Page 261

APO talimat verdi: Đlahiyat akademisi kurun Đmralı-dan terör örgütüne talimatlar yağdıran (kalandan son bomba: Peygamberler şehri Urfa ya ilahiyat akademisi kurun! Urfa peygamberler diyarıdır halkı inançlıdır din doğru öğrenilmelidir Bunun için bir ilahiyat akademisini oraya kurabilmelidir. Ben de dini ta Hz. Đbrahim den alıp günümüze getiriyorum çözümleme yapıyorum (Hürriyet internet sitesi, 27 Mart 2008)

KURTULUŞ SAVAŞI NIN ŞARTLARI ĐÇĐNDEYĐZ! Türkiye bugün Kurtuluş Savaşı’nın şartlan içindedir Türkiye’nin yarınları ve tarihsel misyonu için kotarılacak bugünkü siyasetler Kurtuluş Savaşı’nın bir devamı olmaları gerektiğini unutamazlar Unuturlarsa ‘Türkiye için siyaset’ iddiaları bir yalandan ibaret kalır Bu dediklerimizin bir gerçek veya bazılarının söylediği gibi bir 'paranoya' olup olmadığını tarihe belgelere soralım Soruyu isabetli sormak için önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hem kuruluş destanı hem de kuruluş belgesi olan NUTUK'tan bazı satırlar aktaralım Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve Türk-Đslam aydınlanmasının öncüsü olan Mustafa Kemal Atatürk, 15-20 Ekim 1927 günleri arasında milletin ve tarihin önünde okuduğu Nutuk’un daha ilk üç sayfasında o günkü Türkiye’yi ve o günkü şartları göstermek üzere şu tabloyu çiziyor: Đstanbul Rum Patrikhanesinde teşekkül eden Mavri Mira heyeti vilayetler dahilinde çeteler teşkil ve idare etmek mitingler ve propagandalar yaptırmakla meşguldü Yunan Kızıl Haçı resmî Muhacirin Komisyonu; Mavri Mira heyetinin mesaisinin kolaylaştırılmasına hizmet etmekte Mavri Mira heyeti tarafından idare olunan Rum mekteplerinin izci teşkilatları yirmi yaşını aşmış gençler de dahil olmak üzere her yerde ikmal olunuyordu Ermeni Patriği Zaven Efendi de Mavri Mira heyetiyle hemfikir olarak çalışıyordu Ermeni hazırlığı da tamamen Rum hazırlığı gibi ilerliyordu

(Atatürk; Nutuk, s. 1-2; Atatürk’ün Bütün Eserleri

19/23-24) Soru 1: Bu Patrikhane, bugün de ekümeniklik talebi adıyla Türkiye içinde ve dışında her türlü siyasal faaliyeti yürütmüyor mu? Hem de Lozan’ın ve Türk Anayasası’nın aksini belirleyen maddelerine rağmen

Sayfa 261

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement