Page 25

şom veya şomluk anlamındadır Araplar kendisinden kötülük beklenen hayırsız insanlara ashâbu I-meş eme, iyilik ve hayır beklenen insanlara ise ashâbu imeymene derlerdi O halde anılan ayetlerdeki ayırımın Türkçe karşılığı şu olur: Hayırsız ve erdemsiz insanlar-hayırlı ve erdemli insanlar. Nitekim, 45. ayette, ashâbu ş-şimal, servet ve refahla şımarıp azanlar olarak tanıtılmıştır ki günlük hayattaki solcu kavramından çok sağcı kavramına uygundur Bu demektir ki Kur'an, kendi terminolojisi içinde bir değerlendirme yapmaktadır Bunu siyasal-güncel terminolojiye uydurmak doğru olmaz Ne yazık ki Allah ile aldatmayı bir sanat haline getiren din sömürücüler bu konuda da Kur’an’ı ideolojik istismarlarına let etmişlerdir Dini yanlış anlamak, kitleleri giderek dine yalan söyletme gibi çok zalim bir noktaya getirdi Yanlışları başka yanlışlarla tamir sürecine girildi ve sürekli bir biçimde dine yalan söyletildi Yani Tanrı karşısında işlenebilecek en büyük zulüm sahnelendi ve bu, dine hizmet yaftası altında yapıldı Đslam dünyası o arada Türkiye Đslam’a yalan söyletmenin ağır ve kahırlı faturasını ödemektedir Bulunduğumuz noktadaki zihin ve ruh halimize bakılırsa bu fatura ödeme süreci daha uzun süre devam edeceğe benziyor Đslam dünyasının durumu gerçekten çok kötüdür Ve bu ‘çok kötü’nün en kötü yanı da durumun kötü olduğunun henüz bilincinde olmamamızdır Dinde olmayan birçok haram sevap dokunulmaz alan kural ibadet icat edilmiştir ‘Dindarlık’ yapay kutsallara saygıyla eşitlenmiştir Bu durumda Allah ile aldatanların anladığı anlamda ‘dindar’ olduğunuzda gerçek dinin dışına çıkarsınız Onların anladığı gibi ‘dindar’ olmadığınızda ise ‘dinsiz’ diye damgalanırsınız Tezg h

işte böyle kurulmuştur Bugünkü Đslam dünyasında ibadetler imanın belirişi olmaktan çıkmış inadın tatminine dönüşmüştür Bunun içindir ki cami sayısı arttıkça dinden beklenen rahmet ve bereketin paydası düşmektedir Allah Đslam dünyasına özellikle Türkiye’ye deta cami sayısıyla orantılı olarak tokat atmaktadır Allah’tan başkasına teslim olmama anlamına gelen Đslam Allah dışında her şeye ve herkese teslimiyete dönüştü Hayatın ve dinin çekirdeği olan birey tahrip edilip işe yaramaz hale getirildi. “Sakın sürüleşmeyin!” (Bakara 104) buyuran kitabın emri, tersine çevrilerek Müslüman dünya sürüleştirildi Müslüman kitleler özgürlük pankartları taşıyan kölelere dönüştürülmüştür Sayfa 25

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge