Page 37

öteki ilan edilenlerin her türlü ithama maruz bırakılmalarıdır Bu azmışlıktan insaf acıma insanlık bekleyemezsiniz.

Öteki ilan edilenler akıl almaz bir vicdansızlıkla

itham edilirler! Afganlı kadınların hiç değilse uluslararası yardım kuruluşlarında çalışmasını isteyen yabancılara karşı Taliban’ın cevabı şu olmuştur: Bu kadınlar KGB tarafından eğitilmiş casuslardır 35 bin Afganlı kadın KGB tarafından eğitilmiş bulunuyor Bunun için bunların ev dışına çıkmasına hele hele çalışmasına izin veremeyiz

(Milliyet Gazetesi, 14 Temmuz 2000)

Yıllardır evinden çıkmasına izin vermediğiniz bu mazlum kadınlar nasıl ve nerede KGB eğitimine t bi tutuldular? Allah ile aldatan zihniyet hep böyledir ve hep böyle olacaktır: Đkna ile yaptıramayınca tehditle o da olmayınca tedhişle yaptırır Hangi yöntemi esas alacağını ayağını basışındaki sağlamlık derecesi belirler Ayağını basışı tam sağlam değilse hurafe dininin temel iman esaslarından biri olan takıyye'yi işleterek durumu idare eder. Bu ıstırap verici olumsuzluğun ağır ve acı faturasını ne yazık ki dünyanın her yerinde yine masum dindarlar ödüyor Özetleyelim: Hiçbir zulüm ideolojisinin vahşeti Allah ile aldatmanın ki kadar karanlık ve korkunç olamaz Ve insanlığın hiçbir düşmanı Allah ile aldatanlar kadar yıkıcı olamaz! Allah ile aldatanlara demokrasi vs adına meydan açmak ise Allah a isyan etmek ve demokrasiyi intihara itmektir.Đnsanlığın bunu daha fazla vakit geçirmeden anlamasını temenni ediyoruz

TAKVA VEYA DĐNDARLIĞIN ALLAH ĐLE ALDATMA ARACI YAPILMASI

Takva (dindarlık daha dindar olmak) kavramını Kur’ansal mihverinden çıkarmanın iki ana tahribatı var: Sayfa 37

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement