Page 49

kuşkusuz Müslümanlara karşı sürdürülen Haçlı Seferleri Seferleri’dir Kudüs e doğru yürürken her yanı yağmalamış yakıp yıkmışlardır 2. Engizisyon mahkemelerinde işkence ve katliamlar yapılmıştır O mahkemelerde dinsel dogmalara karşı olanlara kiliseye iman etmek yerine akıl yolunu seçenlere karşı bir kırım uygulanmıştır 3. Engizisyonun, kilisenin bölünmesinde ve Protestanlığın ortaya çıkmasında tarihsel bir günahı vardır 4.Yahudilere karşı sürekli düşmanca tavır sergilenerek de günah işlenmiştir 5. Amerika nın keşfinden sonra yerli halk arasında zorla misyonerlik yürütülmüştür 6. Kadınlara ve öteki ırklara karşı eşit davranılmamıştır 7. Đnsan hakları çiğnenmiştir Papa ayrıca Katolik kilisesinin ateistlere karşı tavrından dolayı da özür dilemiştir Papa ateizmin de insanlar için bir dinsel inanç gibi hak olduğunu kabul etmiştir " Tüm bu günahları kabul edip özür dilemesine karşın Avrupalı aydınlar bunu yeterli görmüyor Örneğin Faşizme (ve tabiî Nazizme) karşı kilisenin sessiz kalışı dahil her suçun sayılıp dökülmesi hepsi için özür dilenmesi isteniyor (Cumhuriyet Gazetesi 24 Mayıs 2000) Bu günahlar ve itiraf listesine sanıyoruz son papa 16. Benediktus'un, Hz. Muhammed’le ilgili yaptığı ve o Yüce Peygamberi kan şiddet ve şerrin yayıcısı olarak gösteren talihsiz sözleri için de ayrı bir özür ve günah çıkarma deklarasyonunun eklenmesi gerekir. Đtiraf edelim ki Đslam dünyasının da bu anlamda dileyeceği epey özür vardır Özellikle öz peygamberinin evladına ve kendi dinindeki düşünce öncülerine karşı işlediği zulümler yüzünden Bu zulümler listesinin mağdurları binleri bulmaktadır

Şunu da içimiz sızlayarak itiraf etmek zorundayız: Ortaçağın aksine din adına insan hakları ihlalinin başını bugün ne yazık ki kendisini Đslam ın temsilcisi gören sözde Müslüman birtakım insanlar çekiyor Haçlı emperyalizm ve sömürü zalimleri bu işi artık kendileri yapmıyor işbirliği kurdukları sözde ‘Müslüman’ bazı

hainlere yaptırıyorlar Bunlar yüzlerindeki maskenin görünen kısmına ‘Allah’ yazıp Sayfa 49

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement