Page 216

Kasım 1999’da TBMM’de yaptığı konuşmada Đstanbul ile ilgili ABD kodlarına atıflar yapıyordu Bizim Meclis üyelerinin büyük kısmının hiç farkına varamadıkları ABD Başkanı’nı tam 12 kez alkışlamalarından anlaşılan kodlardı bunlar Clinton şöyle diyordu: Osmanlı Đmparatorluğu nun dağılması ve Türkiye nin yükselmesi iledir ki bu yüzyılın tüm tarihi şekillendi Bu imparatorluğun yıkıntılarından yeni milletler doğdu Eski düşmanlıkların kaybolması güç 20. yüzyılı anlamak için Türkiye nin tarihi bir anahtardır Ben inanıyorum ki Türkiye nin geleceği önümüzdeki bin yılın ilk yüzyılının şekillenmesinde de son derece önemli bir rol oynayacaktır Đnsanlar harita çizebilmeye başladığından bu yana Türkiye coğrafyasının sabit gerçeklerine dikkat çekmişlerdir Usta bir politikacı ve süper gücün başkanı kendisine yakışan bir üslupla şunu söylüyordu: 20. yüzyılın büyük gelişmeleri Osmanlı haritasının parçalanmasıyla vücut buldu; içine girdiğimiz yeni yüzyılın gelişmeleri de bugünkü Türkiye haritasının parçalanmasıyla vücut bulacaktır Devlet adamlığı ve soylu siyasetten zerre kadar nasibi olan bir politikacı Clinton’ın söylediklerinin bu anlama geldiğini anlamakta asla zorluk çekmez Ne yazık ki bizimkiler anlamamıştır Clinton’ın verdiği mesajlar istikametinde söylemler art arda geldi ABD Dışişleri Bakanı Powell, ABD’nin Đstanbul Boğazı’nda inşa ettirdiği görkemli Başkonsolosluk binasının (dünyadaki en sağlam konsolosluk binası olduğu söyleniyor) açılışında (12 Haziran 2003) kulaklara iyice su kaçırıyordu Şöyle dedi: Türkiye nin en önemli anıtlarından biri olan Rumeli Hisarı dört ayda tamamlanmış Bizim binamızın inşası bundan biraz daha uzun sürdü Ama ne de olsa ben Fatih Sultan Mehmet değilim Powell'in bu çok anlamlı mukayesesi olayları ciddiyetle takip edenlere aynı yerde 140 yıl önce yapılmış aynı mealde bir başka konuşmayı hatırlatmaktaydı Robert Kolej kurucusu z tın yaptığı açış konuşmasıdır bu Şöyle diyordu o Amerikalı: Fatih Sultan Mehmet Đstanbul u fethetmek için Rumeli Hisarını inşa etmişti Biz de Robert Koleji inşa ediyoruz." (Somuncuoğlu anılan eser 163) Söylenen açıktır: Fatihin yaptığının tersini yapacağız yani Đstanbul u bir biçimde geri alacağız Clinton bu konuşmasından bir süre sonra Başbakan Çiller’e ünlü ‘Üç Đstanbul Planı’nı sunmuş veya dayatmıştır Bu planın esası şudur: Đstanbul’da yerleşim Sayfa 216

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement