Page 97

Efendim Atatürk bu işi Mehmet Akif e yaptıracaktı ama Akif kötü niyetleri fark etti onun için yaptığı tercümeyi yaktı veya birilerine yaktırdı Akif yapmadı Elmalılı yaptı Kötü niyetler şer niyetler var idiyse Elmalılı neden yaptı? Elmalılı şerre let olan bir adam mı? Şerle işbirliği mi yaptı Elmalılı? O tefsir nasıl çıktı ortaya? O hangi serdi ki Akif let edilecekti de Elmalılı let edilmedi? Akif üzerinden Atatürk düşmanlığını bir kenara koyarsak burada görülmesi gereken gerçek şudur: Akif ilahiyatçı değildi Din ilimlerini bilen bir bilgin değildi O edipti şairdi Birkaç ayeti çok güzel yapabilirdi ama bütün Kur an ı tercüme ve tefsir Akif in işi değildi Tercüme ve tefsiri yapmak üzere Kur an ın içine girince bu işi yapamayacağını anladı Yapsaydı ismini lekelerdi büyük hata olurdu Çünkü ilmi ve birikimi bu işe yetmezdi Akif haysiyetli bir mümin sıfatıyla bunu gördü ve yaptığı bir kısım tercümeleri de işte bunun için imha etti Büyük Atatürk; devlet başkanı sıfatıyla Elmalı Tefsiri’ni yaptırmakla kalmamış tarihe bir güzellik daha bırakmıştır Bu tefsirin telif ve basım harcamalarını bizzat kendi parasıyla karşılamıştır O da Atatürk’ün tarihin kulağına “Ben bu işe gönlümle de katılıyorum” anlamındaki bir fısıldayışıdır Bu tefsir ortada. Ve biz soruyoruz: Atatürk dine-Đslam a nasıl bakıyordu? Cevap tektir ve şudur: Elmalılı tefsiri nasıl bakıyorsa öyle bakıyordu Atatürk yıktığı hurafenin yerine gerçek dini koymak için lazım gelen adımları bir bir atmaya başlamıştır Birinci ve ikinci adımı attı; ötekileri atmaya ömrü vefa etmedi. Türkiye’de ilahiyat alanında bugün h l bir numaralı müracaat kaynakları listesinin başlarında Elmahlı Tefsiri vardır Atatürk ün yıktığı hurafenin yerine neyi koymak istediğini hâlâ soracak mıyız? Yıktığı hurafenin yerine Elmahlı Tefsiri ni koymuştur Atatürk Arkasından da yine Atatürk’ün ve TBMM’nin kararı ile 12 ciltlik Buharı Tercüme ve Şerhi yaptırılmıştır Bu kez devrin en büyük iki hadis bilginine: Ahmet Naim (ölm 1934) ve K mil Miras (ölm 1956) efendilere O eser de aynı devrenin aynı Meclisin ürünüdür Yani onun arkasında da büyük Atatürk vardır

Sayfa 97

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement