Page 236

sizin din kelimesini bile ağzınıza almaktan çekinecek kadar dine lakayt kalmanızı doğru buluyor musunuz? Buluyorsanız bu tutumunuzu nasıl açıklıyorsunuz? Sözün burasında

laikliği yanlış okumanın zararlarına ilk dikkat çeken

aydınlardan biri olan rahmetli Prof Dr Ahmet Taner Kışlalı’nın bir yazısından üç dört paragrafı onun aziz hatırasına saygının bir ifadesi olarak buraya almak

istiyorum Cumhuriyet gazetesinde 1998’de yazdığı yazısında şu satırlar da var:

Atatürk ve Din başlıklı

Çok ilginç bir şekilde sağın ve solun yobazları Atatürk ve din konusundaki yorumda buluşuyorlar: Laiklik Hıristiyanlık ile bağdaşır ama Đslam ile bağdaşmaz Atatürk dine karşı idi Herkesin yapması gereken temel bir tercih var Ya dini seçeceksiniz ya da laikliği! Sağ yobazlara göre en büyük düşman laikler değil Ben Müslümanım ve aynı zamanda da laiklikten yanayım' diyenler Sol yobazlara göre de dinciler içtenlikli ve tutarlı Ama hem dine saygılı hem de laik olduklarını öne sürenler, ya içtenliksiz ya da tutarsız Prof Yaşar Nuri Öztürk de suçlulardan (!) Hem Đslam ı seviyor hem Atatürk ü hem de laikliği Üstüne üstlük Türkiye de Đslam ı en iyi bilen ilahiyatçılardan birisi Şöyle diyor: Atatürk dinin tümüne karşı olanlar tarafından da dinin gerçeğine karşı olanlar tarafından da dine karşı gösterildi. Atatürk ün hurafe dinciliğini yıktığını herkes biliyor Yıktığı hurafenin yerine konması gereken gerçek dinin en ciddi ilk adımını attı Elmalılı ya tefsiri yaptırdı O tefsirden bir şikâyetiniz var mı? Atatürk dine nasıl bakıyordu? Elmalılı Tefrişi nasıl bakıyor idiyse öyle bakıyordu Arkasından ikinci büyük adımı attı 12 ciltlik Buharı tercüme ve şerhini yaptırdı Atatürk yıkılması gereken hurafenin yerine neyin konması gerektiğini tespit etti ve bunun ilk adımını attı Biz arkasını getiremedik." (Cumhuriyet; 8 Mart 1998)

Sayfa 236

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement