Page 92

içindir Çünkü laiklik, dini kullanarak despotizm ve baskı uygulama imk nını onların ellerinden almaktadır Laiklik, aklı eşitliği özgürlüğü öne çıkarmaktadır Allah ile aldatanlar yapay birtakım bahaneler uydurarak laikliği bir zulüm ve eşitsizlik düzeni gibi propaganda etmektedirler Bu konuda onlara en büyük yardımsa liberal diye anılan çevrelerden gelmektedir Sebep ve gerekçe Allah ile aldatanların dağıttıkları menfaat ve ranttır Geriye dönüp bir bakın: Laikliğin icraatı olarak dökülen kan var mıdır? Eğer varsa kaç kişinindir? Bir de din adına sergilenen icraatın dosyasına bakın: Değil milyonların milyarların kanı dökülmüştür Bundan daha kötüsü din adına dökülen bu kanların büyük kısmı gerçek dindarların kanıdır Çünkü onun saltanatının en büyük engeli gerçek dindarlardır Laiklik, işte bu gerçek dindarların hukuk güvencesidir Gazeteci-yazar Ertuğrul Özkök’ün 23 ve 26 Şubat 2008 tarihli 'Laikler, dindarlardan nefret mi eder? başlıklı iki yazısı bu bakımdan çok dikkat çekicidir “Ne yazık ki Türkiye’de dini hassasiyetleri bulunan kesim, laik insanlara kaba bir genelleme içinde yaklaşmayı kasıtlı biçimde yayıyor Buna şiddetle itiraz ediyorum Bu ülkenin laik insanları dindarlardan asla nefret etmiyor Ne geçmişte etti ne bugün ediyor ne de yarın edecek Aksine laik insanlar dindarlara bazı dindarların onlara gösterdiği saygıdan çok daha fazlasını gösteriyor “Ayrıca dindarlık dediğiniz şey nedir? Đslam’ın beş şartına uygunluksa herkes için geçerli sorular sorulamaz mı? Kendine dindar diyen insanların acaba yüzde kaçı Đslam’ın beş şartını eksiksiz yerine getiriyor? Veya onların

katı laik sandığı insanların

yüzde kaçı Đslam’ın şartlarını onlardan daha katı uyguluyor?” “Ben bir laikim Đsterseniz bana katı laik de diyebilirsiniz Dindar insanlardan nefret etmiyorum, tam aksine, birlikte yaşamaktan mutluyum “ Bu ülkede katı laikler tarafından yok edilmiş bir dindar hatırlamıyorum Ama fanatik dinciler tarafından yok edilmiş insanların uzun bir listesi önümüzde duruyor." Bu konuda en isabetli tespitlerden birini de Türk basınının erdem ve efendilik timsali kalemlerinden biri olan Yılmaz Özdil yapmıştır Allah ile aldatanlar ile onlara çıkarları uğruna uşaklık etmek için laikliğe saldıranlara ders veren muhteşem satırlarında şöyle diyor:

Sayfa 92

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement