласт армирана циментова замазка, с маклон т.и.плоскости от екструсиран пенополистирол шлайфана ст.б. плоча

64

рулонна битумна мушама с посипка рулонна битумна мушама, основен пласт армирана циментова замазка, с маклон т.и.плоскости от екструсиран пенополистирол шлайфана ст.б. плоча битумни керемиди рулонна битумна мушама, основен пласт дъсчена обшивка дървени ребра на покр.констр. с т.и. от минерална вата между тях шлайфана ст.б. плоча

ламиниран паркет шумоизолационна подложка шлайфана ст.б. плоча

гранитогрес армирана циментова замазка т.и.плоскости от екструдиран пенополистирол шлайфана ст.б. плоча

гранитогрес шлайфана ст.б. плоча

+11.48

74

+11.48

+10.00=170.54

+10.00=170.54

ламиниран паркет шумоизолационна подложка шлайфана ст.б. плоча 334

теракот шлайфана ст.б. плоча

битумни керемиди рулонна битумна мушама, основен пласт дъсчена обшивка дървени ребра на покр.констр. с т.и. от минерална вата между тях шлайфана ст.б. плоча +10.00=170.54

+10.00=170.54

ламиниран паркет шумоизолационна подложка шлайфана ст.б. плоча +8.76

30

+8.76

гранитогрес армирана циментова замазка т.и.плоскости от екструдиран пенополистирол шлайфана ст.б. плоча

теракот шлайфана ст.б. плоча

ламиниран паркет шумоизолационна подложка шлайфана ст.б. плоча

272

30

+6.04

ламиниран паркет шумоизолационна подложка шлайфана ст.б. плоча +3.32

30

90

+3.32

гранитогрес шлайфана ст.б. плоча

30

218

теракот шлайфана ст.б. плоча

ламиниран паркет шумоизолационна подложка шлайфана ст.б. плоча 210 10

272

гранитогрес шлайфана ст.б. плоча +4.68

ламиниран паркет шумоизолационна подложка шлайфана ст.б. плоча +6.04

242

272

+7.40

242

гранитогрес шлайфана ст.б. плоча

332

252

+0.80 гранитогрес шлайфана ст.б. плоча +0.00

+0.00

-2.32

Разрез А - А М 1:50

гранитогрес шлайфана ст.б. плоча

12

ламиниран паркет шумоизолационна подложка -1.72 шлайфана ст.б. плоча

232

232

200

+0.00

ламиниран паркет шумоизолационна подложка шлайфана ст.б. плоча

52

208

30

+1.96

-2.32

Разрез Б - Б М 1:50

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

(М. Цолов)

КУПУВАЧ :

Съгласен съм с проекта .

(име, подпис) Съгласен съм с проекта .

www.arhibak.com 032/ 63 28 93, ул."К. Пастухов" 24, Пловдив

ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ-VI-1279, кв. 497б на Първа градска част - общ. Пловдив ИП

НАЧЕРТАЛ

:

МАЩАБ : М 1 : 100 ЛИСТ :

арх. Георги Бакърджиев

ПРОЕКТАНТ : СЪГЛАСУВАЛИ:

/ ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА ТИПОВ ЕТАЖ

СК

инж.

ЕЛ

инж.

ВиК

инж. Б. Петков

2006 г.


  :

  :

240

210

240

210

150

  2,4 150

  1,3

  1

160

290

290

160

200

240

240

80

80

240

210

240

210

150

260 150

100

80

60

80 120

60

120

80

80

  2

120

150

  6 ( )

290

150

  5 (  ) 100

13 1

110

100

356

116

100

116

13 1

200

182

120

15 5

120

127 240

202

202

240

240

180

60

80

150

10 0

210

240

210

 2

210

127

240

2 13

2 13

 1

83

202 80 80

80

85

96

16

27 7

160

21 6

100

12 1

30

93

210

230

290

240

210140


  :

  :

240

210

240

210

150

  2,4 150

  1,3

  1

160

290

290

160

200

240

240

80

80

240

210

240

210

150

260 150

100

80

60

80 120

60

120

80

80

  2

120

150

  6 ( )

290

150

  5 (  ) 100

13 1

110

100

356

116

100

116

13 1

200

182

120

15 5

120

127 240

202

202

240

240

180

60

80

150

10 0

210

240

210

 2

210

127

240

2 13

2 13

 1

83

202 80 80

80

85

96

16

27 7

160

21 6

100

12 1

30

93

210

230

290

240

210140


 

 

 -VI-1279, . 497  !"# $#% - &'. *&"+

 -VI-1279, . 497  !"# $#% - &'. *&"+

15

25 10

11 0

10 0

12 9

24 5

24 2

65

14 4

10 0

10 0

14

25

- 0.AA 60

00

90

-2.

+0.

501

-2. *" 1 2.16;2

32

32 !<+ 2.2 41.08;2

*" 2 1.96;2

00

90

*" 5 1.79;2

00

+0.

00

+0.

+0.

*" 6 1.94;2

596

*" 3 1.89;2

825

90

!<+ 1.2 26.95;2

132

-1.

90

*" 4 3.70;2

72

80

+0.

32

22 80

*" 19.87 ;2

335

-2.

32

-1.

168

25

78

28 28 27

72

80

+0.

0# - 5.77;2

213

75

204

75

202

25

25

25

28 28 28 28

642

55

650

-0.

74

80 121

A

121

114

00

(. &*&)

@ ? :

!*#0 #; # A&0% .

#%&0 *&': 115.44;2 %0*+0 - 9.96;2 &*0% - 2.02;2

*" 1 - 2.16;2 *" 4 - 3.70;2 *" 2 - 1.96;2 *" 5 - 1.79;2 *" 3 - 1.89;2 *" 6 - 1.94;2:

 :

"

. !.  

#

.

$

. . 

 

-VI-1279,

. 497    - . 

%0*+0 - 18.29;2 0# - 5.77;22006 .

 @ :

? 

:

/ ? :  @ 

  : 1 : 100 :

.  

  :

%0 1:100

(+;0, A&"A+#) !*#0 #; # A&0% .

www.arhibak.com 032/ 63 28 93, %.". % " 24, 

!<+ 1.2 - 26.95;2 !<+ 2.2 - 41.08;2  : 1 : 100

@ ? :

!*#0 #; # A&0% .

.  

  :

? 

/ ? :  @ 

(. &*&)

#%&0 *&': 98.67;2

 

-VI-1279,

. 497    - . 

 @ :

/%00 1:100

!*#0 #; # A&0% .

www.arhibak.com 032/ 63 28 93, %.". % " 24, 

!<+ 1.1 - 19.87;2 !<+ 2.1 - 48.40;2

@ :

(+;0, A&"A+#)

+0.

40

111

@ :00

+0.32

A

-2.

40

538

130 100

&*0% 2.02;2

%0*+0 18.29;2

180

-2.

%0*+0 - 9.96;2

22

!<+ 2.1 19.87;2

"

. !.  

#

.

$

. . 

2006 .


 

 

 -VI-1279, . 497  !"# $#% - &'. *&"+

 -VI-1279, . 497  !"# $#% - &'. *&"+

15

25 10

11 0

10 0

12 9

24 5

24 2

65

14 4

10 0

10 0

14

25

- 0.AA 60

00

90

-2.

+0.

501

-2. *" 1 2.16;2

32

32 !<+ 2.2 41.08;2

*" 2 1.96;2

00

90

*" 5 1.79;2

00

+0.

00

+0.

+0.

*" 6 1.94;2

596

*" 3 1.89;2

825

90

!<+ 1.2 26.95;2

132

-1.

90

*" 4 3.70;2

72

80

+0.

32

22 80

*" 19.87 ;2

335

-2.

32

-1.

168

25

78

28 28 27

72

80

+0.

0# - 5.77;2

213

75

204

75

202

25

25

25

28 28 28 28

642

55

650

-0.

74

80 121

A

121

114

00

(. &*&)

@ ? :

!*#0 #; # A&0% .

#%&0 *&': 115.44;2 %0*+0 - 9.96;2 &*0% - 2.02;2

*" 1 - 2.16;2 *" 4 - 3.70;2 *" 2 - 1.96;2 *" 5 - 1.79;2 *" 3 - 1.89;2 *" 6 - 1.94;2:

 :

"

. !.  

#

.

$

. . 

 

-VI-1279,

. 497    - . 

%0*+0 - 18.29;2 0# - 5.77;22006 .

 @ :

? 

:

/ ? :  @ 

  : 1 : 100 :

.  

  :

%0 1:100

(+;0, A&"A+#) !*#0 #; # A&0% .

www.arhibak.com 032/ 63 28 93, %.". % " 24, 

!<+ 1.2 - 26.95;2 !<+ 2.2 - 41.08;2  : 1 : 100

@ ? :

!*#0 #; # A&0% .

.  

  :

? 

/ ? :  @ 

(. &*&)

#%&0 *&': 98.67;2

 

-VI-1279,

. 497    - . 

 @ :

/%00 1:100

!*#0 #; # A&0% .

www.arhibak.com 032/ 63 28 93, %.". % " 24, 

!<+ 1.1 - 19.87;2 !<+ 2.1 - 48.40;2

@ :

(+;0, A&"A+#)

+0.

40

111

@ :00

+0.32

A

-2.

40

538

130 100

&*0% 2.02;2

%0*+0 18.29;2

180

-2.

%0*+0 - 9.96;2

22

!<+ 2.1 19.87;2

"

. !.  

#

.

$

. . 

2006 .


>

  

| N|

1084

ǯ

A

803

1416

1138

-VI-1279, . 497   - . 

37 0

606

438

1374

500

ǯ

A

500

1122

 

 701

 ǸǼǼǽdzǾ  !"#$%&'()* +ș,ȑȜ-ǽ./0ȜȐ#1Ȏ ǯȎȘ2%)3*ȓǶ43ȓ4ȓ%*4$ 

 1:200

555

Plovdiv  
Plovdiv  

Residential Building in Plovdiv for Bakyrdjiev Engineering

Advertisement