Page 247

Ve topluluk başvurma koşulunu Türkiye’yi davet için iptal ederek 43 üyenin oybirliğiyle Türkiye’yi katılıma davet kararı aldı Ve Türkiye işte bu davet üzerine o topluluğa katıldı Atatürk Türkiyesi’nde o idik; bugün AB ö-nünde ne olduğumuz belli Oradan buraya nasıl gelindiğini anlamak için Atatürk’ün şu sözü bize yardımcı oluyor: Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak evvela biz kendi benliğimize ve milliyetimize bu hürmeti hissen fikren fiilen bütün iş ve hareketlerimizle göstermeliyiz!" Haçlı Batı Cumhuriyet Türkiyesi’ni küllerden yaratan Mustafa Kemal'i sevebilir mi? Türk halkının onun mirasını değerlendirmesine seyirci kalır mı? Atatürk’ün içtiği rakıların kadeh çetelesini tutan hain zihniyet canına okumak isteyen Haçlıların nelerimizi alıp götürdüklerinin hesabını asla yapmıyor yapamıyor Atatürk'e kinle beslenen sadizm bu hesabı yapmasına engel oluyor Haçlılar: Atatürk ün yıkılması için Kabe nin yıkılmasını şart koşsalar Đslam dünyasında bu namussuz şartı rahatlıkla ve zevkle kabul edecek alçaklar bulabilirler. Ve bunların sayısı az değildir Haçlı kodamanlar bu eşsiz alçaklığın kokusunu çoktan almışlardır ABD’si AB’si onun için bastırıyor Orada-burada birtakım fesat başlarını besleyip elde hazır tutuyorlar Yeni bir Đran yaratabilmenin hesabı içindeler. Ancak Atatürk mirasının güçlü kalesi Türk ordusunu ‘istedikleri kıvam’a getirme işini tamamlamak zorundalar Yoksa yeniden hayal kırıklığı yaşarlar O halde Damat Ferit ekipleriyle mütareke basın ve edebiyatına bir süre daha ihtiyaçları var! Müslümanların işe yarar ekip ve bireylerini etkisiz kılmak için kullanılacak stratejiler, unvanlar, lakaplar, itham ve iddialar yirminci yüz yılın başlarından beri Batı gizli servislerince belirlenmektedir Atatürk e deccal veya Đslam ı yıkan adam gibi sıfatları yakıştıran ve bunları Müslüman coğrafyalarda yayarak Đslam tarihinin en dirayetli ve başarılı antiemperyalisti olan Atatürk le Müslümanların arasını açan Batı Müslüman dünyadaki en tehlikeli düşmanını bizzat Müslümanların elleriyle etkisizleştirmeyi başarmıştır Ama bugün içinde h l bir korku vardır AB gibi bir Batı kulübünün ha bire Atatürk ten vazgeçin ki sizi içimize alalım

anlamında ihtarlarda bulunması bütün

Sayfa 247

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge