Page 224

Türkiye nin üyeliğine karşı kullanılacak bir veto uyguladığımız ortak politikaları başarısız kılar Demek oluyor ki Kıbrıs konusunda Karamanlis, Papadapulos ve onlardan himmet istirham eden Türk Başbakanı RT Erdoğan, aralarında belirledikleri bir ortak politika yürütmektedirler Bu ortak politikaları yüzündendir ki Türk Başbakan Türkiye içinde çok zor durumda kalmış ve başarıya ulaşabilmesi için Yunanlı arkadaşına seslenme ihtiyacı hissetmiştir

KALDIKLARI YERDEN DEVAM EDĐYORLAR

Türkiye de laiklerin son kalesi olan yargı da düşmek üzere New York Times

Đtalyan gazeteci-yazar Marcello Foa (Đl Giormale gazetesinden naklen Nilgün Cerrahoğlu Cumhuriyet gazetesi 1 Eylül 2007) Türkiye’nin son günlerini değerlendirirken şunları yazıyor: AKP görülmemiş bir güç tekeline sahip Mutlak çoğunluk Meclis Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı ellerinde Laik değerlerin üç direğinden biri (cumhurbaşkanlığı) yıkıldı Alenî bir Đslamcı cumhurbaşkanı oldu Gürün bu ayrıcalığı nihaî hedefe varmak için kullanmayacağını düşünmek safdilliktir Başlangıçta tepki alan büyük jestler deklarasyonlar yapılmayacak Geçiş yumuşak olacak Đzlenen çizginin başarısını gören Gürün acelesi yok Yürünen yolda devam etmek yeterli. Bir sonraki hedef, kalan iki kaleye, Anayasa Mahkemesi ile Silahlı Kuvvetlere nüfuz etmek olacak Final belli Öncelikle yaklaşık bin yıldır Anadolu’daki Đslam’ı ve Müslümanları yok etmek isteyen Haçlılardan söz ediyorum Đkinci olarak onlara kulluk ve hizmeti temel ibadet bilen içteki dincilerden bahsedeceğim Defalarca denediler başaramadılar En son Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nda işi bitireceklerinden emin bulunuyorlardı Yine olmadı Bitirmek üzere oldukları işlerini bozan ve onları Anadolu’dan süpürüp atan Mustafa Kemal e duydukları tarifsiz kinin sebebi Mustafa Kemal in son rüyalarını karartan adam olmasıdır Sayfa 224

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement