Page 1

2063 Óbarok

Magyar Piac Szövetkezet

Vázsony puszta 11. magyarszovetkezet@gmail.com

A Magyar Piac Szövetkezet

PSZ/2010/024

Tagfelvételi Kérelem

110125

Alulírott: (jelölt neve): ................................................................................................................. (képviselő neve gazd. társ, jogi szem, stb esetén): szül. idő, hely / alapítás dátuma: anyja neve / jegyzékszáma: adóazonosító / adószám: lakcím / székhely: e-mail:

.........................................................................

............................................................................................

.................................................................................................

...................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................

mobil telefon:

.........................................

azon kérelemmel fordulok a tisztelt Igazgatósághoz, hogy személyemet és/vagy az általam képviset társaságot/jogi személyt a Magyar Piac Szövetkezet soraiba rendes tagként felvenni szíveskedjenek. A szövetkezet alapszabályát megismertem és azzal egyetértek. A szövetkezet tagjai közül többeket is személyesen ismerek, velük jó szakmai és emberi viszonyt ápolok. A gazdaságom illetve az általam vezetett / képviselt (cég, társaság) fő termékei és szolgáltatásai: (termék vagy szolgáltatás_1) ............................................................................................ (termék vagy szolgáltatás_2) ............................................................................................

Személyem és/vagy az általam képviselt jogi személy megfelel az alapszabályban előírt feltételeknek, a szövetkezet alapszabályában foglaltakat magamra és/vagy az általam képviselt jogi személyre nézve kötelezőnek elismerem, a kötelezettségvállalásokat elfogadom. Vállalom, hogy saját gazdasági és szolgáltatási tevékenységem során a szövetkezet céljaira figyelemmel járok el, illetőleg vállalom azt, hogy a szövetkezet céljának megvalósításában személyesen közreműködök. Tartózkodom minden olyan tevékenységtől, amely a szövetkezeti célok megvalósítását meghiúsíthatja, vagy veszélyezteti, illetőleg erre alkalmas. Vállalom, hogy a belépéstől számított 3 évig a tagsági viszonyt nem szüntetem meg. Tudomásul veszem, hogy a szövetkezet igazgatósága, illetve a közgyűlés fenti feltételek meglétét bármikor jogosult vizsgálni.

Kelt ...................................................................................

........................................ kérelmező aláírása

A jelöltet felvételre javasljuk (ajánló tag név) ............................................................... (aláírás) ................................................. (ajánló tag név) ............................................................... (aláírás) .................................................

Az igazgatóság a jelöltet a szövetkezet tagjai közé felvette: (határozat száma) :...........................................

Kelt ...................................................................................

........................................ a szövekezet elnöke

A tagfelvételi kérelmi nyomtatványt (száma: MPSZ/2010/024) 2 példányban kitöltve és aláírva a Magyar Piac Szövetkezet Igazgatóságához személyesen, postán, vagy szkennelve e-mailben eljuttatva kell benyújtani. A tagfelvételi kérelem elbírálásáról a felvételt kérő 60 napon belül írásos értesítést kap. Sikeres felvételi értesítés után a részjegy 30eFt ellenértékét a Magyar Piac Szövetkezet Vértes Takarék Szövetkezetnél vezetett 58300024-14002380 számú számlájára kell befizetni vagy átutalni.

Tagfelvétel  

Magyar Piac Szövetkezet tagfelvételi kérvénye

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you