Page 212

Demek ki, Halifelik-Osmanlıcılık vaatlerinin ilk yararı temel direnç kaynağı olan Mustafa Kemal mirasının çökertilmesidir Halifelik havucunu bol bol yedirmenin Hıristiyan-Siyon emperyalizmi açısından ikinci yararı Fener Rum Patrikhanesine verilmek istenen eküme-nikliğin (namı diğer Suriçi Đstanbul’da bir Ortodoks din devleti kurulmasının) karşılaşabileceği direnci kırmaktır Ekümenik Patrikhanenin Suriçi Đstanbul da Fatih Sultan Mehmet in kemikleri üstünde bir Ortodoks din devleti kurmasına bu ülkenin öncelikle Müslüman halkı karşı çıkar ve buna ölümü pahasına da olsa izin vermez. Đşte işin püf noktası bu olduğu içindir ki emperyalist siyasetler, oyunu Allah ile aldatmak üzerinden oynayarak Kelimei Şehadet ten gelecek direnci etkisiz kılmak istiyor. Yoksa onları ne halifelik ilgilendiriyor ne Müslümanların çıkarı veya dertleri Ortadoğu’da Irak’ta yaptıkları ortada Mahalle gazetelerindeki karikatüristlerinden Hıristiyanlığın tepesinde oturan Papa ya kadar tümü Hz Muhammed e ve Kurana saldırmayı bir tür temel ibadet haline getirmiş bu Batı mı Müslümanların bir halifeye kavuşarak veya Osmanlı düzenini yeniden kurarak rahat bulması için çırpınıyor? Bunlar mı? Eğer öyleyse sormaz mıyız: O yeniden ihya etmek istediğiniz Osmanlı yı kim yıktı darmadağın etti? Uzaydan gelen birileri mi, siz mi? Emperyalist güçlerin hangi iyiliklerini örnek göstererek bu ‘halifelik’ ve ‘Osmanlıcılık’ yoluyla bize iyilik veya mutluluk getirebileceklerini varsayacağız? Böyle bir varsayım aklın apaçıklık ilkeleriyle yan yana durabilir mi? Bu oyunda çıkarı olanlar ancak ve ancak emperyalist Hıristiyan güçlerle onların satın aldıkları hainler ve gafiller olabilir. Allah ile aldatma tezg hının küresel aktörlerince oynanan bu Osmanlıcılık ve Halifecilik oyunu Türkiye’de birçok küreselci-kozmopolit-çıkarcı ile süper para babalarını da yanına almış görünüyor Şunu da tüm açık yürekliliğimizle ifade edelim: Patrikhane nin ekümenik olması sırf bu olgu bakımından bizi hiç rahatsız etmez Tam aksine biz bu ekü-menikliği destekleriz bile Gidip başka bir ülkede örneğin Yunanistan da ekümenik olsunlar açıkça destek verelim Ama bizim başka bir sıkıntımız var: Türkiye de Yeni Bizans veya Yeni Roma veya Vatikan türü bir devletin bir hançer gibi bağrımıza saplanması ihtimali

Sayfa 212

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement