Page 1

MOMENTUM.KU FO R S TUDERENDE PÅ KØB ENHAVNS UNIVERSITET

FOTO PHILIP DAVALI

KU-studerende får egen årsfest Ny tradition skabes, når KU's studerende endelig får deres egen fælles forårsfest og festival. Det bliver et modstykke til KU's officielle årsfest, forklarer Studenterrådets næstformand. Bjarke Lindemann Jepsen EN GANG VAR silkekåber, Dronningen og studentersangerne indbegrebet af årsfest på Københavns Universitet. Men set fra de studerendes perspektiv kan den tradition snart erstattes af teltfest og en ny slags musik. »I 2014 vil Studenterrådet, Københavns Universitet og Studenterhuset for første gang holde en årsfest for ALLE studerende og ansatte. En tradition vi burde ha’ startet for 500 år siden, begynder i 2014 - og vi skal alle være med til at forme det,« skrev Studenterrådet ved KU på sin Faceboook-side umiddelbart før sommerferien. Den er god nok. Studenterrådet og Studenterhuset er sammen med Københavns Universitet i fuld gang med at planlægge forårsfesten, som løber af stablen 9. maj 2014 på Nørre Cam-

pus. Det forlyder, at festivalen, der bliver for alle KU's studerende og ansatte, vil indeholde fire teltscener med større og mindre musiknavne, og man vil afholde KU-mesterskaberne i fodbold. Derudover vil både faglige og festlige studenterforeninger bliver inviteret til at bidrage til den store dag.

Den reelle årsfest Ifølge næstformanden for Studenterrådet ved KU, Karl Kristiansen, er det flere års hårdt arbejde, der nu fører til, at KU endelige får sin egen studenterårsfest. »Det har længe været i torn øjet, at KU's årsfest primært var for eksterne repræsentanter. Vi har flere gange forsøgt at få rektoratet til at prioritere vores fælles studenterfællesskab. Derfor er det også super fedt, at arbejdet har båret frugt. Jeg håber, at forårsfesten på sigt bliver

den reelle årsfest på KU, fordi den er for alle studerende og ansatte,« siger næstformanden. Karl Kristiansen bakkes op af direktøren for Studenterhuset, Jacob Ørum, der glæder sig. »Det er, så vidt jeg ved, første gang, at alle KU's ansatte og studerende forsøges samlet siden afslutningen af 2. verdenskrig. Dengang var universitetsbefolkningen markant mindre. Derfor bliver det også lidt af en udfordring at skabe en stor fælles festival. Potentialet er jo, at alle 50.000 ansatte og studerende på KU deltager,« siger han. Festivalens program tilrettelægges i fællesskab af Studenterrådet og Studenterhuset, der allerede nu opfordrer alle, der har idéer til at henvende sig.


momentum.ku

LEDER

Massivt underskud af studieboliger Københavns Kommune har besluttet at støtte opførelsen af 370 studieboliger i 2013. Men det er langt fra nok. Konsekvensen er, at studerende nu gennemsnitligt bruger 96 pct. af SU’en på husleje. Bjarke Lindemann Jepsen DA ELEVER OG studerende sidste år satte gang i en storstilet boligkampagne og facebookapp'en Sofaformidlingen, var det både for at løse et akut problem, men også for at synliggøre den massive mangel på studieboliger, der er i hovedstadsområdet. Sidste efterår stod mere end 10.000 på den almindelige studieboligventeliste. Og presset så ud til at virke. Efter to måneders kampagne indgik Københavns Borgerrepræsentation et bredt budgetforlig for 2013, der finansierede opførelsen af 145 nye ungdomsboliger. Samtidig ophævede kommunen det 16 år gamle byggestop for almene boliger. De 145 studieboliger blev i foråret fulgt op af 255 ekstra, der blev finansieret af restmidler fra 2012, som ikke var blevet brugt. I alt altså 370 nye ungdomsboliger, som forventes at stå færdige de kommende år. Presset ikke mindsket i 2013 Der er dog absolut intet, der tyder på, at presset på studieboligmarkedet er mindsket siden sidste år. Således kunne Københavns Universitet i starten af juli melde om 3,6 pct. flere ansøgere i 2013, og på CBS 10 pct. flere. Og det er altså oven på en årrække med rekordstore optag på uddannelserne i hovedstadsområdet. Tal fra Boligministeriet viser i øvrigt, at hvis man sammenholder antallet af studerende med antallet af studieboliger i Københavns og Frede-

MOMENTUM.KU #1 AUGUST/SEPTEMBER 2013 Momentum.KU #1 udgives som en del af Momentum #13 med støtte fra Studenterrådet og standeromdeles på hele Københavns Universitet.

CITAT Når man ikke engang kan få en studiebolig, rejser man altså hjem igen. Det så vi flere eksempler på sidste år. Gwen GrunerWidding, Studenterrådet riksberg kommuner, er der for hvert kollegieværelse ca. 7,13 studerende. Med andre ord bor ca. 67.000 af de godt 78.000 studerende i København og på Frederiksberg uden for den almene kollegie- og ungdomsboligsektor. Sammenholder man dette tal med den massive studentertilvækst, tyder alt på, at tallet har været stærkt stigende i de år, hvor Københavns Kommune ikke har bygget nye almene ungdomsboliger som følge af byggestoppet. Samtidig eksploderer værelsespriserne på det private boligmarked. Det betyder ifølge Boligportalen.dk, at prisen for et værelse i København er steget med 10 pct. siden sidste år, og ifølge en nylig undersøgelse fra Djøf bruger danske studerende nu gennemsnitlig 96 pct. af den samlede SU på husleje. Mangler politisk lederskab Hos Danske Studerendes Fællesråd er man i udgangspunkt glade for, at Københavns Kommune fik hul på bylden med at bygge flere almene studieboliger. Men i takt med at presset på studieboligmarkedet stiger og stiger, må overborgmester

kort nyt

Frank Jensen (S) skabe en regional FOTO VENSTRE.DK alliance for at få gang i byggeriet af flere offentlige og private studieboliger, mener den nationale studenterorganisation. ”Vi har brug for, at Frank Jensen tager lederskab og støtter de private bygherrer, der har brug for et rygstød for at komme i gang. Et eksempel kunne være International Students City of Copenhagen, der vil bygge kollegier til flere tusind studerende i Ørestaden. Det er svært at få store virksomheder og andre lande til at støtte en international studenterby, hvis ikke engang kommunen vil bakke op,” siger Jakob Ruggaard, der er formand for Danske Studerendes Fællesråd. Han henviser til et andet eksempel, nemlig at Lyngby-Taarbæk Kommune og DTU har indgået samarbejde om at opføre 1.200 studieboliger frem mod 2017.

CITAT Vi har brug for, at Frank Jensen tager lederskab og støtter de private bygherrer, der har brug for et rygstød for at komme i gang.” Jakob Ruggaard, Danske Studerendes Fællesråd Jakob Ruggaard bakkes op af formanden for Studenterrådet ved KU, Gwen Gruner-Widding, der særligt understreger beho-

vet for at tænke København som en uddannelsespolitisk metropol i internationalt regi. »At få flere studieboliger handler først og fremmest om at skabe et studieboligmarked, der er til at betale, når man er på SU. Men derudover handler det lige så meget om at gøre København attraktiv for både danske og internationale studerende. Når man ikke engang kan få en studiebolig, rejser man altså hjem igen. Det så vi flere eksempler på sidste år,« forklarer studenterrådsformanden.

Kræver ændringer i planlov Frank Jensen har da også været i medierne med en opfordring til regeringen om at ændre i planloven, således at København i langt højere grad kan bestemme, hvilke typer boliger, der skal bygges. Målet er ifølge overborgmesteren, at 20 pct. af nye boliger i København skal være almene og bestemt af behovet frem for, hvad der er mest rentabelt at bygge for private bygherrer. »Det, jeg foreslår over for regeringen og Folketinget, er, at vi igennem planloven får mulighed

for at stille krav til bygherren om, at der skal bygges billige boliger, når der udvikles. Det vil medvirke til at sikre blandede boligformer,« sagde Frank Jensen til Information før sommerferien. Om der er hjælp at hente fra regeringen, er der dog ikke noget klart svar på. »Vi er ved at se på, om vi kan imødekomme Frank Jensens ønske om at øremærke byggegrunde til alment boligbyggeri. Der er imidlertid forskellige forhold, der skal afdækkes, og det er et arbejde, som foregår i samarbejde med miljøminister Ida Auken, da planloven ligger under hendes område,« sagde boligminister Carsten Hansen til Information.

LYKKE FRIIS NY PROREKTOR Tidligere Venstre-minister og prorektor for uddannelse på KU har forladt Folketinget, fordi hun igen er blevet ansat som prorektor for udannelse på KU. Lykke Friis er særlig kendt for sine fodboldmetaforer, store viden om EU samt for at have sat fokus på studiemiljøet i sin første periode som prorektor. Lykke Friis starter på sit nye gamle job den 1. september.

JA TIL COMPUTER, NEJ TIL STRØM De studerende på de natur- og biovidenskabelige uddannelser kunne 13. juni åbne KUnet til lidt af en nyhed. Studenterservice gjorde opmærksom på, at der ikke var mulighed for at tilslutte sin computer til strøm til de skriftlige eksaminer. Det vides ikk hvor mange computere der døde under eksamensperioden.

SPECIALESMØLF Før sommerferien introducerede Institut for Nordisk Sprog og Sprogvidenskab (hvor blandt andet danskstudiet er placeret) en gave til alle, der afleverer speciale – en festlig smølf. Det har skabt debat på uniavisen.dk. Nogle mener, det er ydmygende, andre et det er rart med en lille symbolsk anerkendelse. Andre igen foreslår alterna-

tiver: ” Hvis der i det mindste havde været lidt humor i det, fx mumitrolde til dem fra nordiske studier, og ninjaturtles til os fra kunst og kulturvidenskab (turtles er trods alt opkaldt efter kunstnere),” som der er en der skriver.


ST UDEN TERRÅDET VED KØB ENHAVNS UNIVERSITET

EVENTS OG AKTIVITETER

Efteråret 2013-Foråret 2014

STUDIEMESSE Studenterrådet holder studiemesse i samarbejde med Studenterhuset 9. SEPT - 13. SEPTEMBER FACEBOOK.COM/STUDIEMESSE

SNUS TIL STUDENTERRÅDET

5.10 kl. 11: Studenterrådets generalf

Er du nysgerrig på, hvad vi arbejder for i vores fælles studenterorganisation på KU, og hvordan du kan være med? Kom til introarrangement! 18. SEPTEMBER KL. 19.00

GENERALFORSAMLING

19.11: Kommunalvalg

Kom med når de studerende i fællesskab udstikker rammerne for Studenterrådets arbejde i det kommende år! 15. OKTOBER KL. 11

November: Universitetsvalg

KOMMUNALVALG Studenterrådet kæmper for, at de manglende studieboliger bliver førsteprioritet for politikerne i den kommende valgperiode. 19. NOVEMBER

Stil op til valget, når vi vælger de studerende, der skal repræsent styrende organer. 9.5 2014: Forårsfestival

STUDENTERR ÅDE T V ED KU · FIOLSTRÆDE 10, 1171 KØBENHAVN K · TLF: 35 32 38 38 · FA X: 35 32 38 38 FSR@FSR.KU.DK · W W W.STUDENTERRA AD.KU.DK

Vær med, når universitetet, Studenterrådet og Studenterhuset for fest for ALLE studerende på Københavns

Momentum.KU #1 – august/september 2013  

Momentum.KU er sektionen for studerende på Københavns Universitet. Denne gang med nyheden om, at de KU-studerende får egen årsfest. Derudove...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you