Bladet Flyvevåbnet / Flyvertaktisk Kommando

Bladet Flyvevåbnet / Flyvertaktisk Kommando

Karup, Denmark

Flyvertaktisk Kommando - Flyvevåbnets styrende myndighed - udgiver bladet Flyvevåbnet, som er værnets medarbejderblad.

Redaktør: Journalist og kommunikationsmedarbejder Thorbjørn Forsberg.

Ansvarshavende redaktør: Stabschef, brigadegeneral Steen Harboe Hartov.

E-mail: vfk@mil.dk.

Bladets layout laves af GRC Graphic House, Herning.

forsvaret.dk/FTK