Page 253

kere Süreci Türkiye’yi bir federatif din devletine çevirmenin peşindeler Kamu Yönetimi Kanunun Tasarısı denen çokhukukluluk taslağı ile ‘başkanlık sistemi’ denen örtülü padişahlık sistemini servise sunmalarının arka planında bu var Mustafa Kemal’e ve onu ölümsüzleştiren Kurtuluş Savaşı’na Batı’dan yönelik şiddetli düşmanlığın arka planında bu anlattıklarımız var Batı biliyor ki Mustafa Kemal Müslüman kitleler tarafından bir öncü ve kurtarıcı olarak algılandığı sürece Đslam dünyasına yönelik işgalci-sömürgeci politikaların başarıya ulaşması mümkün değildir. Mustafa Kemal’in etkisizleştirilmesi ise Türk Kurtuluş Savaşı’nın kirletilmesiyle sağlanabilir.

ALLAH ĐLE ALDATANLAR ĐTTĐFAKININ TÜRKĐYE YĐ GETĐRDĐĞĐ YER Laik cumhuriyeti yıkıp ABD nin BOP kapsamında Ilımlı Đslam modelini kurmak isteyenler masum maskeleriyle gelip

saf kitleleri arkalarına alarak önce siyasi iktidarı yerel yönetimleri bürokrasiyi peşinden bağımlı-bağımsız örgütlerikurumları-kuruluşları ellerine geçirdiler Sonra en dibinden en tepesine kadar devleti Sizler her sabah uyandığınızda bir başka parçanın elden gittiğini gazetelerden okumadınız mı?

Daha çok şey göreceksiniz Daha sabahlar çok beter haberlere gebe. " Bekir Coşkun

22 Mart 2008 tarihli yazısında Türkiye’nin anasını ağlatanlar karşısındaki pısmışlıklardan aymazlıklardan böyle yakınıyordu Bekir Coşkun Aynı günün aynı gazetesinde (Hürriyet) Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök’ün yazısında şu cümleler vardı: Beyler Türkiye kötü bir vere götürülüyor Çok kötü bir yere götürülüyor Kimsenin kontrol edemeyeceği bir vere gidiyor ,, Artık hiç kimse ink r etmiyor ki AKP, Türkiye’yi bir ittifakın yönetimi altına sokmuştur Bu ABD, AB ve AKP ittifakıdır Bu ittifak RT Erdoğan’ın daha yasaklı olduğu dönemde kurulmuş bunun üzerine yasakların kaldırılması için canla başla Sayfa 253

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge