Page 214

bir Müslüman ve Türk kenti olmadığına vurgu yaptırmaktır ‘Dünya kenti’ yaftasının arkasındaki niyet ve emel bu. Đstanbul’un ‘Müslüman-Türk içi’ yok edilirken boşaltılan yere Hıristiyan-Bizans bir muhteva oturtmanın hazırlığı yapılıyor Ünlü ve büyük bir Türk bankası yayınlarının içine koca bir 'Bizans' tanıtım kitabı oturtuyor 22 imzanın kaleme aldığı

420 sayfalık Bizans tanıtımında Bizans A’dan Z’ye ele alınıp Türk okuyucuya tanıtılıyor Daha doğru bir deyişle Türk okuyucu Bizans’ı A’dan Z’ye tanımaya teşvik tahrik ve deta mecbur ediliyor Đstanbul’daki 1. Ordu’nun konuşlandığı Selimiye Kışlasına da el atıldığı söyleniyor AB son ‘Katılım Ortaklığı Belgesi’ne azınlık vakıflarının kanunsuz şekilde edindikleri gayrımenkullerin iade edilmesi veya bunlar için tazminat ödenmesi talebini 'dinsel özgürlükler’ yaftası altında sokmuş bulunuyor Hedef yıllardan beri söylediğimiz hedef: Suriçi Đstanbul Namı diğer Yedi Tepe. Konuyu ele alan Sadi Somuncuoğlu şöyle yazıyor: AB bu meselede de ustaca mesafe alıyor Önce tüm azınlık vakıflarına sınırsız mal-mülk edinme hakkı verilmesini sağladı Ardından 1936 beyannamesine aykırı olarak edindikleri ve büyük bölümü Đstanbul da hem de Suriçi nde olup devlet tarafından yürürlükteki kanunlara uygun şekilde Hazine ye devredilen yüzlerce mülkün iadesini gündeme getirdi Vakıflar Yasa Tasarısı ile bu talep de karşılandı ve Hazine nin elinde olanların iadesi öngörüldü Ama AB yine tatmin edilemedi ve Genişlemeden Sorumlu Komiser Rehn Hazine den üçüncü şahıslara

geçmiş malların da ya geri verilmesi veya tazminatının ödenmesi için muhtıra gibi mektuplar gönderdi Hızını alamadı Vakıflar Yasası nın AB uzmanlarıyla birlikte hazırlanmasını teklif etti Tüm bunların anlamı Türkiye nin içten istila edilmesinin yolunun açılmasıdır Çünkü bu emsal teşkil edeceğinden sadece hazinedeki mülklerin değil yine sadece Đstanbul dakilerin de değil ülkenin dört bir yanında çok eskiden Hıristiyanlara ait görülen tüm kiliseler ve diğer gayrımenkuller üzerinde hak iddia edilmesinin hukukî altyapısı hazırlanmış oluyor Tarihin tanıdığı en yetkin ve etkin antiemperyalist Müslüman savaşçı Mustafa Kemal

Atatürk’e Đngiliz gizli servislerinin hazırladığı sloganlarla saldırmayı temel ibadet sanan Allah ile aldatma odakları Đstanbul’u Bizanslaştırma projesini hayata geçirmenin aslî hizmetçileri Sayfa 214

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement