Page 1

У номері: Тема номера: «У чиїх руках твоя доля?»

Благ1 о вiсник Щоквартальне видання Церкви християн віри євангельської України

№ 3 (77) 2012

4

Василь Мартинюк. Вибери собі долю

7

Юрій Вавринюк. Пам’ятайте про Лотову дружину!

8

Ольга Міцевська. Ковалі щасливої долі

Редколегія журналу: М. Паночко, М. Синюк, В. Онищук, Є. Мельничук, Є. Абрамович, В. Паламарчук, О. Міцевська, В. Мартинюк, Д. Довбуш, Ю. Троць Головний редактор: Юрій ВАВРИНЮК

10

«Доля» в термінах

12

Сергій Санніков. Про передвизначення

16

Іван Золотоустий. Про долю та провидіння

18

Юрій Вавринюк. Як євреї долю обирали

21

Мовою притчі. Ніколи не здавайтеся!

22

Ростислав Мурах. Родові прокляття

25

Обережно: міф!

26

Історичні постаті. Дитріх Бонхьоффер

29

Дитріх Бонхьоффер. Дорога благодать

30

Макс Лукадо. Дві дороги

Свідоцтво про реєстрацію КВ № 3574 від 30.11.98

33

Філіп Янсі. Людський цикл

34

Інтерв’ю. Анатолій Коренівський

Над номером працювали: Віктор МОКІЙЧУК , Ольга МІЦЕВСЬКА, Василь МАРТИНЮК, Володимир ШОЛОМ, Наталія КОРНІЙЧУК, Дмитро ДОВБУШ

36

Наталія Тарасова. Історія підкови

39

Денис Подорожний. Комунікабельність чи флірт?

40

Поетична сторінка. Вікторія Яричевська

42

Перипетії долі. Свідчення Людмили Шуман

46

Анна Ярмощук. Ісус — Бог білих ворон?!

49

Ольга Міцевська. Уроки кухонного крана

50

Геннадій Андросов. Як викривати гріх?

53

Новини

Фото на першій сторінці обкладинки Галини Вавринюк. У номері використані фото Юрія Вавринюка, Віктора Мокійчука, Геннадія Андросова, Галини Вавринюк та інтернет-ресурсів.

Адреса редакції: вул. Вороніхіна, 14а, м. Луцьк, 43020 Телефони: (0332) 78-99-85, (0332) 25-44-06 098 83 27 611, 050 54 04 916 Факс: (0332) 78-97-98 E-mail: blagovis@gmail.com

www.blag.org.ua Розрахунковий рахунок 26000232440001, МФО 303440 в КБ “Приватбанку” м. Луцьк, код 23253886

Представник журналу в Канаді: Anatoliy Koren, 1764 Dingman Dr. London, ON, N6N107 Canada тел. (519)685-99-88 Надруковано: Релігійне товариство «Місійна книжкова фабрика “Християнське життя”» (ВСО ЄХБ), вул. В. Стуса, 3, м. Луцьк; тел. (0332) 710874

Наклад 3000 примірників

При передруку посилання на «Благовісник» обов’язкове. Редакція не завжди поділяє думки авторів матеріалів, що друкуються. Надіслані матеріали не рецензуються і назад не повертаються.


2 Сторінка редактора

Мені, як християнину, часто доводилося чути фразу: «Наша доля в Божих руках». Заперечити цього твердження не можу, бо це, справді так. Згідно з Біблією, увесь Всесвіт і ми, люди, створенні Богом і з волі Божої. Він повноправний господар нашого життя й нашої долі. Благословивши нас на світ, Бог потурбувався, щоб наша доля була щасливою. Він поселив перших людей в особливому місці — Едемі, найгарнішому та найблагодатнішому краї, який будь-коли існував. І, здавалося б, усе буде прекрасно, якби не одна прикра обставина: невелика заборона, дерево, обгороджене Господнім наказом. У молодості мені важко було зрозуміти такі Божі дії, я часто ставив собі запитання: «Ну чому Творець так учинив? Чому Він поставив людину перед цим вибором? Невже не краще було б без цієї прикрої обставини?» Але тут виявляється одна не всім зрозуміла особливість Божого характеру: Він не схотів бути абсолютним володарем долі людей, Він надав їм право приймати рішення, які мали б вплив на їхню подальшу долю. І це найзагадковіше й найдивніше в стосунках Бога з людиною: Творець зацікавлений у співпраці щодо будування людської долі. Тому згадана на початку фраза не є стовідсотковою істинною. Хоча Бог є володарем людського життя, Він не тільки дає нам право, але й зобов’язує брати участь у становленні нашої долі. Зрозуміло, така ситуація покладає на людей певну відповідальність за свої вчинки. Саме тому в багатьох релігіях, народних уявленнях поширена думка про людську нездатність впливати на свою долю, про невідворотність долі, про повний контроль богів чи якихось вищих сил над людським життям. Певною мірою це зручно, бо така позиція дозволяє людині пасивно пливти за течією, не особливо турбуючись про результати своїх дій та вчинків. Щоб не сталося в житті, усе можна списати на волю богів, на фатум, безпорадно розвівши руками: «Така вже моя доля...» Біблійний Бог діє не так. Він, як Творець, надає людям, як Своїм дітям, здатність і можливість творити. Творити себе, свою долю. Наголошую: така позиція означає пряму відповідальність за свої дії, але разом з тим піднімає людей на значно вищий щабель щодо іншого творіння, зокрема тварин, якими керують закладені Творцем інстинкти. Колись, за часів розквіту комуністично-атеїстичної системи, була поширена фраза: «Людина — коваль свого щастя». Хоча ці слова народилися, щоб заперечити Божий вплив і взагалі віру в Бога на життя людей, по суті вони правильні. Саме так учить Біблія: людина сама визначає свою долю. Причому не лише земну, але й долю у вічності. Бо інакше Бог був би несправедливим, караючи людей, від яких нічого не залежить і які не мають можливості щось змінити у своєму житті. Ми звернулися до цієї теми, бо не завжди навіть віруючі люди правильно трактують її. Повна довіра Богові, віддання свого життя й своєї долі під Його батьківське керівництво не знімають з нас відповідальності за наші рішення та дії. Іноді неправильне розуміння Божого керівництва приводить до того, що ми звинувачуємо Бога в наших життєвих бідах та проблемах. Іноді наші неправильно прийняті рішення стають докором Тому, Хто дарував нам великий привілей — брати активну співучасть у визначенні нашої долі. Надіємося, що ця тематична добірка статей допоможе вам правильно зрозуміти свої взаємостосунки з Богом і збудувати свою долю з Ним, у Ньому й для Нього.


В номере: Тема номера: «В чьих руках твоя судьба?»

о вiсник Благ1

Русское издание

Ежеквартальное издание Церкви христиан веры евангельской Украины

№ 3 (77) 2012

4

Василий Мартинюк. Выбери себе судьбу

7

Юрий Вавринюк. Вспоминайте жену Лотову!

8

Ольга Мицевская. Кузнецы счастливой судьбы

10

«Судьба» в терминах

12

Сергей Санников. О предопределении

16

Иоанн Златоуст. О судьбе и провидении

18

Юрий Вавринюк. Как евреи судьбу выбирали

21

Языком притчи. Никогда не сдавайтесь!

22

Ростислав Мурах. Родовые проклятия

25

Осторожно: миф!

26

Исторические личности. Дитрих Бонхеффер

29

Дитрих Бонхеффер. Дорогая благодать

30

Макс Лукадо. Две дороги

33

Филипп Янси. Человеческий цикл

34

Интервью. Анатолий Коренивский

36

Наталья Тарасова. История подковы

39

Денис Подорожный. Общительность или флирт?

40

Поэтическое слово. Людмила Шуман

42

Перипетии судьбы. Свидетельство Л. Шуман

46

Анна Ярмощук. Иисус — Бог белых ворон?!

49

Ольга Мицевская. Уроки кухонного крана

50

Геннадий Андросов. Как обличать грех?

53

Новости

Фото на первой странице обложки Галины Вавринюк В номере использованы фото Юрия Вавринюка, Виктора Мокийчука, Галины Вавринюк, Геннадия Андросова и интернет-ресурсов

Редколлегия журнала: М. Паночко, Н. Синюк, В. Онищук, Е. Мельничук, Е. Абрамович, В. Паламарчук, О. Мицевская, В. Мартынюк, Д. Довбуш, Ю. Троць Главный редактор: Юрий ВАВРИНЮК Литературный редактор русского издания Лидия ВУДВУД Адрес редакции: ул. Воронихина, 14а, г. Луцк, 43020 Телефоны: (0332) 78-99-85, (0332) 25-44-06 098 83 27 611, 050 54 04 916 Факс: (0332) 78-97-98 E-mail: blagovis@gmail.com

www.blag.org.ua Расчетный счет 26000232440001, МФО 303440 в КБ “Приватбанка” г. Луцк, код 23253886 Свидетельство о регистрации КВ № 3574 от 30.11.98

Над номером работали: Виктор МОКИЙЧУК , Ольга МИЦЕВСКАЯ, Василий МАРТИНЮК, Владимир ШОЛОМ, Наталия КОРНИЙЧУК, Дмитрий ДОВБУШ Представитель журнала в Канаде: Anatoliy Koren, 1764 Dingman Dr. London, ON, N6N107 Canada тел. (519)685-99-88 Напечатано: Религиозное общество «Миссионерская книжная фабрика “Християнське життя”» (ВСО ЄХБ), ул. В. Стуса, 3, г. Луцк; тел. (0332) 710874

Тираж 1000 экземпляров

При перепечатывании ссылка на «Благовісник» обязательна. Редакция не всегда разделяет мнения авторов напечатанных материалов. Присланные материалы не рецензируются и назад не возвращаются


2 Страница редактора Мне, как христианину, часто приходилось слышать фразу: «Наша судьба в Божьих руках». Отрицать это утверждение не могу, потому что это именно так. Согласно Библии вся Вселенная и мы, люди, созданы Богом и по воле Божьей. Он — полноправный хозяин нашей жизни и нашей судьбы. Благословив нас в этот мир, Бог позаботился, чтобы наша судьба была счастливой. Он поселил первых людей в особенном месте — Эдеме, самом прекрасном и самом благодатном уголке, который когда-либо существовал. И, казалось бы, все должно быть чудесно, если бы не одно досадное обстоятельство: небольшой запрет — дерево, огражденное Господним приказом. В молодости мне трудно было понять такие Божьи действия, я часто ставил себе вопрос: «Ну почему Творец так сделал? Почему Он поставил человека перед этим выбором? Неужели не лучше было бы без этого неприятного обстоятельства?» Но здесь проявляется одна не всем понятная особенность Божьего характера: Он не захотел быть абсолютным господином судьбы людей, Он предоставил им право принимать решения, которые имели бы влияние на их дальнейшую судьбу. И это — самое загадочное и самое удивительное в отношениях Бога и человека: Творец заинтересован в сотрудничестве относительно построения человеческой судьбы. Поэтому фраза, упомянутая вначале, не является стопроцентно истинной. Хотя Бог и является властителем человеческой жизни, Он не только дает нам право, но и обязуется принимать участие в становлении нашей судьбы. Понятно, такая ситуация возлагает на людей определенную ответственность за свои поступки. Именно поэтому во многих религиях, народных представлениях распространено мнение о человеческой неспособности влиять на свою судьбу, о неотвратимости судьбы, о полном контроле богов или каких-то высших сил над человеческой жизнью. В определенной степени это удобно, потому, что такая позиция позволяет человеку пассивно плыть по течению, особенно не беспокоясь о результатах своих поступков и действий. Что бы ни случилось в жизни, все можно списать на волю богов, на фатум, беспомощно разведя руками: «Такова моя судьба…». Библейский Бог так не действует. Он, как Творец, дает людям, как своим детям, способность и возможность творить. Творить себя, свою судьбу. Делаю акцент: такая позиция обозначает прямую ответственность за свои действия, но вместе с тем поднимает людей на значительно высшую ступеньку относительно других творений, в частности животных, которыми руководят заложенные Творцом инстинкты. Когда-то, во времена расцвета коммуно-атеистической системы, была распространена фраза: «Человек—кузнец своего счастья». Хотя эти слова родились, чтобы отвергнуть мнение о Божьем влиянии на жизнь людей и вообще веру в Бога, в сущности, они правильны. Именно так учит Библия: человек сам определяет свою судьбу. Причем не только земную, но и судьбу в вечности. Потому что иначе Бог был бы несправедливым, наказывая людей, от которых ничего не зависит, и которые не имеют возможности что-то изменить в своей жизни. Мы обратились к этой теме, потому что не всегда даже верующие люди правильно трактуют ее. Полное доверие Богу, отдача своей жизни и своей судьбы под Его Отцовское руководство не снимают с нас ответственности за наши решения и действия. Иногда неправильное понимание Божьего руководства приводит к тому, что мы виним Бога в наших жизненных бедах и проблемах. Иногда наши неправильно принятые решения становятся укором Тому, кто подарил нам большую привилегию — принимать активное соучастие в определении нашей судьбы. Надеемся, что эта тематическая подборка статей поможет вам правильно понять свои взаимоотношения с Богом и построить свою судьбу с Ним, в Нем и для Него.


3 Два вопроса по теме журнала 1. Может ли человек изменить свою судьбу? 2. Что вы, как человек, вкладываете в понятие «счастливая и несчастливая судьба»?

Александр Ковальчук, пастырь Церкви Христа-Спасителя, г. Луцк 1. Может. Сам Бог через пророка Иезекииля говорит: «Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь — и живите!» (Иез. 18:32). Часто люди этого мира говорят: «такова моя судьба», карма или другие слова выбирают, чтобы снять ответственность с себя. Но в действительности во многих жизненных вопросах все зависит от выбора человека. Приведу такой жизненный пример. В то время, когда проводились линии электросети, люди очень скептически относились к этому. Несмотря на это, вдоль улиц были поставлены столбы и натянуты кабели. И каждая семья выбирала, подводить этот кабель к своему дому или нет. Так же и Бог дал людям Свое Слово. Выбор — за человеком. Но часто люди в своем неверии говорят: «Ничто уже не может изменить моей жизни. Я не вижу выхода для себя». И они не делают ни единого шага, чтобы что-то изменить. 2. В ответе, который человек дает себе на этот вопрос, кроется вся проблема. Часто люди считают, что счастливая судьба сводится к материальным благам, счастливая судьба — это та судьба, которая лишена каких бы то ни было трудностей. Но счастье и блаженство придет тогда, когда у человека прежде всего будет чистая душа, живущая в Царстве Божьем, признаками которого являются праведность, мир и радость в Духе Святом. Когда человек приходит к Богу, в его жизни появляется цель. А когда есть цель, есть и смысл жизни. Если же цель жизни человека — просто достижение благополучия, то в определенный момент, получив это, человек чувствует себя несчастным, потому что не знает, куда двигаться дальше. Если же человек живет с Богом и стремится исполнить Его волю, то никакие трудности не смогут сделать его несчастным. Очень тяжело сталкиваться с трудностями, когда ты не понимаешь, для чего они. Но в христианстве даже трудности имеют свой смысл. Мы знаем, что с их помощью Бог формирует нас, и осознаем, что в вечности нас ожидает участь несравненно лучше. И это дает нам силы надеяться, бороться и побеждать, что и делает нашу судьбу счастливой. Лилия Зламанюк, миссионерка., г. Красноуральск, Свердловская область: 1. Лично для меня судьба содержит две составляющие. В глобальном значении все в моей жизни даровано и держится благодатью нашего Господа. Например, мое предназначение, данные свыше таланты, здоровье, семья, дарованные дети и т.д. Но всем этим я распоряжаюсь сама. Мы выбираем — принять или не принять спасение, сказать жениху «да» или «нет», петь для Бога или для мира, выбираем, где учиться и работать, друзей и стиль жизни — а значит и судьбу. Иногда случаются и «удары судьбы», которые от нас не зависят, тогда я возвращаюсь к основе: «Все в моей жизни дано и держится милостью и благодатью Бога». 2. Есть такое выражение: «Наша жизнь театр, а мы в ней актеры». Если человек показательно «разыгрывает» счастье, а внутри его не ощущает — это притворство, это конфликт души. Я знаю многих людей, внешне благополучных, а внутри глубоко несчастных. Я сама была такой. Многие христиане выучили фразу «я — самый счастливый человек на земле», но, к сожалению, не имеют этого в действительности. Для меня счастье — это, когда ты живешь в мире с самим собой, осознаешь внутри, что доволен жизнью и судьбой. Лариса Мурах, заведующая отделом детского служения Церкви ХВЕ Украины: 1. Считаю, что частично да, ведь он может менять ее ход, развитие. 2. Для меня, как человека и христианки, понятие счастливой судьбы — это быть в центре Божьей воли относительно меня — служить родным, близким, делать те хорошие дела, которые наперед «уготованы мне в Иисусе Христе». Это приносит счастье. Несчастная судьба — быть не на своем месте и выполнять не свои (не те, которые назначены Богом) дела.


4 Тема номера

Выбери себе судьбу Василий МАРТИНЮК


5 Понятие судьбы в украинцев очень широкое. Это не только определенная провидением жизненная дорога индивидуума, исторический путь нации и государства, но и любое событие в жизни человека, которого он не смог избежать. Судьбой украинцы называют относительно счастливую жизнь в противовес несчастной — бедам и разным жизненным трудностям. Доля — это и жизненные обстоятельства, и результат усилий жизнедеятельности, и спутник жизни, и нравственный долг относительно детей и родителей и еще много другого, что человек считает своей обязанностью. Украинцы любят олицетворять судьбу — и она становится божествомсудьбой, как в древних верованиях наших предков-славян или других языческих народов. Поэты также часто обращаются к образу судьбы, которая, будучи персонифицированной ими, может предстать перед читателем не только богиней, но и рабыней, которую покупают на выбор. В частности, у Тараса Шевченко судьба — это его жизненная наставница, подруга, которой он не раз был обманут, но он доверяет ей и обращается к ней очень ласково: «Ходімо ж, доленько моя! Мій друже вбогий, нелукавий!». У Лины Костенко судьбу можно приобрести на базаре, но купив ее, ты вынужден примириться с ней, таковой, какая она есть. Я вибрала Долю собі сама. І що зі мною не станеться, – у мене жодних претензій нема до Долі – моєї обраниці. Метафорика этого стихотворения не затмевает его идеи — судьбу себе выбирают, а поскольку судьбу выбираем мы сами — то не имеем права обижаться на нее. Конечно, этот тезис вызывает много вопросов: разве мы выбираем себе родителей, нацию, место рождения? Разве мы выбрали конкретно тех детей, которые родились у нас? Разве мы выбираем болезни и день смерти? И где-то глубоко в сердце соглашаемся, что в жизни человека есть что-то такое, на что мы не можем повлиять, что происходит помимо нашей воли, нашего желания и выбора — что-то фатальное. Но есть

много того, что, как нам кажется, мы непосредственно выбрали, например профессию, супружество, место работы и жительства, хотя и здесь можно найти обстоятельства, которые толкали нас к определенному выбору. В конце концов, должно же каким-то образом согласоваться фатальное в нашей жизни с нашим выбором. Ведь мы все-таки не марионетки, мы люди. Мы созданы по подобию Божьему, а это значит, что мы не руководствуемся в жизни инстинктами, как безмолвные животные, а имеем свободу выбора, как и Бог. То есть судьба как фатум стоит в оппозиции к свободе выбора, которой наделен человек как божественное творение. Однако выбор, который Бог предложил человеку — это не хаос возможностей, в которых человек может запутаться и, наконец, прийти к фатализму, этот выбор касается самого Бога и лежит между двумя плоскостями — волей Божьей и волей человеческой. Этот тезис прекрасно иллюстрирует библейский рассказ об Адаме и Еве. Им в эдемском саду было дано право выбора — есть с дерева познания добра и зла или не есть. Божья воля была — не есть с этого дерева, желание дьявола — чтобы ели. Божья воля — на благо, дьявольская — на зло. Мы знаем, что выбрали Адам и Ева, — непослушание Богу. Это имело свои последствия. Их выбор стал фатальным для всего человечества — оно было изгнано из рая и ему были определены наказания, в частности тяжелый труд и смерть. И что же, на этом закончилась свобода выбора? Нет, человек и дальше выбирает, но в других реалиях. Каин выбирал, убивать ему своего брата или не убивать, Авраам —оставлять Ур халдейский или не оставлять, Исав — продавать первородство за чечевичную похлебку или не продавать, Иаков — обманывать своего отца и брата или не обманывать. Решения большие и маленькие, судьбоносные и незначительные сопровождают каждого человека на протяжении всей жизни, но все они принципиально касаются Бога и Его воли. Сыновья Илия и Самуила пренебрегли Божью волю относительно священнического служения, Саул был искушен богат-

ством амаликитян вопреки Божьему приказу, Ахан позарился на иерихонские сокровища, поправ Божью волю, а следствием этого стала бесславная смерть. Они сами выбрали свою судьбу. Так же блудница Рахав и Рут выбрали себе судьбу, оставив свои народы с их божками ради Бога израилева. Но результатом их выбора была жизнь, Божье благословение и добрая слава вовек. Моисей прямо говорит к израильскому на-

Небольшие ежедневные решения придают каждой судьбе оригинальности. Поэтому настолько не похожа жизнь членов даже отдельно взятой семьи, не говоря о роде, о церкви, где каждый принимает свои решения, которые согласуются с заповедями Божьими или нет.

роду: «Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие: благословение, если послушаете заповедей Господа, Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете заповедей Господа, Бога вашего, и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед Богов иных, которых вы не знаете» (5М. 11: 2628). С подобным предложением обращался к израильтянам Иисус Навин: «Если же неугодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Аморреев, в земле которых живете; а я и дом мой будем служить Господу» (Иис. Н. 24:15). И это в который раз подтверждает, что Бог считается с человеком и дает ему возможность выбирать между добром и злом. Так всегда — и в Старом Завете, и в Новом. Ведь Бог не меняется. Позвал Иисус к Себе апостолов, в частности Иуду — и они пошли за ним. Но на этом не закончился их выбор. У них было множество возможностей покинуть своего учителя, когда их преследовали фарисеи, когда они не понимали, о


6 чем Он говорит. Сам Иисус однажды сказал им: «Не хотите ли и вы отойти?», давая понять, что они свободны решать — идти за ним или не идти. Так же Иуда, избрав путь благословения, был поставлен перед выбором — предавать своего наставника за тридцать серебренников или нет. А относительно того, что Господь говорит о нем, как о «сыне погибели» (Ин. 17:12), то это только следствие Божьего всеведения. Бог знает, кто что выберет, но не заставляет выбирать. Разве Господь не знал, что выберет богатый юноша, который, казалось бы, искал спасения и любил слушать Его? Знал. Но все-таки Он предложил ему продать имение свое, раздать нищим и следовать за Ним (см. Мф. 19:21). Юноша избрал богатство — и ушел от Иисуса печальным. Так же и те, которые были приглашены на вечерю в притче Христа. Они были друзьями хозяина, поэтому были позваны. Но, поставленные перед выбором — прийти на ужин или делать свое, они все-таки пренебрегли приглашением. Эта притча некоторым образом показывает отношение Бога как к тем, кто называет себя христианами — друзьями Божьими, даже детьми, так и ко всему человечеству, — Он предлагает каждому выбрать судьбу от Него: наслаждаться Его вечерей в Его присутствии. А для этого нужно отказаться от своих планов, собственных мелких интересов. Думаю, если бы они пришли на вечерю своего богатого друга, их бы ожидали приятные сюрпризы — место за столом возле Хозяина, искренний разговор, слово похвалы, подарки, предложения выгодного сотрудничества при определенных условиях и еще много чего, что может получить тот, кто любит своего друга и угождает ему. А в этом случае мы имеем в виду самого Бога. Обобщив жизненные истории героев Библии, прихожу к выводу, что есть две судьбы: судьба быть с Богом, которая, начавшись на земле, продолжается в Царстве Божьем, и судьба быть без Бога, которая имеет свое продолжение в аду. А все остальное, что случается в жизни после этого кардинального выбора — это только нюансы, которые

снова же зависят от небольших конкретных решений. Именно эти ежедневные решения придают каждой судьбе оригинальности. Поэтому настолько не похожа жизнь членов даже отдельно взятой семьи, не говоря о роде, о церкви, где каждый принимает свои решения, которые согласуются с заповедями Божьими или нет. Написано, что христианин не может под свое жизненное строение «положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Но каждый на этом основании строит по-разному: «из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы». То есть много в жизни христианина зависит от его посвящения Господу: чем больше посвящение — тем дороже материал, тем более зрелый плод Духа Святого, тем более явны Божьи благословения. Поэтому такие разные жизненные судьбы. В Новом Завете мы найдем много мест, где идет речь о зависимости жизни христианина от того, как он исполняет заповеди Божьи. В частности, в Первом послании к коринфянам апостол Павел, наставляя христиан относительно вечери Господней, сказал: «Кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает» (1Кор.11:27-30). Как видим, здоровье верующих

и их духовное состояние пребывает в прямой зависимости от правильного исполнения Господних заповедей. Именно оно вносит соответствующие коррективы в нашу судьбу, которая должна бы быть, по Божьему замыслу, прекрасной. Поэтому тот, кто выбрал, казалось бы, благословенную судьбу, которую предлагает Господь, а позволяет себе гордыню, в погоне за прибылью обманывает, может украсть, забывает о своих обязанностях перед семьей или церковью, употребляет алкоголь, объедается и совершает другие дела плоти, — пусть не удивляется, что его судьба далека от желанного идеала, что в ней много страданий. Господь просто вынужден внести свои коррективы, потому что «страдающий плотью перестает грешить» (1Пет. 4:1). Но если и это не помогает, и мы в болезнях, в разных бедах не раскаиваемся и дальше угождаем похотям плоти, то есть большая вероятность услышать от Господа в самый ответственный момент подтверждение нашего настоящего выбора: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Мф. 7:23). Поэтому выберем себе судьбу — быть с Господом, любить Господа, служить Господу, исполнять заповеди Господни. Если она нам покажется не такой приятной, как мы ожидали, то пронесем ее по земному пути как крест от Господа. Она обязательно откроется нам Царством Божьим.

1


7

Вспоминайте жену Лотову! На древней палестинской земле, по которой ходил Авраам со своим племянником Лотом, на берегу знаменитого Мертвого Моря стоит одинокая скала. Скала как скала, разве что немного необычная по форме. Но она издавна привлекала внимание людей, особенно туристов, тем, что своими очертаниями напоминает фигуру женщины, а точнее, как утверждают местные жители, фигуру жены Лота. Да, именно этой безымянной женщины, которая, убегая с приговоренного на истребление города, не удержалась от того, чтобы бросить последний взгляд туда, где прошел значительный и, наверное, один из лучших периодов ее жизни. Не берусь судить о том, является ли на самом деле этот каменный знак тем библейским столбом. Дело не в достоверности конкретной скалы. Главное, что она стоит как наглядный пример для всех поколений и что-то хочет сказать. «Вспоминайте жену Лотову!» — эти слова Христа заставляют нас задуматься над древней историей и чему-то научиться. Прежде всего, жена Лота иллюстрирует нам главную мысль всей

Фотопроповедь

Библии: Божье отношение к человеку и отношение человека к Божьим указаниям. Хотя Лот вспоминается в Новом Завете как герой веры, в его жизни было немало неправильных поступков. Возьмем хотя бы его выбор жить в развратном, но материально перспективном городе. Выбирая лучшее для плоти, он потерял все. Но эта история демонстрирует нам важную истину: несмотря на то, что Божья справедливость требует наказания, Господь использует все средства, чтобы спасти тех, в чьих сердцах есть хоть капелька веры в Творца. Он дает шанс спастись семье Лота, включая даже его зятьев, коренных жителей Содома. Его воля заключалась в том, чтобы праведник мог спастись от Божьего гнева! Он предупреждает Лота, посылая ангелов, и указывает направление и место для спасения, чтобы он не разделил участи развращенных жителей Содома и Гоморры. Но в этой истории четко прослеживается еще одна, к сожалению, горькая истина: не все воспользовались этим шансом. Жена Лота по собственной воле перечеркнула волю

Божью — и погибла. Не Бог виноват в ее трагической судьбе. Он все сделал для спасения семьи, жена сама выбрала то, что сделало ее символом непослушания, символом привязанности к земному. Как часто приходится слышать нарекания людей на несправедливую судьбу, нарекания на Бога, который не помогает, не слышит. Как часто люди становятся, образно говоря, соляными столбами только потому, что не слушают Божьих указаний относительно спасения. Господь предлагает нам хорошую, счастливую судьбу, подавая в Своем Слове ориентиры, как жить и куда идти. Бог в Иисусе Христе дал шанс каждому человеку спастись от будущего гнева, но некоторые, как жители Содома, только ожесточаются при этом, кто-то, как зятья Лота, считают это шуткой или сказкой, а кто-то, уже на дороге спасения, просто оглядывается с сожалением назад… «Вспоминайте жену Лотову!» Вспоминайте — и выбирайте спасение. Оно — в ваших руках, оно даровано Самим Богом. «Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь и живите!» (Иез. 18:32). Юрий ВАВРИНЮК


8 «Человек — кузнец своего счастья», — утверждает известная поговорка. Но, когда процитировать ее в христианской среде, она вызовет множество возражений, а то и возмущений. Не мы же, а Бог «выковывает» нашу судьбу, Он — кузнец нашего счастья. Человеку главное, как гласит распространенное христианское выражение, принять Господа в свое сердце и отдать свою жизнь в Божьи руки. Но действительно ли все зависит только от Бога? Если да, то почему в христианских кругах столько несчастных людей? Ставя все эти вопросы, я не претендую на то, что смогу ответить на них достоверно. Я не знаю, почему умирают дети. Не знаю, почему безбожники процветают, а праведники иногда терпят нужду. Не знаю, почему здоровый человек вдруг уходит из жизни, а больной живет, страдая долгие годы от своего недуга. Все это индивидуально. И Бог в вечности ответит на эти вопросы, если они, конечно, тогда еще будут интересовать нас. Я же хочу поговорить об универсальных принципах человеческого счастья. Они действуют даже в жизни людей, которые не знают Бога. И именно эти законы, установленные Богом, являются тем молотом и нако-

вальней, которые дают возможность тем, кто владеет ими, стать кузнецами собственного счастья. С лукавым по лукавству «Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастная семья несчастна по-своему», — заметил Лев Толстой. Почему-то именно эта фраза вспомнилась мне, когда я размышляла о категориях счастливых и несчастливых людей. И вот к какому выводу я пришла. Кроме того, что людей или семьи можно классифицировать за принципом «христианская-нехристианская», их можно разделить на счастливые и несчастные. И, как ни удивительно, в каждой из этих категорий будут как семьи христиан, так и нехристианские семьи. То есть даже в светской среде есть много семей, которые мы считаем правильними, счастливыми и, наконец, благословенными. Это я заметила еще в детстве и с тех пор, наблюдая за такими семьями или отдельными людьми, пыталась отыскать для себя секрет их успеха. Множество моментов я замечала для себя, но среди них самым главным считаю искренность. Людям открытым, искренним, готовым прийти на помощь, отозваться на нужду и посочувствовать другим, Господь отвечает искренностью. Людям подозри-

тельным, лукавым, равнодушным Бог отвечает лукавством. И этот принцип действует не зависимо от того, в какую церковь мы ходим или не ходим туда вообще. Правда, быть искренним в лукавом мире трудно. Таких людей всегда могут обмануть, не понять хороших намерений, воспользоваться доверчивостью и даже использовать для собственных целей. Но это не должно останавливать нас. Мать Тереза когдато писала: «Если ты добр, люди могут обвинить тебя в эгоистических и скрытых мотивах. Но ты все равно будь добрым. Если ты честен и искренен, люди могут обмануть тебя. Все равно — будь честным и искренним. Если ты отдаешь миру самое лучшее, что у тебя есть, ему этого может быть недостаточно. Все равно отдай миру самое лучшее». Поступая так, ты будешь счастлив и благословен Господом, Который с чистым поступает чисто, а с лукавым по лукавству его. Любовью служить друг другу Этот библейский принцип также действует в жизни нехристиан. Когдато читала историю о мужчине, который хотел покончить с жизнью, прыгнув с моста. В этот момент мимо него проходила бедная женщина. Ощу-

Ольга Мицевская

Кузнецы счастливой судьбы


9 тив в кармане туго набитый кошелек, мужчина подумал: «Зачем деньгам пропадать даром?! Отдам-ка я их этой женщине». Так и сделал. У них завязался разговор. Слово по слову и мужчина начал чувствовать, что его жизнь не настолько уж сложна, что ее стоит так бесцельно потерять. Маленькое проявление любви сохранило его от безумного поступка. Для христианина этот принцип должен стать основой жизни. Но, к сожалению, часто так не случается. И это главная причина того, почему в христианской среде так много несчастных людей. Мы призваны служить другим, и в этом цель и радость нашей жизни. Если мы «потребительски» относимся к Церкви и к людям вообще, то всегда будем чувствовать себя обделенными. Если копнуть глубже, то есть причина тому, почему христиане часто ожидают чего-то от других, оставаясь, так сказать, потребителями благодати. Когда человек приходит к Господу, на него обрушивается мощный шквал Божьей любви и любви христиан, которые его окружают. Вспоминая эйфорию, вызванную этим, человек подсознательно начинает считать, что кто-то обязан что-то делать для того, чтобы он был счастлив. Так считают наши дети. Так думают и дети во Христе, которые познали Отца, но еще не доросли до возраста людей, в жизни которых пребывает Слово Божье (см.1 Ин. 2:14), которое гласит: «Любовью служите друг другу». К сожалению, я знаю людей, которые оставили церковь только потому, что, по их мнению, им не уделяли столько времени и внимания, сколько нужно. Правда, они не подумали, что время и внимание им уделять должны такие же обыкновенные люди, которым, возможно, также необходимо чье-то время и внимание. Хотя бы иногда. К счастью, я знаю и таких людей, которые сегодня буквально «сгорают» в служении другим, но на следующий день встают из пепла, чтобы снова служить. Недавно один проповедник, рассказывая о том, как помог мужчине, который жил на улице, заметил: «Мне пришлось победить некоторое отвращение и страх, что меня не поймут родные и другие люди. Но никогда, молясь Господу и переживая Его величие, я не чувствовал такого Бо-

жьего присутствия, какое чувствовал тогда, когда шел рядом с этим человеком (уже одетым и накормленным) и свидетельствовал ему о Боге». Вот в чем залог счастливой судьбы — любовью служить друг другу. Весело смотрит она на будуще Еще одним моментом, на мой взгляд, определяющим в понятии счастливой судьбы, является отношение человека к жизненным обстоятельствам. Два разных человека в одних и тех же обстоятельствах могут чувствовать себя по-разному. Один ведь видит стакан полупустой, другой — наполовину полный. Если верить психологии, тип темперамента или тип личности, который дан человеку от рождения, определяет то, как он относится к жизни. Возможно. Хотя я более согласна с тем, что эти черты формируются не столько до рождения, сколько в процессе воспитания и развития человека. Вы замечали, как улыбаются младенцы? Мало кто может просто пройти мимо, не улыбнувшись в ответ, настолько искренна и открыта эта улыбка. С этого делаю вывод: все мы имеем задатки оптимизма и, чтобы быть счастливыми, нам нужно развивать их в себе. Я благодарна Богу, что моя мама учила нас смотреть на жизнь оптимистически. Помню участок в 30 соток, который нам выделили для огорода. Густо заросший пыреем, он не поддавался прополке. Несколько подвод корней отец вывез после боронования. А потом мы, дети, с мамой перетряхивали чуть ли не каждый комочек земли, чтобы выбрать этот сорняк (тогда еще не было таких средств, как теперь). Было трудно и скучно, но мама повторяла: «Только представьте, насколько легче будет в следующем году». И это придавало сил. Я до сегодняшнего дня не боюсь ремонта в доме, потому что в такие моменты в памяти возникают мамины слова: «Сегодня нам все кажется страшным, а представьте, как будет приятно, когда все закончится». Можно задыхаться от пыли и запаха краски. Можно изнемогать, сдирая со стен старые обои или известковый набел. И чувствовать себя несчастным, мол: «Почему я так беден, что не могу нанять себе работников или купить новый дом?! А можно, хотя и устав,

любоваться ободранными стенами (это же первый шаг к цели!), надеясь, что завтра-послезавтра они будут выглядеть совсем по-другому. Недаром среди признаков добродетельной жены автор притчи отметил такую: «Весело смотрит она на будущее». Пока не вошел в святилище Все, о чем я говорила выше, касается всех людей, независимо от того, являються они христианами или нет. Это универсальные принципы счастливой судьбы, хотя и установлены Богом, как, в конце концов, все принципы и законы существования Вселенной. Но все же, даже если мы придерживаемся их в своей жизни, в определенные моменты у нас могут возникать вопросы, которые могут вызвать неверие: «Почему умирают дети?.. Почему безбожные процветают?.. Почему здоровый человек вдруг уходит из жизни? Почему Бог допускает войны и кровопролитие?.. Множество подобных «почему» могут угнетать нас, не давая возможности свободно расправить крылья веры. И здесь необходимо что-то намного большее, чем собственный оптимизм и человеческая искренность. Здесь необходим Господь, Который может изменить и обстоятельства, и, что еще важнее, отношение к ним. В этом преимущество христиан. В моей жизни был момент, когда я безосновательно чувствовала невероятный страх при мысли о том, что мои дети или муж могут умереть. Трудно описать ту борьбу, которая велась в сознании до тех пор, пока я не пришла с этим к Богу и не рассказала Ему о своем страхе. После этого я не получила заверения в том, что с ними этого не случится, но получила покой и веру в то, что с Богом я смогу преодолеть и такое испытание. Почему? Почему? Почему?!!! Отовсюду вопиют к Богу и друг к другу люди всего мира — и не получают ответа. Христиане надеются услышать этот ответ в вечности. Может быть, и услышат, я не знаю. Но почему-то мне кажется, что в вечности нам будет не до этого, потому что все эти вопросы остро и болезненно отзываются в сердце до тех пор, пока ты не вошел во святилище.

1


10 Из словаря

«Судьба» в терминах Судьба — совокупность всех событий и обстоятельств, которые в первую очередь предопределены и влияют на бытие человека, народа и т. п.; предопределённость событий, поступков; рок, фатум.

Карма — одно из центральных понятий в индийских религиях и философии, вселенский причинноследственный закон, согласно которому праведные или греховные действия человека определяют его судьбу, испытываемые им страдания или наслаждения. Закон кармы осуществляет реализацию последствий действий человека, как положительного, так и отрицательного характера, и, таким образом, делает человека ответственным за свою жизнь, за все те страдания и наслаждения, которые она ему приносит. Карма в индуизме По закону кармы в индуизме, тот, кто ест говядину, становится соучастником в убийстве коров и может быть убит в своей следующей жизни. Карма означает «действие» или «деятельность» и в более широком смысле олицетворяет универсальные принципы причины и результата, деятельности и её последствий, действия и воздаяния, которые повсеместно присутствуют в жизни. Карма не является судьбой — люди действуют в соответствии со свободой воли, создавая свою собственную судьбу. Карма также не является наказанием или воздаянием, а представляет собой естественные

последствия деятельности индивидуума. Последователи некоторых систем философии индуизма считают, что закон кармы непосредственно контролируется Богом — Верховным Существом, сотворившим мир в соответствии с этим законом. В некоторых других системах закон кармы является автономным и действует независимо от воли Бога. Карма в буддизме В буддийской теории карма создается только намеренным, то есть, осознанным действием, а не всяким действием вообще. В буддийской терминологии карма никогда не обозначает свои последствия; её последствия известны как «плод» или «исход» кармы. Намерение может быть хорошим или плохим, так же как и желание может быть хорошим или плохим. Хорошая карма (кусала) дает в дальнейшем хорошие последствия, а плохая карма (акусала) — плохие последствия.

Фатум (лат. fatum) — в Древнем Риме олицетворение судьбы. Фатами назывались также божества, подобные греческим мойрам и определяющие судьбу человека при его рождении; у стоиков — сила, управляющая миром. У древних римлян — проявленная воля Юпитера как верховного мироправителя. Во множественном числе означает как отдельные судьбы людей, городов и прочее, так и объявленную устами прорицателей и сивиллы волю богов: отсюда фатами (fatae) назывались и прорицательницы.

Фатализм (от лат. fátalis — определённый судьбой) — вера в предопределённость бытия; мировоззрение, в основе которого убеждённость в неизбежности событий, которые уже запечатлены наперёд и лишь «проявляются» как изначально заложенные свойства данного пространства. Научный, философский (равно как и религиозный) взгляд на закономерность бытия, его физической и метафизической составляющих, тесно взаимосвязан с категориями «закономерность» и «случайность», «объективность» и «субъективность», «Творец» и «Человек» и т. д. Слово «фатализм» нередко употребляется также как синоним «бытового» пессимизма — от неверия в возможность благополучного исхода инициативы и до мрачной уверенности в отрицательном её результате. В иудаизме есть соответствие понятиям фатума и жребия, хотя довольно условное и своеобразное. В книге Мишна сказано: «Все предопределено, но свобода дана; а мир судится по благости». Условность такой параллели — вот в этом акценте на свободе воли, которая для еврея возведена в норму жизни. В христианстве фатализм взаимно распределён самим фактом Завета между его сторонами — Отцом небесным и людьми. Спасение же христианина, возможность его обновления даны ему как дар (Еф. 2, 8-10). Как у человека есть «право греха, как ошибки», так и у Отца — ответное право Страшного суда…

В Коране нет прямого указания на то, что людям заранее (до рожде-


11 ния) суждено после смерти попасть в Рай или Ад, но есть ясные указания на то, что люди могут встать на правильный или ложный путь лишь по воле Аллаха. То есть, человек может встать на прямой путь, признав Аллаха своим единственным господом богом, достойным поклонения. В трёх главных Авраамических религиях, помимо «диалогового» (между Творцом и человечеством) характера истории, наличествует «неслепая», этически определённая — справедливая, созидательная и открытая (заинтересованная в сотрудничестве с человеком позиция Го́ спода). Детерминизм (лат. determinare — определять, ограничивать) — философское учение об объективной закономерной взаимосвязи и взаимообусловленности явлений материального и духовного мира. Это — доктрина о всеобщей причинности. Детерминизм (Determinismus; от лат. determinare — определять «ограничивать») — учение о том, что все происходящие в мире события, включая весь ход человеческой жизни, определены со стороны Бога (теологический детерминизм, или учение о предопределении) или только явлений природы (космологический детерминизм), или специально человеческой воли (антропологическо-этический детерминизм), для свободы которой, как и для ответственности, не оставалось бы тогда места. Под определением здесь подразумевается утверждение, что

каждое происшедшее событие, включая и человеческие поступки, и поведение, однозначно определяется множеством причин, непосредственно предшествующих данному

событию. В таком свете детерминизм может быть также определен как тезис, утверждающий, что имеется только одно, точно заданное, возможное будущее. Предопределение (лат. praedestinatio или praedeterminatio) — религиозное представление об исходящей от воли Бога предустановленности событий истории и человеческой жизни. В религии — предварительная заданность жизни человека, его спасения или осуждения в вечности волей Бога. Ранний пример предопределения и судьбы можно найти в истории царя Кира (его будущее увидел во сне его дед). В то же время идея предопределения сочеталась у греков и римлян с мыслью, что сознательная деятельность человека все же может иметь значение. Так уПолибия в его «Всеобщей истории» постоянно подчеркивается роль судь-

бы, но разорвать круг все же можно, особенно если у власти встанет выдающийся человек. Корнелий Тацит в одной из книг размышляет над проблемой:«определяются ли дела человеческие роком и непреклонной необходимостью или случайностью», приводя различные мнения на этот счет. Одно из них гласит, что богам нет ни малейшего дела до смертных, другое — что жизненные обстоятельства предуказаны роком, но не вследствие движения звезд, а в силу оснований и взаимосвязи естественных причин. Предопределение в Исламе Вера в то, что Аллах полностью предопределяет судьбу своих творений, является условием веры. Человек, отрицающий это положение, не является мусульманином. «Но не пожелаете вы, если не пожелает Аллах…» (Священный Коран, 76:30); «Так вводит в заблуждение Аллах, кого хочет, и ведет прямым путем, кого хочет…» (Священный Коран, 74:34). Осмысление соотношения предопределения со свободой морального выбора являлось предметом споров кадаритов (волюнтаристов) и джабраитов («защитников Божественного предопределения»). В результате дискуссии утвердилась компромиссная позиция. Предопределение связано с безграничным знанием Аллаха обо всем, в том числе и о жизни человека.

1


12

О предопределении и свободной воле Сергей САННИКОВ

Все люди хотят выбрать лучшую жизнь, но зависит ли лучшее или худшее от самого человека? Может быть, все зависит от судьбы, рока или некой высшей силы? Глядя на людей, на их действия и самооценки, трудно не удивляться человеческой непоследовательности. Человек вполне настойчиво и с сознанием собственной силы делает что-то, а спустя короткое время, оглядываясь назад, заявляет: «Я не мог сделать ничего другого, так сложились обстоятельства, это было сильнее меня...» и так далее. То есть создается впечатление, что до совершения каких-либо действий или поступков человек чувствует себя свободным, но, когда совершит действие, не хочет или не может признать этот поступок своим. Может быть, люди просто не хотят нести ответственность за свои действия, поэтому им легче объявить, что они сделали их по постороннему принуждению? В отношении спасения, веры в Бога и жизни вечной люди также часто говорят: я хотел бы верить в Бога, но не могу, я хочу покаяться, но, наверное, Бог не дает мне покаяния, я рад бы обрести жизнь вечную, но, возможно, я не предизбран к ней. Как Священное Писание показывает соотношение Божьего предопределения и человеческой свободы? Можно ли совместить Божественную волю, которая всегда и во всем исполняется с абсолютной точностью, со своенравием и непредсказуемостью человеческих поступков? Этот важный вопрос должен показать: несет ли человек ответственность за свои поступки или, если все зависит от Бога и во всем исполняется Его воля, от человека ничего не зависит, а, следовательно, с него и спросить ничего нельзя?


13 Суверенность Бога и свобода человека Главная трудность в поиске гармонии между предопределением и свободой заключается в ограниченном понимании природы Бога. Некоторые люди, и евангельские группы особенно, сильно подчеркивают суверенность Бога и Его абсолютную независимость от человека. Действительно, Писание свидетельствует о Боге как о верховном и не зависимом ни от кого и ни от чего Владыке, «от лица Которого бежит Небо и земля» (Отк. 20:11) и при приближении Которого трепещет все творение (Пс.143:5) и смолкают все уста (Иов. 39:34). Ни человек, ни Ангелы, никакое другое существо во Вселенной не может противиться Богу и навязать Ему свою волю или предложить Ему свое решение. Бог никому ничего не должен и ни перед кем не отчитывается в своих действиях. Это настолько очевидная истина, что, даже незнающие Бога, легко с ней согласятся. С другой стороны, Писание показывает Бога не только как Верховного Владыку, но и как любящего Отца (Ис.63:16), Который желает иметь свободных детей, приходящих к Нему не по принуждению, а по добровольному зову сердца (Мф.11.28). Свобода составляет первооснову любой личности, и это фундаментальное свойство самой Божественной сущности. Невозможно представить себе творческий мыслительный процесс без свободы выбора и оценки вариантов, не существует высших проявлений эмоций без свободы. Например, любовь по необходимости превращается в унылую привычку или привязанность. Тем более невозможно существование воли как таковой без свободы выбора, ибо воля только тогда является волей, когда она реально выбирает между одним и другим. Следовательно, создав человека свободным, Бог тем самым уподобил его Себе и во многих других, вторичных, аспектах. Но, подарив человеку свободу, Бог таким образом уже ограничил Себя, ибо, если человек действительно свободен, то тогда Бог не управляет им, а это значит, что суверенность Божья ограничена человеческим выбором. То есть, суверенность — уже не есть

суверенность как абсолютная независимость! Таким образом, кажется, что понятия суверенности Бога и реальной свободы человека вступают в противоречие между собой. Но это совсем не так. Такое противоречие возникает только при неправильно понятой суверенности как абсолютной неограниченности Бога. Писание же показывает Бога, Который самоограничил Себя своей же нравственной природой. Хотя Бог как суверенный Господин может абсолютно все, Он никогда не поступит таким образом, чтобы нарушить Свои законы или принципы (Пс.88.15) или пойти против Своей нравственной сущности (Евр.6.18). Как справедливый Судья — Он не может поступить несправедливо; как высшая Святость — Он не может совершить греха (Авв. 1.13); как величайшая благость — Он не может творить зла (Иак. 1:13). Это только некоторые примеры самоограничения Бога. То есть, правильно понятая суверенность допускает и даже предполагает, что Бог может ограничить свою власть свободой человека. Следовательно, Бог управляет миром не как повелитель роботов, которые безоговорочно повинуются его приказаниям. В таком случае, достижения и ошибки роботов — это достижения и ошибки хозяина, и тогда Бог ответственен не только за благость, но и за зло во Вселенной. Но Бог выполняет свои планы, не навязывая Свою волю, а предвидя свободные действия человека и реагируя на них так, чтобы в конечном счете достичь поставленной цели. Справедливость Божья не может наказывать или поощрять человека, если он не имел возможности выбора. Отсутствие выбора лишает ответственности за него, а значит, вины или награды. Справедливость Божья не допустит наказания человека, который не получил спасения, если спасение зависело только от Божественного избрания. Также она не может допустить, чтобы любовь Божья произвольно спасла одного человека и не спасла другого (Быт 18.25). Таким образом, объясняя избрание Божье и человеческую ответственность, надо всегда гармонически сочетать суверенность Божью и Его справедливость, и единственный

способ сделать это — представить, что Бог захотел ограничить Себя, создав человека со свободной волей, и не позволяет никакой духовной силе, в том числе и Себе, отнимать ее у человека. История предопределения и свободного избрания Практически у всех древних народов, как, собственно, и у современных людей, твердо сохранялась вера в судьбу, рок, фатум и тому подобные неотвратимые проявления силы свыше, которые управляют людьми, героями и даже богами, не считаясь с их волей и желанием. Раннехристианские мыслители, в противоположность мирской, греко-римской философии, никогда не подчеркивали предопределенности человеческих поступков, постоянно указывая на два пути и на свободу человека выбрать путь добра и света. Знаменитый проповедник IV века Иоанн Златоуст оставил целую книгу, которую назвал «О судьбе и Провидении», где критикует языческие представления о судьбе, проникшие в христианство: «Бог сказал «если хотите» и «если не хотите», делая нас господами добродетели и порока и полагая это в зависимость от нашего образа мыслей…» Первым начал учить о предопределении святых, которое совершается в людях независимо от их воли и желания, влиятельный африканский епископ начала V века Августин, споря с ученым монахом Пелагием. Августин оказался самым влиятельным богословом, сформировавшим западноевропейскую традицию, которая в эпоху Реформации вылилась в стройное учение, предельно логично и последовательно сформулированное в Женевской академии учениками Жана Кальвина. В этом учении все зависит исключительно от Бога и Его благодати. Византийская же традиция, восторжествовавшая в Восточной Европе, постоянно подчеркивала синергизм, то есть совместный труд Божьей благодати и свободной человеческой воли. Представление о двойном предопределении, которого придерживалось большинство протестантов, указывало, что Бог по Своей суверенной воле некоторых людей избрал ко спасению, а некоторых к погибели и


14 люди не имеют права даже задать вопрос — почему это так, ибо люди только глина в руках Творца, который делает с ними то, что Ему заблагорассудится. Последовательное развитие этих взглядов привело к представлению, что Бог предопределил грехопадение. Кальвин категорически отстаивал эту позицию и задавал риторический вопрос: «Как случилось, что падение Адама безвозвратно увлекло за собою в погибель столько людей вместе с их детьми, если это не было угодно Богу?» И хотя некоторые последователи Кальвина стали учить, что предопределение начало действовать только после грехопадения, такой взгляд ограничивал суверенность Божью и приводил к внутренней противоречивости кальвинизма. Но если все совершается по определяющей и не допускающей никаких отклонений воле Божьей, то Бог становится источником зла и главным грешником во Вселенной! Так как этот вывод очевидным образом противоречит образу Бога, который представлен в Библии (Пс.5:5), то в кальвинизме с начала XVII века возникло движение, получившее название арминианства. Оно отвергло понятие «безусловное избрание», а стало придерживаться библейской концепции Бога, представившего реальную свободу некоторым существам, которые согрешили по свободной воле, вызвав тем самым к жизни зло. Избрание Божье в таком понимании основано не на суверенной воле Божьей, а на Его предузнании будущего, в частности на предузнании ответа человека на Божий призыв. Ортодоксальные кальвинисты на Дортском (Дортрехтском) соборе 1619 года осудили арминианство и выработали 5 основных принципов кальвинизма, которых до сих пор придерживается большинство протестантов Западной Европы и Америки. В кратком изложении они выглядят так: 1. Полная порочность человека, то есть он ничего не может сделать для своего спасения из-за своей греховности. 2. Безусловное избрание, то есть человек избирается Богом без всяких на то оснований и условий со

стороны самого человека. 3. Ограниченное искупление, то есть Христос умер только за избранных, а не за всех людей. 4. Непреодолимая благодать, то есть, если человек избран для спасения, он не может сопротивляться Святому Духу и не быть спасенным. 5. Вечная безопасность или стойкость святых, то есть, однажды спасенный — спасен навсегда и не может погибнуть ни при каких обстоятельствах. Библейский взгляд на избрание и предопределение Хотя Библия не открывает до конца тайны Божьего избрания,она все же вполне определенно указывает:«...Кого Он (Бог) предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего» (Рим.8.29). То есть предопределение, которым Бог выделяет некоторых людей из общей массы и потом трудится над их спасением, основано не на Его суверенном выборе, а на Его предварительном знании. Поэтому Павел не написал: «Кого Он захотел, тем и предопределил...», а написал: «...Кого Он предузнал, тем и предопределил...». Понятие «предузнание» означает, что Бог знает все заранее, до того, как оно произошло, и знание это обладает абсолютной достоверностью, то есть это абсолютно непогрешимый прогноз со стопроцентной точностью. Бог, зная абсолютно все факторы, абсолютно все желания и действия каждого человека еще до того, как этот человек родился, еще до создания мира подготовил Свои ответные действия так, чтобы выполнить объявленный Им предвечный план домостроительства Церкви Христовой (Еф.14). То есть Бог избирает тех, о ком Ему достоверно известно, что они примут Христа, и при этом важно заметить, что нет ни одного библейского текста, который бы указывал, что Бог предызбрал кого-то к вечной погибели, даже зная, что он не примет Христа. Безусловное избрание предполагает, что нет никакой причины для избрания, находящейся в человеке. При таком подходе Богу как бы все равно, кого избирать — людей с синими глазами или с карими, умных

или глупых, хороших или плохих, высоконравственных подвижников или законченных негодяев. Но как быть тогда со справедливостью Божьей? Если бы все люди были одинаковы, то справедливость не нарушалась бы при случайном выборе. Из десятка совершенно одинаковых ложек все равно, какую избрать... Но люди не однотипные винтики, сходящие с конвейера, они отличаются не только внешне, но у каждого есть свой характер, свои взгляды и особенности. Если Бог абсолютно не смотрит на то, какой человек, как тогда объяснить заявление Священного Писания: «...Во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему» (Деян. 10:35)? Если Богу все равно, как человек относится к Нему, то Ему должен быть равно приятен и боящийся Его, и презирающий Его, но, оказывается Бог избирает только тех, о ком Он знает, что они любят Его (см. Деян. 13:22; 1 Цар. 13:14). «Ты (Боже) испытуешь сердце и любишь чистосердечие» (1 Цар.29:17), — говорит Давид в своей молитве, а Премудрость Божья добавляет: «Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня» (Пр.8:17). Из этих стихов ясно, что Богу не все равно, кого избирать. Многие библейские тексты подчеркивают истину избрания Божьего и ничего не говорят о внутренних причинах или основании для такого избрания. Это приводит к тому, что некоторые люди считают, что причина избрания лежит только в Боге, а не в человеке, но давайте присмотримся к этим текстам более внимательно. Иисус сказал: «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня» (Ин. 6:44). А как и кого привлекает Отец Небесный? Иисус позже объясняет: «Когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе» (Ин. 12:32). То есть, если бы не было жертвы Христа, то никто не был бы привлечен к Отцу, но после Голгофы Господь привлекает всех. «Ибо, когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого — дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от Призывающего, — сказано было ей: «больший будет в порабощении у меньшего», как и написано: «Иакова Я возлюбил, а Исава вознена-


15 видел» (Рим.9:11-13). Читая такие строчки, кажется, что жизнь Иакова и Исава зависела только от Бога, но, изучая Писание (Быт.25-33), становится ясно, что хотя дела и одного и другого брата были одинаково нехороши перед Богом, но их отношение к Господу было разным. Исаву была чужда духовная жизнь, безразличен Бог его отца Исаака, первородство и так далее. Иаков, наоборот, стремился к Богу и к познанию воли Его, и Бог, видя будущее отношение к Нему одного и другого и их веру (и неверие), еще до их рождения избрал того, кто готов был до смерти бороться (Быт.32:24-30) для того, чтобы обрести Божьи благословения. Об этом же говорил Иисус: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал» (Ин. 15:16), а почему Он избрал именно этих? Неужели Ему было все равно, кого избирать? Нет, Иисус сказал: «... Кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его» (Ин.14:21). То есть Отец Небесный возлюбит того, кого Он заранее будет видеть как любящего Сына Его. Также написано: «Бог производит в вас и хотение, и действие по Своему благоволению» (Флп.2:13). Вырванная из контекста, эта фраза создает впечатление, что все человеческие действия и даже желания (хотения) зависят не от самого человека, а от Бога. Но смысл проясняется, если прочитать начало этого обращения Павла: «...Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по Своему благоволению» (Флп. 2:12-13). Если все наши желания и действия действительно зависят только от Бога, то какой смысл предлагать нам внимательно

совершать свое спасение? При таком понимании фраза, показывающая причинно-следственную связь, теряет всякий смысл. Но Павел ясно говорит, что причина того, что надо поступать в жизни осмотрительно, заключается в том, что в нашем сердце Бог производит какие-то хотения и действия. В этом сердце появляются также побуждения и желания, исходящие из греховной плоти, навеянные сатаной и миром греха, и задача каждого верующего — сделать правильный выбор в этих желаниях и поступить сообразно хотениям от Бога, а не от мира сего. Еще написано: «...И уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни» (Деян. 13:48). В этих словах явно звучит нотка фатализма и неизбежного рока: слушали слово Божье все, но уверовали только те, кто был предуставлен какой-то силой свыше. Почему один оказался достойным, а другой недостойным спасения? Дух Святой тут же открывает причину, если не вырывать тексты из общего повествования, а читать Библию так, как она написана. «Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: вам первым надлежало быть проповедану слову Божию; но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам» (Деян. 13:46). Значит, иудеи, к которым было обращено Слово Господне, сами себя сделали недостойными вечной жизни. Не Бог сделал их недостойными, и не Божья вина в том, что они оказались не предуставленными, а действия и воля самих людей. И еще один текст, часто вызывающий смущение: «(Бог) кого хочет,

милует; а кого хочет, ожесточает... Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?» (Рим.9:18,21). В этом отрывке демонстрируется верховная власть Бога, но Павел не дает здесь ответа на вопрос: «Почему Бог одного милует, а другого ожесточает?» Но продолжая рассуждения о том, что Бог властен делать то, что Ему заблагорассудится, Павел указывает, что Бог смотрит на людей не как на пассивные предметы, а привлекает их к сотрудничеству и предлагает изменить свое положение: «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные; и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от сего (от отступничества), тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным Владыке, годным на всякое доброе дело» (2Тим. 2:20-21). То есть для людей есть уникальная возможность, в отличие от бездушных предметов, — из сосуда для низкого употребления стать сосудом в чести, для почетного употребления. Таким образом, основываясь на словах Иисуса Христа: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет» (Мк. 16:16) и на многочисленных примерах веры, оставленных на страницах Священного Писания, можно с уверенностью сказать, что Бог избирает ко спасению не любого человека, а только того, кто верой ответит на призыв Христа. Поэтому избрание не безусловно! Оно обусловлено верой человека, которую Бог предузнает от вечности.

1


16

Сокровищница богословской мысли

О судьбе и провидении Иоанн Златоуст

Поистине, возлюбленный, нет ни одного столь порочного и преисполненного неисцелимой гнилости учения, как учение о судьбе и роке. Помимо того, что оно влагает в души совращенных богохульное, нечестивое и гибельное мнение и убеждает говорить о Боге то, чего никто не сказал бы даже о демонах, оно также разрушительно влияет на нашу жизнь, все наполняет беспокойством и большим смятением; и то, что введено Богом и природой, чрез пророков и святых мужей для научения и исправления, оно ниспровергает и разрушает и доказывает, что это — бесполезно.


17 Оно делает то же самое, как если бы кто-либо стал убеждать заболевшее и нуждающееся в лекарствах тело, — когда налицо находятся врачи и приготовляют врачество, — не пользоваться ничем из этого и не отстранять от себя болезнь, но, предавшись беспечности и легкомыслию, ожидать самой жалкой гибели. Или не это говорит судьба? Никто пусть не увещевает ни к чему полезному, никто пусть не слушает другого, который увещевает; напрасно существуют законы и судьи, напрасно — порицания и наставления, напрасно – страх наказания, напрасно — почести и почетные дары, также и награды за подвиги тем, кто хорошо поступает! Если ты проявишь заботливость, не будет отсюда никакой пользы, и если ты будешь нерадив, не произойдет никакого вреда. Что будет в состоянии принести труд? Подобно тому, как ненагруженный и оставленный корабельщиками и кормчими корабль, так пусть стремится человек, передав кормило ума порыву бури! Желаешь, скажи мне, чтоб мы послушались, и не стали делать ничего для спасения нашей жизни? На некоторое время оставим то, что касается души, в стороне, и побеседуем относительно обстоятельств настоящей жизни. Поверим ли судьбе, говорящей так, и не будем ли ни допускающих проступки наказывать, ни тех, которые заражены распутством, обращать на путь истинный, ни поступающих несправедливо приводить в суд, ни слушаться законов? Желал бы я, чтоб это случилось, хотя на короткое время, дабы на деле вы имели возможность понять эту губительную и вредную учительницу зол. Если всячески необходимо, чтоб произошло то, что определено судьбою, то никакой земледелец пусть не запрягает волов и пусть не влечет плуга, и пусть не прорезывает борозды, и пусть не бросает семян, и пусть не выжидает удобного времени года, и пусть не терпит стужи и продолжительного дождя, и несчастья, и трудов в течение времен года. Пусть не точит серпа и пусть не жнет посеянного хлеба, если все несомненно назначено ему судьбою и определено Парками, то блага придут в дом сами собою; если же Клофо повернет веретено в противоположную сторону, то, хотя бы он трудился бесконечно, не будет для него никакого предела трудов и усилий. До какого времени нам быть детьми

по уму? Доколе мы не перестанем пустословить? Доколе мы не познаем общего Владыки? Если судьба делает дурными и хорошими, то зачем ты даешь советы дитяти, зачем вразумляешь? Все — без пользы и напрасно. Если она делает богатыми и бедными, то не посылай в училища, не доставляй денег, не делай ничего, могущего увеличить для него имущество, но дела его поручи судьбе. Однакож, ты не отваживаешься на это. Если действительно судьба существует, то позволь дитяти и вступать в сношения с дурными людьми, и развращаться вместе с развращенными: всячески, если это определено ему судьбой и назначено Парками, то будет полезно и для тебя. Действительно, говорят, действительно существует судьба. Тогда зачем же доставляешь хлопоты и себе самому, и другому? И для чего, я говорю относительно детей, когда ты не отваживаешься делать этого, но и угрожаешь, и стращаешь, и употребляешь всякие способы, чтобы он сделался прекрасным, и не полагаешься на рок? Почему же наказываешь, если он сделался дурным? Ведь произошел грех не от него, а от рока, который его толкал. Почему же хвалишь его, если он сделался прекрасным? Ведь не его добродетель, а роковая. Лучше же сказать: никто не будет ни прекрасным, ни худым. Человек, не делающий ни того, ни другого по собственному побуждению, но получающий принуждение извне, не будет ни этим, ни тем. Итак, почему же мы хвалим мужей? За что же порицаем? За что проклинаем, за что ублажаем других? Видишь, до какой нелепости довело нас слово о судьбе? Никто не целомудрен, никто не распутен, никто не корыстолюбив, никто не справедлив; и добродетель, и порок упразднены, и напрасно мы введены в эту настоящую жизнь, лучше же сказать: не напрасно, а даже — на несчастье. И как не нелепо быть толкаему в грех принуждением рока, а с другой стороны, терпеть крайнее наказание под его же воздействием, вместо того, чтобы пользоваться сожалением и состраданием, подвергаться ненависти и наказанию, вместо того, чтобы пользоваться почтением? Того, кто терпит несправедливость и пострадал от насилия, следует не наказанию подвергать, а окружать почестями; а мы и терпим несправедливость, и переносим наказание. Что могло бы

быть неразумнее этого: за то, что тяжко страдаем, ввергнутые в грех, за это терпеть и наказание? Судьба сотворила человекоубийцу, и берет жизнь за то, что человек повиновался ей — какой догмат мог бы быть пагубнее этого? Итак, если нет Бога, Который имеет наблюдение над этим, то данное мнение изобличается с другой стороны. Невозможно, чтоб при столь великом благоустройстве не было Провидения. Кроме того, если нет Бога, то каким образом вообще это приведено в порядок? Если же существует, то как Он не имеет попечения об этом? Если сам Он сотворил, то обрати внимание на нечестие и на преизбыток богохульства; если же не сотворил, и если не имеет попечения о происшедшем, то опять — не меньшее прежнего обвинение. Видишь, как отовсюду стесняется диавол, склоняющий людей к неистовству против Владыки? Ты желаешь меня убедить, что веришь судьбе и что она, по твоему мнению, есть значительный догмат? Не обвиняй прелюбодействующую женщину, не преисполняйся гневом, не приводи прелюбодея в судилище к судье. Если увидишь, что подкапывается стена, то не захватывай того, кто подкапывает, и не домогайся наказания его, потому что он сделал это недобровольно, как сам же ты утверждаешь. Пренебреги всеми твоими делами, потому что, во всяком случае, тебя достигнет то, что определено судьбой; брось золото, сколько ни имеешь его; пренебреги домами, торжищами, рабами, потому что твоя беззаботность не принесет никакого вреда беззаботности судьбы. Но ты не отважишься ни на что такое, так как убедился на деле в том, что нужно осудить догматы о судьбе. Итак, почему, всюду осудив ее, прикрываешь себя ею в грехах? Видишь, что этот догмат внесен не откуда-нибудь, как только со стороны беззаботности и нерадения и ослабления сил в отношении к самым трудам, предпринимаемым для снискания добродетели. Если есть рок, то нет суда; если есть рок, то нет веры; если есть рок, то Бога нет; если есть рок, то нет добродетели, нет порока; если есть рок, то все напрасно, все без пользы и делаем, и терпим; нет похвалы, нет порицания, нет стыда, нет позора, нет законов, нет судилищ.

1


18 Уроки истории

Как евреи судьбу выбирали Юрий ВАВРИНЮК

Гербранд ван ден Экхоут, «Жертвоприношение Иеровоама в Бет-Эле», 1656, Эрмитаж, Санкт-Петербург


19 В существовании каждого народа, государства (как, собственно, и каждого человека в отдельности) есть моменты, которые можно назвать судьбоносными. Имеются в виду события или люди, которые в корне изменили ход их истории. Иногда эти повороты судьбы настолько крутые и далеко идущие, что самый причудливый фантазер не смог бы спрогнозировать, как сложилось бы дальнейшее бытие народа без того или иного события или человека. Были такие моменты и в истории еврейского народа. Вообще-то, судьба этого народа уникальна: величие и позор, взлеты и падения, слава и пренебрежение. Наверное, ни один из народов мира так не повлиял на мировую историю, как этот. И кто знает, какой была бы судьба израильского народа, если бы не отдельные факты его национальной биографии. Уникальность избрания Прежде чем говорить об одном из наиболее важных эпизодов еврейской истории, стоит вспомнить, как именно она начиналась. Как известно, история евреев берет начало с необычного, с человеческой точки зрения, события, которое случилось в жизни обыкновенного (обыкновенного ли на самом деле?) события жителя Месопотамии Авраама. Однажды к нему лично обратился Сам Господь. Причина, по которой это случилось, была также особенной: Господь Иегова, Творец неба и земли выбрал этого человека, чтобы он стал основоположником нового народа. И народ этот должен быть особенным. С особенной культурой, особенной религией, особенными отношениями с Богом. Становление израильского народа было долгим, трагически-триумфальным и уникальным. А уникальность заключалась в том, что его производил Сам Бог. Он давал четкие указания относительно государственного, национального, общественного и духовного устройства еврейского этноса. Израильское государство было установлено при помощи чудес и сверхъестественных признаков: стоит вспомнить хотя бы переход через Красное море и взятие Иерихона. И еще была одна особенность: у евреев не было царя. Вернее, царем

Израиля был Сам Господь. Именно Он руководил народом, которого называл Своим, именно Иегова давал указания относительно практической жизни потомков Авраама, возглавлял воинство на поле боя, был судьей, хранителем и наставником. Другими словами, Бог лично строил судьбу народа израильского. А поскольку Он является мудрым Богом, эта судьба должна была стать счастливой и благословенной. Но Он является еще и любящим Богом. А это значит, что Он не мог позволить Себе быть диктатором и полным распорядителем судьбы Своего народа. Поэтому Он подарил ему ВЫБОР. Так же, как в свое время дал его Адаму и Еве. В чем заключался этот выбор? Его можно было бы свести к простому правилу: если евреи будут слушаться Бога и выполнять Его заповеди и советы, то будут иметь благословения, силу и добрую судьбу, если же нет — их ожидают проклятия и проблемы (см. 5М. 11:26-28). История народа израильского — яркая иллюстрация того, насколько этот Божий принцип действенный и истинный. История взлетов и падений — это история послушания или непослушания Богу. Это пример того, как люди выбирают свою судьбу. И особенно ярко это выразилось при избрании евреями царя. Об этом событии детально можно прочитать в 8 разделе Первой книги Царств. Согласно Господних указаний государственная и духовная власть сосредоточилась в лице судьи и первосвященника. На то время эти функции объединял пророк Самуил. Он возглавлял военные походы, судил народ, свершал священнодействия в скинии. Но, когда состарился, у него не было достойного преемника: сыновья вели недостойный образ жизни. И тогда народ решил «поправить» ситуацию: «И собрались все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в Раму и сказали ему: вот ты состарелся, а сыновья твои не ходят путями твоими; итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов (1Цар. 8:4,5). «Дай нам царя!» В конце концов, требование народа не было грехом. Бог, давая через Моисея Свой закон, допускал эту возможность (див. 5М. 17:14-20). Но царь во главе Божьего народа не вхо-

дил в планы Господни. Не потому что сам факт присутствия царя на израильском троне был чем-то плохим, а потому, что именно Божье царствование приносило стабильность, порядок и благословения. Вспомним переход израильского народа через Красное море, манну, воду, перепелки в пустыне, взятие Иерихона и др. Кто из земных царей мог бы сделать это? Люди-цари, какими бы талантливыми они ни были, не могут обеспечить максимальное благословение народа. И это подтверждает дальнейшая история народа израильского. Прочтите печальные рассказы книг Царей, Паралипоменон: это в большинстве история царей, которые покрывали позором народ Божий. Бог на втором плане Господь хорошо знал характер и сердца людей, их капризность и непостоянство. Сколько усилий Он тратил на то, чтобы разными способами привлечь их к Себе! И Он хорошо понимал: если они будут иметь царя, то еще больше будут забывать о Нем. И во времена Моисея и судей они не часто обращались к Богу в решении жизненных и духовных вопросов, не всегда почитали Его и слушались. Тем более при царе они будут удаляться от Господа, больше надежд будут возлагать на него. Все государственные и национальные вопросы они будут решать не с Богом Иеговой, а со своим повелителем. Другими словами, Творец знал, что евреи, не очень почитающие и до этого, отбросят Его на второй план. Ему было больно, как отцу, которым пренебрегли дети. «И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе; ибо не тебя отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними» (1Сам. 8:7). Цена выбора У Бога была еще одна причина не рекомендовать народу царя. Творец знал цену царя и то, что она будет высокой. «Только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними. Вот какие будут права царя: сыновей ваших он возьмет и приставит к колесницам своим и сделает их всадниками своими, и будут они бегать перед колесницами его; и поставит их у себя тысяче-


20 начальниками и пятидесятниками; и чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его. И дочерей ваших возьмет, чтоб они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы. И поля ваши и виноградные и масличные сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим. От мелкого скота вашего возьмет десятую часть; и сами вы будете ему рабами» (1Цар. 8:9-17). За свой выбор человек всегда должен платить! Свобода и право свободного выбора возлагают на человека ответственность за этот выбор. Изучая дальнейшую историю израильского народа, можно увидеть, что бремя такого выбора часто было очень тяжелым: «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше; отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами» (3Цар. 12:14). Нередко простой народ стонал под царским игом. Историки утверждают, что могущество, богатство и сила знаменитого Соломона были построены на слезах, рабском труде и обнищании еврейского народа. Потомки расплачивались за необдуманный выбор своих дедов. А Бог не хотел, чтобы дети Его страдали. Удивительное партнерство Эта история интересна еще и тем, что она разбивает устоявшиеся, но не всегда правильные взгляды, относительно Божьей реакции на неправильные человеческие поступки. Преимущественно бытует такое мнение: будешь слушаться Бога — будет все хорошо, не будешь — Он тебя накажет. Это слишком примитивный и в большинстве неправильный взгляд. Бог не спешит наказывать человека, даже если он делает что-то не так. И наша история — подтверждение этому. «Завтра в это время я пришлю к тебе человека из земли Вениаминовой; и ты помажь его в правителя народу Моему — Израилю, и он спасет народ Мой от руки филистимлян, ибо Я призрел на народ Мой, так как вопль его достиг до Меня» (1Цар. 9:16). Вы слышите: обиженный, отброшенный своим народом Бог лично принимает участие в неправильном выборе народа! Удивительно, не

правда ли? Нам, эгоистичным людям, с искаженными злыми мыслями, трудно понять такое поведение Бога. Но мы забываем, что он не жестокий диктатор, а любящий отец. Проведем простую жизненную параллель. Представьте, что в вашей семье кто-то из детей, кого родители учили жить правильно, кому подсказывали и иногда даже что-то запрещали, вдруг «взбунтовался» и решил сделать что-то не так, как советуют родители. Конечно же, речь идет не о какихто радикальных, откровенно греховных или преступных действиях. Скажите, мудрые родители выгонят такого ребенка или отрекутся от него? Наоборот, они будут стараться, насколько возможно, избежать негативных последствий такого выбора, будут помогать даже в тех ситуациях, которых они не одобряют. Вспомним притчу о блудном сыне: просьба младшего сына отдать НАДЛЕЖАЩУЮ ЕМУ часть имения не была преступной, более того — законной, поэтому отец без споров поступил согласно воле сына. И каковы последствия такого выбора?! Но отец остался отцом, независимо от состояния сына. Бог посчитался с мнением израильтян, Он высказал им свою боль и неодобрение, Он предупредил о последствиях и высокой цене выбора — и, когда народ настаивал на своем, Он как любящий Отец, тяжело вздохнув, сказал: «Что же, вы выбрали свою судьбу, пренебрегши Моей волей, но Я и в этой ситуации не оставлю вас и буду помогать свести к минимуму негативные последствия. Я помогу вам выбрать царя…» Что можно и чего нельзя верующим? История выбора евреями царя может многому научить и нас. Она помогает нам понять участие Бога в нашей личной судьбе. Она показывает нам, что в Бога есть Свои планы относительно нашей судьбы — поэтому Он дает нам Свои законы, правила и запреты. Мы иногда неправильно понимаем те ограничения, о которых читаем на страницах Библии или видим в поместных церквах и объединениях церквей, считая, что они надуманы, «несовременны», нелогичны. Так же иногда думают об отцах

дети, которым запрещают кататься на велосипеде на скоростной трассе или заставляют тепло одеваться зимой. Мы забываем, что воля Божья с ее ограничениями и запретами — это желание Отца помочь нам построить счастливую судьбу. С другой стороны, Бог учитывает наш личный выбор, даже если он в чем-то идет против воли Божьей. Но мы тогда ЛИЧНО отвечаем за этот выбор, мы лично платим цену за него. Поэтому фразы типа: «И куда Бог смотрит? Почему Он мне дал такую тяжелую судьбу?» — некорректны. Не Бог, а мы сами, а нередко еще и при помощи наших родителей и дедов, выбираем себе судьбу. Ведь скажите, какая судьба может ожидать детей, у которых родители пьяницы или наркоманы? В-третьих, эта история еще раз свидетельствует нам о том, что идя своей дорогой, выбирая свою волю, даже верующие люди рискуют в будущем отойти незаметно от Бога. Конечно, в израильтян были еще и другие причины, но желание жить «при царе» значительной мерой отвернуло еврейский народ от Бога-Иеговы. Служителям церкви часто ставят вопросы: «Что можно, а чего нельзя верующему?» Апостол Павел очень кратко и точно высказал это так: « Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною» (1Кор. 6:12). Так что христианину можно все, но какие последствия этого «можно»? Как правило, они тяжелы и трагичны. Поэтому здравый смысл подсказывает: лучше слушать советов Бога — и жить счастливо, чем идти по своим желаниям — и попасть в ситуацию, в которой оказались в свое время евреи. Итак, в чьих руках судьба людей и народов? Она — в руках самих людей. Это значит, что Бог дал нам право распоряжаться ею, выбирать свою дорогу. А еще это значит — мы имеем право отдать свою судьбу в Божьи руки. А Он, как добрый Отец и Мудрый Царь, поведет нас на «пажити злачные», Он будет Пастырем, Который поведет нас «к водам тихим». И «если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною; Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня» (Пс.2).

1


21

Никогда не сдавайтесь! Однажды осел фермера провалился в колодец. Он страшно закричал, призывая на помощь. Прибежал фермер и всплеснул руками: «Как же его оттуда вытащить?» Тогда хозяин ослика рассудил так: «Осел мой уже стар. Ему недолго осталось жить. Я все равно собирался приобрести молодого осла. А колодец почти высох. Я давно собирался его засыпать и вырыть новый в другом месте. Так почему бы не сделать этого сейчас? Заодно и ослика закопаю, чтобы не было слышно запаха разложения».

Языком притчи

Он пригласил всех своих соседей помочь ему засыпать колодец. Все дружно взялись за лопаты и принялись забрасывать землю в колодец. Осел сразу же понял, к чему идет дело, и начал издавать страшный крик. И вдруг, ко всеобщему удивлению, он притих. После нескольких бросков лопатой фермер решил посмотреть, что там внизу. Он был изумлен тем, что он увидел. Каждый комок земли, падавший на спину ослика, он стряхивал и приминал ногами. Очень скоро, ко всеобщему удивлению, ослик показался наверху и выпрыгнул из ко-

лодца! …В вашей жизни будет встречаться много всякой грязи, и не однажды жизнь будет преподносить вам новую и новую порцию. Но всякий раз, когда упадет ком земли, стряхни его и поднимайся наверх. Только так ты сможешь выбраться из колодца. Любая из возникших проблем — это как камень для подъема. Если не останавливаться и не сдаваться, можно выбраться из любого, даже самого глубокого колодца.


22 Проблема

Родовые проклятия: судьба в наследство? Ростислав Мурах

«…Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои» (2М. 20:5,6).


23 Теперь часто проповедуют о родовых проклятиях и дают советы, как от них избавиться. Все чаще проповедники строят свое служение на освобождении от проклятий. Иногда эти служения вызывают целый ряд вопросов, так как они не всегда отвечают евангельской истине. Что же такое родовое проклятие и что на самом деле говорит о нем Библия? В Библии мы не находим термина «родовое проклятие», хотя есть случаи, когда вслед за родителями грешили их дети, и, как следствие, — пожинали посеянное. Например: «Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его; и сказал: проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих» (1М. 9:24-26). Потомки Хама шли дорогой их праотца и, следовательно, пожинали проклятия. Народы, которых истреблял Господь рукой израильтян, были потомками Хама — людьми, которые погрязли в идолопоклонстве, оргиях, аморальности и жестокости. «…Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои» (2М. 20:5,6). Из этих текстов вытекает вывод: родовое проклятие — это страдание нераскаянных детей из-за последствий отцовских грехов. Сразу заметим: 1. Не каждый грех, сделанный родителями, влечет за собой родовое проклятие. Здесь речь идет не просто о людях, которые грешат, а о тех, которые ненавидят Бога. 2. Наказание детей за грехи отцов распространяется на тех, которые не раскаиваются перед Господом, не отрекаются от своих грехов, а дальше подражают своим родителям и идут их греховной дорогой. 3. Родовое проклятие действует в трех-четырех поколениях. 4. Бог желает простить и явить милость каждому, кто приходит к Нему с искренним покаянием. Как действует родовое проклятие, как оно проявляется, откуда оно приходит? Преждевременная смерть членов семьи, рождение умственно отсталых детей, бесплодие, нищета — все это чаще всего является следствием проклятий, которые повторяются в каждом поколении или распространяются на весь род. Единичные случаи перечисленных выше проблем не следует считать родовым проклятием. Для примера хочется привести распространенное мнение о том, что семейство Кеннеди еще в прошлом столетии настигло проклятие. Так президент Кеннеди был убит в 1963 году, его брата Роберта Кеннеди застрелили через пять лет. Брат Р. Кеннеди-младшего Девид умер от передозировки наркотиков в 1984 году. Еще один сын Р.Кеннеди Майкл умер вследствие несчастного случая во время катания на горных лыжах. Еще одна смерть постигла семейство Кеннеди в 1999 году. Сын бывшего президента Джон Кеннеди-младший погиб в авиакатастрофе вместе с супругой Каролин Биссетт и родственницей Лорен Биссетт. И, наконец, в мае 2012 года жену племянника бывшего президента США Джона Кеннеди найдено мертвой в своей квартире, в штате Нью-Йорк. По предварительным

данным женщина покончила жизнь самоубийством. Описанные события трудно назвать стечением обстоятельств. Даже человеку, который не верит в родовые проклятия, не признает существования духовного мира, трудно сказать, что это простое совпадение. Пролить свет на этот ряд трагедий может тот факт, что клан Кеннеди производил «львиную» долю алкоголя в Америке. Источники проклятий могут быть разные. Во-первых, мы читаем в Библии, что Сам Бог говорит: «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Проклят ты будешь в городе и проклят ты будешь на поле. Прокляты будут житницы твои и кладовые твои. Проклят будет плод чрева твоего и плод земли твоей, плод твоих волов и плод овец твоих» ( 5М. 28:15-18). Другой текст, который уже цитировался выше, говорит, что Бог наказывает за вину родителей до четвертого поколения. Зная эту особенность Божьего характера, ученики Иисуса Христа, увидевшие больного, спросили о том, кто согрешил: тот человек или родители его. Второй источник — это родительские проклятия. В Библии говорится очень четко, что мы должны почитать родителей. Если нет почитания родителей, то вступает в действие Божий приговор, о котором гласит заповедь. Мы уже вспоминали случай, когда Ной проклял род Хама, и это проклятие распространялось от поколения к поколению. Знал об этом и патриарх Иаков. Когда он обманом захотел приобрести отцовское благословение, он говорит своей матери: «Может статься, ощупает меня отец мой; и я буду в глазах его обманщиком, и наведу на себя проклятие, а не благословение» (1М. 27:12). Поэтому родителям необходимо быть очень осторожными в своих высказываниях относительно детей. И, наконец, третий источник — это проклятие, провозглашенное самим человеком. В Библии мы читаем: «Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется» (Пр. 26:2). Но здесь идет речь только о незаслуженном проклятии. А если оно заслуженное?! Если это проклятие провозглашает брошенная на произвол судьбы мать с маленьким ребенком, обманутая или предана мужем жена, осиротевший ребенок, обманутый человек. Такое проклятие может иметь силу на несколько поколений. Как человеку освободиться от проклятий, причиной которых стали ее предки? Искреннее и сердечное обращение к Христу, «достойный плод покаяния» во грехах остановят действие родового проклятия и не дадут ему распространяться дальше. Пример — покаяние Закхея. «Или не знаете,что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники,ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не наследуют. И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» (1Кор. 6:9-11). Кровь Иисуса Христа омывает всякий грех и не дает


24 распространяться действию всякого проклятия в жизни человека, который искренне кается и принимает Господа в свое сердце. Людям, которые обращаются к Богу и замечают в своей жизни действие проклятия, необходимо обратиться к пастору церкви и, если нужно, исповедаться и свершить соответствующую молитву. То, что некоторые церкви на Западе практикуют «инкаутер»*, может быть следствием того, что люди не пережили глубокого раскаяния, когда пришли в церковь, их только призвали принять Христа в свое сердце. У них не было глубокой беседы с пасторами перед водным крещением, они только прошли курс подготовки к нему. И, как следствие, — неупорядоченные духовные вопросы остались с ними, хотя они и стали членами церкви. Как молиться, когда мы знаем о тяжелых, нераскаянных проступках наших родителей и членов семьи, которых, возможно, уже нет в живых? Советом и примером может быть молитва Даниила и священника Ездры: «Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступали от заповедей Твоих и от постановлений Твоих, и не слушали рабов Твоих, пророков, которые именем Твоим говорили царям нашим и вельможам нашим, и отцам нашим и всему народу страны. У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей, у каждого иудея, у жителей Иерусалима и у всего Израиля, у ближних и дальних во всех странах, куда Ты изгнал их за отступление их, с каким они отступили от Тебя. Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою» (Дан. 9:5-8). Господи! По всей правде Твоей да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего Иерусалима, от святой горы Твоей; ибо за грехи наши и беззакония отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех, окружающих нас. (Дан. 9:16). Эти слова прекрасно показывают, что Даниил молился не за грехи умерших родителей, а за то, чтобы Господь не вменил потомкам родительских проступков. Молитва покаяния, обращение детей к Богу остановили действие проклятия в поколении пророка. Следует отметить, Библия не учит нас специально исследовать в архивах или других источниках историю своего рода и то, нет ли в нем людей, которые причастны к тем или иным грехам. Но если нам известно о сделанном родителями грехе, мы имеем право и возможность попросить у Господа, чтобы Он простил нам наши грехи и не вменил нам вину наших предков. Последнее: «Итак всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов» (Мф. 1:17). Две тысячи лет — сорок два поколения. Человечество живет приблизительно шесть тысяч лет, это около ста двадцати • Инкаунтер — в переводе обозначает «встреча». Имеется в виду встреча с Богом. Специальное служение, на котором людям (в том числе и членам церкви) помогают пережить покаяние. Эти служения иногда сопровождаются не евангельской визуализацией (прибиванием ко кресту листов бумаги, на которых написаны грехи, или сожжением этих листов и др.).

или ста пятидесяти поколений, а Бог оказывает милость тысячам поколений тех, кто любит Его, и кто придерживается Его заповедей (2М. 20:5). От дней Адама до наших дней прошло только около полторы сотни поколений. А потомкам тех, кто любит Господа и придерживается Его заповедей, оказывает милость тысячам поколений. Так велика Его любовь и доброта. Божья милость несравнимо выше суда. Так будем же теми людьми, которые станут благословением для своих потомков на многие поколения.

1 Для размышлений *** Макс Джукс был атеистом, который женился на безбожной женщине. Историки исследовали судьбы 560 их потомков: — 310 из них умерли в нищете, — 150 стали преступниками (семь – убийцами), — 100 были известны как пьяницы, — больше половины всех женщин этой семьи были проститутками. На потомков Макса Джукса правительство Соединенных Штатов потратило более 1 миллиона 250 тысяч в долларах. *** Джонатан Эдвардс был современником Макса Джукса. Он был преданным христианином, в жизни которого Бог занимал первое место. Его женой стала молодая благочестивая женщина. Историки исследовали судьбы 1394 их потомков: — 295 человек закончили колледж, — из них 30 стали президентами колледжей, а 65 профессорами, — 3 были избраны сенаторами Соединенных Штатов, — 3 стали губернаторами штатов, — некоторые стали послами США в разных странах, — 30 были судьями, — 100 стали юристами (один был деканом выдающейся юридической школы), — 56 были практикующими врачами (один преподавал в медицинской школе), — 75 стали офицерами, — 100 были известными миссионерами, проповедниками и авторами книг, — еще 80 были важными чиновниками, из которых трое были мэрами крупных городов, — 1 – ревизором казначейства Соединенных Штатов, — 1 – вице-президентом США. Ни один из потомков семьи Эдвардс не имел столкновений с представителями закона. От редакции: Что же это? Родовое прокляттие или благословение, передающееся по наследству? А, может быть, это последствия взросления в той или иной среде либо же правильного или неправильного воспитания? Как бы там ни было, нам стоит принять это во внимание, ведь судьба наших потомков частично и в наших руках.


25 Осторожно: миф!

За что мне все это?

или Миф о безоблачной жизни Синди, семнадцатилетняя христианка, возвращалась в пятницу поздно вечером домой на своей машине из ресторана, где она подрабатывала в свободное от учебы время. Вдруг она увидела нечто ужасное — прямо ей навстречу посереди дороги мчалась машина. Синди попыталась увернуться, но встречная машина врезалась в ее «Шевроле». От удара Синди скончалась. Водитель машины, которая стала причиной ее смерти, был пьян. Двухлетняя Вера играла в саду неподалеку от дома, когда ее укусила оса. Лицо девочки мгновенно опухло. Мать тут же поняла, насколько это опасно, и они помчались в больницу, но не успели. Вера умерла по дороге. Ее родители и понятия не имели, что у ребенка аллергия на укусы ос. У женщины-индианки, принадлежавшей к самой низкой касте, родился ребенок. Все свои четыре месяца жизни он провел в картонной коробке, где и умер от истощения. Его мать умерла, два месяца спустя. В жизни много несправедливости: умирают дети, страдают хорошие люди, некоторые христиане испытывают невыносимые муки. И эти хорошие люди, которые терпят страдания, зачастую говорят: «За что мне все это? Я этого не заслужил! Это несправедливо». Люди задают этот вопрос из поколения в поколение, начиная с древнего патриарха Иова, историю о котором можно найти в Библии, до раввина Гарольда Кушнера, который написал книгу «Когда с хорошими людьми приключаются несчастья». За этим вопросом стоит мысль о том, что хорошие люди, особенно христиане, должны жить безоблачной жизнью, свободной от борьбы, печали и страданий. Но это миф. Бог никогда не обещал христианам безоблачной жизни. Он никогда не говорил, что жизнь будет легкой или что хорошим людям уготованы лишь приятные события. Он не гарантировал комфортной и сладкой жизни тем, кто любит Его и служит Ему. Но именно так люди и думают на протяжении веков. Хотя, если внимательно читать Слово Божье, можно увидеть, что эти мысли ошибочны. Ученики Иисуса задали ему вечный вопрос о том, почему страдают люди. Они указали ему на человека, который был слеп от рождения. «Равви! — спросили они Его. — Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус ответил: «…ни он, ни родители его» (Ин. 9:2, 3) и исцелил человека. Это же можно сказать и про большинство несчастий, происходящих в мире. Некоторые люди страдают, потому что они согрешили, например, как мужчина, который ограбил магазин и угодил за это в тюрьму. Другие стра-

дают из-за того, что согрешил кто-то другой, например, как малыш, который родился с патологией из-за того, что его родители употребляли кокаин. Но большинство страданий на земле попадает в категорию «не согрешил ни он, ни родители его». Когда Бог создавал мир, Он создал и законы природы: такие, как закон земного притяжения или законы движения. Мы все живем по этим законам. Но время от времени мы становимся их жертвами. Иногда по закону земного притяжения самолет, полный людей, падает и разбивается о землю. А иногда к катастрофическим последствиям приводят законы движения, например, при столкновении автомобилей. Бог не отменяет законы природы для хороших людей. В жизни действительно много несправедливости. Катастрофы, болезни, трагедии, смерть — все это не обходит христиан стороной. На самом деле обещание, которое чаще всего давал Иисус Своим ученикам, звучало примерно так: «В мире будете иметь скорбь». Но в то же время Он дал христианам и уверенность: «…мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16:33). Христиане не освобождены от страданий; но тем не менее они подготовлены к ним, потому что с ними всегда Тот, Кто сказал: «…Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20). Джош Макдауелл, Боб Хостетлер, из книги «Не верь всему, что говорят»

1


26 Исторические личности

Пророк современности


27 О Дитрихе Бонхёффере последнее время пишут много, но редко кто пытается понять этого человека в его особости, своеобразии, непохожести. Бонхёффера признают героем, бросившим вызов нацизму и его вождю. Но таких героев в XX веке были тысячи. Величие Дитриха Бонхёффера не только в том, что он был сыном своего времени и ответил на его нужды, но и в точном предсказании будущего, способности увидеть и приготовиться к нему. Подвиг немецкого пастора состоит не только в смелом принятии смерти за свободу, но и в мужественном принятии будущего, в котором жить ему не судилось. Трудно посмотреть в глаза смерти, но еще труднее при этом заглянуть дальше своей смерти, в завтрашний день человечества и принять его вызов, зная, что тебя это прямо уже не касается и что будущее мира будет ужасным. Дитрих Бонхёффер родился 4 февраля 1906 года в Бреслау в протестантской многодетной семье. Отец его, Карл Бонхёффер, был известным врачом. Дитрих получил блестящее богословское образование в лучших школах Германии и США. В 1933 году он стал одним из основателей Исповедующей церкви Германии, которая прямо заявила о своей оппозиции нацистскому режиму и ушла в подполье. Бонхёффер постоянно протестовал против расовой политики нацистов. Рискуя своей жизнью, он спас многих евреев, переправив их в Швейцарию. Будучи неполиткорректным, Бонхёффер потерял место в университете и возглавил евангельскую семинарию, в которой готовили пасторов-нонконформистов. В 1936 году ему запретили преподавать, публиковаться, выступать с публичными речами. Богословие Бонхёффера не было отвлеченным. Он искал ответы на вопросы, как правильно понимать свое время, как сделать правильный моральный выбор, в чем нужно быть принципиальным, когда проявить покорность, а когда оказать сопротивление. Бонхёффера уговаривали не возвращаться из командировки в США в 1939 году, но он предпочел и здесь быть принципиальным, решив идти

своим путем и служить своему народу до конца: «У меня не будет права участвовать в возрождении христианской жизни после войны, если я не разделю с моим народом испытания этого времени». 17 января 1943 года состоялась его помолвка с Марией фон Ведемайер, однако уже 5 апреля он был обвинен в участии в заговоре и оказался в тюрьме. После провала заговора против Гитлера в июле 1944 года Бонхёффер попадает в гестапо, а затем в концлагерь Бухенвальд. 8 апреля пастор Бонхёффер провел свое последнее богослужение в камере, а 9 апреля 1945 года был казнен в лагере Флоссенбург. Последние дни в тюрьме Бонхёффер думает не о текущей политической ситуации и скором падении режима Гитлера. Он прозревает грядущую реальность безрелигиозного мира и предупреждает о ней, осмысливает ее, творчески преодолевает, преображает ее. В то время как его современники терпели на себе власть тоталитарного государства и безликой толпы, в которых совершенно терялась личность, Бонхёффер видел, как в этом опыте вызревает новый индивидуализм. Это будет индивидуализм без Бога, болезненный эгоизм, при котором несостоятельность требует вседозволенности. Но при всех срывах и роковых ошибках личность должна осознать себя в своей свободе и ответственности. Путь к Богу связан с преодолением тоталитаризма и стадности в себе, при которых «личность, подавленная зрелищем всесокрушающей власти, лишается внутренней самостоятельности и отрекается от поиска собственной позиции в создающейся ситуации. Общаясь с таким человеком, просто-таки чувствуешь, что говоришь не с ним самим, не с его личностью, а с овладевшими им лозунгами и призывами». Пастор принимает будущий обезбоженный (захотевший обходиться без Бога) мир как вызов своей вере и проверяет ее на прочность — сможет ли он достойно ответить на прямые и страшные вопросы людей, разочарованных в Боге и Церкви. Даже если в этом мире не будет места христианству, даже если христиане окажутся в положении гони-

Врач концлагеря Флоссенбюрг вспоминал: Через полуоткрытую дверь помещения барачной постройки… я видел пастора Бонхёффера, опустившегося на колени в сокровенной молитве пред Господом Богом. Самоотверженный и проникновенный характер молитвы этого очень симпатичного человека сильно потряс меня. И на месте самой казни, произнеся краткую молитву, он мужественно взошел по лестнице к виселице… За всю мою почти 50-летнюю врачебную деятельность я не видел человека, умиравшего в большей преданности Богу.


28 мого меньшинства, обществу стоит протянуть руку общения и помощи: «Христос приходил именно для того, чтобы принести мир врагам Бога. И поэтому место христианина — не в уединенной затворнической жизни, а в гуще врагов». Согласно Бонхёфферу, в будущем люди перестанут понимать эзотерический язык христианской церкви, поэтому надо уже сейчас преодолевать разрыв между духовным и светским, церковью и культурой. Христианство должно выразить себя на общечеловеческом языке: «Быть христианином не означает быть религиозным в определенном смысле, а означает быть человеком». Если религиозные люди делали Бога заместителем незнания и опорой в своих слабостях, то действительно верующий человек признает Бога не как альтернативу науке и культуре, а как их основу и высшую идею. Как писал Бонхёффер в своей «Этике», «действительность Христа включает в себя действительность мира. Пытаться быть христианином без того, чтобы видеть и познавать мир во Христе, означает отрицание Божественного откровения». Сегодня мы стали свидетелями исполнения многих пророчеств Бонхёффера. Мир стал нехристианским и даже нерелигиозным. Но глобальная массовая культура и потребительское мировоззрение не дают ответов на вопросы о смысле и цели жизни. А это значит, что проповеди, теории, стихи Бонхёффера обретают новую актуальность, помогают соединить обретенную свободу личности с осознанной ответственностью, культурное многообразие с духовной глубиной, любовь к человеку и человеческому с верой в Бога. Вера в Бога проявляется уже не столько в мистическом чувстве и познании, не столько в церковном служении и благочестии, сколько в жертвенной жизни ради ближнего: «Наше отношение к Богу есть новая жизнь в бытии для другого». Такая вера не подвластна кризису внешних форм и сохраняет свою силу в любую эпоху. Говорят, что когда Бонхёффера выводили из камеры на казнь, он сказал: «Это не конец, это начало новой жизни». Это относится в равной степени и к его переходу в вечность, и к переходу мира в новое состояние, которое при всей непонятности и сложности, все же несет в себе развитие, «будущность и надежду». Самые смелые прозрения Бонхёффера изложены в его письмах из тюрьмы, адресованных другу, пастору Эберхарту Бетге, который и стал их издателем. Но для вдумчивого современного читателя наверняка покажется, что письма адресованы нам. Из своего времени Дитрих Бонхёффер хочет что-то сказать, предупредить, поддержать. Сказать о принципиальности в любую эпоху. Предупредить об опасности потери себя в толпе или в эгоизме, тоталитарной идеологии или тотальном релятивизме. Поддержать в ответственной свободе — быть достойным человеком и при этом верить в Бога, что, в принципе, одно и то же. Михаил ЧЕРЕНКОВ www.baznica.info

Дитрих Бонхеффер Последний стих, написанный пастырем перед казнью * * * Я, окружённый силами благими, Под сенью светлых и незримых крыл, С друзьями быть стремлюсь - хочу, чтоб с ними Грядущий год меня соединил. Смущают сердце давние печали, Как будто ад придумал эти дни... Дай Бог, чтоб мы чуть-чуть смелее стали. Прошу, Господь: спаси и сохрани! Но вместо утешенья и покоя Даёшь нам чашу горестей земных Мы примем подношение любое Из ласковых и добрых рук Твоих... Ты нам однажды Рай подаришь снова, Дыханьем Света уничтожив тьму... И мы, оставив помыслы былого, Воскреснем вдруг по слову Твоему. Мерцают свечи, ярко умирая. Пред их лучами отступает мгла. Но я мечтаю, чтоб любовь святая В сердцах огнём всесильным расцвела. Чем трепетнее тишина планеты, Тем ближе, осязаемей, слышней Незримый мир, таинственный, воспетый В молитвах и псалмах Твоих детей. Всегда хранимы силами благими, Мы каждый миг под сенью светлых крыл! Ты создал дни, и что даётся ими Спокойно принимать благословил... Перевод Дмитрия Якубова


29

Дорогая милость Даровая благодать — это смертельный враг нашей Церкви. Наша борьба идет ныне за дорогую благодать. Даровая благодать означает бросовое благодеяние, бросовое отпущение, бросовое утешение, бросовую святыню; она означает благодать как неисчерпаемую кладовую Церкви, откуда можно легкомысленно и бездумно черпать полными пригоршнями; благодать, лишенную цены, лишенную стоимости. Даровая благодать означает благодать как учение, как принцип, как систему, означает прощение грехов в качестве расхожей истины, означает любовь Господа как христианскую идею Бога. Кто ее принимает, тот уже имеет отпущение своих грехов. Церковь с таким учением о благодати, благодаря ему, уже причастна благодати. В этой Церкви мир находит даровое покрытие своим грехам, о которых не печалится и от которых не хочет освободиться. Даровая благодать в силу этого является отрицанием животворного Слова Господня, отрицанием воплощения Слова Божия. Даровая благодать означает оправдание греха, но не грешника. Ведь поскольку благодать делает все сама, все может остаться по-старому. «Дела наши суетны». Мир остается миром, и мы остаемся грешниками «и в лучшей жизни». И живи, мол, христианин, как и мир, являя себя равномерно во всех вещах, и не ведя — в фанатической ереси! — в благодати другую жизнь, чем во грехе! Даровая благодать есть проповедь прощения без покаяния, крещение без послушания, причастие без раскаяния в грехах, прошение грехов без личной исповеди. Даровая благодать есть благодать без следования, благодать без креста, благодать без живого, вочеловечившегося Иисуса Христа. Дорогая благодать — это сокровище, скрытое в земле, ради нее человек пойдет и с радостью распродаст все, что имеет; это драгоценные жемчужины, за которые торговец отдает все свое добро; это царская власть

Христа, ради которой человек вырвет себе глаз, соблазняющий его; призыв Иисуса Христа, по которому ученик, ставший апостолом, оставляет свои сети и следует за Ним. Дорогая благодать есть Благая весть, которую нужно искать вновь и вновь, дар, о котором нужно попросить, дверь, в которую надо стучаться. Она дорогая, поскольку зовет следовать; она благодать, поскольку зовет следовать за Иисусом Христом, она дорогая, поскольку стоит человеку жизни; она благодать, поскольку дарит ему настоящую жизнь, она дорогая, поскольку осуждает грехи; она благодать, поскольку прощает грешника. Благодать дорога, прежде всего, потому что таковой установил ее Бог, поскольку Бог платил жизнью Своего Сына — «вы куплены дорогой ценой» — и для нас не может быть дешево то, что дорого Богу. Дорогая благодать есть благодать как святыня Бога, которую должно оберегать от мира, которую не следует бросать псам, она поэтому благодать как живое Слово, Слово Божие, которое Он произносит Сам, как Ему угодно. Нам она явлена как милостивый призыв следовать Христу, она пришла дарованным Словом к устрашившейся душе и разбитому сердцу. Она дорога, потому что принуждает людей к бремени Иисуса Христа, она благодать, потому что Христос говорит: «Иго Мое благо, и бремя Мое легко». С распространением христианства и с обмирщением Церкви сознание дорогой благодати постепенно терялось. Мир был христианизирован, благодать превратилась во всеобщую добродетель христианского мира. И ее можно получить даром. Но знаем ли мы при этом, что эта даровая благодать, стала в высшей степени немилосердна по отношению к нам? Цена, которую мы сегодня платим с развалом организованной Церкви, — разве это что-то иное,

нежели необходимое следствие задаром унаследованной благодати? Задешево раздавались благовестие и причастие; производились крещения, конфирмации; отпускались грехи всему народу — без постановки вопросов и условий; раздали святыню человеческой любви насмешникам и неверующим; без конца причащали потоком благодати, но редко кем был услышан призыв к строгому следованию Христу. Поскольку мы не намерены отрицать, что мы более не находимся в истинном следовании Христу, что мы не полноправные члены истинной Церкви, — нужно предпринять попытку понять благодать и следование Христу в их правильных взаимоотношениях. И сегодня тут мы уже не должны более уступать. Все более ясно обнаруживается нужда для нашей Церкви в раскрытии вопроса о том, как же нам жить, как христианам. Блаженны те, для кого следование Христу не означает ничего, кроме жизни, питающейся благодатью, и благодать не означает ничего, кроме следования Христу. Блаженны они, если стали христианами в этом смысле и слово благодати было милосердно к ним. Дитрих БОНХЕФФЕР, из книги «Следуя Христу»


30 На дорогах жизни

и г о р о д Две


31 Прошлым вечером я вёз семью к бабушке на праздник Дня Благодарения. Три часа в пути — и я почувствовал, что нахожусь в исследовательском центре теологии. Время, проведённое в машине, полной детьми, научит вас многому в понимании Бога, потому что перевозка семьи из одного города в другой сильно сродни тому, как Господь Бог переносит нас из этого мира в Свой мир. А некоторые самые напряжённые часы приходятся на те моменты, когда пассажир и Водитель не имеют согласия по поводу места назначения. Путешествие есть путешествие, и неважно, является ли местом назначения стол Дня Благодарения или Банкетный Стол в Раю. Для того и другого путешествия необходимы терпение, хорошее знание дороги и водитель, уверенный в том, что праздник в конце пути стоит волнений в дороге. Тот факт, что мои пилигримы были в возрасте менее семи лет, только обогатил моё обучение. Пока минуты бежали, складываясь в часы, а машина катила по холмам, я начал ловить себя на том, что в моих словах, обращённых к детям, звучит что-то знакомое. Я слышал их раньше — от Бога. Неожиданно машина превратилась в классную комнату. Я понял, что в течение нескольких часов занимался тем, что Господь делает на протяжении столетий: подбадриванием путешественников, предпочитающих отдыхать, а не прилагать усилия. Я поделился своими наблюдениями с женой, и мы начали отыскивать сходства между этими двумя путешествиями. Вот некоторые из них, подмеченные нами. Чтобы добраться до места назначения, приходится говорить «нет» некоторым просьбам. Если бы родители выполняли во время путешествия каждую просьбу каждого ребёнка, можете представить последствия? Мы бы еле тащились с набитыми животами от одного ларька с мороженым к другому. Нашей целью была бы воздушная кукуруза, а путевые заметки сплошь состояли бы из меню кафе. «Едем к вишневому напитку. Теперь вперёд на север — к бутерброду с сыром и красным перцем. Там —

остановка за аппетитной закуской, а потом налево — к большущей пицце. Так, теперь от кафе с бутербродами и горячими сосисками, две в одном, езжай по главной магистрали к тем пяти магазинам с продуктами на вынос... и, наконец, к туалету...» Можете себе представить хаос, потакай родители каждой прихоти детей? Можете себе представить хаос, потакай Господь каждой нашей прихоти? «Нет» — необходимое слово, которое нужно брать с собой в путешествие. Место назначения должно главенствовать над сливочным мороженым с фруктами, сиропом, с орехами и прочим. «Ведь Бог предназначил нас не для гнева, а для спасения, которое мы получаем через Господа нашего Иисуса Христа» (1-е Фес. 5:9, выделено автором). Обратите внимание на Божье предназначение для вас — спасение. Первейший помысел Божий заключаются в том, чтобы мы добрались до места назначения. В странствии с Ним есть остановки, дающие силы для путешествия. Но Бог хмурится при остановках, задерживающих нас в пути. Когда Его державный план приходит в противоречие с нашими земными хотениями, необходимо принимать решение. А кто отвечает за путешествие? Если Господь должен выбирать между удовлетворением наших земных желаний и нашим спасением, догадываетесь, что Он выберет? Я догадываюсь. Будучи на водительском месте, как отец своих детей, я понимаю, что в ответе за них. Но, занимая место пассажира, как дитя своего Отца, я забываю, что в ответе — Он. Я забываю, что Господь больше озабочен моей судьбой, чем моим желудком (хотя и ему приходится не так уж плохо). Но я жалуюсь, когда Он говорит «нет». Просьбы, с которыми прошлым вечером по дороге к бабушке мои дети обращались ко мне, не были плохими. Они не были несправедливыми. Они не были возмутительными. Мы, конечно же, купили им пару стаканчиков мороженого и кокаколу. Но выполнять большую часть просьб не было необходимости, хотя моя четырехлетняя дочь наверня-

ка оспорила бы этот факт. С её точки зрения, ещё один стакан напитка был просто необходим для её счастья. Но мне известно другое, поэтому я говорю «нет». Факт отказа оспорил бы и сорокалетний мужчина, так как, с его точки зрения, ему для счастья не хватает только нового начальника. Но Господь знает другое и говорит «нет». Не согласилась бы с отказом и тридцатилетняя женщина. По её мнению, такой мужчина, с такой зарплатой и таким именем — как раз то, что ей нужно для счастья. Но её небесный Отец, более озабоченный её душой, чем её дорогой к алтарю, говорит: "Не торопись, подожди немного. Там за поворотом тебя ожидает лучший выбор". — Ждать?! — протестует она. — Сколько ещё я должна ждать? А этот вопрос ведёт нас ко второму сходству между двумя путешествиями. У детей отсутствует понятие времени и расстояния. — Мы будем на месте через три часа, — говорю я. — А сколько это — три часа? — спрашивает средняя. (Как объяснить ребёнку время, о котором он ничего не знает?) — Ну, это, как три наших улицы, — выдумываю я. Девочки стонут в унисон: «Три наших улицы?! Так это же — вечность!» Да, для них так оно и есть. И для нас, по-видимому, тоже. Он, Который «пребывает вечно», определил Своё место впереди команды пилигримов, всё время твердящих: «Господи, ну, скоро? Сколько ещё?» — Сколько ещё я должна страдать от этой болезни? — Сколько ещё я должна терпеть от своего мужа? — Сколько ещё я должна оплачивать эти счета? Вам действительно нужно, чтобы Всевышний ответил? Вы же знаете, Он ответит. Может ответить тут же и сразу, да ещё с указанием даты: «Ещё два года болезни». «В браке — всю оставшуюся жизнь». «Ещё десять лет для оплаты счетов». Но Он редко так отвечает. Обычно Он предлагает сопоставить «тут же, сразу» с «там и потом». И когда вы сравниваете эту жизнь с той жизнью, эта жизнь — не такая уж долгая.


32 Наши дни на земле похожи на тень (Пс.143:4). Жизнь каждого человека — не дольше вздоха (Пс.77:39). Вы — туман, который появляется ненадолго, а затем исчезает (Иак.4:14). А человек? Его дни, как цветы, он расцветает, как полевой цветок; ветер срывает и уносит его, а места, где он рос, никто не помнит (Ис.40:6,7). И я как родитель говорю детям: «Это — короткое путешествие. Мы почти на месте». Я знаю, где это место. Я бывал там прежде. Я ездил по этой дороге. Мне знаком маршрут. Для меня — это несложная задача. А для детей — это расстояние бесконечно. Поэтому я сделал ещё одну попытку: «Только представьте, как это будет здорово!» И продолжал описывать: «Индейка, соус, пироги... Обещаю, путешествие будет стоить потраченного времени, когда мы доберемся к бабушке». Но они всё ещё стонали. И это подсказало нам третье сходство. Дети не умеют представлять награду. Для меня шесть часов пути — небольшая плата за мамин торт с клубникой. Я не возражаю против поездки, потому что знаю о награде. У меня за поясом, в буквальном смысле, три десятилетия Дней Благодарения. Уже в пути я могу ощутить вкус индейки, услышать смех за обеденным столом, почувствовать запах дыма из камина. Я могу вынести путешествие потому, что мне известна цель, а мои дочери забыли о ней. В конце концов, они очень малы, да и вообще, дети легко забывают. Кроме того, им неизвестна дорога, и наступает темнота. Они не видят, куда мы едем, поэтому моя забота, как отца, направлять их. Я пытаюсь помочь им увидеть то, чего они не видят. Я рассказываю им, как у озера мы будем есть утку, как мы будем кататься на качелях, и что они смогут провести вечер с кузинами. Мы разговариваем о том, как мы будем спать на полу в спальных мешках, и о том, что не нужно будет идти в школу. И, кажется, это срабатывает. Их ворчание стихает, как только мечта

приобретает реальные очертания, и становится ясной цель. Возможно, именно так у апостола Павла сохранялся стимул служения, то есть у него имелось чёткое видение награды. Поэтому мы не падаем духом. Если даже мы разрушаемся физически, то внутренне мы изо дня в день обновляемся. Наши временные страдания принесут нам грядущую вечную славу (2-е Кор. 4:16,17). Не просто заставить троих девочек в возрасте до семи лет увидеть место, в котором они никогда не бывали, особенно, если дорога — ухабиста... поздний час... попутчики желают прервать путешествие и получить номер в мотеле. Нелегко сосредоточить взгляд на том, чего не видишь. Но меня заставляет улыбнуться одна фраза из Второго Послания к Коринфянам, которую вы только что прочли: «наши временные страдания». На месте Павла, я бы не назвал их таковыми. Прочтите, что стоит за «временными страданиями», и думаю, вы согласитесь со мной: • Тюремное заключение. • Наказание кнутом пять раз. • Встреча со смертью лицом к лицу. • Наказание розгами — трижды. • Побивание камнями. • Трижды терпел кораблекрушение. • Оказывался на необитаемом острове. • Не имел пристанища. • Жил в постоянной опасности. • Голодал и был в холоде. (2-е Кор. 11:23-27). Долгие и тяжкие испытания — наверняка. Смертельные недуги и нескончаемые беды — несомненно, но чтобы — «временные страдания»?! Как он мог такими словами называть бесконечные тяготы? Он же и объясняет. Он видел «вечную славу, по сравнению с которой остальное — ничто». * * * Можно ещё несколько строчек от сердца? Для некоторых из вас путешествие стало долгим. Очень долгим, да ещё и в шторм. Я никоим образом не желаю приуменьшить трудности, с которыми вам пришлось столкнуться на долгом жизненном пути.

Некоторые из вас вынесли на своих плечах груз, который немногим под силу. Вы отдали последний поклон родителям. Вас лишили мечты вашей жизни. Ваше тело немощней, чем дух, живущий в вас. В супружестве не терпят вашей веры. Ваша зарплата не может покрыть вашего прожиточного минимума, и вызовы судьбы сильнее ваших возможностей противостоять им. И вы устали. И вам трудно увидеть Пристанище сквозь мрак шторма. Вас манит искушение сойти на обочину дороги, уйти подальше. Вы хотите продолжить путь, но бывают дни, когда дорога кажется бесконечной. Позвольте мне ободрить вас, проведя ещё одну, последнюю параллель между вашим жизненным путём и путешествием моей семьи в тот вечер. Оно стоит того! Когда я пишу эти строки, обед Благодарения окончен. Мои ноги упираются в камин. Подставка, на которой я пишу, лежит на коленях. У меня есть хорошее намерение вздремнуть, как только я окончу эту главу. Индейка — съедена. Подливка из гусиных потрохов — с аппетитом вылизана. Стол — чист. Ребята посапывают, в семье — покой. Когда мы сегодня сидели за столом, никто не говорил о долгом путешествии, совершённом нами. Никто не вспомнил о просьбах, которые я не уважил. Не было обид на мою ногу, жавшую на педаль акселератора, когда сердца сосредотачивались на банановых напитках. Никто не жаловался на поздний час приезда. Вчерашнее испытание потерялось в радости сегодняшнего дня. Это то, что имел в виду Павел. Господь никогда не говорил, что путь будет лёгким, но Он утверждал, что место назначения стоит того. Помните: Господь, возможно, не сделает того, чего мы хотим, но Он будет делать то, что правильно... и лучше всего для нас. Он есть Отец движения вперёд. Доверьтесь Ему. Он заберёт вас домой. А испытания жизненного пути затеряются в радостях праздника. А теперь, прошу прощения, я пойду спать — немного устал от путешествия и чувствую, что неплохо бы отдохнуть. Макс ЛУКАДО


33

Человеческий цикл Наблюдая за современным миром, французский социолог Жак Эллюль заметил одну поразительную тенденцию: когда христианское Евангелие проникает в общество, оно обычно порождает ценности, которые, как это ни парадоксально, противоречат Евангелию. Чем же обусловлено столь странное явление? Разгадку я обнаружил в трудах Гордона Косби — основателя и пастора «Церкви-Спасителя» в Вашингтоне. Косби заметил, что в христианских сообществах с высокой степенью посвящения отправной точкой обычно является преданность служению, которая проявляется в дисциплинированной жизни. Группы, формирующиеся на принципах посвящения и дисциплины, обычно достигают изобилия, однако, в конце концов, именно этот успех разрушает дисциплинированность и ведет к потаканию своим желаниям и упадку. Косби назвал этот принцип «монашеским циклом». Первые бенедиктинцы много трудились, расчищая лес и возделывая землю. Вырученные средства они вкладывали в дренажные системы, поголовье скота и посевы. Согласно историку Полу Джонсону, шесть столетий спустя, «аббатства бенедиктинцев практически перестали быть духовными заведениями. Они преврати-

лись в коллегиальные синекуры», а большинство бенедиктинцев стали «инертными паразитами из высших слоев общества». Этот же цикл повторили доминиканцы, иезуиты и францисканцы. Все начиналось с всплеска посвящения и дисциплины, которые привели к периоду процветания, а затем происходил сдвиг к потаканию плоти, пока не ПОЯВЛЯЛСЯ какой-нибудь реформатор, возрождавший идеи основателя ордена. И протестантские реформаторы сталкивались с этой же проблемой. Как показывает Ветхий Завет, под этот шаблон подпадают даже целые народы. Наверное, эту тенденцию было бы лучше назвать не «монашеским», а «человеческим» циклом. Начиная с кратковременного пребывания Адама и Евы в Раю, челове-

ческие существа проявляют выдающуюся неспособность справляться с процветанием и успехом. Мы обращаемся к Богу из-за нужды и забываем Его, когда все налаживается. Видя подтверждение этой тенденции в самых разных странах, я лучше понимаю, почему Иисус предупреждал об опасности богатства и называл бедных и гонимых «блаженными». Между тем, я беспокоюсь о нашем обществе, которое преимущественно полагается на свое богатство и силу. Можем ли мы во времена изобилия найти способ разрушить «монашеский цикл»? От ответа на этот вопрос может зависеть наше будущее благополучие. Филипп ЯНСИ

1


34 Интервью

Пой для Господа, моя бандура!

Анатолий Коренивский — заведующий отделом медиаслужения Церкви христиан веры евангельской Украины, известный многим прежде всего как кобзарь-христианин, который под аккомпанемент бандуры исполняет христианские песни. Украинский народный инструмент и своеобразное авторское пение создают благоговейную атмосферу поклонения Господу и благодарности за Украину. Украинцы-космополиты вдруг вспоминают о своей национальной принадлежности. Знали бы они Господа и были бы миссионерами, если бы родились не на благодатной украинской земле, а где-то на русских просторах или в степях Казахстана?


35 — Анатолий, в общении с тобой мне бросается в глаза твоя интеллигентность и посвящение труду. Интересно узнать обстоятельства твоего обращения к Господу. — Я родился в Киеве. Моя мама — воспитатель в детском садике, а отец — инженер-строитель. О Боге в нашей семье почти ничего не рассказывали. Но Божья милость была над нашим домом. На первый взгляд, мое обращение было чисто случайным, но это явилось следствием евангелизационной работы церкви, которая выполняла Божью волю — распространяла знания о спасении в Иисусе Христе. Однажды в детском саду, где работала мама, появилось объявление, что местная евангельская церковь открывает воскресную школу с изучением английского языка. Моей маме очень хотелось, чтобы мы с братом выучили английский язык, и она отвела нас туда. Божьи планы были иные, чем планы мамы — мы остались в церкви. Верующие дали нам любовь и ласку, в которых так нуждались наши души. И так я, будучи ребенком, попал в церковь и услышал Слово Божье. Хотя родители не побуждали посещать воскресную школу, но и не запрещали. Когда мне было одиннадцать лет, я покаялся в христианском лагере «Світанкова зоря», на Ровенщине. Так Господь работал над моим сердцем, созидая мою веру. — Я был свидетелем, когда твоя бандура говорила к сердцам участников 18-ой конференции миссии «Голос надежды», вдохновляя их любить Господа и Украину. Наверное, этот народный инструмент — твое увлечение с самого детства, поскольку ты так виртуозно владеешь им? — Нет, моим увлечением до девятого класса был футбол. Это было полезно для моего здоровья и сохранило меня от плохих привычек и компаний. А бандура стала моим любимым инструментом, когда я поступил в Стритовскую школу кобзарского искусства (Киевская область, Кагарлицкий район). До этого четыре года учился в музыкальной школе по классу фортепиано. После окончания Стритовской школы поступил на музыкально-педагогический факультет Национального педагогического университета им. М. Драгоманова. Как кобзарь имел успехи: был лауреатом международного конкур-

са кобзарского искусства им. Григория Китастого. Может быть, поэтому меня пригласили в Национальную капеллу бандуристов Украины уже после первого года учебы в университете (мне было тогда 20 лет). В капелле я имел большие возможности для профессионального роста. Частые концерты. Объездил всю Украину. Был в Азербайджане на открытии памятника Т. Шевченко, где был и Президент В. Ющенко, был в Москве. Выступал на многих мероприятиях государственного уровня. — Но все же ты оставил национальную капеллу бандуристов. Чем ты мотивировал свой поступок и не жалеешь ли об этом? — Совсем не жалею. Просто вижу, как удивительно Господь повел меня по жизни. Я вижу, что много служений, которые я выполняю ныне, я бы не смог выполнить, если бы остался в коллективе. А оставил его, потому что прославлял своим даром не Бога, а композиторов или других людей. Кроме того, содержание многих песен, которые приходилось исполнять, не отвечает нормам христианской морали. И я, как христианин, не хотел петь таких песен, не хотел работать на систему этого мира, потому что считаю себя представителем иного мира, Божьего, и представляю другие ценности. И я решил максимально посвятить свое время и свой талант на служение Господу. — И в чем заключается твое служение? — В собирании и распространении христианской аудио- и видео продукции. Теперь это называется медиаслужением. Что это значит? Я собираю проповеди, свидетельства, семинары, радиопередачи, которые полезны для созидания веры и являются благословением, как для неверующих, так и для верующих, — и распространяю эту информацию среди членов церкви и мирских людей. Сначала делал это самостоятельно, потом как помощник в отделе медиаслужения Церкви христиан веры евангельской Украины, а теперь — как основной работник этого отдела. Бог укрепил меня в этом служении, я вижу его помощь и успехи в труде. Он благословляет. А еще я как певецкобзарь езжу с бандурой по церквам, тюрьмам, разным евангелизационным служениям, прославляя имя Го-

спода талантом, который он мне дал. — Такая занятость в служении не мешает тебе налаживать более тесные отношения с Богом? — Если не бодрствовать, то может мешать. Любому служителю, у которого много обязанностей, нужно быть осторожным, чтобы его служение не оставалось без Бога. Нужно помнить, что мы служим именно Богу. Нашим главным мотивом в труде должна быть благодарность Господу за то, что Он нас спас, а главным желанием — исполнить волю Божью. Это самое лучшее — быть в центре Божьей воли. Исполняя свое служение, основными своими обязанностями считаю молитву и чтение Библии. Я даже устроил себе молитвенные прогулки. Утром или вечером иду в парк возле своего дома, там общаюсь с Богом, молюсь, размышляю над Словом Божьим. Так стараюсь сближаться с Богом. — Ты видишь, что многие твои ровесники-христиане кинулись зарабатывать деньги, пассивны в церкви, равнодушны к учебе. Что ты скажешь об этом? — Финансы никогда не должны быть целью в жизни. Если мы для того живем, чтобы зарабатывать деньги, а дальше просто существуем, утешаясь мыслью, что мы спасены, и не ставим перед собой достойной цели, — то этот уровень христианства, направленный на самосохранение, очень низок. Нужно искать высокие ценности, высокие цели, высокое призвание в Иисусе Христе. Необходимо развиваться, учиться, ведь,если человек этого не делает, он деградирует. Не может быть остановки. Есть движение вперед или назад. И если не прилагаем усилий, чтобы двигаться вперед, мы скатываемся назад. Очень важно постоянно учиться: или официально, или практиковать самообразование — исследовать Библию, читать и конспектировать книги, слушать проповеди, бывать на семинарах и конференциях, записывать, анализировать. Мир теперь образован, поэтому и нам нужно иметь образование. А Бог знает, как использовать те знания, которые мы имеем. Чем больше мы имеем ресурсов — разных знаний, умений, тем больше мы сможем сделать во имя Господа. Беседовал Василий Мартынюк


36 Аллегория

История подковы


37 В пыльном и темном углу кузницы подкове было очень уютно и спокойно. И ей даже нравился запах пыли. Другие предметы стонали и жаловались, мечтая поскорее попасть на наковальню. Но подкова совсем не хотела, чтобы сильные руки мастера вытянули ее из груды ненужного железа, положили в обжигающее пламя, а затем били тяжелым молотом. Нет уж! Ее вполне устраивала спокойная тихая жизнь, которую она сейчас вела. А ведь когда-то было совсем подругому. Она была подковой на лошадиной ноге, причем на передней правой. Конечно, все трудности пути доставались ей, подкове. Она до сих пор помнит, как ее постоянно било о дорогу, как острые камешки впивались в нее, а колючки нещадно царапали. Подкова не уставала жаловаться на свою судьбу. Ей было хуже всех — она в этом была уверена. Поэтому стоило лошади остановиться, как подкова начинала ворчать. Обычно, никто не смел ей возражать. Да и сделать это было невозможно. Скажу вам по секрету, подкова обладала повышенной болтливостью. Поэтому и колеса, и телега, и лошадь слушали подкову молча. Но они ей совсем не сочувствовали, потому что сами каждый день совершали тяжелый труд, помогая людям. Только плуг однажды сказал ей, как глубоко она заблуждается. А случилось это весной в поле, подкова увидела, как он своим единственным острым зубом глубоко врезается в землю. — Вот так работка! — позавидовала она плугу. — Рой себе мягкую землю, и никаких проблем. Да, лучше твоей работы я знаю только одну — висеть над дверью дома и приносить счастье. Моя подруга попала на эту службу, и я теперь страстно мечтаю стать счастливой подковой. Но мне никак не удается потеряться. — Ох, подкова, до чего же ты глупа. Каждому из нас дан труд по силам. Поверь мне — пахать землю не так уж легко. Меня тоже царапают камни и корни растений, а пахарь налегает на меня всем телом, чтобы глубже взрыхлить землю. А висеть над дверью глупо и бесполезно. Мы не можем никому принести счастья, бездельничая.

Но подкову не впечатлили эти слова, она по-прежнему считала, что пахать землю намного легче, чем быть подковой на лошадиной ноге. Видя это, плуг решил привести последний, самый важный аргумент. — К тому же, я очень быстро ржавею. Вот посмотри, — и он вынул из земли свой острый зуб, который действительно был покрыт ржавчиной. — Какой ужас, — воскликнула подкова. — И ты позволяешь так над собой издеваться? Зачем тебе это нужно? Действительно, твой труд самый неблагородный. — Ошибаешься, — ответил плуг. — Я готовлю почву к посеву. Потом сеятель бросит в нее зерно, и оно принесет богатый урожай. Вот, что действительно приносит людям счастье, это — хлеб, который спасает их от голодной смерти. А мы с тобой помогаем этому хлебу расти. — Фи, — ответила подкова.— Как все это скучно и однообразно, да к тому же тяжело и больно. С этого дня мечта потеряться, а потом быть найденной кем-то, неотступно преследовала ее. Она жаловалась и роптала еще больше. Когда лошадь пускалась вскачь, подкова старалась увернуться от камешков, стекляшек и колючек — от всего того, что причиняло ей боль. В конце концов, она уже не так крепко держалась на копыте лошади. А в один прекрасный день сбылась ее мечта. Уклоняясь от огромного булыжника, подкова слетела с лошадиной ноги. Она не смогла сдержать радостный крик, когда поняла, что свободна. Громко звякнув, подкова отлетела в придорожную траву. — Ну вот, — подумала она, задыхаясь от радости. — Сейчас меня найдут, потом повесят на крыльце, прямо над дверью, и я стану важной и благородной особой. Она хотела подпрыгнуть от нетерпения, но это ей не удалось. Теперь, лежа в траве, она не могла двигаться. Ну, ничего, еще совсем немного, и у нее начнется другая, светлая жизнь. Подкова напряженно ждала, прислушиваясь и вглядываясь вдаль. Но все, что она слышала, — шум травы и пение птиц, а видела только стебли растений, да жучков и паучков. Но ее совсем не радовало созерцание природы, к тому же зем-

ля была влажной, а это очень вредно для ее железного тела. — Если пожелаете, я прикрою вас своим широким листом? — обратился к подкове старый лопух. Он был очень рад новой соседке. — Ни в коем случае, — возмутилась подкова, — Я не просто подкова, я приношу счастье. Меня должны вот-вот найти. Оскорбленный лопух замолчал. А солнце припекало, и к полудню даже густая трава не спасала подкову от палящих лучей. — Нет ничего хуже, чем лежать на влажной земле, под палящими лучами солнца, — пожаловалась она лопуху. Но тот ничего не ответил ей, и, конечно же, не предложил своего листа в качестве зонта. Стоит ли говорить, что подкове пришлось очень долго проваляться в траве? Сначала она рассказывала всем, что приносит счастье, и люди просто с ног сбились, стараясь ее найти. Но через месяц ее оптимизм иссяк, и она почти мечтала оказаться на прежнем месте службы — на лошадином копыте. Через несколько недель она обнаружила на теле ужасные пятна. Подкова ржавела! Она тихо заплакала, стыдясь соседей, на которых раньше смотрела свысока. Все вокруг жило, росло, трудилось, и только она вынуждена была лежать без дела и ржаветь. Ах, почему она не дорожила своим местом и положением в обществе? Почему была так глупа и горда? Но вот однажды, когда подкова уже и не надеялась, что в ее жизни что-то изменится, послышались странные звуки: «Вжик-вжик, вжиквжик». А через некоторое время чтото острое царапнуло ее: «Дзинь». Подкова не успела ни обрадоваться, ни испугаться, как уже лежала в сильных мозолистых руках крестьянина, косившего траву. — Смотри-ка, подкова, — удивился тот, и сунул ее в карман штанов. «Наконец-то пробил мой час!» — радовалась подкова. — «Ради этого стоило терпеть дождь и солнце. Теперь-то я точно стану счастливой!» Она сразу же забыла, как, лежа в траве, мечтала о прежней славной, простой работе. Но с ней обошлись крайне непочтительно. Подкову не повесили над


38 дверью, мечтая о счастье, а бросили в темный угол, в груду искореженного и ржавого железа. Вот так подкова и оказалась в кузнице. Ей очень не нравились ее убогие и ржавые соседи. Ослепленная гордостью, она не замечала, что ничем от них не отличается. Но существование в углу имело свои прелести — там было тепло и сухо, а значит можно было не переживать о здоровье. У подковы даже появился приятель — толстый мохнатый паук. Он мило беседовал с ней, после того, как съедал в обед очередную муху. Единственное, что пугало подкову — наковальня. Она отчаянно не хотела попасть мастеру в руки. Даже перспектива новой полезной жизни не прельщала ее, потому что путь в эту жизнь лежал всё через ту же наковальню. Да и лень ей было трудиться. Нега и истома все сильнее овладевали подковой. Однажды в кузницу принесли искореженный ржавый плуг. Подкова узнала своего прежнего знакомого и удивилась тому, как сильно потрепала его жизнь. — Может быть, выбросить его? — спросил сын кузнеца. — Ну, что ты, — ответил мастер, ласково кладя большие трудолюбивые ладони на рукоятки плуга. — Он, трудяга, кормил большую семью. Я думаю, ему можно помочь. Выкуем этому плугу новое острие. А ну-ка,

сынок, найди в этой куче железа чтонибудь подходящее. Мальчик радостно бросился помогать отцу. Все предметы оживились, каждому хотелось выбраться из этого пыльного, темного угла. — Меня, меня, пожалуйста, возьми меня! — умоляла старая мотыга. Мальчик показал ее отцу. — Нет, — ответил кузнец. — Ее нужно выровнять и подточить, будет лучше новой. — Ну, тогда я подойду, — взмолилась лопата. Мальчик поднял и ее над головой. — И она не подходит, — сказал отец.— Эта лопата еще послужит, у нее только лопнуло кольцо. Найди что-нибудь бесполезное, но прочное. Мальчик внимательно оглядел кучу железных вещей. Подкова старалась слиться с земляным полом, лежала тихо-тихо. Но именно ее понес отцу мальчишка. — Эй, положи меня на место, — возмущенно закричала подкова. — Я не бесполезная вещь. Я приношу счастье и удачу. Мне противопоказана тяжелая работа. Но, как известно, люди не понимают языка вещей. — То, что нужно, сынок, — одобрил кузнец. Длинными клещами он схватил подкову и сунул ее в огонь. — О нет, — закричала она. — Я не хочу, мне больно. Бросьте меня в

мой любимый уголок. Ей действительно было очень больно, огонь охватил ее всю, а сын кузнеца раздувал пламя мехами, и оно становилось все горячее, все ярче. В какой-то момент подкова стала мягкой. У нее уже не было сил кричать и ругаться, она заплакала, подчиняясь огню. А кузнец положил ее на наковальню и стал нещадно бить огромным молотом. И в этот момент случилось чудо — подкова запела. Ее звонкая песня наполнила кузницу, вырвалась на волю и понеслась над селом. Каждый, кто слышал ее, останавливался и думал о чем-то своем. Но тот, кто имел чуткое сердце, слышал, что подкова поет о желании служить другим, что она плачет о бесцельно прожитых днях и безраздельно отдает свою жизнь в руки мастера. С последним звуком песни закончилась жизнь подковы… …Снова пришла весна, наполнив мир суетой и хлопотами. Старый крестьянин оглядел вспаханное поле, глаза его увлажнились. Земля маслянисто блестела в свете вечерней зари. Рядом отдыхал плуг. Он видел то же, что и его хозяин: через несколько месяцев здесь будет колоситься рожь, и придут жнецы с острыми серпами, чтобы продолжить начатый труд… Наталья ТАРАСОВА


39 Вопрос

Общительность или флирт?

Часто меня спрашивают: чем отличаются флирт и общительность? Общительность и флирт отличаются друг от друга так же, как способность строить отношения с людьми и способность обманывать. Я не буду объяснять и расписывать, в чем именно преимущества общительности. Всем известно, что это хорошее качество, и даже Писание говорит: «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу» (Евр.13:16). Когда человек общителен, он может строить отношения с людьми, но то, КАК он использует эту способность, — это уже другое дело. Библия подразумевает (в приведенном выше стихе), что общительность должна быть нашей жертвой. Это значит, что нам следует общаться не только с теми людьми, которые приятны и интересны нам, но и с теми, кому мы можем оказать помощь добрым словом ободрения или наставления, кому мы можем послужить. В то же время, если человек об-

щителен, то он может использовать эту способность (или дар) неправильным образом, причем путей для этого много: мошенничество, обольщение, соблазн, использование доверия людей для своего блага и пр. Флирт стоит в этом же ряду. Церковь осуждает флирт, и, думаю, что всякий здравомыслящий христианин или христианка понимают его опасность. Дело в том, что флирт – это своего рода игра с чувствами другого человека. Кто-то думает, что это серьезные отношения, что человек проявляет любовь, а на самом деле – это ОБМАН. Когда нет никаких чувств и серьезных планов построить отношения с человеком другого пола, то не надо вести себя так, будто вам девушка нравится. (Я не имею ввиду, что надо хамить и показывать свое неприятие ее, но не нужно вселять в ее сердце надежду). Проблема флирта — это проблема как парней, так и девушек, считающих, что легкомысленная роман-

тика допустима в отношениях христиан. Уверен, что это очень опасно. Антуан де Сент-Эккзюпери выразил важную мысль словами Лиса — одного из персонажей «Маленького принца»: «Мы ответственны за того, кого приручили!» Поэтому советую всякому христианину или христианке не уменьшать легкомысленно дистанцию с людьми другого пола, не имея при этом никаких серьезных намерений и чувств. Парням не надо дарить шоколадки и говорить сладкие комплименты каждой сестре. Не следует девушкам строить глазки ребятам и кокетливо упрашивать проводить их домой. Думайте не только о том, какие у вас желания и внутренние мотивы, но и о том, как другие могут интерпретировать ваши действия и какие они будут иметь последствия в сердцах и жизнях других людей. Денис Подорожный

1


40 Поэтическое слово Прощение Прощение – это аромат, который нам дарят цветы, когда мы их топчем. Из газеты. Сказал один ребёнок. Что такое прощение? Знаешь ли ты? От обиды частенько мы ропщем. Это тот аромат, что нам дарят цветы, Когда мы их безжалостно топчем. От обиды мы плачем, рыдаем навзрыд, Днём и ночью покоя не зная. Нам, обиженным, сердце порою болит, С ними так далеки мы от рая. Что такое прощение? Это когда, Несмотря на кровавое дело, Губы молят у неба простить и тогда, Когда гвозди вонзаются в тело. Что такое прощение? Нужно понять – Без него нет духовного хлеба. И, как Бог, научиться любить и прощать – Это Божье веление с неба.

Спасающий Бог Когда-то я в жизни грешила безбожно, Когда-то считала, что многое можно. И мысли о Боге, к несчастью, вначале Лишь в трудное время меня посещали.

Все мысли мои ныне связаны с Богом, Хотя в жизни думать мне нужно о многом. Хотя есть проблемы, и жить порой сложно, Не думать о Боге теперь невозможно. Я с Богом живу, с Ним всё в жизни решаю, Без Бога себя даже не представляю. Он щит мой надёжный и мне Он — подмога, Черпаю я силы для жизни у Бога. И если о Боге ты не вспоминаешь, Проблемы и трудности сам все решаешь. И тем ты гордишься, что сам всё умеешь, То время придёт – ты пожнёшь то, что сеешь. Богатство тебя не спасёт в одночасье, Без Бога оно не даёт людям счастья. Обман всё и временное наслажденье, Нагрянет беда – всё исчезнет в мгновенье. И то, что отраду тебе приносило, Настанет момент – всё вдруг станет не мило. Предав, отвернутся друзья, не любя, Крах жизни наступит тогда для тебя. Но в чём станешь черпать душевные силы, Кто радость вернёт жизни, ставшей постылой, Когда будешь падать ты, в пропасть скользя, И если оставят родные, друзья? Но, чтоб для тебя не пришёл такой час, Не лучше ль воззвать тебе к Богу сейчас?

Потом же о Нём я всегда забывала, И думала, что всё сама достигала. И не понимала, что счастье лишь в Боге, В спасеньи Его, в христианской дороге.

Пусть мысли твои будут связаны с Богом, Хотя тебе нужно подумать о многом, И в мыслях для Бога пусть место найдётся, Почувствуешь, как Он к тебе прикоснётся.

Когда ж не смеялось уже и не пелось, И жизнь так скрутила, что жить не хотелось, Господь не оставил и не отвернулся, И в трудное время Он сердца коснулся.

Он станет надёжным щитом и отрадой, От зла сбережёт, защитит, если надо…. Утешит, согреет тебя, ободрит, Для вечности душу твою сохранит.

Ко мне прикоснувшись и в жизни храня, Он двери спасения открыл для меня. Утешил, согрел, подкрепил, ободрил И смыслом другим мою жизнь наделил.

Без Бога хорошими быть не умеем, Мы все без Него лишь негодное сеем. Не можем без Бога ни это, ни то… Пойми, наконец, мы без Бога – никто.

Людмила ШУМАН


41 Спешу поделиться Твоё сердце терзает тревога? Если сна нет, нарушен покой… Тем, что я получила от Бога, Я спешу поделиться с тобой. Если совесть тебя осуждает, И по жизни бредёшь сам не свой, Тем, что любит тебя Бог и знает, Я спешу поделиться с тобой. Если с жизнью покончить решился, Утомлён ты житейской борьбой, Я прошу, чтоб ты остановился, И спешу поделиться с тобой. Даже если в тюрьме пропадаешь, Виноват и оставлен роднёй, Если Бога совсем ты не знаешь, Я спешу поделиться с тобой. Я спешу поделиться со всеми, Кто в греховной трясине увяз, Чтобы души их счастье имели, Чтоб свет Божий для них не погас. Ведь когда-то и я без надежды По духовной пустыне брела, Когда жить не хотелось, как прежде, Но в Иисусе всё вновь обрела: И надежду, и радость, и счастье, Жизни смысл и душевный покой… Как Иисус утешает в ненастье, Я спешу поделиться с тобой. Сможешь с Богом и ты измениться, С Ним дорогою новой пойдёшь И захочешь со всеми делиться Этим счастьем, что в Нём обретёшь.

Завет с Христом Ты слышишь? Ангелы поют! Их ликованье представляешь? Всё это в небе потому, что ты в завет с Христом вступаешь! Ты слышишь? Тихо шелестят в руках их вечности страницы.

Там имя пишется твоё! Ты видишь радостные лица? Ты ощущаешь, как любовь необычайная, большая, К тем, кем обижен был порой, тебя наполнила до края?! Ты чувствуешь, как из души исчезли страхи и сомненья? Ты чувствуешь, как Божий мир заполнил душу во мгновенье?! Ты веришь, что Господь простил грехи твои все и с любовью Глядит сейчас с небес, и ты омыт Его святою кровью?! Ты видишь, как прекрасна жизнь, Когда она с Иисусом вместе?! И Ангелы о том поют на небе радостные песни. Ты слышишь, как они поют? Их ликование представляешь? Всё это в небе потому, что ты в завет с Христом вступаешь!

Вечности начало Вам кто-то может рассказать такое… Но только вы не верьте, Что наша жизнь – не что иное, Как подготовка к смерти. Да, с каждым днём мы ближе к ней, Не сознавая даже. У чьих-то, может быть, дверей Стоит она на страже. Но смерти тех не испугать, Кто с Господом в завете. Ведь с ними – Божья благодать, Они ведь – Божьи дети! И для таких смерть – не конец, А вечности начало! Для всех людей Христос воскрес И вырвал смерти жало! Жизнь наша временная здесь – Путь к неземной отчизне, Не к смерти подготовка есть, А к новой вечной жизни!


42 Свидетельство

Перипетии судьбы: через страдания к свету Людмила Шуман

Моё детство и юность прошли на Дальнем Востоке, на юге острова Сахалин, в городе Корсаков. На острове в то время не было никаких церквей. Не было Бога и в моей семье. Мой отец – бывший военный, коммунист, и я была в детстве октябрёнком, пионером, комсомолкой. Поэтому я ничего не знала о Боге. О Нем я могла слышать только от бабушки Федоры (маминой мамы), когда с родителями и младшим братом Александром приезжали в отпуск в Украину. Бабушка была православной и водила меня в православную церковь в селе Куснище Любомльского района Волынской области. В православном служении я ничего не понимала, Бог представлялся мне в образе грозного судьи, и я боялась икон. Я запомнила, что бабушка вместо слова «спасибо» говорила: «Спаси Бог». Пытаясь убедить меня, с детства воспитанную в духе атеизма, в существовании Бога, она говорила: «Бог есть. Если бы Его не было, зачем бы тогда люди говорили друг другу «спаси Бог?» А я в ответ возражала: «Нет такого слова, есть слово – «спасибо», это вы неправильно говорите».


43 Мудрая бабушка, она в благодарности желала человеку самого лучшего, чего только можно пожелать – Божьего спасения. А я, ребёнок, думала: «Старенькая, неграмотная бабушка, не знает как правильно «спасибо» сказать». Когда мой отец вышел на пенсию, они с мамой – Евой Даниловной (девичья фамилия Лукашук) переехали жить в Украину. Через некоторое время и мы с младшим братом приехали к ним в Украину в г.Луцк. Муж, друзья, работа, квартира – всё осталось на Сахалине. Начался сложный период в моей жизни: без мужа (дьяволу к тому времени удалось разрушить мою семью), без работы (на Сахалине я имела хорошо оплачиваемую инженерную работу в отделе капитального строительства в Корсаковском морском торговом порту), без друзей, без своего жилья, без знания языка... и, по-прежнему, без Бога. В то трудное время, оставшись с двухлетней дочерью, я была недовольна своей жизнью и не ощущала себя счастливым человеком. Однажды мне в руки попала христианская брошюра, из которой я запомнила только одну мысль: «Если вы хотите, чтобы ваша жизнь изменилась в лучшую сторону, попросите Иисуса Христа войти в ваше сердце». Эти строки всплыли в моей памяти, когда я была на работе в Польше. Была тёплая летняя ночь, звёздное небо…. И я обратилась, подняв голову к этому небу, к Иисусу Христу с просьбой войти в моё сердце. Мои знания о Боге были очень малы, я ничего не знала о покаянии и не представляла, каким образом после этой просьбы моя жизнь изменится к лучшему. Таким был мой первый шаг к Богу, но до настоящего сближения с Ним пройдёт пять долгих лет. К своему стыду, я забыла и никогда не вспоминала об этом очень важном эпизоде в своей жизни. К вере в Бога мы с мамой пришли через большую трагедию, которая произошла в нашей семье. Мой младший брат, не сумев справиться с навалившимися на него проблемами, в состоянии жестокой депрессии, решил свести счёты с жизнью и застрелился. Ему было 33 года. Бывший военный, умный, он не был в зависимости от алкоголя или наркотиков, и я никогда не могла подумать, что такое может случиться в моей, считавшейся благополучной,

семье. Это произошло в 1998 году. В 90-е годы в Украине, когда рушилась вся государственная система, было много самоубийств, в особенности среди молодых людей. Об этом часто сообщалось в средствах массовой информации, но своё горе – самое горькое. Когда это случилось, для меня самым главным было, чтобы на похоронах был священник, и я кинулась в православную церковь. Я нашла священника и всё ему рассказала. Я рыдала, умоляя его быть на похоронах, но всё тщетно. Я не имею никакого права осуждать, но я не услышала ни слова утешения или ободрения… Мне было сказано, что если я принесу справку из психиатрической больницы о том, что мой брат был психически болен, тогда на похоронах будет священник. И вот, убита горем, я полдня провела в психбольнице, пытаясь раздобыть эту злополучную справку, потому что вспомнила, что когда-то мой брат обращался в эту больницу за консультацией по поводу другого человека, и для меня это была зацепка. Потом я снова была в православной церкви, и мне там сказали, что если бы и была такая справка, то всё равно самоубийц они не хоронят. Всё это было очень больно слышать, но ещё больнее было, когда, по истечению некоторого времени, мы с мамой видели на кладбище, как несколько православных священников освящали могилы, совершенно не интересуясь обстоятельствами смерти тех, кто в них похоронен. Теперь можно было без труда получить то, что я хотела на похоронах брата, но я вдруг ясно поняла, что это никому не нужно: ни нам с мамой, ни тем более моему погибшему брату. Я вдруг поняла, что это фальшиво, что нет в этом правды. А где правда? Где её искать? Почему человек, которому Бог дал всё: разум, здоровье, красоту, не смог быть счастливым в жизни и так нелепо из неё ушёл? Почему так глупо оборвалась жизнь в самом цветущем возрасте? Что нужно было сделать, чтобы этого не случилось? Мы с мамой целыми днями и ночами плакали и думали, что нужно было сделать для спасения брата, и не находили ответа. Жизнь для меня тогда потеряла всякий смысл. Она мне казалась бес-

Людмила Шуман родилась 22 июня 1961 года в с. Куснище Любомльского р-на Волынской области. Детство и юность прошли на о. Сахалине в г.Корсакове. Закончила факультет гражданского и промышленного строительства Хабаровского политехнического института. Работает инженером-сметчиком на Луцком автозаводе. После обращения к Богу начала писать стихи, которые печатались в християнской газете «Відвага». «Для меня поэзия — это способ показать людям Бога в их жизни и Его великую любовь, чтоб они ее приняли и стали Божьими детьми».


44 смысленной, глупой и пустой. От нас отвернулись многие друзья и родственники. Не зная обстоятельств трагедии, некоторые пытались обвинить в случившемся нас. Мы остались одни со своим горем. Бабушка Федора посеяла добрые семена в моём сердце, научила молиться молитвой «Отче наш», и, хотя я не знала Бога в той мере, как должно, я уже не отвергала Его существования. Но самым ужасным тогда было то, что некоторое время до случившейся трагедии, мы вообще не вспоминали о Боге, не молились о брате и не обращались к Богу за помощью. Когда брат погиб, кто-то из православных дал мне молитву о прощении грехов умерших, и я каждый день, а иногда и ночью, повторяла её в течение целого года. Сейчас я не помню ни одного слова. Легче от этих молитв никому не становилось. Смысл жизни был потерян, жить не хотелось, и я уже думала, что никогда не смогу радоваться жизни, но у Бога были другие планы. Возможно, Он допустил эту трагедию в моей семье, чтобы мы с мамой покаялись и уверовали в живого Бога. Может быть, Бог видел, что по-другому до наших сердец не достучаться. Как бы там ни было, я сейчас глубоко уверена, что такой трагедии не случилось бы, если бы мой брат или хотя бы кто-нибудь в моей семье был верующим в Бога человеком. Примерно через полгода после случившегося, я сильно заболела. У меня начались ужасные головные боли, таблетки не помогали и врачи не могли поставить мне диагноз. После многочисленных обследований я попала на приём к врачу Третяку Александру Петровичу, который оказался человеком, глубоко верующим в Бога. И он мне сказал слова, смысл которых я буду помнить всю жизнь. Он сказал, что для каждого прибора существует инструкция, указывающая на то, как им правильно пользоваться, чтобы он дольше служил. А человек – такое сложное творение. Где же инструкция для него? Где же то руководство в жизни, указывающее, как нужно правильно жить, чтобы быть долговечным? Такое руководство есть – это Библия. Она дана человеку Богом, и, если руководствоваться ею, никогда не собьёшься с жизненного пути, не за-

путаешься в проблемах, не зайдёшь в тупик и не разочаруешься в жизни. И этот человек сделал очень важное для меня — пригласил на служение в молитвенный дом. Тогда я ещё этого не понимала, мне просто было интересно, ведь я не знала других служений, других церквей, кроме православных и католических. Когда я попала на первое служение, я поняла, что это то, чего мне не хватало все годы моей жизни. Проповеди, псалмы, стихи касались моего сердца, казалось, что всё это обо мне и для меня. Слёзы лились ручьём, но после этих слёз почему-то стало легче. Это было со мной впервые после всего пережитого. Мне было очень хорошо в собрании, и я позвала на служение маму. Я подумала: «Если мне там так хорошо, значит и ей так же будет, если я чувствую там утешение и успокоение в своей душе, значит, и она это почувствует». А мама говорит: «Да ты что, я не пойду». Я просила её: «Один только раз приди. Не понравится – сразу встанешь и уйдёшь». И так мы однажды пришли в церковь христиан веры евангельской в городе Луцке и остались там до сегодняшнего дня. Пелена слетела с моих глаз. Я поняла, что всю жизнь неправильно жила. Я не знала Бога, не следовала Его руководству, не благодарила Его. Я поняла, что именно поэтому в моей семье случилась такая трагедия. И ещё я поняла, в чём смысл жизни, для чего мы вообще живём. Как-то после собрания к нам подошла одна сестра и сказала такие слова (она, по-видимому, видела, что мы первое время на каждом собрании слезами умываемся): «Наступит такое время, когда вы будете просто радоваться тому, что светит солнце. Может у вас не будет большого материального достатка, может быть, будут какие-то проблемы, но вы будете радоваться тому, что живёте на свете». Хорошо помню, что я тогда подумала: «Да что Вы говорите? Я никогда уже не смогу радоваться жизни. Я брата похоронила молодого. Какая может быть радость?». Но у Бога не так. Хотя первое время мы на каждом служении проливали потоки слёз, мы чувствовали, что на душе понемногу становится легче. Примерно через полгода после первого посещения служения Церк-

ви Христа Спасителя, в 2000 году, мы с мамой вышли на покаяние и летом этого же года заключили завет с Господом путём Святого водного крещения, так, как этому учит Библия. Господь явил свою милость в нашей семье. Он вернул нам радость жизни, научил иначе относиться ко всем проблемам и жизненным ситуациям. Бог воскресил наши убитые горем души к радостной счастливой жизни здесь на земле, Он подарил нам прощение и веру в вечность. Летом 2006 года в нашей семье произошло ещё одно очень важное и радостное событие. Моя дочь Даша приняла Святое водное крещение и теперь является членом Церкви Христа Спасителя в г. Луцке. Какое ещё большее счастье может быть? Знать, что ты спасена и твои родные также. Когда Бог поселился в моём сердце, я поняла, в чём смысл жизни. Я поняла, что жить нужно для Славы Божьей, и у меня появилось огромное желание славить Господа. Но я не знала как. Я ничего не умела. Читать стихи или петь — об этом не могло быть и речи. От волнения я начинала заикаться, мысли путались и, что самое ужасное, от страха и волнения полностью пропадал голос. Но я так хотела славить Бога, что стала молиться: “Боже, определи моё место в служении”. Прошло немного времени. Мы с мамой были на кладбище. И там, у могилы брата, в моей голове вдруг рождается четверостишие: Какие страшные есть судьбы у людей, Какие грустные истории бывают. Какое горе, сколько слёз, скорбей… Когда они о Боге забывают. Я сразу поняла, что происходит что-то необыкновенное. Я в этот момент, ни о каких стихах не думала, да и кто сочиняет их у могилы близкого человека? Там горюют и скорбят, а не стихи сочиняют. И я говорю: ”Мама, мне в голову лезет стих, нужно записать”. И мы искали у людей листок бумаги и ручку, чтобы записать, потому что не имели при себе. Когда мы вернулись к могиле, стало рождаться следующее четверостишие, и я поняла, что это что-то сверхъестественное, нужно быстро ехать домой и записывать. Когда было написано самое первое стихотворение «Страшные судьбы и светлые судьбы», я поняла, что это Бог.


45

О вере в душе Карманы болоньевых плащей моих родителей, которые они носили в пору моего детства, всегда были отягощены мелочью. Решив облегчить их на двадцать копеек, я отправилась по мороженое. Бдительная тетя Груша при совершении акта купли-продажи частенько спрашивала: «Денежку мама дала?». Если в предыдущие времена я с чистой совестью кивала головой, то в этот раз сделала это со вспыхнувшими щеками. Уж не знаю, что меня побудило к столь виртуозному методу восполнения сладких потребностей, в то время как они всегда легко решались разрешающими словами мамы: «Возьми в кармане». Тетя Груша, фигура которой гармонично вписывалась в ее фруктовое имя, недоверчиво протянула мне сладкую мечту. Я стояла возле своего подъезда и бережно откусывала лакомые кусочки, ощущая прохладу на зубах. Вдруг в поле моего бокового зрения оказалась знакомая балетная походка, с которой приближалась моя старшая сестра. Застыв не столько от холода лакомства, сколько от страха разоблачения, я почувствовала, будто ко мне приближается милиционер. И в моей сообразительной голове мгновенно возник план спасения. Я влетела в подъезд, спрятала пломбир в почтовый ящик и, не торопясь, стала подниматься на четвертый этаж. Догнавшая меня сестра, взглянув на мои пустые руки, спросила: — А где мороженое? — Какое мороженое? — кротко ответила я. Оля заподозрила обман, и ей тут же приспичило проверить почту.

— Я уже смотрела, я уже смотрела, ничего нет! — плясала я вокруг нее, пока она спускалась назад на первый этаж, чтобы открыть сокрытое. Естественно, в целях моего воспитания, сестра доложила обо всем дома. Крупные меры в виде ремня или угла у нас не применялись, и мне хватило нескольких слов родителей, чтобы впредь не лазить без спроса по их карманам... Я вспомнила эту историю, когда в очередной раз услышала о вере в душе... Как почтовый ящик — не самый лучший холодильник для мороженого, так душа — не самая подходящая камера хранения для веры. Ведь душа — натура выразительная. Она, как река, которая выносит (в случае экстравертов) или выплескивает (в случае интровертов) мысли, взгляды, чувства, эмоции на экран своего «Я», который становится читабельным для других. Конечно, мы припрятываем некоторые вещи в закромах-болотцах своей души и оберегаем этот экран от попадания на него тайн нашего сердца. Поэтому, если вера не выплескивается, она тихо сидит в тех самых стыдливых болотцах. Почему мы стыдимся Бога? Это объяснимо, когда человек стесняется отца-блудника или матьалкоголичку, но удивительно, когда мы стыдимся совершенного Бога с безупречной репутацией. Поче-

му мы стыдимся Бога? Потому что мы Его не знаем. Когда Бог для нас — незнакомец, прохожий на улице, тогда нам нечего о Нем сказать. Но если Он сидит на нашей кухне и, как своим близким, показывает нам кухню Неба, тогда мы не сможем удержаться, чтобы не передать ее благоухания другим. Мы стыдимся веры, прикрывая ее обманчивым фиговым листком под названием «личное». Однако, учредитель веры — Бог, и пломбу «личное» Он на нее не ставит. И оценивать нашу жизнь Он будет не по нашему сфальсифицированному понятию веры, а по Своим понятиям, гласящим: «Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным (Матфея 10:32); «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми Ангелами» (Марка 8:38). В сущности, во всем, что создал Бог, нет эгоизма. Вера не предназначена для укрытия и личного использования. Вера в душе — это по сути псевдовера, ибо если нет ее выражения, нет и самой веры. Марина МИРОНОВА


46 Свет миру

Иисус — Бог белых ворон?! Анна Ярмощук


47 Почему толпе так не нравятся те, которые выделяются на ее фоне? Почему, поступая не так, как все, мы рискуем стать врагами общества? Почему мир так стремится взять оружие неприятия и перестрелять из него всех белых ворон? Бог создал мир таким разнообразным и ярким, однако, глядя на всю эту неповторимую красоту, люди почему-то предпочитают объединяться в толпы и не выделяться. Повторять чужие мысли и ошибки, одеваться, как все, одобрять то, что всем нравится, презирать все, что принято презирать, показывать пальцем в том же направлении, куда указывает толпа, словом, прожить жизнь, как другие. И хотя эта жизнь ничего не стоит, потому что она — всего лишь еще один экземпляр, написанный под копирку общей массы, мы все равно рады быть принятыми, хотя бы и ценой потери себя самого. Наверное, каждый из нас, хотя бы однажды в жизни, почувствовал на собственной шкуре, что значит быть белой вороной. Тебя не понимают, а то, что является смыслом твоей жизни, для других — пустое место. Они шепчутся у тебя за спиной, и, может быть, даже избегают, и тебе неловко быть собой. Так уж человек создан: ему просто необходимо быть принятым. Но как далеко можно в этом зайти, чтобы не потерять собственной идентичности? И должен ли настоящий христианин всем нравиться? В современном мире трудно сохранить себя в чистоте. Еще буквально два века назад пальцем тыкали в того, кто бесстыдно грешил, а теперь общественный гнев обрушивается на того, кто обличает общество во грехах. Как найти в себе силы, находясь под прицелом неодобрения, поступать правильно? За что сегодня мы можем ухватиться, чтобы нас не смыло потоком греха в канализацию ада? Мы склонны видеть на пути к цели одни препятствия, главное из которых — страх потерпеть неудачу у всех на виду или страх, что никто не пойдет вместе с тобой. И лишь немногие способны двигаться вперед в одиночку, оставаясь наедине только с Богом и своей мечтой. Мне кажется, что белым воронам, чтобы выжить, необходимо иметь способность идти вперед, несмотря на

боль. Иметь смелость принять себя такими, какие мы есть и какими нас желает видеть Господь. Мужественно пройти именно свой путь. Для этого вовсе не требуется быть гением или героем. Белые вороны были, есть и будут всегда. Именно ими зачастую совершаются великие открытия, но даже, если они остаются неизвестными, они наполняют чью-то жизнь смыслом, вносят какие-то решающие перемены, указывают верный путь. Мы знаем их имена. В их сердцах нашлось место для других, место для подвига, самопожертвования, и именно они — люди, верные себе, движут историю. В Библии очень много примеров людей, которые были не такими, как все, которые нашли в себе силы пойти против толпы. Например, Моисей. Когда он отказался от своего положения в обществе, чтобы быть со своим народом, все, которые знали его, наверняка крутили пальцем у виска. Но он был верен своему народу и повел их туда, куда указал ему Господь. Самое удивительное то, что Моисей был белой вороной даже среди своих соплеменников. Все сорок лет, пока они бродили по пустыне, они не упускали возможности выразить ему свое презрение, сломать его. Они не понимали его ревности по Богу, не соглашались с его избранием, постоянно сомневались в его словах, его праведность их смущала. Но Моисей нашел в себе силы быть тем, кем хотел видеть его Господь, и идти туда, куда Бог его направлял. Если бы Давид не был белой вороной, он бы, как все, прятался и краснел, выслушивая насмешки Голиафа. Представьте себе, как могли бы его осмеять, если бы он проиграл битву и потом все узнали бы о его оружии (камушках). Давид не боялся быть самим собой и тогда, когда евреи несли ковчег Божий, а он, царь, на виду у всего народа скакал, плясал и пел от радости перед Богом. И наконец, если бы Иисус был таким, как все, — не было бы христианства. Если бы Он имел те же ценности и такую же, как у людей, веру, Он не смог бы пойти на крест и выдержать надругательство и муки ради нашего спасения, а выбрал бы себе местечко поуютнее среди толпы.

А что произойдет, если ты захочешь быть как все? Что будет, если страх выглядеть белой вороной заставит тебя с глупой улыбкой и беспокойными глазами сидеть в толпе большинства на широкой дороге жизни? В современном мире стало очень модным понятие «компромисс». Грех проповедуется на каждом углу, а когда нам трудно устоять перед соблазном, мы ищем способ согласовать его со своей совестью. И самый простой способ — это смешать Божьи стандарты чистоты со своими собственными, создать некий суррогат целомудрия, который позволит грешить, вписываясь в рамки приличия. Компромиссов в вопросах нравственной чистоты не должно быть! Поэтому люди, которые это понимают, выделяются из толпы. Она не может вместить таких людей, потому что они раздирают ее изнутри, приносят дискомфорт, вызывают в ней чувство вины. Но при этом, именно такие люди своей силой духа и чистотой на протяжении веков удерживали человечество от полнейшего морального разложения. Таким человеком был Ной. Он был единственным праведником в целом свете, где все предавались разврату и бунтовали против Бога. Может быть, и были моменты, когда ему казалось, что он сходит с ума. Но он прошел свой путь до конца. Если бы Ной был таким, как все, его бы тоже смыло водой. Верующие в Бога названы в Библии солью, потому что соль — это естественный консервант, она сдерживает продукт от гниения, а верующие сдерживают мир от греха. Конечно же, мы сразу станем белыми воронами, если попытаемся что-то сказать там, где принято молчать. Молодые люди особенно остро понимают, что значит быть белой вороной. Юность — это время, когда человек проходит становление как личность. Это время первых увлечений и разочарований, пережив которые, подросток начинает понимать, что ему нравится, а с чем он не может мириться. Когда человек должен сделать свой первый в жизни выбор, он на собственной шкуре начинает чувствовать давление толпы. Стать одному против всех и отстоять свою оригинальность — это под силу далеко не каждому.


48 Есть, впрочем, здесь и другие тупики. Молодежь так жаждет отличаться, что за неимением особенных достоинтв, стремится отличиться хотя бы чем-нибудь. Алкоголь помогает раскрепоститься и свободно совершать бравадные поступки. Причудливая одежда, эпатажный макияж, дикая музыка, татуировки, пирсинг, нетрадиционная ориентация, наркотики. Эта пустозвонная оригинальность, за которой ничего не стоит, стала клеймом современной молодежи. Каждый, кто будет желать исполнить волю Божью и пойдет ради этого на все, будет белой вороной. Получается, что в идеале, если бы каждый человек был послушен Богу, то все были бы белыми воронами, и такого понятия как «белая ворона» не существовало бы. Каждый был бы уникальным и каждый соглашался бы с уникальностью другого. Приходилось ли вам когда-либо складывать пазлы? Сначала мы высыпаем все содержимое коробки на пол и разглядываем рисунок на коробке: что нам предстоит собрать. Потом мы всматриваемся в кучу кусочков, пытаясь найти в них что-то общее, какую-то логику, и осторожно, начиная с краев, мы неторопливо складываем пазлы в рисунок, продвигаясь к центру. Глядя на рисунок на коробке, мы имеем представление о целом, и, следуя ему, мы без проблем добьемся этой целостности в наших пазлах. Человеческая жизнь очень похожа на складывание пазлов. Вот только часто люди пытаются разгадать эту головоломку без рисунка или, что еще сложнее, глядя на рисунок с совершенно другой коробки. Нам нравится восхищаться другими людьми, их внешностью, достижениями, богатством. Нам так хотелось бы видеть это и в своей жизни!!! Но если мы попытаемся слепить из своих пазлов то, что мы увидели в жизни других, наш рисунок получится непонятным, бессмысленным. В мире, где каждый стремится прожить чужую и красивую жизнь, белым воронам приходится отдуваться за верность своей сущности. Белые вороны четко видят перед собой рисунок, который надо собрать. Пусть он будет не таким глянцевым и вычурным, как у других, но он будет

нести информацию, в ней будет видна главная суть. Человек счастлив, если он слушает голос своего сердца и дает свободу своей мечте, своей вере! Счастье, когда ты делаешь то, что тебе нравится. Не важно, нравится это кому-то или нет. Настало время обрести уверенность и наконец понять, чего ты на самом деле хочешь от своей жизни? Что хочет сделать через тебя Бог? В этом и есть твое предназначение. К сожалению, в жизни нас часто опутывают ожидания других людей. Еще в детстве родители пытаются навязать нам свои представления о том, какой должна быть наша жизнь. Но мы должны помнить: бесконечно растворяясь в других людях, можно прожить пустую, ничем не приметную жизнь. Не думай о том, что думают о тебе другие, если при этом ты уверен, что правда на твоей стороне. Если ты идешь по пути Бога, тебе нечего бояться. Если откажешься от мечты и последуешь за толпой, то ты не приобретешь толпы, но потеряешь себя. Будь свободным и будь собой, тогда рядом с тобой будут именно те люди, которые оценят твою свободу, твою сущность. Но даже, если рядом не окажется никого, помни слова Бога: «Я Господь, Бог твой; держу тебя за правую руку твою, говорю тебе: не бойся, Я помогаю тебе» (Ис.41:13). Бальзак писал: «Там, где все горбаты, стройность становится уродством». Быть христианином в мире, который наслаждается грехом, — больно и неудобно. Среди людей, зараженных злостью, пошлостью, обманом, завистью, словно проказой, именно ты в своем стремлении к духовной чистоте будешь казаться всем больным и именно от тебя все будут шарахаться, как от прокаженного. Для мира каждый истинно верующий человек — безумец. Такова ирония, что даже самого Бога мир отверг, когда Он в теле сошел на землю. Поэтому нас подстерегает соблазн разочароваться в своей вере и слиться с большинством, чтобы не терпеть постоянной боли несходства и одиночества. Но, даже если весь мир от нас отвернется, наш Создатель не сделает этого никогда. Для него мы — драгоценность. Не просто единица общества, песчинка в океане толпы, не

просто пиксель на огромном экране Вселенной, а Его любимое творение. Бог любит нас не за наши заслуги, а за нашу личность, потому что Он создал каждого из нас неповторимым. Нам нужно научиться собирать пазлы собственной жизни. Если мы видим перед собой образец, сделать это намного легче. Смотрите на Бога, который любит вас. Смотрите на то, что Он вложил в вас: на те уникальные дары или таланты, которыми вы можете прославить Творца. Смотрите, наконец, на те возможности, которые открываются именно перед вами. Возможно, вы выведете кого-то из рабства, как Моисей, или, как Давид, сразите голиафа, перед которым цепенеет от страха толпа. Возможно, вашего поступка сегодня никто не оценит, но вы проживете полноценную жизнь, если ее автором будет Иисус.


49

Уроки кухонного крана У нас на кухне прорвало кран. В один миг все было в воде. Это приключение вдруг прекратило все мои размышления о том, что счастливым или несчастным человек чувствует себя в зависимости от отношения к жизненным обстоятельствам. Но это своеобразное испытание моих убеждений придало сил, чтобы с нескрываемой улыбкой собрать всю воду. Но суть не в этом. Муж, вернувшись с работы, немного поколдовал над чудом «китайской техники», то есть нашим старым краном, и решил приобрести новый. К тому времени все последствия домашней катастрофы были ликвидированы, и кухня выглядела довольно чисто. Пока… Пока в доме не появился новый кран. Его блеск в один миг затмил лоск кастрюль, а на мойке и керамической плитке сразу же появились пятна. Кран же сиял на всю кухню, будто своеобразный укор неопрятности. Это вызывало неудобство, раздражало глаз. Поэтому не оставалось ничего другого, как снова взяться за тряпку и за новые размышления. Ведь так же бывает и в жизни. Человек в тесных отношениях с Господом имеет способность сиять. Это заметили израильтяне, когда Моисей спускался с горы. Это не раз я замечала в своих друзьях и знакомых. Но, к сожалению, это сияние часто вызывает не восхищение, а раздражение у людей, в жизни которых оно проявляет нечистоту. Но в моей ситуации, как и в нашей жизни, было два выхода: отойти подальше, чтобы не видеть этого сияния и все оставить, как было, или сделать так, чтобы блестело все вокруг. Первый выход простой, и многие так поступают. Я не раз ощущала в своей жизни подобное непринятие или охлаждение в отношениях, которое когда-то моя подруга после моего обращения очень четко определила словами: «Моя мама постоянно ставит тебя мне в пример. Я уже не могу больше этого выдержать. Не будь уже такой правильной». Не раз и сама отступала подальше от тех людей,

чья святость заставляла тускнеть мой «блеск». Другой выход сложен. Он требует усилий, требует перемен. А это всегда нелегко, особенно, если ты считал, что у тебя все в порядке. «О, нет! — возразите вы. — Я хочу меняться, хочу совершенствоваться». Если взять теоретически, мы все этого хотим. Но, начиная делать некоторые шаги, останавливаемся, не достигнув цели. Нам хотелось бы, чтобы перемены пришли мгновенно, чтобы Господь дивным образом сделал нас хорошими. Но Бог очень редко совершает так в нашей жизни. Для того чтобы достичь определенного успеха в духовной жизни, мы с Божьей помощью должны работать над собой. Но это еще не все. Чтобы результаты стали видимыми, необходимо время. Это для меня самое сложное — работать над собой даже тогда, когда не видишь ощутимых результатов, не видишь особых изменений. И, что самое ужасное, все вокруг тоже вроде и не замечают твоих усилий. Не однажды я, в очередной раз, раздражаясь из-за тех или иных обстоятельств, говорила сама себе: «Вот если бы дети вели себя пра-

вильно! Если бы муж делал так или так… Вот тогда я была бы спокойной, хорошей». Но это очень распространенная ошибка, о которой тоже «напомнил» мой новый кран. Он блестел сам по себе. И блестеть начал не потому, что все вокруг него блестело. Наоборот — все остальное приобрело новый блеск только потому, что блестел он. Конечно, очень сложно меняться, когда все вокруг, кажется, против тебя. Очень трудно плыть против течения. Но, поверьте, есть большая вероятность того, что, спустя определенное время, те, которые окружают нас, захотят подтянуться до нашего уровня. И еще один момент. Не знаю, как у вас, но у нас из труб идет такая вода, что если несколько дней не протереть краны или душевую кабину, они покрываются белым налетом. И блеск исчезает. То же самое может случиться и с нами. Поэтому, если вы ныне пребываете в тесных отношениях с Господом и имеете способность сиять, являя миру Божью святость, будьте постоянны в этом. Потерять очень легко, восстановить —непросто. Будем же бдительными и сияющими! Ольга Мицевская


50 Наставление

Как обличать грех?

Геннадий Андросов

«Нафан обличает Давида», Ангелика Кауфман, 1797 г.


51 Как редактор христианской газеты часто получаю письма. Недавно прочитал письмо брата во Христе с колонии строгого режима. Он с горечью пишет, что не может смотреть на все беззакония в церквах, верующие только прикрываются Христом и делают грех. Неохотно помогают ему, бедному брату в узах. Так и хочется сказать: «Дорогой брат, так в чем же дело? Если не можешь смотреть, то правильно сделаешь, если перестанешь смотреть на то, на что и не стоит смотреть!» Слово Божье и Сам Иисус Христос, апостолы рекомендуют смотреть на Христа и не только говорить, а даже и думать только о том, что Богу угодно. А на мирское, на грехи, всякие недостатки и смотреть не нужно. Дорогие христиане, не варитесь в грехах и беззакониях других людей, не кормитесь недостатками, болями и ранами членов церкви. Зачем это вам? Вы так сильно переживаете за чистоту церкви? Есть Тот, кто держит в руках метлу и тщательно выметает. Он бодрствует над этим. Это Господь Иисус Христос — Глава Церкви. А наше дело молиться, бодрствовать над собой. Потому что бывает, к сожалению, и так, что себе потакаем, а за другими тщательно следим, чтобы нехотя кто-нибудь не споткнулся. А если споткнулся, не руку подаем, а сильнее толкаем. Он и так упал, лучше помоги ему встать, а не добивай своими упреками, обличениями. Конечно, у нас должна быть непримиримость ко греху (мы не должны ему потакать), но иногда создается впечатление, что обличитель ненавидит не грех, а ближнего, соседа в собрании, и готов растерзать его во имя правды. Но как важно делать все по слову Божьему: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним» (Мф.18:15). Это заповедь Иисуса Христа Своим ученикам. Почему некоторые христиане забывают это место с Евангелия и идут сразу рассказывать о грехе брата другим членам церкви, но не брату, который согрешил. Или бывают моменты, когда кто-то внесет в наши уши непроверенную информацию, и мы готовы сразу всему поверить, забывая, что дьявол день и ночь клевещет на братьев. Я понимаю, что современное христианство много в чем настолько скомпрометировало

себя, что наша вера в информацию через десятые уши, бывает, имеет основание. Как говорят, дыма без огня не бывает. Но Слово Божье должно быть на первом месте, и мы обязаны поступать по Слову. Заповеди Божьи — на первом месте, а не наши чувства, наш опыт и др. Как здесь не вспомнить один поучительный пример: в одной церкви прихожане охотно слушали проповеди пастора. Через некоторое время он увидел невнимательность, охлаждение, перешептывание, подозрения слушателей. Когда начал выяснять причину, каждый опускал глаза и пытался избежать разговора, наконец, кто-то более смелый отважился сказать, что видели, как он гонялся вокруг своего дома с поленом за своей женой, а она громко визжала. Пастор оторопел от такой информации, а после выяснения, наконец, понял, что же произошло на самом деле. Однажды он управлялся по хозяйству, как из-под ног жены выскочила большая крыса, жена от неожиданности завизжала, а отважный муж бросился за крысой с тем, что под руку попало. Именно в тот момент мимо его двора проходил один браток, который очень переживал за чистоту церкви и всегда подозревал, что их пастор не чист, и надо же: бог ему открыл такое, о чем он немедленно сообщил всем членам церкви. Все они только и говорили, как пастор бьет супругу, дошло даже до того, что уже вокруг дома гоняет и угрожает убить. И что примечательно: никто не догадался спросить об этом у самого пастора. Я не думаю, что это целиком придуманная история. Наверное, она имела место в истории христианской церкви во многих вариантах. Может быть, это случилось у вас? Нет? Тогда слава Господу! Одна сестра очень любила подобные истории о своем пасторе и при случае с энтузиазмом рассказывала ближним. Когда же ее обличили в неправде, сплетнях, она вынуждена была прийти к пастору с извинением, просила прощения. Пастор, будучи духовным братом, конечно, простил ее, но он дал ей подушку и попросил разорвать во дворе. Она это сделала, потом пастор попросил ее собрать все перышки, но она с удивлением замахала руками и сказала, что это невозможно, так как ветер уже раз-

нес все перья, что их даже не найти, не то, чтобы собрать. «Вот так и ваша неправда, как эти перья, разнесена ветром в народе… Я вас, дорогая сестра, простил, и похвально, что вы покаялись в этом, но, сколько еще носиться этим перьям неправды — неизвестно». Давайте подумаем: не летают ли где-то в народе перья неправды, авторами которой являемся мы? Напоминаю заповедь Христа из Евангелия от Матвея: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди

Конечно, у нас должна быть непримиримость ко греху (мы не должны ему потакать), но иногда создается впечатление, что обличитель ненавидит не грех, а ближнего, соседа в собрании, и готов растерзать его во имя правды. и обличи его между тобою и им одним…». Запомним хорошенько: им одним! Читаем дальше: «если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви; а если и их не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь» (Мф. 18:15-17). Вот такой божественный порядок, который доныне никем не отменяется. Не перепутаем: не церкви сразу нужно говорить о грехе брата, а ему, лично, и не дай Бог, чтобы кто-то с церкви догадался. Сказать церкви, то есть другим — это уже последний этап, когда все другие пункты пройдены, и брат не раскаялся, а продолжает грешить. Пытаясь не запачкаться, кто-то занимает позицию стороннего наблюдателя: рассказывает другим, справедливо гневается, но, когда вдруг появляется согрешивший брат, ревнитель правды, будто воды в рот набрал. Не должно так быть, дорогие братья и сестры. Но я упустил два предыдущих пункта Заповеди Иисуса Христа из Евангелия от Матфея. Давайте обратимся


52 к Первому Посланию апостола Иоанна (5:16): «Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти». Мы часто рассуждаем, что же это за грех такой — к смерти, и иногда, к сожалению, создается впечатление, что все грехи братьев имен-

Если имеешь искреннюю любовь к брату, сможешь достичь того, что твоя любовь покроет его грех! А если не имеешь любви, тогда раскроешь, разнесешь по свету, не сделаешь ничего из того, что заповедал Христос. но к смерти, потому, что в отношении к ним забываем главное — молиться. То есть, прежде чем идти обличать кого-то, нужно хорошо об этом помолиться. И как помолиться? С любовью к брату, который согрешил, может быть, Бог даст ему покаяние. Помолиться не с гневом на брата, и не со словами «я так и знал, что он такой и ему не место в церкви избранных Божьих». А помолиться со слезами: «Господи, помилуй моего брата, и я не

лучше его. Если я стою, то это милость Божья, Дух Святой, дай брату покаяние в жизнь. Ты, Господи, думаешь, как бы даже отверженного не отвергнуть. Боже, Ты полюбил его, и я его люблю, он мой брат!» Имеем ли мы такое сожаление, милосердие? Или только осуждение, справедливость, меч буквы закона, правосудие? Если не полюбил, не имею сочувствия, имею ли я право вообще идти и обвинять? Мы достигнем успеха только тогда, когда скажем слова обличения с любовью (ведь мы хотим приобрести брата или только высказать ему все плохое, что мы о нем думаем?). И, бывает, высказываем и выплескиваем всю горечь, обиду, вражду. Это не любовь, а то, кем мы, по сути, являемся: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью» (Гал. 5:6). Заметьте, что имеет силу (достоинство нашего звания христианина) — вера, действующая любовью. Имеем ли мы такую веру? Апостол Павел говорит так: «Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов!» (1Петр. 4:8). Другими словами: если имеешь искреннюю любовь к брату, сможешь достичь того, что твоя любовь покроет его грех! А если не имеешь любви,

тогда раскроешь, разнесешь по свету, не сделаешь ничего из того, что заповедал Христос. Следовательно, прежде чем обвинять, говорить другим о грехах ближнего, нужно подумать: исполнил ли я все пункты Господних заповедей в их правильной последовательности? Имею ли я любовь? Молился ли я хотя бы раз за брата, который согрешил (желательно с постом)? В заключение своей далеко не полной проповеди хочу процитировать самые главные слова Иисуса Христа, касающиеся отношений членов Христовой церкви (надеюсь, нас с вами): «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга; по тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин.13:34-35). Все узнают, что это церковь Божья и что живой Христос пребывает в ней, если покажете этому миру любовь среди вас, среди членов церкви. Мы иногда переживаем, чтобы приобрести многих и евангелизировать весь мир, проявляя прежде любовь к неверующим, забывая о своих по вере, а действующий рецепт иной: любите друг друга, и тогда не нужно много слов.

1

Два совета от матери Терезы Пробуждайте в людях хорошее Много дружеских отношений разрушается из-за стремления искать недостатки в других, видеть только плохое и даже получать удовольствие, копаясь в личной жизни других и открывать в ней компрометирующие детали. Будьте добры к другим людям, не судите их строго. Идите путем, который Господь выбрал для вас, а другим предоставьте идти их путем. Мудрый старается все увидеть с двух сторон сразу: и хорошее и плохое. Он не слеп, но считает, что главное в людях — всегда хорошее. Фиксируя свое внимание на хорошем, он пробуждает в людях любовь и доброту. Будьте искренни в отношениях с людьми и имейте смелость принимать каждого таким, каков он есть.

Не заостряйте внимание на недостатках других людей. В каждом человеке есть что-то хорошее, потому что он создан по образу и подобию Божию. Постараемся же замечать друг в друге способность любить, доброту, таланты; будем говорить только хорошее друг другу и друг о друге. Ставьте себя на место других Люди редко имеют обыкновение входить в положение других. Из-за этого возникает множество ошибочных суждений, жестокости и несправедливости. Люди на все смотрят со своей колокольни: они ко всему примериваются, все взвешивают и высказываются обо всем в соответствии со своими собственными представлениями, вкусами и наклонностями, не учитывая мне-

ния других. Нам нужно выходить за рамки своих собственных суждений, иначе все то, что могло бы служить людям для сближения, послужит вражде и взаимной ненависти. Прежде, чем обвинять людей, попробуйте поставить себя на их место. Во многих случаях вы сумеете понять, что, оказавшись в аналогичной ситуации, вы, может быть, учинили бы нечто, в десять раз худшее, чем они. Уделите всего несколько минут размышлению об этом, и вы станете более терпимо, великодушно и милосердно относиться к людям.


53

Малинфесту-15 лет

Уже 15 лет подряд в лесу вблизи Ворсовского водохранилища располагается палаточный городок, в котором в этому году побывало более 3тыс. молодых людей из церкви христиан веры евангельской Украины. В этом году были также делегации с Беларуси, Литвы, России, США и других стран. Особенным является то, что в год юбилейного съезда в Малине, в год нелегких для Украины государственных перемен девизом мероприятия были выбраны слова Библии: «Побеждающий наследует все!» Именно под таким лозунгом на протяжении недели с 5 по 12 июля руководство церкви провело тематические семинары и богослужения, с целью привить будущему поколению высокие нравственные качества. В рамках Малинфеста состоялась панельная дискуссия с участием Давида Вандепута, Председа-

телем PEFY ( Pentecostal European Fellowship of youth Ministries) на тему «Опыт европейской молодежи: уроки и предостережения». Интересным и практическим курсом стали лекции и мастер-классы по журналистике и PR, которые специально проводили представители прессслужбы съезда. На торжественном открытии епископ ЦХВЕУ Михаил Паночко призвал молодежь вооружиться верой, которая даст возможность всегда и во всем делать правильный выбор во благо ближних и во благо Украины. «Судьба Украины не в руках людей, а в руках Бога, — отметил служитель.— Поэтому бесполезно ожидать изменений в социально-экономической сфере нашего государства, пока эти изменения не произойдут на духовно-нравственном уровне украинцев». «Перед проповедниками и лекторами стояла задача донести молодежи ценность победоносной жизни во Христе согласно Евангелию и дать практические инструменты для этого, — подвел итог съезда председатель оргкомитета Богдан Левицкий. — Вместе со спикерами мы учились видеть предвестники победы, побеждать зло добром, ходить в Христовой победе. Нас вдохновляли к этому герои веры — люди, которые

обратились к Богу в 40-60-х годах прошлого столетия, которые пронесли свою веру через десятилетия и остались верными Богу в трудные времена. Атмосфера мероприятия и новый формат проведения, по сравнению с предыдущими съездами, тоже внесли свой вклад. Ведь каждый день ответственными за работу съезда были епископы областных объединений церквей. В этом году мы не приглашали иностранных проповедников, а церкви обеспечивали спикерами, музыкальным сопровождением, приглашали ветеранов веры. Для молодежи оказался новым и захватывающим их опыт веры и служения». Юбилейная встреча стала еще одним веским вкладом в нравственно-этическое воспитание и временем отдыха многочисленной молодежи, как с Украины, так и из-за рубежа. «Я уже в седьмой раз в Малине, — делится 34-летний Роман из г. Ровно.— От начала не пропускал ни единого съезда. По-моему, здесь все очень хорошо организовано, и даже полевые условия жизни нравятся. Лично для меня Малинфест — это большое благословение и вдохновение. Здесь отдыхаешь и телом и душой». Пресс-служба ЦХВЕУ


54

Проповедуй Слово, исполняй служение свое

Под таким девизом 16-17 августа в церкви «Благодать» г. Минска прошла XIX конференция детских служителей церквей ХВЕ СНГ. Подход к участникам конференции был действительно индивидуальный, к чему, собственно, и стремятся педагоги, работая с детьми. Всего зарегистрировалось 125 человек. Интересным было то, что каждую страну ведущие приветствовали на ее родном языке, да еще и в стихах.

От лица российских служителей выступила Валентина Ивановна Федорова ― руководитель детского служения по России. От Украины ―ответственная за детское служение Лариса Онищук. «У меня есть огромное желание научить детей практиковать Библию, а не просто знать ее», ― поделилась она.

Самым неожиданным было белорусское приветствие от Виктора Иосифовича Бейни, который предложил прервать размышления на некоторое время и просто познакомиться и пообщаться. Он сам не ожидал, какими эмоциональными будут следующие 10 минут. Официальное открытие конференции проходило в формате вечернего служения церкви «Благодать», частью которого стало детское выступление. Собравшихся приветствовал епископ ОЦХВЕ РБ Хомич С.С. Он напомнил, что, когда река теряет берега, она превращается в болото и попросил учителей воскресных школ

очертить берега для наших детей. На протяжении съезда были изложены лекции следующей тематики: «Работа с аутичными детьми в классах воскресных школ» (Ненси, США), «Герменевтика среди детей и молодежи» (Поднюк Сергей, ректор Теологического института СХВЕ РБ), «Проповедь детям в современное время: не искажая истину» (Моцьо Владимир Андреевич, епископ Вологодской области), «Проповедь детям в нынешнее время» (пастор Виктор Филык, г. Мурманск), «Опасности в детском служении» (Валентина Федорова). Также состоялись семинары по секциям («Золотые стихи ― зачем, когда и как?», «Часть урока. Вопросы, обсуждения», «Тематические игры» и др.) www.dssng.org


55

Музыкальный фестиваль в Коростах

Заключительным аккордом музыкальной программы стало выступление музыкальной группы «Выход» с Ивано-Франковска. Завершающую проповедь Божьего слова провозгласил старший епископ Церкви христиан веры евангельской Украины Михаил Паночко. По его просьбе зрители и участники фестиваля совершили молитву об Украине и вместе спели известную песню группы «Джерело» — «Хай щастить вам в дорозі». Прес-служба Ивано-Франковского ООЦХВЕУ 12 августа 2012 года в с. Коросты Косовского района Ивано-Франковской области состоялся Второй христианский фестиваль «Джерело». Несколько сотен местных жителей собрались в живописном уголке Прикарпатского края, чтобы послушать песни и стихи в исполнении участников мероприятия. Музыкальную программу фестиваля открыли Василий Грималюк и Степан Куровский, участники коллектива, название которого и позаимствовал этот фестиваль. С молитвой благословения и словом приветствия к зрителям обратился старший пресвитер Церкви христиан веры евангельской Ивано-Франковской области епископ Юрий Веремий. В фестивале приняли участие: Вячеслав Хромяк (с.Солотвино, Закарпатье), Руслана Тотавчич (Рокосово, Закарпатье), Эдуард Сад (с.Заречье, Ивано-Франковская область), братья Давыдовы с Ивано-Франковска, участники группы «Благовестник» (г.Тернополь). О целях создания человека рассказала пантомима в исполнении кандидатов в мастера спорта по спортивной гимнастике и трехразовых чемпионов Украины с фитнеса братьев Порохницких с Ивано-Франковска, которые, несмотря на значительные достижения в спорте, смыслом своей жизни считают служение Богу. Открытием таланта на фестивале можно считать выступление Надежды Грималюк, уроженки с. Коросты, где собственно и проходило мероприятие.


56 Конференция

Испытывай дело свое!

C 18 по 20 июля на территории детского лагеря «Березка» в Александрии (Ровенской области) состоялась XIII конференция миссии «Голос надежды», которая собрала более 400 делегатов и гостей под девизом «Испытывай дело свое!» На открытии съезда своими поздравлениями поделились пастор местной церкви Анатолий Яковец, председатель Волынского объединения церквей ХВЕ Михаил Близнюк, руководитель миссии «Добрый самарянин» Ростислав Боришкевич, пастор-евангелист Сергей Винковский, региональный директор миссии «Братство без границ» Николай Богданец, заместитель председателя «Союза христиан предпринимателей» Ровенщины Игорь Ясенюк, политик и государственный деятель Петр Кравчук, пасторы Владимир Грицак, Анатолий

Тарасюк, Николай Климчук, старший пресвитер Ровенщины Виктор Боришкевич. Директор Николай Синюк обнародовал последнюю статистику миссионерского труда. С 1989 года, со времени создания миссия, и до 2012 года распространением благой вести было охвачено 506 населенных пунктов, создано более 200 церквей (около 6000 членов), оборудовано и построено 134 молитвенных дома, работает 139 воскресных школ. За последний год было организовано 110 летних лагерей, создано 36 центров реабилитации (в которых прошли реабилитацию около 1000 людей), 353 человека приняли крещение, проведена евангелизационная работа в 27 тюрьмах. Известный в Украине и за ее пределами служитель Сергей Винковский, приглашенный на конференцию

в качестве основного спикера, провел два семинара («Личный евангелизм», «Христианская семья») и беседу для братьев. Отдельную беседу для сестер провела Татьяна Боришкевич. На протяжении съезда служили пением группы «Левит», «Сион», «Суламита», «Маяк спасения», хоры с Нововолынска и Ровно, заведующий отделом аудио- и медиаслужения ЦХВЕУ, бандурист Анатолий Коренивский и миссионерские группы. Параллельно по ходу конференции проводилась работа с детьми, которые тоже имели возможность отдохнуть и полезно провести время. Конечно, все три дня съезда были насыщены свидетельствами миссионеров с разных регионов о Божьих милостях и благословениях. В заключительном служении в Александрии принимали участие руководитель молодежного отдела ХВЕУ Богдан Левицкий, пасторы Петр Янюк, Виктор Прохор. Также проповедовал старший пресвитер республики Крым Павел Федорук. После заключительной проповеди епископа Николая Синюка на его призыв откликнулись молодые люди, которые решили посвятить свою жизнь Господу и служению на Его ниве. Дмитрий Довбуш


У номері: Тема номера: «У чиїх руках твоя доля?»

Благ1 о вiсник Щоквартальне видання Церкви християн віри євангельської України

№ 3 (77) 2012

4

Василь Мартинюк. Вибери собі долю

7

Юрій Вавринюк. Пам’ятайте про Лотову дружину!

8

Ольга Міцевська. Ковалі щасливої долі

Редколегія журналу: М. Паночко, М. Синюк, В. Онищук, Є. Мельничук, Є. Абрамович, В. Паламарчук, О. Міцевська, В. Мартинюк, Д. Довбуш, Ю. Троць Головний редактор: Юрій ВАВРИНЮК

10

«Доля» в термінах

12

Сергій Санніков. Про передвизначення

16

Іван Золотоустий. Про долю та провидіння

18

Юрій Вавринюк. Як євреї долю обирали

21

Мовою притчі. Ніколи не здавайтеся!

22

Ростислав Мурах. Родові прокляття

25

Обережно: міф!

26

Історичні постаті. Дитріх Бонхьоффер

29

Дитріх Бонхьоффер. Дорога благодать

30

Макс Лукадо. Дві дороги

Свідоцтво про реєстрацію КВ № 3574 від 30.11.98

33

Філіп Янсі. Людський цикл

34

Інтерв’ю. Анатолій Коренівський

Над номером працювали: Віктор МОКІЙЧУК , Ольга МІЦЕВСЬКА, Василь МАРТИНЮК, Володимир ШОЛОМ, Наталія КОРНІЙЧУК, Дмитро ДОВБУШ

36

Наталія Тарасова. Історія підкови

39

Денис Подорожний. Комунікабельність чи флірт?

40

Поетична сторінка. Вікторія Яричевська

42

Перипетії долі. Свідчення Людмили Шуман

46

Анна Ярмощук. Ісус — Бог білих ворон?!

49

Ольга Міцевська. Уроки кухонного крана

50

Геннадій Андросов. Як викривати гріх?

53

Новини

Фото на першій сторінці обкладинки Галини Вавринюк. У номері використані фото Юрія Вавринюка, Віктора Мокійчука, Геннадія Андросова, Галини Вавринюк та інтернет-ресурсів.

Адреса редакції: вул. Вороніхіна, 14а, м. Луцьк, 43020 Телефони: (0332) 78-99-85, (0332) 25-44-06 098 83 27 611, 050 54 04 916 Факс: (0332) 78-97-98 E-mail: blagovis@gmail.com

www.blag.org.ua Розрахунковий рахунок 26000232440001, МФО 303440 в КБ “Приватбанку” м. Луцьк, код 23253886

Представник журналу в Канаді: Anatoliy Koren, 1764 Dingman Dr. London, ON, N6N107 Canada тел. (519)685-99-88 Надруковано: Релігійне товариство «Місійна книжкова фабрика “Християнське життя”» (ВСО ЄХБ), вул. В. Стуса, 3, м. Луцьк; тел. (0332) 710874

Наклад 3000 примірників

При передруку посилання на «Благовісник» обов’язкове. Редакція не завжди поділяє думки авторів матеріалів, що друкуються. Надіслані матеріали не рецензуються і назад не повертаються.


2 Сторінка редактора

Мені, як християнину, часто доводилося чути фразу: «Наша доля в Божих руках». Заперечити цього твердження не можу, бо це, справді так. Згідно з Біблією, увесь Всесвіт і ми, люди, створенні Богом і з волі Божої. Він повноправний господар нашого життя й нашої долі. Благословивши нас на світ, Бог потурбувався, щоб наша доля була щасливою. Він поселив перших людей в особливому місці — Едемі, найгарнішому та найблагодатнішому краї, який будь-коли існував. І, здавалося б, усе буде прекрасно, якби не одна прикра обставина: невелика заборона, дерево, обгороджене Господнім наказом. У молодості мені важко було зрозуміти такі Божі дії, я часто ставив собі запитання: «Ну чому Творець так учинив? Чому Він поставив людину перед цим вибором? Невже не краще було б без цієї прикрої обставини?» Але тут виявляється одна не всім зрозуміла особливість Божого характеру: Він не схотів бути абсолютним володарем долі людей, Він надав їм право приймати рішення, які мали б вплив на їхню подальшу долю. І це найзагадковіше й найдивніше в стосунках Бога з людиною: Творець зацікавлений у співпраці щодо будування людської долі. Тому згадана на початку фраза не є стовідсотковою істинною. Хоча Бог є володарем людського життя, Він не тільки дає нам право, але й зобов’язує брати участь у становленні нашої долі. Зрозуміло, така ситуація покладає на людей певну відповідальність за свої вчинки. Саме тому в багатьох релігіях, народних уявленнях поширена думка про людську нездатність впливати на свою долю, про невідворотність долі, про повний контроль богів чи якихось вищих сил над людським життям. Певною мірою це зручно, бо така позиція дозволяє людині пасивно пливти за течією, не особливо турбуючись про результати своїх дій та вчинків. Щоб не сталося в житті, усе можна списати на волю богів, на фатум, безпорадно розвівши руками: «Така вже моя доля...» Біблійний Бог діє не так. Він, як Творець, надає людям, як Своїм дітям, здатність і можливість творити. Творити себе, свою долю. Наголошую: така позиція означає пряму відповідальність за свої дії, але разом з тим піднімає людей на значно вищий щабель щодо іншого творіння, зокрема тварин, якими керують закладені Творцем інстинкти. Колись, за часів розквіту комуністично-атеїстичної системи, була поширена фраза: «Людина — коваль свого щастя». Хоча ці слова народилися, щоб заперечити Божий вплив і взагалі віру в Бога на життя людей, по суті вони правильні. Саме так учить Біблія: людина сама визначає свою долю. Причому не лише земну, але й долю у вічності. Бо інакше Бог був би несправедливим, караючи людей, від яких нічого не залежить і які не мають можливості щось змінити у своєму житті. Ми звернулися до цієї теми, бо не завжди навіть віруючі люди правильно трактують її. Повна довіра Богові, віддання свого життя й своєї долі під Його батьківське керівництво не знімають з нас відповідальності за наші рішення та дії. Іноді неправильне розуміння Божого керівництва приводить до того, що ми звинувачуємо Бога в наших життєвих бідах та проблемах. Іноді наші неправильно прийняті рішення стають докором Тому, Хто дарував нам великий привілей — брати активну співучасть у визначенні нашої долі. Надіємося, що ця тематична добірка статей допоможе вам правильно зрозуміти свої взаємостосунки з Богом і збудувати свою долю з Ним, у Ньому й для Нього.

3/2012, Журнал «Благовісник» русский вариант  

Тема номера: "В чьих руках твоя судьба?". Издание Церкви християн веры евангельской Украины