Page 76

Đslam dünyasında aforoz kurumunu Allah ile aldatanlar işletmektedir Siyasal Đslam dedikleri Haçlı güdümlü kurum da bu yapay aforoz sistemine destek vermektedir. Aforozculuğun kurumsallaşmasına çağımızda entegrizm denir Ünlü Fransız düşünür siyaset ve bilim adamı Roger Garaudy (Roje Garodi) Đslam dünyasında entegrizmi en iyi inceleyen düşünce adamı oldu 80’li yılların başlarında bir yayıncı bana Garaudy'nin L Islam Habite Nötre Avenire (Đslam Geleceğimize Yerleşiyor) adlı eserini yapılmış bir çevirisi ile birlikte getirdi ve çeviriyi okuyup 'redakte' etmemi istedi Çeviri redaksiyonla ıslah edilemeyecek kadar bozuk olduğu ve benim de çeviri yapmaya zamanım olmadığı için dosyayı iade ettim. Bu olay bana Batı’nın göbeğinden bir isyan volkanı gibi fışkıran bir düşünce devini tanıma imk nı verdi Redakte etmem için getirdikleri eserinin ilk cümlesi şuydu: Batı insanlık tarihinde bir talihsizliktin onun kültürü de bir anomalidir Garaudy her şeyden önce bir isyan ve itirazdır. Đçinde yetiştiği Batı’ya imbiklerinden beslendiği Marksizm’e ve nihayet Đslam’ı tarihin mezarlıklarından devşirilmiş örflerin tutsağı haline sokan beleşçi-uyuşuk zihniyetlere bir isyandır Garaudy, yaşadığı ve yetiştiği dünyayı bir isyan ruhuyla eleştirmiştir Onun belirgin özelliklerinden biri de budur Ve bu özellik soylu düşünce adamının onur belgesidir Kendi coğrafyasını bireysel ve toplumsal düzlemlerde eleştiremeyen veya eleştirmeyen bir aydından insanı yukarı boyutlara çeken düşünce üretimi beklemek beyhudedir. Garaudy’nin Batı’yı eleştirmesi gerçekten ürpertici ve zorludur. Alexis Carrel'inkine, Arnold Töynbee'ninkine, Andre Malraux'nunkine hiç benzemez Cepheden ve acımasız bir eleştiri yapmaktadır Garaudy Kendini eleştirmevenin eleştireceği başka bir şev olamaz. Bu oluş gerçeğini çok iyi yakalamış olan Garaudy, bir zamanlar iman ve kültür kimliğini taşıdığı Batı’yı acımasızca eleştirdiği gibi seksenli yıllardan sonra iman ve kültür kimliğini taşıdığı Müslüman dünyayı da aynı mertlik ve cesaretle eleştirmiştir Bu iki eleştiriyi birleştirdiği eseri ise 'L'Integrismes' adını taşıyor

Sayfa 76

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement