Page 226

Halife elimizin altında bulunduğu sürece Đslam dünyasında bir denetleme aracına sahibiz demektir Halife-padişah (Vahdettin) bizi buraya (Đstanbul a) yerleştirmek istiyor Đşte Haçlının halife isteminin arka planı Hıyanetin baş yılanı ve Allah’ı Đngiltere’yle eş değerde tutan Damat Ferit, aynı yılın 5 Mart’ında yüksek komiserlik danışmanı Hohler’e şunu yazma alçaklığını gösteriyordu: Bütün umudumuz Allah ta ve Đngiltere de Đstediğiniz herkesi tutuklamaya hazırım Aynı alçak Damat 30 Mart 1919’da yüksek komiser De Robeck’i makamında ziyaret ederek kendisi ve padişahı adına şu yolda arz-ı ubudiyet ediyordu: Babası Abdülmecit padişahımız Vahdettin i Đngiliz devletine ve Đngilizlere dostluk duygularıyla yetiştirmiştir Padişahımızın bugün takip ettiği siyaset Osmanlı devletini Đngiltere devletine mutlak bir teslimiyetle bağlamaktır Damat Ferit alçağı bununla da yetinmemiş aynı konuşmada, Vahdettin'le birlikte hazırladıkları ve Osmanlı devletini Đngiliz sömürgesi yapmaya yönelik bir planı da Haçlı yüksek komisere sunmuştur Dinci-hilafetçi Haçlı hizmetk rlığının imanı anlayışı budur 1922 yılı Haziranında Kurtuluş’un gerçekleşme noktasına geldiğinin görüldüğü günlerin Đstanbulunda Pera Palas’ta kararg h kurmuş Haçlı komutan Yüzbaşı Amstrong'a, Şehzade Sami eliyle Padişah Vahdettin in bir mesajı iletilir ‘Türklerin Padişahı ve Müslümanların Halifesi’ unvanını taşıyan Vahdettin’in Haçlı subaya tazarrûnamesi şu utanç verici satırlardan oluşuyor: Mustafa Kemal ve arkadaşları ihtilalcidirler Bunlar sizin ve benim düşmanlarımdır Asidirler Türkiye yi yalnız siz kurtarabilirsiniz Ben sizin dostunuzum. Ne isterseniz size vermeye hazırım Halbuki siz Ankara dan bir şey alamazsınız Đsterseniz saltanatı ve hilafeti kurtarabilirsiniz Bana yardım için 4 milyon sterlin borç veriniz Size mal vererek bu borcu öderim Ankara yı tanımayın barışı benimle yapın Propaganda yapmam için uçak adamlarımı korumam için bir savaş gemisi verin Bursa ya gider herkesi etrafıma toplarım Halk benim davetime koşar Boğazları açık tutarım Halife olarak sizin lehinizde çalışırım Çünkü siz müminlerin savunucususunuz Onlar da size bağlı uyruklar olarak kalacaklardır Ankaradakiler katil adamlardır Moskova nın tesiri altındadırlar Sayfa 226

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement