Page 241

zulüm kodamanlarının bu konuda onlara verdikleri yoğun destek de ibretle kayda geçirilmesi gereken bir başka kanıttır Türkiye’nin meselelerini hassasiyet ve basiretle takip eden gazeteci-yazar Arslan Bulut Yeniçağ gazetesindeki 17 Mart 2008 tarihli köşe yazısında çok uyarıcı ve ürpertici ifadeler kullanılıyor: AKP kurmaylarından birisi diyor ki Kim ne yaparsa yapsın Allah nurunu tamamlayacaktır/ Kiminle tamamlayacak? Brüksel in veya Washington un şefatine sarılanlar Allah ın nurunu nasıl tamamlayacak? Kendilerini Allah ın memuru zannediyorlar! Allah a şirk koşuyorlar Allah ile aldatarak bugünlere geldiler Meslekleri budur Milleti Allah ile aldatsınlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti de kendi yıkılışını mı seyretsin?

SĐYASAL ĐSLAM-EVANGELĐZM BĐRLĐKTELĐĞĐ Siyasal Đslam-Hıristiyan-Evangelism birlikteliği de diyebiliriz Ne ilginç kaderdir ki yürüyüp giden Haçlı-Hilal savaşında iki taraf da Haçlı çıkarı için çalışıyor Peki nasıl iştir bu? Şöyle bir iştir: Hilalin gerçek anlamda temsili vok Ortada gerçek anlamda bir Hilal yok. Hilali paravan yapıp Haça hizmet veren kişiler kadrolar yönetimler devletler ve ekipler

var. Bu bakımdan şu gerçeğin altını çizmek kaçınılmaz bir vicdan borcudur: Günümüz dünyasında siyasal Đslam denen ‘Đslam’ı kemirici illet’ ile Haçlı çıkarları akıl almaz bir beraberlik kurmuş durumdalar Hiçbir vicdan olup bitenlere baktığında şu gerçeği ink r edemez: Siyasal Đslam Haçlı hesaplar için çalışır hale getirilmiştir veya gelmiştir Sebepleri tartışabilir yorumlar getirebilirsiniz Bizi ilgilendiren sonuç Ve sonuç budur. Gücü parayı oyu sloganı halkı kandırmada kullanılacak tüm unsurları Müslümanlardan alan siyasal Đslam hizmeti Haçlılara veriyor Hem de kaşınızın üstünde gözünüz var demeden; incinmesinler gücenmesinler diye büyük özen göstererek. Son ABD seçimlerinin ortaya koyduğu sonucun şu olduğunda dünyanın ittifakı var: Bush, Đsa’nın misyonunu hedefine taşıyan ve Đsa’dan işaret alarak hareket eden bir Evangelist kurmaydır Bunun siyaset ve diplomasi diline çevirisi şöyle olur: Sayfa 241

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement