Page 1


Dit boek is opgedragen aan

Daniel, Charlie, Max, Niels en David vrienden en helden


Een verhaal van

Marcel van driel & jeroen schipper Met tekeningen van

Jort van der jagt


Ik zing een verhaal dat nog nooit is verteld, over Billy de Kip, mijn vriend en mijn held. Al is Billy klein en pas net uit het ei, toch is er geen cowboy zo dapper als hij!


Hij is met zijn zusjes gevlucht uit het bos, waar pa en moe kip zijn gepakt door een vos. Ze jakkerden over de prairie tot

KRAK!

er zomaar een wiel van hun huifkar afbrak!


Ze kunnen niet verder en straks wordt het nacht. Uit angst voor de vos, houdt Billy de wacht. De zusjes kip liggen en luieren maar, zij gaan gewoon eten en zien geen gevaar.


Zo snel als de bliksem bouwt Billy een hek. Zijn zusjes die giechelen: ‘Billy is gek! Ben je soms kippig? Niet goed bij je tok? Een kip in het wild heeft toch niks aan een hok?’


De zon komt weer op en het hekwerk is klaar. Precies nog op tijd, want wie hebben we daar? De kippetjes kakelen: ‘Wij zijn de klos! De vos komt er aan! Billy help ons: de vos!’ ‘Rustig maar zusjes, mijn hek staat er voor. Daar kan hij niet over, daar kan hij niet door.’ Maar O EPS! deze vos loopt op stelten en dus, voor Billy het doorheeft, verdwijnt er een zus!


‘Het duurt vast niet lang of die vos komt weer terug. We moeten een wapen verzinnen, en vlug!’ Dus knutselde Billy een vuist op een veer. ‘Tok op, vos, mijn zusjes die krijg je niet meer!’


Maar vos gaf niet op en sloeg aan het klussen. ‘Ik zál ze, die Billy de Kip met zijn zussen!’


Een machtige krachtige oorlogsmachien, rokend en ronkend en bonkend voor tien. rak! k

Door het hek heen, vos schatert het uit:

‘Ha ha! En die handschoen haalt ook niks meer uit!’ Hij rijdt op de kippetjes af en roept blij: ‘Dag dames, wie maakt er een ritje met mij?’ Eén druk op een knopje en

k lik!

in een wip,

neemt de vos nóg een zus mee. ‘Doei, Billy de Kip!’


Billy wordt kwaad: ‘Zeg, wat denkt die vos wel?! Ik grijp hem en maak een tapijt van zijn vel!’ Hij speurt om zich heen en bedenkt een nieuw plan. ‘Dat hek en die huifkar, daar maak ik iets van.’


Gezwoeg en geploeter, gesjor en gesjouw, gezaag en gehamer, geschroef en gebouw. ‘Ziezo vos’, lacht Billy, ‘verberg je nu maar. Ik kom naar je toe want mijn robot is klaar!’


‘Die robot’, denkt vos, ‘is zo sterk als een os en slaat met gemak heel mijn tank total loss. Misschien is het tijd dat ik stop met de strijd. Drie kipjes is toch óók een lekker ontbijt?’ Maar: een vos blijft een vos. Hij gaat tóch aan het werk. ‘Mijn robot wordt mínstens zo groot en zo sterk!’


‘Nu is hij af… Nu zet ik ’m aan… Mijn robot zal Billy de Kip gaan verslaan!’


De robot van Billy. De robot van vos. Ze vechten en schoppen en slaan er op los. De vonken en brokstukken vliegen in ’t rond. Door al dat geweld dreunt en davert de grond.


Gestamp en gestomp, oorverdovend kabaal, dof bonkend gedonder van staal tegen staal. Uiteindelijk klinkt er nog ÊÊn harde En dan is het stil‌ Maar helaas niet voor lang!

bang!


Wat is er gebeurd, wat voor ding komt daar aan? Uit twee robots is nu één grote ontstaan! Dat megagevaarte kijkt kwaad om zich heen. Hij ziet vos en Billy en grinnikt gemeen. Meteen wordt de aanval op hén ingezet. Straks worden de vos én de kipjes geplet! De razende robot-reus beukt er op los, maar Billy roept: ‘Ik heb een plan, help me vos!’


‘Blijf daar niet stilstaan, kom helpen en gauw. Pak aan, grijp het andere eind van dit touw. En trekken vos, trekken! Dat ding is vlakbij. Straks worden we kippen- en vossenpastei!’


De robot viel

bam!

op de prairie-grond neer

en stond nooit meer op want hij deed het niet meer. Toen liep ik naar Billy de Kip toe en zei: ‘Wij zijn voortaan vrienden, de strijd is voorbij.’


Zoals het gebeurd is, zo is het verteld. Billy de Kip is mijn vriend en mijn held. Al is hij maar klein en net uit het ei, toch is er geen cowboy zo dapper als hij!


© Marcel van Driel, Jeroen Schipper & Jort van der Jagt Uitgeverij David & Goliat, eerste druk 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit boek is in Italië gedrukt, met oog voor het milieu.

www.davidengoliat.nl


Billydekip 14 07 lowrez  
Billydekip 14 07 lowrez