Page 222

Damat Ferit, Türk Kurtuluş Savaşı’na karşı çıkmış bu savaşın öncülerini gazilerini şehitlerini Haçlı işgalciler lehine lanetlemiş yok etmeye çalışmıştır Damat Ferit bu haliyle aynı zamanda bir sembol olmuştur Damat Ferit Türkiye adına (ve Türk ekmeğini yiyip Türkiye’nin imk nlarını kullanarak) Türk düşmanlığına hizmetin sembolü tipik bir alçaktır Onun adına izafe ettiğimiz edebiyat ise tarihin eşine az rastladığı bir fesat ve mandacılık (bazen de açık hıyanet) edebiyatıdır Memleketin hemen her alanda en iyi yerlerine su başlarına çöreklenmiş çıkarından başka dini imanı olmayan vicdanı ve yüreği virüslülerce üretilen bu edebiyatın en etkin coğrafyası Đstanbul’dur Damat Ferit’in hıyanetini sergilediği yer de Đstanbul’du Dini kullanarak kitleyi Allah ile aldatanların baş destekçileri o dinden nefret eden Đslam ve Muhammed düşmanları Đçte ve dışta böyle Bunlar adı anıldığında kusmamak için kendilerini tutmaya çalıştıkları Đslam’ı pazar yeri metaı olarak kullanan dincilere alabildiğine destek veriyorlar Dinci ekipler, Cumhuriyet'i,

Jakoben bir baskı mekanizması (t birin mucidi Đslam

ve Türk düşmanı Đngiliz siyaset bilimci Toynbee’dir) olarak niteleyip salvo üstüne salvo yapıyorlar Ankara nın şerrinden Brüksel in şefaatine sığınmak zorundayız diyecek kadar alçalabiliyorlar. Bunların Atatürk mirasına duydukları kin Đblisin Âdem e duyduğu kinden kırk kat daha ağır Bir gün o kinin gayyasında boğulacaklarından hiç kuşkumuz yok Ne yazık ki ülkeyi tahrip ediyorlar Saltanat dincisi ekiplerin Đslam nefretiyle dolu destekçileri aynı saldırıyı 'ikinci cumhuriyet' hezeyanı ile yapıyorlar. Tarihin eşine az rastladığı bu ‘dayanışma’ veya hıyanet nasıl mümkün oluyor? Bunun temelinde

omurgasızlık imansızlık ve

döneklik psikolojisi var Bu namert psikolojiyi üretip yaşatmadan Türkiye örneğindeki hıyaneti ayakta tutamazsınız Yaşar Kemal, nihayet baklayı ağzından çıkarıp şöyle demişti: Türkiye yi dönekler çürüttü Bunların sayısı 1 2 10 100 değil Alçaklığa hakları yoktur Halkı aşağılamak nedir? Türkiye nin bütün felaketi tabansız ve kemiksiz aydınlardan çıkıyor Bunu bilmeliyiz o aydınların üstüne de yürümeliyiz

Sayfa 222

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement