Page 77

AFOROZUN KANSERLEŞMESĐ: ENTEGRIZM

Entegrizm, Garaudy nin eserlerinden birinin adı Entegrizm Allah ile aldatanların tutuldukları temel hastalıklardan da biri Taassubun kanserleşmesi diye tanıtabileceğimiz entegrizmin ne olduğunu ve Garaudy’nin bu kanserin Đslam dünyasında vücut verdiği belaları nasıl fark edip nasıl ifadeye koyduğunu kısaca görelim Yobazlık inat dışa kapalılık ve dar kafalılığın kanserleşmesi olarak tanıtabileceğimiz entegrizm, Garaudy’ye göre bir kültürel intihardır Bir imanın mensupları entegrizme gittikleri takdirde kendi imanlarını içten ve sessizce ölüme götürürler Ve ne yazık ki bunu o imana hizmet olarak ortaya sürmek gibi bir fenalığı işlemekten de geri kalmazlar Örnek olarak Garaudy’nin 'Suut Entegrizmi’ni anlatan satırlarından bazılarını verelim Tartışmaya açık fakat ibret verici satırlar Şöyle diyor Garaudy: Suudî Arabistan da her Cuma üstelik hükümetin emriyle ve halka açık infazlarla kendini ispat etmiş bir sadizm örneği verilerek el kesme veya kırbaçlama hatta bazen taşlama cezaları uygulanmakta Batı basını bu devlet suçlarıyla ilgili Đran daki infazlar için yapılan yayınların binde biri kadar dahi yayın yapmamaktadır Suut idarecilerinin ana meşgalesi Batıya olan tam bağlılıklarını gizlemektir 1928de krallığını kuracak olan Abdülaziz daha 1913lerde iken Büyük Britanya siyasetinin izinden gidecek bunun karşılığı olarak da Büyük Britanya onu gerektiğinde koruyacaktı Biri için koruyucu olmaya diğeri için ise uslu olmaya dayalı bu ilişkiler 1927de Cidde Antlaşması ile yenilenir Đngiltere taahhüdünde durur; 1948 Katif silahlı ayaklanmasını ezer Bundan altmış sene sonra Đran devrimi ertesinde Reagan Suudî Arabistan ın yeni bir Đran haline gelmesine asla müsaade etmeyeceğiz beyanında bulunur

Sayfa 77

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement