Page 53

Peki, emin olmayan Müslüman olabilir mi? Hayır asla olamaz! Yüzlerce günahınız olabilir yine de Müslüman olursunuz ama emin insan değilseniz tüm zamanınız namazla-nivazla geçse de Müslüman olamazsınız Çünkü emin olmamak riyak r olmanın diğer adıdır Riya ise Kur’an’ın ve Hz Peygamber’in açık beyanlarıyla şirktir Şirkin en kötüsü en tehlikelisi ise yine Peygamberimizin ifadesiyle

gizli şirktir. Gizli şirkin ne olduğu sorulduğunda şu

cevabı vermiştir Cenabı Peygamber: Gizli şirkin temel görünümü riyakârlıktır Ve şunu da buyurmuştur: Ümmetim adına en çok korktuğum bela gizli şirktir Kur’an’dan çıkarılabilecek en hayatî ilkelerden biri de şudur: Günahtan korkma şirkten kork Çünkü Allah günahını itiraf edip boyun bükenleri affedecektir Ama şirke bulaşanları asla affetmeyeceğini açıkça bildirmiştir Evet günahtan değil şirkten kork yani olduğun gibi görünmemek veya göründüğün gibi olmamaktan kork! Hz Muhammed’in ‘emin’liğini onun kişiliğini Kur’an ve tarih penceresinden gözlediğimizde bunun üç temel öğesi olduğunu görüyoruz: 1.

Dürüstlük (riyadan uzaklık ahde vefa güvenilir olmak),

2.

Đnancı kin aracı yapmamak yani dini kinden arındırmak,

3.

Đnsan haklarına saygıyı inançlar üstü bir değer olarak korumak

Günümüzün siyaset dincilerinde asla bulunmayan üç temel özelliktir bunlar Bunlar dincinin değil dindarın niteliğidir Dincide bunların tam tersi egemendir Son Peygamber’i en iyi anlayanlardan biri olan sûfî düşünür Bişr el-Hâfî'nin, bir öğrencisini kovarken söylediği sözler üzerinde olduğumuz gerçeği en çarpıcı biçimde ifadeye koymaktadır Kendisiyle yıllarca beraber olmuş öğrencisini huzurundan kovarken şöyle diyor Bişr el Hafi (ölm 226/840): Düşmanların bile senden emin olmadan Müslüman olamazsın Oysaki senden dostların bile emin değildir Bizden uzak dur!

Sayfa 53

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement