Page 80

Peki ona yıllarca dinsiz-imansız damgası vuranlar yaptıklarının hesabına kime nasıl ödeyecekler? Fesat teolojisinin açtığı yaralar yaptığı kötülükler ne yazık ki telafisi mümkün olacak türden değildir Bu kötülükleri yapanların cezaları hirete kalıyor; böyle olunca da yaşayanlar bunların akıbetlerinden ders alamıyor Onlar vücutlarıyla cehennemi kirletirken dünyadaki benzerleri yeni zulümler sergilemeye devam ediyor Kuranın dini; ruhbanlığı din sınıfını Allah ile kul arası aracılığı kabul etmediğine göre imana sadece Allah onay verecektir Allah a teslimiyet Allah katında Müslüman olmanız için yeterlidir ama Allah ile aldatan fesat dincileri için yeterli değildir Bu zihniyetin başkalarına müminMüslüman onayı vermesi kendisine teslimiyet şartına bağlıdır Allah ile aldatanların amacıyla aracı aynıdır: Siyasal rakiplerini din-iman dışı göstererek yıpratmak ve dinin kredilerini kullanarak iktidar erkini ele geçirmek Bu gerçek tarih boyunca hiç değişmemiştir ve asla değişmeyecektir. Onun bunun dinine-imanına onay verme yetkisini kendisinin doğal hakkı gören zihniyetin lügatinde doyma uzlaşma acıma gibi kavramların yeri yoktur Ondan anlayış bekleyenler bir gün gelir saçlarını-başlarını yolarlar ama iş işten geçmiş olur

ALLAH ĐLE ALDATANLARIN ĐFTĐRA TUTKUSU

Allah ile aldatan dinciler iftirayı acımasız ve amansız bir yoğunlukta sergilemektedirler. Kur’an iftira suçu işleyenlerin doğruyu söyleme ehliyetlerinin ebediyen yok olduğunu bildirmektedir Đftiracılık insanoğlunun işleyebileceği kötülüklerin en zararlısıdır Ve siyasal Đslamcıların iftirayı deta ibadet gibi işlediklerini en iyi bilenlerden biri de bizim halkımızdır Allah ile aldatmanın (veya aldatanların) temel sermayesi iftiradır Bu iftira bizzat Kur’an’ın defalarca belirttiği gibi Allah’a iftiraya kadar uzanır Esasen dini tahrif edip istismar ve aldatmaya müsait hale getirmek için Allah’a iftira kaçınılmazdır Bunun içindir ki Allah ile aldatanlar öncelikle Allah'a iftira suçunu işlemektedirler Đlk suç bu ise geriye ne kalıyor?! Sayfa 80

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge