Page 47

ALLAH ĐLE ALDATMANIN ÖNCÜLERĐ: DĐN SINIFI (Bakara 213 Mucizesi) Din muhafızlığı kisvesine bürünenlerin; hakikati düşünebilenler söyleyebilenler hakkında reva gördükleri zulüm ve işkenceler insanlık tarihinde daima kirli facialar olarak kalacaktır Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Kur’an aynı zamanda bir dinler tarihi eleştiricisi olarak algılanabilir algılanmalıdır Kur’an’ı dikkatle okuyan herkesin ilk fark edeceği şeylerden biri de bu tanrısal kitabın insanlık tarihini dinler ve din temsilcileri açısından da bir eleştiriye t bi tutmuş olduğu gerçeğidir Kur’an’ın en büyük mucizelerinden biri işte bu eleştiride yatmaktadır O eleştiriyi gereğince irdeleyip yeterince anlamadan Kur’an’ın insan hayatına sokmak istediklerini yakalamanız mümkün olmaz Bu mucize eleştiri'nin omurga ayetlerinden biri, belki de birincisi Bakara Suresi 213. ayettir Diğer beyyinelerin en önemlileri şunlardır: 2/44 79; 3/19; 9/34; 22/8-9. Kur an Bakara 213te din adına insanlığa yön verme göreviyle sahneye çıkanları insanlığın çekişme didişme ve sapmalarının temel sorumlusu olarak göstermektedir Dinler tarihinde böyle bir mesajın Kur’an dışında bir kutsal metinde verildiğine biz tanık olamadık Bakara 213 insanlığın ilk kavga ve çekişmelerinin sebebi olarak dini temsil edenlerin olumsuzluklarını göstermektedir Ayet şöyle diyor: Đnsanlar bir tek ümmet idi Sonra Allah peygamberleri müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak gönderdi Onlarla beraber anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hükmetsinler diye gerçeği taşıyan kitabı hak olarak indirdi O Sayfa 47

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement