Page 36

gerekçeleri kanıtları ne olursa olsun fark etmez Biz Allah ın askerleri temsilcileriyiz Allah ın temsilcilerine din ve Allah adına kanıt gösterilemez Müslümanlık belgesi bizim defterimize kayıtlı olmanın ta kendisidir Öteki yollar Đslam a ve cennete değil patatese çıkar Bu talihsiz mantık bir şer formülü olarak şöyle der: Müslüman vardır ve o biziz; kâfir vardır ve o da bize karşı olanlardır Ve biz bize karşı olanlara her şeyi yapma hakkına sahibiz Bu mantığın bağlı olduğu saltanat ve siyaset daman Hz Muhammed’in

Konuşan

Kuran' unvanını verdiği Şah-ı Velayet Hz. Ali'yi secde halinde iken katletmiş ve gerekçe olarak da Kâfir oldu da onun için öldürdük!

demiştir

Gerçek Müslüman dindarlar dinlerinin tarihini ve kitabını gereğince okuyup anlasalardı bunu görürlerdi ve dinle kendi anlayışını eşitleyen zihniyetin Türkiye’yi nereye götüreceğini daha ilk adımda anlarlardı Ne yazık ki bunu yapamadılar anlayamadılar Daha acısı anlamamaya ısrar ve iştahla devam ediyorlar Hem de dünya ölçeğinde bir gafletle Bu namert oyunun nasıl yürütüldüğüne canlı bir örnek verelim: Bunların gemi azıya aldıkları ve kendileri gibi düşünmeyen ve yaşamayanların erkeklerine piç kadınlarına fahişe diye hitap edebildikleri günlerde ekranlara bir eşcinsellik olayı getirilmişti: Bir Kur’an kursu hocasının erkek öğrencisiyle cinsel ilişkisi tespit edilmiş ve bu rezaletle ilgili yayınlar yapılmıştı Bize de sordular:

Kur an adının arkasında böyle bir rezilliğin işlenmesini nasıl

değerlendiriyorsunuz? Doğal olarak bundan tiksinti duyduğumu bu tip ruhsuz ve ahlaksızların Kur’an’dan ve onun değerlerinden uzak kalmaları gerektiğini Đslam’ın bu tipler yüzünden ithama maruz kaldığını vs söyledim Bunun üzerine telefonlar fakslar mektuplar işledi; bununla da yetinilmedi yüz yüze sataşmalar sergilendi Hepsinde ortak söylem şuydu: Müslümanlara hakaret edildi, siz de buna destek verdiniz." Mantığa bakın: Kur’an’ın arkasına gizlenerek iğrençlik sergilemek Đslam’a hakaret olmuyor da bunu tespit ve teşhir edip halkı uyarmak Müslümanlara hakaret oluyor! Dinle kendisini ve ekibini eşitlemenin en namert belirişi

Sayfa 36

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge