Page 209

4 Temmuz 2003 günü Kuzey Irak’ta Süleymaniye kentinde askerlerimizin başına çuval geçiren ABD güçlerinin savunmasını yapan Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, çuval olayının mazeretini bizzat RT Erdoğan’a (başkasına değil) şöyle açıklamıştır: Askerinizin başına çuval geçirme olayı hükümete karşı değil hükümetin emrini dinlemeyen bazı unsurlara karşı yapılmıştır

(Bugün anılan eser 142-143)

Rumsfeld gibi kurt bir politikacı bu sözleriyle Türk Ordusu’na düşmanlığını açıkladığı kişiyi de memnun ettiğini düşünmeseydi böyle bir açıklamayı yapar mıydı?

HIRĐSTĐYAN-EMPERYALĐST TEZGÂHIN HALĐFECĐLĐK VE OSMANLICILIK OYUNU

Vatan babanızdan kalma tarla değildir Onun üzerinde izale-i şüyu (hissedarlığın giderilmesi) davası açamazsınız Osman Bölükbaşı

Soğuk savaştan sonra esas alınan ‘dünya haritasının tek süper güce ve onun gerçek stratejik müttefiki Đsrail’e göre ayarlanması ve uyarlanması’ siyasetleri dünyada otuz-kırk yeni devletin daha kurulmasını gerektiriyor Bunlar klasik devlet teorilerinin anladığı m n da devletler olmayacaktır Bunlar adına ‘devlet’ dedikleri birer kabile veya şeflik halinde kurulacak ve tek süper gücün veya onun destur verdiği diğer süper güçlerin güdümünde olacaklardır Bu siyasetler açısından Ortadoğu en önemli ve birincil coğrafyadır Çünkü Đslam dünyasının sahip bulunduğu en hayatî kaynaklar (petrol su gaz) buradadır Dahası bu coğrafya Đsrail’i ciddî biçimde rahatsız etmektedir O halde dünya haritası değişmeli özellikle ve öncelikle Ortadoğu haritası BOP un temel hedefi Ortadoğu da Đsrail den daha büyük devlet bırakmamaktır Sayfa 209

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement