Page 234

mahkûm kadınlar için bir ışık ezilen azınlıklar için bir umuttur Hazırladığımız yasa ne Đslam a ne de dine karşıdır Bu bir özgürlük eşitlik ve özgürlük yasasıdır

(Hürriyet 5 Şubat 2004)

LAĐKLĐĞĐ YANLIŞ OKUMANIN YARATTIĞI ALDATMA Allah ile aldatanların ilk saldırı hedefleri ve din adına en çok sövüp saydıkları değer laikliktir Neden? Çünkü Müslüman dünya için uyanış diriliş demokrasi ve özgürlüğün ilk şartı laikliktir Allah ile aldatanlarsa bunların hiçbirini istememektedir. Allah ile aldatanların Atatürk karşıtlığının sebebi de Atatürk’ün asırlardır beklenen uyanışı getirmiş olmasıdır Laiklik, dinlerin saygınlığının o arada Đslam’ın ve Müslümanların diriliş uyanış yükseliş ve huzurlarının da temel reçetesidir Öte yandan laiklik son ve akılcı din olan Đslam’ın da öne çıkardığı hayat ve insan anlayışıyla tam bir uyum içindedir Đslam gerçek kaynağı Kur’andan bakıldığında laiklikle en küçük bir çelişme ve çekişmeye vücut vermemekte hatta laikliği teşvik eden bir yapıya sahip bulunmaktadır (Geniş bilgi için bizim Kur an Verilerine Göre Laiklik adlı kitabımıza bakılabilir ) Siyasal Đslamcılar insanımızı özellikle laiklik konusunda yıllardır Allah ile aldatıyor Bu aldatmanın ne anlama geldiğini bu millet ne yazık ki henüz anlamış değildir Allah ile aldatmanın sebep olduğu bunalım zarar bakımından ondan asla geri kalmayan bir başka tehdit yaratmıştır: Sahte dinin açıklarını bahane eden inkarcı aldatma Bu ikinci aldatmanın açtığı yaralar birinciden hiç de geri kalmamaktadır Bu ülke için en büyük tehlike ve tehdit andığımız bu iki başlı aldatmanın yarattığı tahriptir Bunun çaresini ivedilikle bulmamız gerekir Çünkü bu tahrip hem ülkeyi felakete götürüyor hem de dinimize ruhsal hayatımıza kötülük ediyor Bu tehdit içerideki dinci odaklar tarafından değil Türkiye üzerinde asırlık emelleri olan Haçlı odaklar tarafından kotarılıyor Emperyalist odaklar habire işbirlikçi sahte Đslamlar yaratarak dinden nefreti hızlandırıyor Bunun sonucu inkarcılığın tasallutu oluyor

Sayfa 234

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement