Page 220

ALLAH ĐLE ALDATMANIN ĐNKÂR CEPHESĐ

Allah ile aldatmanın iki cephesi var: Đnk r ve istismar

Allah ile aldatanların din içinden çıkanları yani din çapulcuları esasında birer istismar aktörüdür Bu istismarın yürüyebilmesi için tulumbanın öteki ucunun da işler halde olması gerekir Öteki uç ink r ucudur Din çapulcusunun pirim yapması ve kitleyi Allah ve kutsal adına kandırabilmesi ink r cephesi dediğimiz ink r çapulculuğunun faal olmasına bağlıdır Türkiye gibi dini de ink rı da okuyup tanıyarak değil de moda ve taklitle benimseyen coğrafyalarda bu tuzağa düşme ise akıl almaz biçimde hızlı ve boldur Allah ile aldatmayı besleyen ink r-istismar tulumbasının ink r cephesi dinsizlik ve imansızlık korkusu ürettikçe istismar cephesi kitleyi din ve Allah diyerek morfinler ve uyuşan bedenleri tek tek Kur’an dışı dinciliğin o karanlık ve ilkel gayyasına çeker Türkiye de Allah ile aldatma zulmünün birinci derece sorumlularının istismarcı din çapulcuları mı inkarcı takım mı olduğu sorusunun cevabı tartışmalıdır Đnkâr olmasa istismar istismar olmasa inkâr ayakta duramaz. Bunlar, tavukla yumurtanın birbirlerine bağımlılığı gibi bir bağımlılık içindedirler Dikkat edilirse çoğu zaman da akıl almaz bir biçimde birliktelik kurarlar Allah ile aldatan ve emperyalizmle işbirliği kuran dinci

fesat odaklarının

yıllardan beri ekranların gülü haline getirdiği ünlüler içinde Ermeni Rum çeşitli zeminlerden tip tip dönmeler az değildir Dinci işbirlikçiliğin bu ne idüğü belirsiz (ama Kuran ve Muhammed nefretleri tartışmasız) tiplere din ve Müslümanların meseleleri hakkında tanıdıkları söz hakkı hayatını Đslam ı anlatmak yolunda geçirmiş insanlara tanıdıklarından yüz kat fazladır Sayfa 220

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement