Page 238

Bu yasa ile azınlık vakıflarının dışarıdan yardım almaları serbest bırakıldığından kilise holdingleri Türkiye yi ablukaya alacaktır Kilise holdingleri ellerindeki büyük kaynaklarla büyük toprak satın almaları yapacaktır Misyonerlik yapacaktır Bankalar alacaktır Medya satın almalarına girecektir Özelleştirmelere katılıp kalan diğer stratejik şirketleri satın alacaktır Bu şekilde siyasete yani ülke yönetimine endirekt müdahale eder bir güce ulaşacaktır Olmaz olamaz demeyin çıkarılan yasa ile böyle bir imtiyaz altın tepside sunuluyor. Peki, AKP bunu bilmeden mi yapıyor! Elbette biliyor ama çaresiz AKP teslim alınmış durumda! Đktidarım sürsün diye Osmanlı nın son dönemi misali dayatılan her şeyi kabul ediyor Tarih âdeta tekerrür ediyor ve Osmanlı nın batış günleri kare kare yeniden sahneye konuyor Oyun ve senaryolar aynı Hal bu iken ve AKP teslim alınmış iken kendine Đslamcı diyen o sözde mukaddesatçılar ne mi yapıyor? AKP nin teslimiyetine göbek atıyor Seyrediyor Dahası Şakşak tutuyor Lozan delinmişmiş Sevr eşikte imiş umurlarında değil Varsa yoksa iktidar olsunlar yeter Onların mukaddesatı kendi çıkarları Onların kutsalı devletin kurumlarını işgal ideolojileri Bunları ben iyi tanıyorum Nereden mi? Şeyh Sait isyanından Hiç kuşkunuz olmasın dün Şeyh Sait ne idi ise bugün bunlar aynıdır Şeyh Sait in ardında dün kimler var idi ise bugün de aynıları yine arkalarındadır Bunlar dün de bugün de mandacıdırlar Mukaddes dinimiz Đslam bunlar için hiçbir zaman amaç olmamış sadece araçtır Sorarım bunlara gençliğinizi papazlara lanetle geçirirken şimdi bu papaz muhabbeti neden? Ne büyüksün sen Ya Rab! Bunların fikir ve zikir paradoksunu ne güzel tescilledin (Yeniçağ gazetesi 22 Şubat 2008) Kur'an diyor ki, zulme karşı çıkışı olmayan zulümle kirlenmiş bulunan iman kurtuluş getirmez Hidayet de getirmez: Đman edip de imanlarını herhangi bir zulümle kirletmeyenler var ya güvende olma/güvenilir olma işte onların hakkıdır: doğruyu ve güzeli yakalayanlar da onlardır (En'am, 82) Kurandan öğreniyoruz ki hiç kimsenin tespihi takkesi onu Kuranın iman çocuğu yapmaz. Emperyalizme, mandacılığa onay verenler bedenleri nereye ait görünürse görünsün yürekleri bakımından zulüm imparatorlukları işleten Haçlı Batılıların çocuğudur Sayfa 238

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement