Page 90

Türkiye o tarihî zulümden sonra Allah ın gazabına uğrayarak düşüşe geçti Hep aşağı yuvarlanıyor Yuvarlanma sürecektir Ta toplu bir tövbe yapılıncaya dek Madımak Oteli ni müze yapmak bu dehşet verici günahın kefareti olamaz Ülkemiz üzerinden Allah’ın gazabını kaldırmak için halkımızı ve yöneticilerimizi kitlesel bir tövbeye çağırıyorum! Hep birlikte tövbe edelim! Allah’tan ve yakılan masumların ruhlarından özür dileyelim Biraz olsun göz yaşı dökelim! Bu ülkede din ve iman diye bir gerçek varsa esas gündeme alınacak konuların başına bu çağrıyı oturtmamız lazımdır Diyanet Đşleri Başkanlığı böyle bir çağrıyı kurumsal anlamda yapabilir; gündemine alabilir; bu çağrının anlam ve önemini anlatabilirdi Ne yazık ki bugüne değin sesi sadası çıkmamıştır

SEVGĐYĐ ÖLDÜRDÜLER

Sevgiyi laik Müslümanlar değil Allah ile aldatan dinciler öldürdü Çünkü ideoloji adına laik Müslümanlar değil dinciler cinayet işlemekte diri diri insan yakmaktadırlar Allah ile aldatanların hemen hemen hiç kullanmadıkları kelime ‘sevgi’ kelimesidir Sevgi onların bütün dayanaklarını yıkan bir kavramdır Onu hiç sevmezler Allah ile aldatanların istismarlarına çok uygun bulup kullandıkları sözcük merhamet sözcüğüdür Kur’an ve hadislerde rahmet diye geçer Ancak rahmet Allah ile aldatanların ürettikleri ‘sadaka kültür ve toplumu’na uygun olarak öne çıkardıkları gibi değildir Rahmet kavramının esas anlamı da sevgidir Kur’an sevgi kavramıyla vermek istediklerini esas bu rahmet kavramını kullanarak vermektedir. Rahmet başta sevgi olmak üzere merhamet ve şefkati de içeren çok şümullü bir kelimedir. Rahmetin bu ilk anlamı hiç kayda geçirilmemiş rahmetin her geçtiği yerde sadece merhametten söz edilmiştir Oysaki rahmetin her geçtiği yerde ilk telaffuz edilecek kavram sevgi kavramıdır Kur’an’a göre Allah esas niteliği itibariyle korkunun değil sevginin kaynağıdır Rahmet Allah’ın ilk ve en belirgin vasfıdır

Sayfa 90

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement