Page 8

29 Rekenen en wiskunde jonge kind (4-6 jaar) 30 Coรถperatief leren met kleuters 31 Onderzoekend en ontwerpend spelen en leren voor groep 1 en 2 32 Onderzoekend en ontwerpend spelen voor groep 3 en 4 33 Zaakvakken en W&T in hoeken 34 Heerlijk ik heb peuters! 35 Opbrengstgericht werken en spelend leren 36 Begrijpend luisteren 37 Van observatie naar aanbod 38 Tijd voor spel 39 Ontwikkeling van jongens en meisjes 40 Rijk Buitenspel 41 Gedifferentieerde start groep 3

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

D 21E EEUWS LEREN 42 Onderzoekend en ontwerpend leren bij het oudere kind (W&T) 43 Onderzoekend en ontwerpend leren (voor teams) 44 Designed by kids 45 Biomedisch ontwerpen 46 Nieuwsgierige leerlingen d.m.v. vragen 47 Verwondering als onderdeel van het onderzoeks- en ontwerpproces 48 Creatief denken 49 W&T/OOL coaching on the job 50 Didactische mogelijkheden digitale schoolborden 51 Scratch, programmeren met kinderen E COACHING & SAMEN OPLEIDEN

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

52 Coachend begeleiden (basis) 53 Coachend begeleiden (verdieping) 54 In gesprek naar aanleiding van tekeningen 55 Opleider in de school 56 Intervisie ervaren en leren begeleiden 57 Interne schoolcoach didactiek 58 Coachen op complexe vaardigheden (verdieping) 59 Human Dynamics 60 Coaching voor leidinggevenden

72 73 74 75 76 77 78 79 80

F CERTIFICERING & ONDERWIJSCONCEPTEN 61 Dalton opleiding voor leerkrachten 62 Dalton laboratories (verdieping) 63 Montessori opleiding voor leerkrachten

84 85 86

TMH Professionalisering voor leerkrachten en teams 2017-2018  
TMH Professionalisering voor leerkrachten en teams 2017-2018