Page 210

1940’lardan beri hedef budur Bu hedef 90’lı yılların başından itibaren açıkça telaffuz edilmeye başlandı 1991 yılı Haziran ayında Almanya’nın Baden Baden bölgesinin Kara Ormanları’nda dünyaya yön vermesi düşünülen elitlerin toplandığı 'Bilderberg' toplantısında dünyanın yüzlerce değil binlerce devlete bölünmesi gerektiği açıkça gündem yapılmıştır David Rockefeller şöyle konuştu: Dünyada bin devlet oluşturduğumuzda dünya daha mükemmel ve daha istikrarlı olacaktır Halkların kendilerini yönetme hakları artık dünya bankerleri ve entellektüelleri olan elitlerin otoritesi altına girecektir Yüzyılımızda izleyeceğimiz strateji budur ABD ‘nin eski Ankara Büyükelçisi Robert Hup aynı planı şöyle açıklamıştır: Amerika misyonu milli devletleri gömmek halkları daha küçük birimlere bölerek yaşatmaktır Gelecek Amerika nındır

(Vural Savaş AKP Çoktan Kapatılma-

lıydı, 46) Bu ‘birkaç parçaya bölme stratejisi’ planı özellikle Türkiye’de dinden destek almaksızın yani halkı Allah ile aldatmadan gerçekleştirilemezdi ‘Osmanlıcılık ve Halifecilik' vaadi ve söylemi işte bunun için öne çıkarılmıştır Süper gücün planını hayata geçirecek olan iktidar ise yine Allah ile aldatan bir iktidar olmalıydı O da bulunmuştır: AKP. Necmeddin Erbakan yoklanmış ama onun emperyalizme geçit vermek niyeti olmadığı görülmüştür Erbakan öz evlatları1 eliyle arkadan vurulup alaşağı edilerek yerine Recep Tayyip AKP si konmuştur Çünkü RT Erdoğan Türkiye Cumhuriyetinin yetmiş yıllık tarihinde katı bir üniter yapıya sahip bulunmasından şik yetçi olduğunu açıkça ifade ederek daha yolun başında ümit sinyallerini Atlantik ötesine göndermişti Türkiye’deki Kürtlerin ayrı devlet kurmak istemeleriyle ilgili bir soruya verdiği cevapta ise şöyle haykırıyordu: Bu durumda belki Osmanlı eyaletler sistemi benzeri bir şey yapılabilir Kürtlerin bağımsız bir devlet kurma istemlerine gelince bu topraklar üzerinde böyle bir bağımsız yapıyı kurma kudreti varsa kurar

(Vural Savaş AKP Çoktan

Kapatılmalıydı, 46) RT Erdoğan, emperyalizmin yüreğini ısıtan bu söylemleri sayesinde Ocak 2004’de Amerikan Yahudileri’nin önemli kuruluşlarından biri olan AJC (American Jewish Congress) tarafından o güne kadar sadece Đsrail’in devlet haline gelmesinde emeği geçenlere (özellikle Đsrail başbakanlarına) verilen çok ünlü bir ödülü alıyordu: 'Cesaret Ödülü’ Bu ödül 'yahudi olmayan' birine ilk kez veriliyordu.

Sayfa 210

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement