Page 23

insana saygısı izin vermez Bir adam bu yetkiyi kendinde görebiliyorsa iman ve irfandan nasibi yok demektir. Halkı yüzlerce binlerce parçaya bölmek mürşit lakaplı müşriklerin öz sermayesidir. Bu bölmenin yarattığı 'grup parselleri' olmasa mürşit kılıklı müşriklerin hayatı söner Bu yüzden bir numaralı düşmanları birlik kaynaşma hoşgörü ve anlayıştır Birlik ve beraberlik bu maskeli müşrikler için ölüm demektir Birlik gelince sömürü biter; böyle olunca da Đdris kisveli Đblislerin saltanatları sona erer. Birlik ve kucaklaşmaya giden yol bilgi ve bilinçten geçer Bu yüzden mürşit kılıklı müşriklerin belirgin özelliklerinden biri de bilgi bilinç ve düşünce düşmanlığıdır Mürşit patentli müşrikler yıllar boyu işte bu tavırlarıyla halkı parça parça etmişler özellikle büyük kentlerde irtica ve tehdit gettoları oluşturmuşlardır Ülke, bir kamplar arenasına döndürülmüştür Ve bu kampların her biri Kuranın eşsiz deyimiyle

kendi ellerindekiyle ferahlayıp avunmaktadır

(Rûm 28)

Gençlik bunlar yüzünden bir hercümerç yaşıyor Halk birbirine düşman edilmiştir Dinci iktidar ise tüm bu şer oluşum ve gelişimleri korumakta beslemektedir Mürşit patentli müşrikler yüzünden tam bir mahşer paniği yaşıyoruz Mürşit kisveli müşriklerin şaşmaz değişmez bir tek birlikteliği vardır: Siyaset ve saltanat çıkarları uğruna adına Siyasal Đslam denen dinciliğin öncülüğünde ve şemsiyesi altında toplanıp nimet ve imk nları paylaşmak Onlar paylaşırken ülke ve kitle çürüyüş ve tükeniş sürecine girer Bu belki de Allah’ın bir takdiridir Allah “Sizi benimle aldatmasınlar!” uyarısına rağmen bu maskeli müşriklerin peşine takılanlara gaflet cürüm ve zulümlerinin ağır cezasını belki de böyle ödetiyor Hem malları gidiyor hem ırzları Hakkın kanunu bu: Ceza amel cinsindendir. Ve, zalimi zalime musallat etmek de Allah’ın kanunları arasındadır Tarikat dehşet ve fesadının kirlettiği o nezih gönül kurumu tasavvufta, sahte mürşitleri tanıtmak için kullanılan bir deyim vardır: Kutta-ı tarik Kutta-ı tarik, Tanrı’ya giden yolu tıkayan yol vurucu demek Unutulmasın ki bu yol vurma eşkıyanın açık ve aleni tavrı içinde değil Allah’a götürme adı altında namertçe yapılır Kutta-ı tarik, Allah’a götürme adı altında Allah’tan uzaklaştıran nasipsizlerin unvanıdır

Sayfa 23

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement