Page 65

Haçlılar önce Müslüman’ı çağdışı hale getiriyor ardından da bunu düzelteceğim

Böyle olmaz; ben

diye muhtarlık yapmaya başlıyorlar Kural ve kader hep aynı:

Muhtarlık Haçlı’dan finans ve hizmet Müslüman’dan Köy Enstitüleri gibi tarihte eşi görülmemiş bir kalkınma projesi

Bu enstitüler

komünist yetiştiriyor teranesiyle yok edildi ABD’nin o günkü sömürge dini Yeşil Kuşak Đslamı ile Marshall Yardımı kullanılarak kendi dinimizle vurulduk ve bizi çağın üstüne taşıyacak bir büyük yaratıcı projeyi kendi elimizle mahvettik Yani Allah ile aldatıldık ABD'nin Marshall Yardımı, Müslümanı kendi yurdunda vurdu Marshall Yardımı’nın Köy Enstitüleri’ni kapatma şartına bağlanması bile bizi yönetenleri uyandırmaya yetmedi Müslümanların kendi dinleriyle vurulmalarının ve kendi dinlerini yanlış anlamalarının yarattığı ıstıraplar Đslam düşmanlarının vücut verdiği kahırlardan çok daha büyük olmaktadır Ve bu asırlardır böyle olmaktadır Yaşadığımız günlerden bazı örnekler verelim: 31 Ağustos 2005 ve devamı günlerde haber kanallarında Bağdat'ta izdihamda bini aşkın insanın ölmesi öne çıkan haberlerin birincisiydi Đmam Musa Kâzım’ın türbesi civarında toplanan yüz bini aşkın insan vardı Bir köprü üzerinde yığılan bir kümenin içinden bir provokatör bağırdı: Đçimizde canlı bomba var! Ve panikleyen kitle bir mahşer manzarasıyla koşuşmaya başladı Sonuç: Bini aşkın ölü ve binlerce yaralı Tıpkı Mekke’deki Tünel Faciası'na benzeyen bir felaket. Đkisinde de sebep aynı: Đslam’ı tanrısal kitabındaki ışığa göre değil de atalar inadına göre anlamanın yarattığı körlük Türbeperestlik Đslam ın yıktığı şirk kalıntılarından biri değil mi? O halde on binlerce insanın bir türbeyi takdis için toplanması ne demek oluyor? Türbe takdisi açık bir şirk tezahürüdür Ve hac... Geleneksel Emevî fıkhının dayatmasıyla üç gün içinde yapılma şartına bağlanan hac Kur’an’da üç ay boyunca yapılabilecek bir ibadet olarak düzenlenmektedir Haccı Kur’an’ın açık emrine rağmen iki güne sıkıştırdığınızda yarım milyon kişiyi zor barındıracak Mekke’ye 3 milyon insanı yığmak zorunda kalırsınız ve yüzlerce insanın can verdiği Tünel Faciaları tekrarlanıp durur ABD, otuza yakın Müslüman ülkede dinî cemaatlere vakıflara basına yardım için yeni bir fon oluşturmuş Ilımlı Đslam’ın yayılmasını amaçlayan bu fonun etkili Sayfa 65

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement