Page 246

Ucuz şövalyeyi cepheye sürmek için belli ki yine ‘Đslam’ kullanılacak ama bu sefer Đslam ı Đslam a karşı kullanmak söz konusu olduğundan çare bulmakta zorlanıyorlar Nasıl yapacaklar? Önce bir numaralı direnç noktası olabilecek değerleri yıkmak Türkiye’nin ve Türk insanının omurgasını kırmak lazım Omurga, Türkiye yi farklı kılan Kemalist mirastır Onu işe yaramaz hale sokmak gerekiyor Onun petrolden daha güçlü olduğu anlaşılmıştır Petrolün işini bitirdiler ama Kemalist mirasın işini bitiremiyorlar Çare şöyle bulundu: Sizi model yapacağız diyerek Türkiye'yi model olmaktan çıkarmak Đlk iş Kemalizm in koruyucusu aydın güçleri bloke etmektir Bu bloke edişin iki ayağı var: Birincisi dinci ekipleri güçlendirmek ikincisi kilit noktalara oturtulan bazı ılımlılardın morfinli salon nutuklarıyla Atatürkçü güçleri uyutmak Ve tam bu sırada Ilımlı Đslam denen hıyanet ve fesat projesini işletmek Neden bu ülke sormuyor bu Ilımlı Đslam denen uydurma dinin fesat kodamanlarına: Bizi Đslam dünyasına model yapacaksanız bu modelin kaynağı olan mirasın yaratıcısına neden savaş açmış durumdasınız? Neden Atatürk ten ve laiklikten vazgeçin diye avazınız çıktığı kadar bağırıyorsunuz?" Đngiliz yazar Andrew Mango oyunun belini kıran şu sözleri söylüyor: Đslam coğrafyasındaki ülkeler tabiî ki laik ve demokratik Türkiye den ders alabilirler Ama bugünkü Türkiye yerine 1930ların Türkiyesine bakarlarsa ve o Türkiye nin bu hale nasıl geldiğini incelerlerse Bunu yaparlarsa kendilerini düzeltecek daha birçok şey öğrenebilirler Niçin sevmezler Atatürk ü? Kişiliği dehası dirayeti ve milletine imanı aşkı vardı da ondan Sevmeleri için bu değerlerden birini veya birkaçını yitirmiş olmanız şart Aksi halde sizi adam yerine koymazlar Đşlerine gelmezsiniz Atatürk’ü niçin sevmediklerini anlamanıza yardımcı olsun diye bir olayı anımsatalım: Yıl 1932 Birleşmiş Milletler’in nüvesi veya ilk şekli olan Milletler Cemiyeti (veya Cemiyeti Akvam) kurulmaktadır Dünyanın bu en büyük uluslar topluluğuna katılmamız için yakın çevresi Atatürk’e telkinde bulunuyor Cevabı şu oluyor Atatürk’ün: “Başvurmayı düşünmüyoruz ama davet ederlerse değerlendiririz." Sayfa 246

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement