Page 38

1.

Dinde ğulüvv (aşırılık fanatizm): Parsa toplamak için başlayan 'daha dindar

olmak’ yarışının götüreceği yer budur. 2.

Şiddet ve terör: Ğulüvvün yarattığı sahte dine uymayanlar giderek dinsizlikle

itham edilir ve bu sahte dine karşı çıkanlar düşman caniler gibi görülür Özdemir Đnce’nin araştırmasından öğreniyoruz ki Fransa’daki dinci fanatikler mini etekli bir kızı yakmışlar Jacques Chirac tarafından kurulan Laiklik Komisyonu'nda üye olan Gaye Petek anlatıyor: Son bir yılda mahallelerde sitelerde kızlara karşı yoğun baskılar ortaya çıktı Gündelik hayat tarzı tehdit edilmeye başlandı Bir genç kız mini etekle dolaşıyor diye bir sitenin çöp odasında diri diri yakıldı Bazı erkekler mahalle ve sitelerin Ali kıran baş keseni olmaya ve işi insanların nasıl yaşayacaklarına karar vermeye kadar vardırdılar 20 yıldır gettolarda olup bitenler gizlendi Paris'te kardiyolog olarak çalışan Demir Fırat Onger şöyle diyor: Kadın bir hukukçu jüri üyesi seçildiğinde ön görüşmeler sırasında başı açık (Hürriyet 20

geldiği mekâna duruşma sırasında başı burmalı olarak geliyor Aralık 2003) Toplumu dinamitleyen bir numaralı bozgun işte bu ayrımdır Đmam-Hatip

savunuculuğu buna dayandırılmıştır Kur’an kursu sektörü buna dayandırılmıştır Bu sektörler ayaklarını sağlam bastıklarında bunun arkasında

birinci sınıf

Müslüman olmamanın neden ve niçinleri gündeme getirilecek yani "Neden daha iyi Müslüman değilsin? sorgulaması başlayacaktır Yıllardan beri, "Dinde ikrah yoktur ama bu ilke dinin içindekiler için geçerli değildir

diye Kur’an dışı bir

hezeyanı ha bire canlı tutmaları boşuna değildir Onu canlı tutuyorlar çünkü yakın bir gelecekte kullanacaklarını biliyorlar Türbanda da aynı anlayış ve taktik geçerli olacağa benziyor. RT Erdoğan’ın Đspanya’dan seslendirdiği Türban siyasal simge olursa ne yazar, simge ise simge" mealindeki meydan okumasının startını verdiği süreç böyle bir süreçtir Anlaşılan o ki bütün mesele ayağını sağlam basmakta. Alman Cumhurbaşkanı Johannes Rau şu sözü söylerken din adına dayatmanın acısını çeken bir tarihin çocuğu olarak konuşuyor: Kökten dincilik engellenmeli tüm dinsel semboller yasaklanmalı (Cumhuriyet, 13 Aralık 2003) Sayfa 38

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement