Page 1

MOMENTUM.ku fo r s tuderende på køb enhavns universitet

foto En sengeforhandler stillede hele butikken til rådighed i en nat for hjemløse studerende. FOTO Claus Altschul

Skruer bissen på i boligstrid I Studenterrådet er man stadig ikke tilfredse med ambitionsniveauet for nye studieboliger. Næste stop er minister og kommunalvalget. Bjarke Lindemann Jepsen

Efter flere måneders fokus på studieboligproblemet indgik et flertal bestående af Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre et kommunalt budgetforlig for 2014, der indeholder 60 mio. kr. til grundkapitallån til 605 nye almene ungdomsboliger. Siden 2013, hvor man ophævede byggestoppet af almene studieboliger, har Københavns Kommune altså støttet opførelsen af op mod 1000 almene ungdomsboliger. Oven i det er kommunen efter en del offentlig debat gået med til at udleje det nedlagte plejehjem Sølund til studieboliger i tre år. Men det er tilsyneladende langt fra nok til at tilfredsstille Studenterrådet ved Københavns Universitet. ”Københavns Kommunes budgetaftale er en god start, men den er naturligvis meget langt fra

at være nogen tilstrækkelig løsning på de boligproblemer, der er i København,” forklarer Laura Kofod, der er medlem af Studenterrådets forretningsudvalg, til Momentum. Hun henviser til, at der lige nu (25. september, red.) står 757 på den ekstraordinære, såkaldt akutte venteliste hos byens to kollegiekontorer.

Ministeren står for skud Men ifølge Laura Kofod er der grænser for, hvad kommunen kan gøre inden for de rammer, der er sat af staten. Derfor er næste skridt i kampagnen for flere studieboliger at hanke op i regeringen: ”Vi vil gerne have, at det bliver lettere for kommunen at bygge billigere. Derfor kommer vi til at lægge pres på boligminister Carsten Hansen, der skal gøre det muligt for kommunerne at øremærke grunde til billige studieboliger,” forklarer hun.

Som det ser ud nu, slipper kommunen dog ikke for at høre på de studerendes frustration over manglende boliger. ”Den medvind, vi har haft med at få etableret flere almene studieboliger i København, er vigtig at få videreført helt frem til kommunalvalget. Derfor planlægger vi forskellige opmærksomhedsskabende aktioner og happenings, samtidig er det vores plan at komme så bredt så muligt ud gennem lyttemøder op til kommunalvalget,” forklarer hun.

Tip os! Har du solstrålehistorier eller mareridtsfortællinger om studieboligmarkedet i København? Så tip os på momentumDK@gmail.com


momentum.ku

LEDER

Tænk, hvis alle studier fik deres eget lokale Når politikerne presser os hurtigere igennem studierne, kan man i det mindste sikre, at der er et godt studiemiljø, hvor man kan hænge ud med dem, man kender. Momentum har taget en snak med KU-bestyrelsesmedlemmerne Mattias og Emilie. Bjarke Lindemann FOTO venstre.dk Jepsen Antallet af KU-studerende er større end nogensinde før, og bygningerne kan ikke følge med. I september kom det frem, at det nybyggede KUA2 ikke er stort nok. Og der har tidligere været historier om studerende i vindueskarme og på auditoriegulvene. Også politikernes ”hurtigere igennem”-dagsorden, forventninger om tværfaglighed og ikke mindst minimumstimetallet har medført øget pres på brugen af KU’s lokaler, gamle som nyetablerede. En bekymring er dog, at flere studerende kombineret med pladsreduktion medfører rodløshed, ensomhed og frafald. Det mener i hvert fald to studerende i universitetsbestyrelsen, Emilie Nayberg og Mattias Friis Jørgensen, som vi har sat i stævne til en snak om, hvordan KU’s bestyrelse arbejder for at mindske konsekvenserne af universitetets overbefolkning.

Lokaler til alle fag Især kunne det være fedt, hvis alle studier på længere sigt kunne få deres eget studenterlokale. ”Der er mange, som har en hverdag på universitetet, hvor det er svært at finde et godt sted at gå hen imellem timerne, hvor man kan møde medstuderende, man kender, og som man deler faglighed med. Og hvor man kan få sig en kop kaffe og spise sin madpakke,” forklarer sociologistuderende Mattias Friis Jørgensen. Han uddyber, at der er gode

MOMENTUM.ku #2 oktober/november 2013 Momentum.KU #2 udgives som en del af Momentum #15 med støtte fra Studenterrådet og standeromdeles på hele Københavns Universitet. Tip os med en historie på:

momentumDK@gmail.com.

citat Det er altså svært at være studieeffektiv, hvis man skal løbe hele campus igennem i jagten på et egnet gruppelokale. Emilie Nayberg

erfaringer fra de studier, hvor de studerende allerede råder over deres egne lokaler. Psykologistuderende Emilie Nayberg er enig. ”På psykologi gjorde det en kæmpe forskel, at vi fik et rum, hvor vi kunne lave café, bogbyttemarked og hvor man kunne slå sig ned i mellemtimerne. Desværre er det alt for få studier, der har sådanne gode lokaler tilknyttede,” forklarer hun og uddyber, at man på rigtig mange studier er overladt til at skulle finde et bord i en åben vandrehal eller finde plads i en stor, larmende kantine.

få universitetet til at kompensere for det pres. En måde at gøre det på, er at tvinge universitetet til at etablere ordentlige rammer for studerendes arbejdsdag,” siger Emilie Nayberg. Hun understreger, at et mål også er at gøre op med myten om den langsomme studerende. Den bliver tit brugt for undskyldningen for at gøre noget ved problemerne. Derfor er kampen om synet på de studerende og et indblik i de studerendes hverdag vigtig at tage i bestyrelsesrummet. ”Til forelæsninger på CSS oplever jeg tit, at mine medstuderende er desperate, hvis underviseren går to minutter over. Typisk fordi de har booket et grupperum, som de mister retten til, hvis de kommer for sent. Og det er altså svært at være studieeffektiv, hvis man skal løbe hele campus igennem i jagten på et egnet gruppelokale. Men det er ikke altid, at universitetets topledelse har fokus på den slags udfordringer, understreger Emilie Nayberg.

Myten om de dovne Ideen om studenterlokaler er et bud på en anden vision i arbejdet med at få studerende trygt igennem studiet. Og det er der hårdt brug for, mener de to bestyrelsesmedlemmer. ”I bestyrelseslokalet kan vi desværre ikke ændre på SU-reglerne eller ministeriets krav. Men vi arbejder hårdt på at

kort nyt

KUA2 er for lille Blot fem måneder efter indflytning står det nu klart, at der fra begyndelsen ikke har været plads nok på KU’s nyeste prestigebyggeri, der rummer den ene halvdel af Det Humanistiske Fakultet. Det betyder konkret, at endnu ukendte afdelinger skal flyttes fra KUA2 til lejede lokaler i Mikado House ved siden af ITUniveristetet.


FOTO philip davali

foto To af KU’s 11 bestyrelsesmedlemmer er studerende, der bliver valgt til det årlige universitetsvalg. Både Emilie Nayberg (valgt i 2012) og Mattias Friis Jørgensen (valgt i 2011) stillede op for Studenterrådet.

KU’s bestyrelse � Leif Søndergaard

� Emilie Nayberg

� Sine Sunesen

� Niels Kærgård

� Mattias Friis Jørgensen

� Mads Krogsgaard Thomsen

� Joan Sonne Lykkeaa

� Nils Strandberg Pedersen

� Peter Gæmælke

� Jannik Johansen

Direktør, Statens Seruminstitut Ekstern

Fhv. præsident, Landbrugsraadet Ekstern

Rektor, Frederiksberg Gymnasium Ekstern

Kari Melby Prorektor, NTNU Ekstern

Direktør, KL Ekstern

Sølund måske permanent Det politiske flertal for at jævne plejecentreret Sølund med jorden er ved at smuldre. Det skriver Universitetsavisen. I august besluttede et flertal i Københavns Borgerrepræsentation at indrette midlertidige studieboliger i det nedlagte plejehjem, og nu bakker både Venstre, de konservative, de radikale, DF og Enhedslisten op om for-

Direktør, Novo Nordisk Ekstern

Lektor, KU Intern (videnskabelig)

Professor, KU Intern (videnskabelig)

Studerende, KU Intern (studerende)

Studerende, KU Intern (studerende)

Laborant, KU Intern (teknisk-administrativ)

slaget om at gøre studieboligerne permanente. S forholder sig ifølge Universitetsavisen afventende. De midlertidige boliger på Sølund kan man i øvrigt skrive sig op til fra den 24. oktober.

Universitetsvalg lige på trapperne November står som altid i universitetsvalgets tegn, hvor alle studerende kan stemme deres repræsentanter ind i studienævn, institutråd, akademiske råd og KU’s bestyrelse. Valget finder sted 25.-29. november, og der er opstillingsfrist 31. oktober.


Nyheder fra KUBIS

Annonce

Stor tilstrømning til kurser i referencehåndtering Lær at holde styr på dine referencer ved at deltage i et kursus i et af de populære programmer Zotero, Endnote, Refmanager eller Refworks.

Alle programmerne hjælper med at holde styr på dine referencer og noter og kan derved spare dig en masse tid. Programmerne arbejder sammen med Word og gør det muligt lynhurtigt at indsætte fx en litteraturliste i en opgave, artikel eller afhandling. Referencerne er altid tilgængelige online, og man kan også let dele dem i en studiegruppe eller klippe dem ind i en mail til sin vejleder.

Fakultetsbibliotekerne afholder kurser i de forskellige programmer. Det Humanistiske Fakultetstbibliotek og Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek afholder løbende kurser i Zotero, for at hjælpe studerende med at komme i gang med at bruge programmet. På Det Juridiske Fakultetsbibliotek, Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek (Nørre Campus) undervises i Endnote, mens der på Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek (Frederiksberg Campus) undervises i programmet Refman.

Erik Schwägermann, som er en af underviserne, er selv meget begejstret for referencehåndteringsprogrammer. Han beskriver, hvordan de studerende emmer af begejstring, når de ser, hvordan man i løbet af få sekunder kan indsætte en flere siders perfekt udformet litteraturliste i et dokument. ”Ja, man skulle tro, at jeg havde aktier i fx Zotero eller Endnote. Det har jeg desværre ikke, for så var jeg blevet en holden mand”, fortæller Erik Schwägermann med et smil. Hvilket program skal jeg vælge? Programmerne har stort set de samme funktioner, og er næsten lige nemme at bruge. De forskellige fagområder anvender forskellige programmer. Derfor kan det være en god idé at vælge det program, der undervises i på dit fakultetsbibliotek. På denne måde sikrer du dig, at du benytter det samme program som dine undervisere og medstuderende. Af Anders Bonatto Fisker, Informationsspecialist og Marc Sales, Informationsspecialist

Ho med uld øje af kur dbuddet ser fakult på dit biblio etshjemm teks eside

Obs! Du kan se de populære kurser og tilmelde dig elektronisk på: culis.kb.dk.libcal.com

Momentum.KU #2, oktober/november 2013  

Momentum.KU er Momentums sektion for studerende på Københavns Universitet. Momentum.KU #2 indgår som sektion i Momentum #15.

Advertisement