Page 40

Millet böyle bir şey istemişse bu vahimdir eğer istememiş de birileri onun adına avukatlıkla söz söylüyorsa bu daha vahimdir Ama sonuç her hal ve şartta vahimdir Çünkü millet ve din adına vicdansızca yalan söylenerek ülke aldatılıyor dinin kredileri kullanılarak siyasal çıkar sağlanıyor Din adına dinsizlik yapılıyor Kuranın insanlık tarihinde yaptığı en büyük devrimlerden biri, belki de birincisi, takvanın insanlar arasında bir değer ve üstünlük ölçüsü olmaktan çıkarılmasıdır Kur’an’ın bu en büyük devriminin üstü din çıkarcılığı tarafından sistemli ve ısrarlı bir biçimde örtülmüştür Bu gerçeği bir hakkımızı kullanarak diyebiliriz ki Đslam dünyasında özellikle Türkiye’de kitlelere ilk duyuran ilim ve fikir adamı bu satırların yazarı olmuştur Kur an Verileri Açısından Laiklik

kitabımız bunun

belgesidir. Kur’an ilkeyi son derece açık koymuştur: Allah katında en değerliniz takvada en ileri olanınızdır

(Hucur t 13)

Kur’an bu anlayışını Zühruf Suresi 35. ayetle bir kez daha teyit ve takrar etmiştir Rabbinin katındaki âhiret takva sahipleri içindir Takvanın karşılığı Rabbin katındaki'dir kamu mallarının talanı veya ABD'de CIA’nın hazırladığı çiftlikte oturmak değildir Basının

Türbanla kapat eşinin

başını kap dinci hükümetten işini sloganıyla ifade ettiği talanın içine girme aracı hiç değildir Takva konusundaki bu belirleyici ayetler tarih boyunca din üzerinden itibar ve üstünlük sağlamak isteyen çevrelerin baskı ve yönlendirmesiyle Kur’an'daki anlamının ve amacının tam tersine çekilmiş ve şöyle bir Kur’an dışı ilke oluşturulmuştur:

En üstün insan takvada en ileri olan insandır

Yıpratılmak istenen birçok değerli insan dindar değil teranesiyle yıpratıldı Bu terane ilerledikçe her türlü olumsuzluk bunun arkasında gizlenir ve yıpratılmak istenenlere bindirmede en kahredici silah bu dindar değildir hezeyanı olur Tarihte bu namert hezeyandan en çok ıstırap çekenlerden biri de Mustafa Kemal Atatürk’tür Milli Mücadele günlerinde hem Đngilizler hem onların uşağı gibi çalışan hain Damat Ferit hem de Padişah ve avanesi Atatürk’ü sürekli 'dindar olmayan adam ahlakî zaafları olan adam diye karalamışlardır Çünkü Allah ile aldatılmış bir kitleyi bir kişinin aleyhine çevirmenin en emin yolu bu alçak iddiadır Türk Kurtuluş Savaşı’nın büyük kumandanlarından Kâzım Karabekir Paşa (ölm 1948) şöyle diyor: Sayfa 40

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement