Page 89

Türkiye de sevgisizliğin bir günah bir zaaf olmaktan çıkıp bir din ve şehvet haline geldiğinin en şaşmaz göstergelerinden biri belki de birincisi insanların diri diri yakılabilmeleridir Avrupalı bizi, Kurbanlık hayvanları usulüne uygun kesmiyorsunuz, hayvanlara eziyet ediyorsunuz!" diye yıllardır yerden yere çalıyor Đkiyüzlü Avrupa! Sivas'ta, 38 insan diri diri yakıldığında ‘usulüne uygun kesilmeyen’ kurbanlık hayvanlar kadar ses çıkarmadın! Tarihin en katı zalimlerinin bile nadiren tenezzül ettikleri bu en korkunç zulüm hem

de masum insanlara karşı ve hem de 20 yüzyılın son yıllarında ‘yüzde doksan dokuz buçuğu Müslüman’ Türkiye’de sergilendi: Sivas ta 38 sanatçı 2 Temmuz 1993’te misafir kaldıkları Madımak Otelinde çevrelerine benzin dökülerek diri diri yakıldılar Çevrelerinde dinci tamtamlar çalınarak Halkın ve devlet güçlerinin gözleri önünde Eğer bu ülkede lemlerin rahmeti bir Rabbin gönderdiği ve lemlerin rahmeti bir Peygamberin gösterdiği dinden eser olsaydı minarelerinden yirmi dört saat ezan yükselen bir kentin ortasında diri diri insan yakılması yeri-göğü inletirdi Ve bunun öncülüğünü dindarlar yapardı. Merhamet ve adaletin öncü temsilcileri dindarlar olmalıdır Olmuyorlarsa olamıyorlarsa onlara dindar denemez. Nerede o dindarlar? Nerede o yaş bitkileri yakmayı bile öfkeyle karşılayan Kur anî-Muhammedî vicdan? Ceketlerinin yakasına kahve dökülse “Zulme uğradık!” diye kıyamet koparanların diri diri insan yakma zulmüne karşı mücadele vermek şöyle dursun kıllarını kıpırdattıklarını bile gören olmamıştır Ama bunun tam tersini yaptıklarını bilen milyonlarca insan var Nerede kaldı zulümden yakınma nerede kaldı insanlık içtenlik ve inandırıcılık!? Đnsanca Kur’anca konuşursak şunu söylemek zorunda kalırız: Yirminci yüzyılın en büyük zulümlerinden biri olan Sivas diri diri yakma katliamı Türkiye’deki dini dindarlığı camiyi cemaati değil birkaç ay veya birkaç yıl asırlarca sorgulamaya gerekçe olacak niteliktedir Sivas'ta sergilenen Neronik ve histerik dinci zulüm 11 Eylül de New York kulelerinin vuruluşundan anlamı ve önemi bakımından daha önde ve daha dikkat çekicidir

Sayfa 89

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement