Page 248

vicdanların ama özellikle Müslümanların ibretle değerlendirmeleri gereken bir olgudur. Batı artık Türkiye dışındaki ‘Müslüman dünya’ ile Đslam konusunda uğraşmak gereğini duymuyor Çünkü bunların ‘şampiyon’ geçinenleri de dahil hepsinin işini bitirmiştir Onlar topraklarından fışkıran petrolün parasını bile yemeyi beceremeyen bir kitleye döndürülmüştür Ama Türkiye çok farklıdır Tüm gayretler Türkiye’yi düşürmek ve ötekilerin yanına koymak üzere seferber edilmiştir Ilımlı Đslam projesi bu gayretin en belirgin ürünüdür

ALLAH ĐLE ALDATANLARIN KURTULUŞ SAVAŞINI KĐRLETME OPERASYONU "Bir millet, mevcudiyet ve istiklalini temin için tasavvur edilebilen teşebbüsleri ve

fedakârlığı yaptıktan sonra muvaffak olur Ya muvaffak olamazsa demek o milletin ölmüş olduğuna hükmetmek demektir." Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Askerî sonucunu 30 Ağustos 1922 Büyük Taarruzu’nun zaferle taçlandırdığı Türk Kurtuluş Savaşı sadece bir askerî zafer değildir; bir büyük milletin aydınlanma hareketinin de başlangıcıdır Kurtuluş Savaşımızı şu veya bu şekilde eleştiri konusu yapan orasından-burasından tırtıklayarak kirletmeye çalışanlar iki hedefi birden vurmak peşindedirler: 1. Kurtuluş Savaşının maddî kazanımlarını yıpratıp yok etmek 2. Türk aydınlanma devrimini kirletmek ve bu aydınlanmayı bir karşı devrimle boğup Türk milletini tekrar geriye-karanlığa götürmek

Sayfa 248

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement