Page 1

Reinaerde dagboekje Persoonlijke terugblikken op

2014 Met veel ruimte voor eigen aantekeningen


Omdat we graag willen weten welke rol Reinaerde in hun dagelijks leven speelt, vroegen we zeven mensen een willekeurige dag uit hun agenda van 2014. Van cliĂŤnt tot vrijwilliger en van ouder tot burgemeester is daar enthousiast op gereageerd. Voor ons een teken hoe groot hun betrokkenheid is. Graag delen we die betrokkenheid met u, in de vorm van dit dagboekje. Behalve ruimte voor persoonlijke notities vindt u hierin veel wetenswaardigheden over Reinaerde in 2014.


De cliënt bepaalt de koers 2014 was een dynamisch jaar voor cliënten en medewerkers. Wij hebben samen hard gewerkt om ons voor te bereiden op de grote veranderingen in de zorg. Stabiliteit en ontwikkelmogelijkheden bieden aan cliënten over de begeleiding en zorg die zij van ons krijgen, was en is onze belangrijke drijfveer. Daarom zijn we de begeleiding en zorg sterker in de eigen omgeving van de cliënt gaan organiseren. We zijn sterk lokaal gaan denken en werken. De cliënt en de medewerker zijn zelf verantwoordelijk en geven hun persoonlijke ontwikkeling vorm. Samen met lokale en regionale partners zijn we in staat om een bijdrage te leveren aan nieuwe arrangementen die de cliënt steunen in zijn eigen leven. Ook hebben we kritisch gekeken naar de bedrijfskosten en we maakten scherpe keuzes hierin. Waar dat mogelijk was hebben we onze organisatie efficiënter ingericht. Ook hebben we onze vermogenspositie versterkt. Dit geeft ons een solide basis om risico’s op te vangen. En nog belangrijker is dat we hierdoor ook in de toekomst de cliënt die begeleiding en zorg kunnen bieden die zij nodig hebben om hun eigen mogelijkheden verder te ontwikkelen. Wij blijven werken aan het verder verhogen van de leefbaarheid voor de cliënten, aan het werkpleziervan medewerkers, aan innovaties en vernieuwen van arrangementen. We hebben ruimte om hierin te investeren en dat is goed nieuws voor de cliënt. De cliënt bepaalt de koers en die koers staat als een huis. Ella van Lingen bestuurder Het complete jaarverslag 2014 staat op www.reinaerde.nl onder organisatie.


Maandag 20 januari 2014 De Weegbree Vanavond is een belangrijke avond voor De Weegbree in IJsselstein. De cliĂŤntenraad gaat in gesprek met de gemeente. Er zijn veel bewoners aanwezig. De burgemeester is gekomen, samen met een wethouder. Zij gaan goed naar de bewoners luisteren. De regiomanager en de manager van De Weegbree zijn er vanavond ook bij.

Vergaderpunt 1.

Gesprek met regiomanager, burgemeester en wethouder. De bewoners van De Weegbree vertellen wat zij doen. Het gaat over hun werk en hun vrije tijd. Bewoners werken op verschillende plaatsen. Bij Pauw bedrijven. Dat is erg leuk. Het is wel lastig dat er minder werk is. Bij Studio 10 in Nieuwegein. Er is in IJsselstein geen leuk werk voor die persoon.


Op een school en bij een kapper. Op De Weiderij. Er is ook een groep jongeren die moeilijk werk vinden. Afspraak: De wethouder wil apart een afspraak maken om te kijken of er een oplossing is.

Vergaderpunt 2

Bij elkaar wonen op De Weegbree De huizen van De Weegbree zijn niet meer zo goed. Eigenlijk is een nieuw gebouw nodig.

Een gebouw dat groot genoeg is zodat bewoners van De Weegbree bij elkaar kunnen blijven wonen. Afspraak: De wethouder van wonen en de regiomanager maken een afspraak om verder te praten. Dit was een goede avond. Er waren goed voorbereide vragen. En er zijn goede afspraken gemaakt.

Sluiting

Gert sluit de vergadering.


We ondersteunen mensen met een beperking, midden in de samenleving, bij het ontwikkelen van hun eigen kracht. Dat is onze missie. We realiseren die in de 26 gemeenten in de provincie Utrecht. We bieden begeleiding die uitgaat van wat mensen kunnen, ongeacht hun levensfase.


Eind 2014 krijgen meer dan 2600 cliÍnten ondersteuning van ons. We hebben ruim 2200 mensen in dienst, verdeeld over meer dan 1540 fulltime eenheden (fte’s). De bedrijfsopbrengsten bedroegen vorig jaar ruim 131 duizend euro.


Donderdag 23 januari 2014 Jolanda Broers woont op de Singelhof in Woerden. Ze werkt vier dagen per week bij het CAB, een arbeidscentrum voor assemblage- en verpakkingswerkzaamheden in dezelfde plaats. Sinds drie jaar heeft Jolanda een vriend, Joeri Feddema. Hij werkt ook bij het CAB. In de weekeinden gaan ze er samen op uit, in Joeri’s brommobiel. “Jolanda is een kei van een meid!”, zegt Joeri trots.

7.00 8.30 9.00 9.30

10.00 10.20 12.30

13.15

De wekker gaat. Ik was me, kleed me aan en ga ontbijten. En natuurlijk koffie erbij. Ik stap op de fiets en ga naar de Carrosserieweg. Daar is het CAB. Op het werk neem ik koffie. We beginnen. Werken bij de snoep vind ik het leukst. Vandaag weeg ik laurierdropjes af en doe ze in een zakje. Er past 100 gram in. Koffie halen in de hal. Weer aan het werk. Lunchpauze. Ik eet mijn zelfgesmeerde boterhammen met worst altijd buiten op. Weer terug naar de snoep. Soms doe ik ’s middags ander werk dan ‘s morgens. Vandaag niet.


Pauze. Ik ga naar buiten met koffie. Thee lust ik niet. 16.00 De dropjes zijn verpakt. Ik ga naar huis. 16.15 Geef eerst mijn cavia’s Mickey en Moortje te eten. Daarna ga ik even op de bank liggen want ik ben altijd best wel moe van het werken. 17.00 Boodschappen doen en eten. Meestal kook ik zelf. 17.30 Afwassen, opruimen en Goede Tijden Slechte Tijden kijken. Daar ben ik fan van! 22.00 Naar bed! Ik val altijd meteen in slaap. 14.30

Jolanda: “Ik doe heel afwisselend werk: soms pak ik los snoep in, soms moertjes en boutjes en soms doe ik vouwwerk. Ik vind het een heel leuk idee dat mensen straks in de winkel kopen wat ik hier inpak.”


Reinaerde is een solide organisatie, in staat om goede begeleiding en zorg te bieden, en met een sterke vermogenspositie.


Remco Bloemendaal (30) is al bijna drie jaar vrijwilliger op Dagcentrum De Werkspecht in Maarssenbroek. Hij is daar een zeer gewaardeerde kracht. “De rode loper gaat nog net niet voor me uit”, lacht Remco trots.

Dinsdag 15 april 2014

8.45 9.00

10.30 11.30

12.00

Op de fiets naar Spechtenkamp 231 Samen met cliënten zwerfvuil ophalen in de buurt. We doen felgekleurde hesjes aan en nemen knijpers en vuilniszakken mee. Pauze. Bij de buurtsupermarkt krijgen we gratis koffie. Terug op de Werkspecht. Ik maak vogelhuisjes in de werkplaats. Ook help ik cliënten bij houtbewerken. Lunchen. Ik maak meestal tosti’s. Lekker!


13.00

15.00 15.30 16.00

Computerles geven aan Patricia Heunks. Patricia: “Remco heeft me geleerd hoe ik met de computer moet omgaan. Ik kan nu mailen met thuis, dat is fijn.” Theepauze. De busjes die cliënten ophalen komen eraan. Ik help hen met instappen. Dag zwaaien, op de fiets en naar huis.

Dagcentrum De Werkspecht ligt in een woonwijk in Maarssenbroek. Mensen met een verstandelijke beperking werken er in de bakkerij. Ook onderhouden ze de buurttuin en halen ze zwerfvuil in de buurt op. Er werken ongeveer 30 vrijwilligers bij De Werkspecht.


De medezeggenschap is lokaal georganiseerd en afhankelijk van de mogelijkheden per woning of dagbestedingsgroep en werkproject is er maatwerk gerealiseerd. Betrokkenheid en zeggenschap zijn dichtbij de cliĂŤnt verstevigd.


Maandag 17 juni 2014 Koos Janssen, burgemeester van Zeist Burgemeester Janssen schrijft wekelijks een column in ‘De Nieuwsbode Zeist’. In één van zijn columns maakte hij melding van het feit dat hij op 17 juni 2014, in zijn hoedanigheid als hoofd Veiligheid, aanwezig was bij een grote rampenoefening op Dennendal in Den Dolder. Brandweer, politie en gemeente oefenden daar de calamiteitenprocedures. Aan de hand van vier scenario’s werd geoefend: van een natuurbrand tot een bommelding. De oefening werd door de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) georganiseerd.

De Nieuwsbode Zeist

verbinding maken en meebewegen.’s Middags praat het Zeister Mannenkoor mij bij over onderhoud en medegebruik van hun accommodatie. ’s Avonds reik ik een Koninklijke Onderscheiding uit aan Albert Kuus, politievrijwilliger in dit district.

Maandag 17 juni spreek ik met medewerkers over het onderwerp communicatie. Een van hen houdt een inleiding over de essentie van communicatie:

Aansluitend ben ik bij een grote rampenoefening op het terrein van Reinaerde in Den Dolder. Diverse hulpdiensten en de eigen organisatie van Reinaerde gaan “vol aan de bak”. Branden worden geblust en personen gered. Zo’n 100 mensen zijn in actie!


Dinsdag nemen we in B&W besluiten over de Gebiedsvisie Stationsomgeving DriebergenZeist en het programma Hart van de Heuvelrug. Aan het eind van de ochtend ga ik op felicitatiebezoek bij het echtpaar Van Bokhorst; zestig jaar getrouwd! Rond het middaguur maak ik de start mee van het Midzomerfeest 2013 van de gemeentelijke organisatie. Woensdag bezoek ik met het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) het RIVM in Bilthoven. ‘s Avonds komt op het stadhuis Utrecht het Algemeen Bestuur Regio Utrecht (BRU) bijeen. Donderdag spreek ik met politie en openbaar ministerie in het zogeheten driehoeksoverleg. Na de lunch ga ik met een

Zeister WMO-consulente op huisbezoek bij een WMO-cliënt. Zo ervaar ik hoe een gesprek over vervoersmogelijkheden en -onmogelijkheden verloopt. De praktijk is leerzaam. Op vrijdag neem ik in Arnhem deel aan de “Gemeenteraad van de toekomst”. Thema is de vraag hoe je burgers van de toekomst verbindt met de gemeenteraad van de toekomst.’s Avonds open ik de drukbezochte Pasar Malam in sporthal Dijnselburg. Gezellig en feestelijk is ook de heropening op zaterdag van het gerenoveerde hoofdgebouw van Altrecht aan de Oude Arnhemseweg. Ik ben er blij mee dat het gebouw z’n plek in de toekomst kan innemen. Koos Janssen


Goede zorg begint met een goed gesprek. We luisteren goed naar de cliĂŤnt en zijn netwerk. Wat kun je zelf? Wat wil je leren? Wat kan je netwerk betekenen en waarin kunnen wij een rol spelen?


Woensdag 9 juli 2014 José ter Morsche is manager van Kinderdagcentrum De Berk. De Berk ligt in de bosrijke omgeving van de wijk Kerckebosch in Zeist. Het biedt dagbehandeling voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een meervoudige of een verstandelijke beperking. José: “Kinderdagcentrum De Berk is in 2014 gericht geweest op het nog meer op de kaart krijgen van onze dienstverlening. We hebben wethouders, gemeenteraadsleden en verwijzers uitgenodigd om kennis te maken met De Berk. Ook zijn er nieuwe samenwerkingspartners gevonden. Medewerkers ervaren de ruimte om eigen initiatieven uit te werken en tonen een grote mate van eigenaarschap. Dat heeft er toe geleid dat we ons zijn gaan ontwikkelen naar zelfsturende en ondernemende teams. Het ziekteverzuim is - ondanks de enorme dynamiek - laag. We zijn zichtbaar in de wijk, maar ook regiobreed. De kinderen doen boodschappen bij de supermarkt in de wijk en een fietsenwinkel uit de wijk onderhoudt gratis onze fietsen. We lenen onze bus uit aan de politie voor de Roprarun en vanuit ‘Samen voor Zeist’ zetten betrokken ondernemers zich in voor de kinderen van De Berk. Dat alles doen we in goede samenwerking en afstemming met de ouders van de kinderen.”


9 juli 2014 woensdag

7 8 9

Overlegtafel ‘Zorg om Tafel’ inkoopproces Gemeentehuis Utrechtse Heuvelrug, Cultuurhuis, Kerkplein 2, Doorn.

10 11 12 13 14

Aanbesteding Zuid-Oost Utrecht (met de heer Urbanus) Hoofdkantoor, Utrecht Inkoopbesprekingen met diverse regio’s jeugd en opvoedhulp Provinciehuis, Utrecht

15 16 17

18 19

Toekomst Ambulante Jeugdzorg Hoofdkantoor, Utrecht


Het aantal vrijwilligers is in 2014 met maar liefst 20% gestegen ten opzichte van 2013.


Woensdag 10 september 2014 Yolanda van Boven is getrouwd met Rob. Ze wonen in Veenendaal en hebben drie kinderen: Floortje (15 jaar), Emiel (14 jaar) en Femke (11 jaar). Floortje heeft het Rett Syndroom. Ze kan niet praten en communiceert daarom met hulp van een ‘eye gaze’ computer. Floortje bezoekt Kinderdagcentrum De Vlindervallei in Veenendaal. Daar voelt ze zich als een vis in het water. 6.45 Douchen en aankleden. 7.00 Vaatwasser, tafel dekken en trommeltjes klaar zetten. Floortje wekken, haar op bed verschonen, wassen en aankleden. Sondevoeding afsluiten en medicatie en water geven. Emiel en Femke wekken.

8.00 Floortje uit bed, samen even lopen. Samen met Floortje eten, spraakcomputer inspreken, tas pakken.

8.45 Ik breng Floortje in de rolstoel naar de Vlindervallei. 9.15 Koffie met een vriendin en dan aan het huishouden: de was, de keuken, de bedden.

12.00 Femke komt eten met haar vriendinnetje. 13.00 Bellen met de apotheek om medicatie te bestellen. Bellen met de huisarts voor overleg over Floortje.

Boodschappen doen.

14.00 Floortje ophalen op de Vlindervallei. 14.45 Zwemmen! Samen met onze PGB-ster Henriëta zwemt Floortje iedere week. Ik ga mee om alles op de kant samen te kunnen doen en voor het geval Floortje in een toeval schiet.


16.00

Koffie! Henriëta geeft Floortje iets lekkers. Emiel en Femke spelen even met hun zus.

16.30

Henriëta gaat met Floortje naar buiten; bewegen is goed voor haar. Daarna op bed verschonen en sonde verzorgen. Ik ga koken.

18.00 19.00

Henriëta gaat naar huis, Rob komt thuis, aan tafel. Floortje kiest of voor Spangas kijken of voor lezen. Nog even snel op schoot kroelen en dan in bed. Rob verzorgt haar. Ik kan naar volleyballen.

23.45

Laatste rondje: de keuken, Floortje verschonen, omdraaien, sonde verzorgen, de was, en dan, weer te laat, in bed.


Werken aan een gezonde leefstijl heeft bij ons prioriteit. Medewerkers weten wat een gezonde leefstijl is en geven het goede voorbeeld. In 2014 hebben we de Fiteuro’s ingezet. Met dat extra budget kunnen begeleiders sport- en spelmateriaal of kookboeken aanschaffen.


Vrijdag 28 november 2014 Eva Mainhard, GZ-psycholoog/praktijkopleider bij het Diagnostisch Centrum aan de Orinocodreef in Utrecht. Het Diagnostisch Centrum is gespecialiseerd in het onderzoeken van zowel kinderen als volwassenen met een ontwikkelingsachterstand, beperking of probleemgedrag.

08.30-9.00 Naar Amersfoort, voorbereiden van therapie 9.00-10.00 Therapie hechting Mohammed. 10.00-11.00 Therapie hechting Julia. 11.00-11.15 Reistijd naar Woudenberg. 11.15-12.00 Werkoverleg management over GZ-opleiding/Woudenberg. 12.00-12.30 Reistijd naar Vleuten. 12.30-13.00 Pauze

Mohammed is een kind met een matige verstandelijke beperking. Julia is ook een kind met een matige verstandelijke beperking.

Als nevenactiviteit ben ik praktijkopleider voor de collega’s die intern worden opgeleid tot gezondheidszorgpsycholoog. Dit overleg heeft hiermee te maken.


13.00-14.00 Behandeling EMDR Monique/Vleuten. 14.00-14.30 Rapportage Ysis. 14.30-15.00 Reistijd naar Dennendal. 15.00-16.00 Evaluatie en advies Annette/gesprek met ouders, gedragskundige wonen en begeleider/Dennendal. 16.00-17.00 Zorgadministratie bijwerken.

Monique heeft een licht verstandelijke beperking. Ik gebruik de Eye Movement Desensitization and Reprocessing-therapie, zodat ze haar nare ervaringen kan verwerken. Ysis is een multidisciplinair dossier, waarmee (para)medische, medische en gedragskundige gegevens kunnen worden uitgewisseld. Annette is een vrouw van middelbare leeftijd. Zij heeft een ernstige verstandelijke beperking.

Eva: “Wat mijn werk als gedragskundige bij het Diagnostisch Centrum zo leuk en bijzonder maakt is dat we jong en oud helpen met diverse problematiek, zowel door middel van diagnostiek als door behandeling. Dankzij onze smartphones en laptops kunnen we zo dicht mogelijk in de buurt van de cliënt werken.”

In verband met privacy zijn de namen van cliënten gefingeerd.

Reinaerdedagweb  

Alternatief jaarverslag van Reinaerde. Reinaerde ondersteunt mensen met een beperking.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you