Page 88

Irak ın istilası, 11 Eylül’ü besleyen öfkeyi sindirmeyecek tam aksine besleyip büyütecektir Çünkü uluslararası terör hırsı Irak istilasıyla kendi anlayışına göre ‘meşruiyet’ kazanmış bulunuyor Unutmayalım ki Irak istilasının adını ‘Şok ve Dehşet Operasyonu’ koyarak bir tür ‘süper terör’ uyguladıkları imajı yaratan istila güçleri terörün büyük ihtiyaç duyduğu bu ‘meşruiyet’i her ne hikmetse ona kendi elleriyle sunmuş bulunuyorlar Acaba masum kitleler hiç farkında olmadan küçük terörlerle süper terörler esrarlı bir yardımlaşma mı sergiliyorlar?

ALLAH ĐLE ALDATANLARIN DĐRĐ DĐRĐ YAKMA SADĐZMĐ

Hiçbir din diri diri değil insan yakmaya herhangi bir canlıyı yakmaya bile izin vermez Böyle bir zulme izin veren bir kurumun din olması mümkün değildir Đslam’a gelince; Đslam değil insan yakmayı yaş bitkileri yakmayı bile onaylamaz. Çünkü onlar da can taşımakta Allah’ı tespih etmekteler Đnsan canına kıyma konusunda Đslam’ın temel ilkesi şudur: Bir cana kıyan tüm insanlığın canına kıymış gibidir

(Kur’an M ide 32)

Bu cana kıyış bir de ateşle yakma şeklinde olursa Allah’ın özel lanetle lanetleyeceği şerir bir cinayet söz konusu demektir Ateşle yakmaya bir de ‘din’ süsü verilirse tüm yerler ve göklerce lanetlenecek bir zulüm işlenmiş demektir Đslam açısından işin gerçeği budur Gelelim Đslam dünyasında ve özellikle Türkiye’de sahnelenen Kur’an dışı dine ve bu sahte dinin çıkar odaklarına Bu odaklar insan dahil tüm canlıları yakabilmektedirler yakmışlardır Dinci katiller cana kıymaktan özellikle yakarak can almaktan ayrı bir şehvet duyarlar. Tarih boyunca hep böyle olmuşlardır

Sayfa 88

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement