Page 87

coştuğu herkesçe biliniyor. Bunların Taliban a karşı çıkmaları ABD nin hatırı için ve biraz da işlerin sarpa sarması yüzündendir Eğer işler örneğin Türkiye’de istedikleri gibi gitmiş olsaydı dünya Taliban’a rahmet okutacak zihniyetlerin ve tiplerin icraatını Anadolu topraklarında izlemiş olacaktı Nitekim bir tanesini izledik Sivas’ta kentin göbeğinde 38 masum insanın kutsal şehvetler'i tatmin için diri diri yakılması bunun kanıtı değil mi? Sivas'ta sergilenen sadizm, hayalindeki hedefe varsaydı dünya esas Taliban’ın kimler olduğunu ve nerelerde mek n tuttuğunu o zaman görecekti Biz şuna inanıyoruz: Sivas taki diri diri insan yakma zulmü özü bakımından New York kulelerine dalışın yarattığı dehşetten asla geri değildir Sivas ta sergilenen Neronizm e çıt çıkarmayan uygar Batı’nın 11 Eylül olayı üzerine feryatlar koparması ise ibret vericidir! Diri diri insan yakanlarla kıyaslandığında Taliban çok mert ve çok mümin bir konumdadır Đçtihat kapısı kapalıdır zihniyetini açıkça veya takıyye yoluyla yaşatanların Taliban ı eleştirmeleri kendi dinlerine-imanlarına ters düşmektedir O halde, takıyye düzenbazlığıyla çözüm üretilmez Ya geleneksel mezhepler dininin ‘mükemmel’ olduğunu söyleyip azim ve gayretle yola devam edeceksiniz, yahut da onun çare olmadığını açık yürekle ilan edip yeniden yapılanacaksınız Batı Đslam’ın toplu bir mukavemet odağı olmamasını garantilemek için Đslam’ı ve Müslümanları parçalama nitelikli Müslüman kuşaklar oluşmasını önleme yolunu seçti Ancak hep birlikte gördük ki bu yol Batı’nın ta bağrında mek n tutan bir 'getto Đslamı yaratmanın ötesinde bir işe yaramamıştır Bu getto Đslamı geri bırakılmış üçüncü-dördüncü sınıf olmaya mahkûm edilmiş kitleleri, getto sömürücüleri olan radikal-siyasal dincilerin kucağına itti Bunun anlamı ve sonucu şu oldu: Batı ilan edilmiş cephesi belli bir savaştan kaçarken nerede kim tarafından nasıl verileceği belli olmayan bir getto-terör savaşları serisine maruz kaldı Bu savaşın birinciden daha tehlikeli yıkıcı ve yıpratıcı olduğunu hepimiz biliyoruz. Kısacası Batı Đslam meselesinde modern-laik çizgideki akılcı-evrensel Müslümanları koruyup gözetmek yerine kısa vadeli politik çıkarları seçti ve farkında olmadan gözünü oyacak hurafeci-kinci ve kancı hizipleri destekledi. Bunun elbette bir faturası olacaktı Görünen o ki bu faturanın ödenme süreci 11 Eylül günü başlamış bulunuyor Sayfa 87

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement