Page 1

ENXÄTTEVNE D R EKROLCÖHSANPI NP G L IAKRAT I O N E R

Säkert med dator UTAN dator i operationssalen På operationssalarna på Arvika sjukhus, finns inga datorer. Men väl tangentbord, mus och skärm. – Alla datorer finns i ett väl kylt rum utanför salarna och innebär en billigare, flexiblare och säkrare lösning än att ha en specialanpassad dator i operationssalarna, säger Ove Lundström, medicinteknisk ingenjör på Arvika sjukhus. Specialanpassade datorer I en operationssal behövs datorer bland annat för att sköta all adminsistration under operationen. På så sätt kan en patients operation vara färdigdokumenterad när denne lämnar operationssalen. Dessutom behövs datorerna för att inhämta information. Under operationens gång kan personalen till exempel behöva gå igenom patienthistorik, journaler, digitala röntgenbilder eller PM om rutiner. Problemet med datorer i operationssalarna är att specialanpassade datorer för operationsszlar är dyra och ambitionen är att ha så lite teknisk utrustning som möjligt i en operationssal. Dessutom måste personal gå in i salen under en operation om datorn går sönder eller behöver någon typ av teknisk åtgärd. Till sist avger datorer i operationssalar både värme och ljud. Smidig lösning När landstinget i Värmland byggde om sina fem operationssalar på Arvika sjukhus hittade Ove Lundström med personal på sjukhuset, tillsammans med företaget Black Box en smidig och säker lösning på problemen. Själva datorn ligger idag utanför operationssalen, men är sammankopplad via fiberkabel in till operationssalen där skärm, mus och tangentbord finns. Det gör att datorn avger värme och ljud i ett klimatkontrollerat datorrum där den har perfekt arbetsmiljö och där det är en-

kelt för it-stödpersonal att arbeta med datorerna. Dessutom är datorn av standard-kontorstyp, något som gör att den är enkel att serva och ersätta delar i om det skulle behövas. – Vi kan till och med ha en färdigkonfiguerad dator att bara montera in i datorracket direkt det skulle behövas, säger Ingela Andersson, systemsekreterare på AnOpIVA, som är avdelningen för anestesi, operation och intensivvård på Arvika sjukhus. I och med att alla datorer finns i ett rum utanför salarna, kan Ingela Andersson arbeta med datorerna för att göra uppdateringar eller konfigurationsförändringar medan operationer pågår. Eftersom en operationssal är tänkt att användas så stor del av dygnet som möjligt, var hon tidigare tvungen att arbeta när det fanns möjlighet, med stillestånd i operationssalen eferåt. – Ja, då ska salen saneras och säkras innan en ny operation kan påbörjas. Dessutom är datorer dammsamlare och under särskilt ortopedoperationer måste rummet vara så dammfritt som möjligt, säger hon och konstaterar att den problematiken är ett minne blott.

Ove Lundström med kollega i operationssalen

Kylt datorrum Enda problemet är att ha plats för ett kylt datorum. På Arvika sjukhus, med bara fem operationssalar var det inget större problem. Men hade de haft 20 salar hade situationen kanske varit en annan. – Fördelarna är stora, både handhavandemässigt, patientsäkerhetsmässigt och ekonomiskt. med den valda lösningen finns full flexibilitet att välja både datorer, extendrar och all övrig utrustning. Black Box har levererat en infrastrukturlösning som kommer att stå sig, säger Ove Lundström, medicinteknisk ingenjör på Arvika sjukhus.

Gör som fler och fler av Sveriges landsting – Flytta PC:n! Med en Black Box lösning får du:

Black Box förenklar och säkrar patientmiljö och övervakning i sjukhusmiljö.

Du undviker:

Med KVM Extenders från Black Box får man en bättre miljö för både personal och patienter på sjukhuset. Genom att skilja datorn från användarplatsen får man bort ljud och värmeutveckling från patientnära miljö och samtidigt får datorn en bättre miljö för service/underhåll. Högupplösta applikationer upp till 1920x1200 stöds och med fiberextenders får man en galvanisk avskiljning mellan dator och patient.

Mer plats, högre säkerhet, tystare arbetsplats, bättre åtkomst vid service. buller, värmeutveckling, säkerhetsproblem, elektromagnetisk och galvanisk störning.

Urval av miljöer med Black Box lösningar: • Kontorsmiljö för direkt access till servrar i datahallen • Sammanträdesrum och konferenssalar • Lärosalar på skolor, universitet och bibliotek • Digital Signage lösningar för informationssystem • Sjukhus

Black Box har bland annat sålt lösningar för dessa områden: – Operationssalar – Patientövervakning – Informationssystem Våra KVM Extenders finns i modeller för CatX, fiberoptik och TCP/IP.

Kontakta Black Box för rådgivning. Tel 08-44 55 880, 031-15 80 90

Te l e f o n 0 8 - 4 4 5 5 8 8 0 i n f o @ b l a c k b o x a b . s e w w w. b l a c k b o x a b . s e

Säkert med dator UTAN dator i operationssalen...  

Flytta datorerna till ett väl kylt rum för bästa funktion, service och tillgänglighet.